Ceangail le linn

Belgium

GEM Art Nouveau: Hotel Solvay oscailte don phobal

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Nuacht den scoth do na hailtirí ailtireachta, tá íocónach íocónach Hotel Solvay sa Bhruiséil ag oscailt don phobal! D’fhógair Alexandre Wittamer, úinéir an fhoirgnimh, agus Pascal Smet, Rúnaí Stáit Uirbithe agus Oidhreachta, inniu go mbeidh Teach Solvay ar oscailt don phobal amhail ón Satharn 23 Eanáir 2021. Dearadh an foirgneamh liostaithe agus íocónach Art Nouveau seo. agus tógtha ag Victor Horta idir 1894 agus 1903 agus tá sé mar chuid de Liosta Oidhreachta Domhanda UNESCO.

“Tá áthas orm go n-osclóidh an Teach Solvay don phobal go minic. Tugann sé seo dóchas don earnáil chultúrtha agus turasóireachta, an bheirt acu ag fulaingt go leor mar gheall ar an ngéarchéim sláinte. As seo amach, beidh cónaitheoirí agus turasóirí na Bruiséile araon in ann cuairt a thabhairt ar an sárshaothar Art Nouveau seo go hiomlán sábháilte, agus taitneamh a bhaint as dáileog cultúir le turas ar ais in am. A bhuíochas leis an oscailt seo, beidh an Bhruiséil in ann a tairiscint shaibhir díol spéise cultúrtha, oidhreachta agus turasóireachta a fheabhsú tuilleadh. Táim cinnte go bhfaighidh athbheochan cultúrtha agus turasóireachta ár Réigiún borradh ar an mbealach seo a luaithe a cheadaíonn na bearta sláinte é, ”a mhíníonn Rudi Vervoort, Aire-Uachtarán Réigiún Caipitil na Bruiséile.

Bhí an Rúnaí Stáit Uirbeach agus Oidhreachta Pascal Smet sásta go mbeidh an seod Art Nouveau seo oscailte anois do mhuintir na Bruiséile agus do gach duine a thabharfaidh cuairt ar an mBruiséil. “Táimid faoi chomaoin ag Victor Horta agus Armand Solvay, ar ndóigh, ach freisin do theaghlach Wittamer, a shábháil an teach ó scartáil sna 1950idí agus a choinnigh go maith é an t-am seo ar fad. Sin é an fáth go bhfuil Réigiún na Bruiséile ag tabhairt aitheantas speisialta don teaghlach inniu. Ba thosaíocht iomlán dom Teach Solvay a oscailt don phobal i gcoitinne agus gabhaim buíochas le Alexandre Wittamer as a bheith meáite ar an gcéim seo a thógáil linn. "

I bhfianaise stair an fhoirgnimh agus na dtionscnamh a rinne teaghlach Wittamer chun an seod oidhreachta seo a chaomhnú, bhronn Réigiún na Bruiséile an Cré-umha Zinneke ar an lánúin Wittamer.

Roinn an t-úinéir Alexandre Wittamer a thuairim: “Is nóiméad tábhachtach dúinn é. Cheannaigh mo sheantuismitheoirí an foirgneamh i 1957 agus shábháil siad é ó scartáil. Bhí siad ag iarraidh a ngrá do Victor Horta agus Art Nouveau na Beilge a chur ar aghaidh chuig na glúine atá le teacht. Tá an méid atá á dhéanamh againn anois le Urban.brussels ag leanúint ón méid a thosaigh muid an chéid seo caite. Is iontach an rud é gur féidir le daoine óga agus aosta Art Nouveau a fhionnadh agus a athfhionnadh. Is féidir leis an mBruiséil a bheith bródúil as a hailtirí agus a ceardaithe ag an am. "

“Táim an-sásta Zinneke Cré-umha a bhronnadh ar Alexandre Wittamer. Is ómós é an dealbh seo, teilgthe beag de dealbh Tom Frantzen sa Karthuizerstraat, d’áitritheoirí na Bruiséile atá ina n-ambasadóirí neamhfhoirmiúla inár gcathair. Ag fáiltiú roimh dhaoine i gcathair chosmopolitan, oscailte, ilteangach agus dírithe ar dhaoine. Cosúil leis sin Zinneke, madra bastard: láidir, sráide, fiontraíoch, casta agus fiosrach faoin domhan. Faighim na tréithe seo in Alexandre agus a theaghlach. Bhí a sheantuismitheoirí ina n-úinéirí ar an Hotel Solvay liostaithe dár gcónaitheoir clúiteach sa Bhruiséil Victor Horta. D’athraigh an teaghlach é ina theach haute couture agus chuidigh siad lena chaomhnú do na glúine atá le teacht, ”a dúirt Sven Gatz, Aire Íomhá na Bruiséile.

Ba mhaith le rialtas na Bruiséile luach a oidhreachta a fheabhsú, go háirithe trína dhéanamh níos inrochtana, a mhíníonn an cinneadh Teach Solvay a oscailt don phobal. Ag teacht leis seo, mhaoinigh Réigiún na Bruiséile cruthú suíomh Gréasáin agus díolachán ticéad ar líne do Theach Solvay ar thionscnamh an Rúnaí Stáit um Uirbeacht agus Oidhreacht, Pascal Smet.

Is féidir le duine ar bith cuairt a thabhairt ar an teach anois trí thicéad a chur in áirithe ar an suíomh Gréasáin www.hotelsolvay.be ar tháille inacmhainne 12 euro. Chun a chinntiú gur féidir le lovers Horta a gcuairt a phleanáil go héasca, tá ticéad teaglaim le Músaem Horta agus Hotel Hannon á fhorbairt.

Soláthraíonn Art Nouveau agus foirgnimh Horta tairiscint turasóireachta an-tarraingteach, sonrach, tairiscint nach raibh struchtúrtha go dtí seo, cé nach raibh na foirgnimh inrochtana go héasca i gcónaí. Tá sé sin ag athrú. Tar éis an tsaoil, is í an Bhruiséil príomhchathair Art Nouveau agus ba mhaith léi an teideal sin a choinneáil.

Ba mhaith le Visit Brussels an tsócmhainn seo a úsáid go hidirnáisiúnta agus le cuairteoirí na Beilge agus na Bruiséile.

“Tá Teach Solvay ar cheann de na seodra ailtireachta iomlána Art Nouveau. Déanfaidh é a oscailt don phobal i gcoitinne tairiscint an mhúsaeim a shaibhriú agus sócmhainn turasóireachta tábhachtach a thabhairt don Bhruiséil. Táimid cinnte go bhfeabhsóidh sé seo cáil idirnáisiúnta ár réigiúin, ”a deir Patrick Bontinck as Visit Brusssels

“Maidir le cultúr agus turasóireacht na Bruiséile, is dea-scéal é gur féidir leis an bpobal i gcoitinne meas a bheith acu ar an seod Art Nouveau seo anois. Is mór ag Cathair na Bruiséile an ghluaiseacht ealaíne seo i rith na bliana trí thacú le go leor imeachtaí athfhillteacha. Ina measc seo tá Féile BANAD, Artonov agus Arkadia asbl agus a threoraithe, ”a mhíníonn Delphine Houba, seanóir don Chultúr agus don Turasóireacht i gCathair na Bruiséile.

Anois gur féidir leis an bpobal i gcoitinne cuairt a thabhairt air, nochtann Teach Solvay stór i bhfolach. Rinneadh é a chosaint ina iomláine i 1977 agus tá sé ar cheann de na foirgnimh Horta is fearr atá caomhnaithe, a bhuíochas d’aire agus d’athchóiriú trí ghlúin de theaghlach Wittamer, a cheannaigh é i 1957 chun teach haute couture a bhunú. Tharla na hathchóirithe faoi mhaoirseacht “Coimisiún royale des Monuments et des Sites” (sampla oidhreachta na Bruiséile) agus seirbhísí oidhreachta uirbeach.brussels. Ó 1989, chaith an réigiún… euro ar a laghad chun an foirgneamh seo a athchóiriú. D'aithin Urban.brussels Teach Solvay le déanaí mar institiúid músaem, ar an mbealach seo ag cur béime níos mó ar an oidhreacht seo.

Foinse: Réigiún na Bruiséile

Belgium

Formheasann an Coimisiún bearta Beilge € 23 milliún chun tacú le táirgeadh táirgí a bhaineann le coronavirus

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach dhá bheart Beilgeacha, as iomlán de € 23 milliún, chun tacú le táirgeadh táirgí atá ábhartha don ráig coronavirus i réigiún Vallúnais. Faomhadh an dá bheart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Beidh an chéad scéim, (SA.60414), le buiséad measta de € 20m, oscailte d’fhiontair a tháirgeann táirgí a bhaineann le coronavirus agus atá gníomhach i ngach earnáil, seachas na hearnálacha talmhaíochta, iascaigh agus dobharshaothraithe, agus airgeadais. Faoin scéim, beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach a chlúdóidh suas le 50% de chostais na n-infheistíochtaí.

Sa dara beart (SA.60198) tá cúnamh infheistíochta € 3.5m, i bhfoirm deontas díreach, d’Ollscoil Liège, a bhfuil sé mar aidhm aige tacú le táirgeadh uirlisí diagnóiseacha a bhaineann le coronavirus agus na hamhábhair riachtanacha ag an institiúid. . Clúdóidh an deontas díreach 80% de na costais infheistíochta. Chinn an Coimisiún go bhfuil na bearta ag teacht le coinníollacha an Chreata Shealadaigh.

Go háirithe, (i) ní chumhdóidh an chabhair ach suas le 80% de na costais infheistíochta incháilithe is gá chun cumais táirgeachta a chruthú chun táirgí a bhaineann le coronavirus a mhonarú; (ii) ní bheidh ach tionscadail infheistíochta a thosaigh amhail an 1 Feabhra 2020 incháilithe agus (iii) ní mór tionscadail infheistíochta incháilithe a chríochnú laistigh de shé mhí tar éis an chabhair infheistíochta a dheonú. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an dá bheart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun an ghéarchéim sláinte poiblí a chomhrac, de réir Airteagal 107 (3) (c) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún na bearta faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda de na cinntí ar fáil faoi chás-uimhreacha SA.60198 agus SA.60414 sa clár cúnamh stáit ar shuíomh Gréasáin chomórtais an Choimisiúin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Nochtadh stair Ríoga Léigiún na Breataine sa Bhruiséil

Avatar

foilsithe

on

An raibh a fhios agat gur phós thart ar 6,000 de lucht seirbhíse na Breataine mná na Beilge agus gur shocraigh siad anseo tar éis an Dara Cogadh Domhanda? Nó gur pacáladh leannán colscartha an Banphrionsa Margaret Peter Townsend go dtí an Bhruiséil go searmanach chun scannal a sheachaint? Má tá rudaí den sórt sin nua duit, ansin beidh taighde nua spéisiúil le Dennis Abbott as an mBeilg atá lonnaithe sa Bheilg díreach suas do shráid, scríobhann Martin Banks.

Saothar grá a bhí ann, Dennis, iar-iriseoir mór le rá (sa phictiúr, thíos, ón uair a bhí sé mar chúltacaire ar Operation TELIC Iraq i 2003, áit a raibh sé ceangailte leis an 7ú Briogáid Armúrtha agus an 19ú Briogáid Mheicnithe) rinne sé iniúchadh ar stair shaibhir agus éagsúil Léigiún Ríoga na Breataine chun cabhrú le 100 an RBL a mharcáilth comóradh níos déanaí i mbliana.

Is é an toradh atá air ná crónán iontach den charthanas a rinne, le blianta fada, obair fhiúntach chun freastal ar fhir agus mhná, veterans agus a dteaghlaigh.

Ba é spreagadh an tionscadail iarratas ó Cheanncheathrú Léigiún Ríoga na Breataine ar bhrainsí comóradh 100 bliain an RBL a cheiliúradh i 2021 trína scéal a insint.

Tá brainse na Bruiséile den RBL féin 99 bliain d’aois i 2021.

Thóg an stair Dennis díreach os cionn ceithre mhí chun taighde agus scríobh a dhéanamh agus, mar a admhaíonn sé go héasca: “Ní raibh sé chomh furasta sin."

Dúirt sé: “Nuachtlitir bhrainse na Bruiséile (ar a dtugtar The Wipers Times) gur foinse saibhir faisnéise é ach ní théann sé siar ach go 2008.

“Tá miontuairiscí cruinnithe coiste ann ó 1985-1995 ach tá go leor bearnaí ann."

Ba é nuachtán na Beilge ceann de na foinsí faisnéise ab fhearr a bhí aige, suas go dtí 1970 Le dhomhanfhad.

"Bhí mé in ann cuardach a dhéanamh trí na cartlanna digiteacha i Leabharlann Náisiúnta na Beilge (KBR) le haghaidh scéalta faoin mbrainse."

Iriseoir ab ea Dennis roimhe seo ag An Ghrian agus An Daily Mirror sa Ríocht Aontaithe agus iar-eagarthóir ar Guth na hEorpa sa Bhruiséil.

Nocht sé, le linn a chuid taighde, go leor cnaipí spéisiúla faisnéise faoi imeachtaí a bhí nasctha leis an RBL.

Mar shampla, tháinig Edward VIII amach anseo (a tháinig chun bheith ina Dhiúc Windsor tar éis dó a scor) agus WW1 Field Marshal Earl Haig (a chuidigh le Léigiún na Breataine a bhunú) chun cuairt a thabhairt ar bhrainse na Bruiséile i 1923.

Deir Dennis freisin go bhfuil lucht leanúna na An Choróin Is féidir le sraith Netflix a fháil amach, trí stair RBL, cad a tháinig de leannán colscartha an Banphrionsa Margaret, Captaen Peter Townsend, tar éis dó a bheith pacáilte go searmanach chun na Bruiséile chun scannal a sheachaint ag tús réimeas na Banríona Eilís II.

Is féidir le léitheoirí foghlaim freisin faoi na gníomhairí rúnda a rinne an Bhruiséil mar bhunús dóibh tar éis WW2 - go háirithe an Leifteanantchoirnéal George Starr DSO MC agus an Captaen Norman Dewhurst MC.

Dúirt Dennis: “Gan amhras ba iad na 1950idí an tréimhse ba ghile i stair na craoibhe le taibhithe scannáin, ceolchoirmeacha agus damhsaí.

“Ach baineann an stair den chuid is mó le gnáthsheirbhísigh WW2 a shocraigh sa Bhruiséil tar éis dóibh cailíní na Beilge a phósadh. An Daily Express Áiríodh go raibh 6,000 pósadh den sórt sin ann tar éis WW2!

Dúirt sé: ”Scríobh Peter Townsend sraith alt do Le dhomhanfhad faoi ​​thuras domhanda aonair 18 mí a thug sé faoi ina Land-Rover tar éis dó scor den RAF. Is é mo buille faoi thuairim gurb é a bhealach chun déileáil leis an mbriseadh suas leis an mBanphrionsa Margaret. Ba í an chéad duine a chuaigh sé a fheiceáil tar éis dó filleadh ar an mBruiséil.

“Sa deireadh phós sé ban-oidhre ​​Beilgeach 19 mbliana d’aois a raibh cosúlacht mhaith aici le Margaret. Cuimsíonn an stair píosaí scannáin díobh ag fógairt a rannpháirtíochta. "

An tseachtain seo, mar shampla, bhuail sé le Claire Whitfield, 94 bliain d’aois, duine de na 6,000 cailín Beilgeach a phós lucht seirbhíse na Breataine.

Bhuail Claire, a bhí 18 ansin, lena fear céile amach anseo RAF Flight Sgt Stanley Whitfield i Meán Fómhair 1944 tar éis an Bhruiséil a shaoradh. “Ba bhreá leis ar an gcéad amharc,” a mheabhraigh sí. Is minic a thabharfadh Stanley í ag damhsa chuig an 21 Club agus RAF Club (sa phictiúr, príomhphictiúr). Phós siad sa Bhruiséil.

Cuireadh an stair isteach an tseachtain seo chuig ceanncheathrú náisiúnta Léigiún Ríoga na Breataine i Londain mar chuid dá gcartlann céad bliain.

Is é an stair iomlán RBL a thiomsaigh Dennis fáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Tá ionfhabhtuithe coronavirus laethúla na Beilge ag titim i gcónaí

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá meán-ionfhabhtuithe coronavirus nua laethúla na Beilge ag titim i gcónaí, de réir na bhfigiúirí is déanaí a d’fhoilsigh institiúid sláinte poiblí Sciensano, scríobhann Jason Spinks, Brussels Times.

Idir 21 agus 27 Nollaig, thástáil 1,789.9 duine nua ar an meán dearfach in aghaidh an lae le seachtain anuas, sin laghdú 29% i gcomparáid leis an tseachtain roimhe sin.

Is é 644,242 líon iomlán na gcásanna deimhnithe sa Bheilg ó thús na paindéime. Léiríonn an t-iomlán gach duine sa Bheilg a bhí ionfhabhtaithe, agus folaíonn sé cásanna gníomhacha dearbhaithe chomh maith le hothair a tháinig slán ón víreas nó a fuair bás mar thoradh air.

Le coicís anuas, dearbhaíodh 262.8 ionfhabhtú in aghaidh gach 100,000 áitritheoir, ar laghdú 6% é i gcomparáid leis an dá sheachtain roimhe sin.

Idir 24 agus 30 Nollaig, tugadh 154.3 othar ar an meán isteach san ospidéal, atá 15% níos lú ná an tseachtain roimhe sin.

San iomlán, tá 2,338 othar coronavirus san ospidéal faoi láthair, nó 85 níos lú ná inné. As gach othar, tá 496 i ndianchúram, atá 14 níos lú ná inné. Tá 264 othar san iomlán ar aerálaí - 10 níos lú ná inné.

Ón 21 go dtí an 27 Nollaig, tharla meánlíon 74 bás in aghaidh an lae, ag marcáil laghdú 20.7% i gcomparáid leis an tseachtain roimhe sin.

Is é 19,441 líon iomlán na mbásanna sa tír ó thús na paindéime faoi láthair.

Ó cuireadh tús leis an bpaindéim, rinneadh 6,900,875 tástáil san iomlán. As na tástálacha sin, tógadh 29,512.9 ar an meán in aghaidh an lae le seachtain anuas, agus ráta dearfach de 7.1%. Ciallaíonn sé sin go bhfaigheann duine as gach ceithre dhuine dhéag a dhéantar tástáil toradh dearfach.

Tháinig laghdú 0.5% ar an gcéatadán, chomh maith le laghdú 24% sa tástáil.

Fanann an ráta atáirgthe, faoi dheireadh, ag 0.92, rud a chiallaíonn go ndéanann duine atá ionfhabhtaithe le coronavirus ionfhabhtú níos lú ná duine amháin eile ar an meán.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending