Ceangail le linn

EU

Roghnaíonn MethaneSAT SpaceX mar sholáthraí seolta don mhisean chun aeráid an Domhain a chosaint

foilsithe

on

D’fhógair an neamhbhrabúis MethaneSAT LLC inniu (13 Eanáir) go bhfuil conradh sínithe aige le SpaceX chun a shatailít nua a sheachadadh i bhfithis ar bord roicéad Falcon 9. Anois á thógáil tar éis dianphróiseas dearaidh a chríochnú, tá an MethaneSATinstrument de réir sceidil d’fhuinneog seolta a osclaítear 1 Deireadh Fómhair, 2022.

“Is misean uathúil é seo ar amlíne uaillmhianach,” a dúirt an Dr. Steven Hamburg, comh-cheannaire tionscadail MethaneSAT. “Cuireann SpaceX an ullmhacht agus an iontaofacht a theastaíonn uainn chun ár n-ionstraim ionstraim a sheachadadh agus tosú ag sruthú sonraí astaíochtaí a luaithe is féidir. Ní raibh muid in ann comhpháirtí seolta níos cumasaí a iarraidh. "

Is é meatánSAT an ceann is nuaí i dtonn satailítí meatáin atá ag fás. Tá sé deartha chun bearna chriticiúil a líonadh idir misin atá ann cheana trí íogaireacht níos airde agus réiteach spásúlachta níos fearr a sholáthar ná ionstraimí mapála domhanda mar TROPOMI, in éineacht le réimse radhairc i bhfad níos leithne ná córais foinse pointí mar GHGSat. Tá sé beartaithe ag MethaneSAT a chuid sonraí a shruthlú ar líne gan aon táille d’úsáideoirí neamhthráchtála.

Aithníonn eolaithe, lucht déanta beartas agus an tionscal ola agus gáis gearradh níos mó ar astaíochtaí meatáin de dhéantús an duine mar ghné riachtanach d'aon straitéis aeráide rathúil. Cuirfidh tomhais arna ndéanamh ag MethaneSAT ar chumas cuideachtaí agus rialtais araon astaíochtaí meatáin ó oibríochtaí ola agus gáis a aimsiú, a chainníochtú agus a rianú ar fud an domhain, agus na sonraí sin a úsáid chun astaíochtaí an gháis cheaptha teasa ardchumasach a laghdú.

Tá MethaneSAT ag tógáil ardáin sonraí chun uath-anailísíocht chasta a uathoibriú a theastaíonn chun an méid meatáin atá á scaoileadh ar fud tírdhreacha a chinneadh, ag athrú próiseas a thógann eolaithe seachtainí nó míonna anois i gceann a sholáthraíonn sonraí inghníomhaithe d’úsáideoirí i gceann cúpla lá amháin. Cruthóidh trédhearcacht gan fasach sonraí maidir le hastaíochtaí meatáin don bhonneagar ola agus gáis ar fud na cruinne a chur ar fáil go saor, rud a thabharfaidh fuinneog ríthábhachtach do gheallsealbhóirí agus don phobal maidir leis an dul chun cinn i dtreo spriocanna laghdaithe astaíochtaí.

Misean uathúil Is fochuideachta de chuid an Chiste Cosanta Comhshaoil ​​é MethaneSAT, a bhfuil cuntas fada aige ar obair le lucht gnó agus lucht déanta beartas chun réitigh nuálacha, eolaíocht-bhunaithe a chruthú ar dhúshláin chriticiúla comhshaoil. “Is é astuithe meatáin ón tionscal ola agus gáis a laghdú an bealach is tapa agus is éifeachtaí ó thaobh costais a chaithfimid an ráta téimh a mhoilliú anois, fiú agus muid ag leanúint ar aghaidh ag dícharbónú an chórais fuinnimh,” a dúirt Mark Brownstein, leas-uachtarán sinsearach EDF do fuinneamh. “Tá MethaneSAT deartha chun trédhearcacht agus cuntasacht a chruthú chun a chinntiú nach gcailleann cuideachtaí agus rialtais an deis sin."

An mhí seo caite, d’fhógair Ciste Cruinne Bezos deontas $ 100 milliún do EDF a thacóidh le hobair chriticiúil lena n-áirítear MethaneSAT a chríochnú agus a sheoladh. Príomhfhoinse saineolais ar astaíochtaí meatáin, chomhordaigh EDF sraith staidéar scuabtha a tháirg níos mó ná 50 páipéar eolaíochta arna athbhreithniú ag piaraí ina raibh níos mó ná 150 comhúdar acadúil agus tionscail a rinne measúnú ar astaíochtaí meatáin ag gach céim in ola na SA agus slabhra soláthair gáis.

Bheadh ​​an sochar aeráide 45 bliain céanna ag baint le hastaíochtaí meatáin ón tionscal ola agus gáis a ghearradh faoin mbliain 2025 agus aon trian de ghléasraí cumhachta guail an domhain a dhúnadh síos. Nocht Uachtarán EDF Fred Krupp an smaoineamh do MethaneSAT den chéad uair i TEDTalk i mí Aibreáin 20, mar cheann den ghrúpa tionscnaimh smaointe atá ag athrú go domhanda a roghnaigh an Tionscadal Audacious, a tháinig i gcomharbacht ar Dhuais TED.

EU

Ba cheart go mbeadh ‘ceart chun dícheangal’ ina cheart bunúsach ar fud an AE, a deir FPEnna 

foilsithe

on

Bíonn rioscaí tromchúiseacha i gcónaí i gcultúr, deir FPEnna © Deagreez / Adobe Stock  

Iarrann Parlaimint na hEorpa dlí AE a thugann an ceart d’oibrithe dícheangal go digiteach ón obair gan iarmhairtí diúltacha a bheith acu. Ina dtionscnamh reachtach a ritheadh ​​le 472 vóta i bhfabhar, 126 i gcoinne agus 83 staonadh, iarrann FPEnna ar an gCoimisiún dlí a mholadh a chuirfidh ar chumas na ndaoine a oibríonn go digiteach dícheangal taobh amuigh dá n-uaireanta oibre. Ba cheart dó freisin íoscheanglais a bhunú maidir le cianobair agus coinníollacha oibre, uaireanta agus tréimhsí scíthe a shoiléiriú.

Mar thoradh ar an méadú ar acmhainní digiteacha a úsáidtear chun críocha oibre tá cultúr ‘i gcónaí ar aghaidh’, a bhfuil tionchar diúltach aige ar chothromaíocht oibre is saoil na bhfostaithe, deir FPEnna. Cé go raibh baint mhór ag obair ón mbaile le cuidiú le fostaíocht agus gnó a chosaint le linn na géarchéime COVID-19, tá níos mó cásanna imní, dúlagair, dóiteán agus saincheisteanna sláinte meabhrach agus fisiceach eile mar thoradh ar an teaglaim d’uaireanta oibre fada agus éilimh níos airde.

Breithníonn FPEanna an ceart chun dícheangal ceart bunúsach a ligeann d’oibrithe staonadh ó thascanna a bhaineann le hobair - mar ghlaonna teileafóin, ríomhphoist agus cumarsáid dhigiteach eile - lasmuigh d’uaireanta oibre. Áirítear leis seo laethanta saoire agus cineálacha eile saoire. Spreagtar na ballstáit gach beart is gá a dhéanamh chun ligean d’oibrithe an ceart seo a fheidhmiú, lena n-áirítear trí chomhaontuithe comhchoiteanna idir comhpháirtithe sóisialta. Ba cheart dóibh a chinntiú nach ndéanfar fostóirí idirdhealú, cáineadh, dífhostú nó caingne díobhálacha eile a dhéanamh d’oibrithe.

“Ní féidir linn na milliúin oibrithe Eorpacha a thréigean atá ídithe ag an mbrú a bheith i gcónaí‘ ar aghaidh ’agus uaireanta oibre ró-fhada. Anois an t-am chun seasamh lena taobh agus an méid atá tuillte acu a thabhairt dóibh: an ceart chun dícheangal. Tá sé seo ríthábhachtach dár sláinte mheabhrach agus choirp. Tá sé thar am cearta oibrithe a nuashonrú ionas go mbeidh siad ag teacht le réaltachtaí nua na haoise digití, ”an rapóirtéir Alex Agius Saliba Dúirt (S&D, MT) tar éis na vótála.

cúlra

Ó thosaigh an paindéim COVID-19, tá méadú beagnach 30% tagtha ar obair ón mbaile. Meastar go bhfanfaidh an figiúr seo ard nó fiú ag méadú. Taighde le Eurofound léiríonn sé go bhfuil sé níos dóchúla go sáróidh daoine a bhíonn ag obair go rialta ón mbaile an uasmhéid de 48 uair oibre in aghaidh na seachtaine, i gcomparáid leo siúd atá ag obair in áitreabh a bhfostóra. Tuairiscíonn beagnach 30% díobh siúd atá ag obair ón mbaile go n-oibríonn siad ina gcuid ama saor in aisce gach lá nó cúpla uair sa tseachtain, i gcomparáid le níos lú ná 5% d’oibrithe oifige.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Trácht rialtas na hAlban ar iarrachtaí fanacht in Erasmus

foilsithe

on

D’fháiltigh na hairí roimh thacaíocht thart ar 150 FPE a d’iarr ar an gCoimisiún Eorpach iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh Albain leanúint de bheith ag glacadh páirte sa chlár malairte tóir Erasmus. Tagann an t-aistriú seachtain tar éis don Aire Breisoideachais agus Ardoideachais Richard Lochhead cainteanna táirgiúla a reáchtáil leis an gCoimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel chun an smaoineamh a iniúchadh. Go dtí an bhliain seo caite, ghlac níos mó ná 2,000 mac léinn, foireann agus foghlaimeoir Albanach páirt sa scéim gach bliain, agus Albain ag mealladh níos mó rannpháirtithe Erasmus ó gach cearn den Eoraip - agus ag seoladh níos mó sa treo eile - ná aon tír eile sa RA.

Dúirt Lochhead: “Is mór an buille é Erasmus a chailleadh do na mílte mac léinn Albanach, grúpaí pobail agus foghlaimeoirí fásta - ó gach cúlra déimeagrafach - nach féidir leo maireachtáil, staidéar nó obair san Eoraip a thuilleadh.“ Dúnann sé an doras freisin do dhaoine teacht chuig Albain ar Erasmus chun taithí a fháil ar ár dtír agus ar ár gcultúr agus is cúis áthais dúinn an cailliúint deise sin a bheith aitheanta ag na 145 FPE ó gach cearn den Eoraip atá ag iarraidh go leanfadh áit na hAlban in Erasmus. Táim buíoch de Terry Reintke agus FPEanna eile as a gcuid iarrachtaí agus gabhaim buíochas leo as lámh an chairdeas agus na dlúthpháirtíochta a leathnú chuig daoine óga na hAlban. Tá súil agam ó chroí go n-éireoidh linn.

“Bhí cruinniú fíorúil agam cheana leis an gCoimisinéir Gabriel. Chomhaontaíomar gur mór an trua é tarraingt siar ó Erasmus agus leanfaimid orainn ag iniúchadh leis an AE conas an rannpháirtíocht leanúnach in Albain leis an gclár a uasmhéadú. Labhair mé freisin le mo chomhghleacaí i Rialtas na Breataine Bige agus d'aontaigh mé teagmháil dhlúth a choinneáil. "

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Aontaíonn ceannairí ar chriosanna nua ‘dorcha dearga’ do cheantair ard-riosca COVID

foilsithe

on

Ag cruinniú speisialta de cheannairí rialtais na hEorpa, chun ardú rátaí ionfhabhtaithe ar fud na hEorpa a phlé agus teacht chun cinn leaganacha nua níos tógálaí, d’aontaigh ceannairí go raibh an cúram is mó is gá ag an staid agus chomhaontaigh siad ar chatagóir nua de ‘chrios dearg dorcha’ do cheantair ardriosca.

Thabharfadh an chatagóir nua le fios go raibh an víreas ag scaipeadh ag leibhéal an-ard. D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar dhaoine atá ag taisteal ó cheantair dorcha dearga tástáil a dhéanamh roimh imeacht, chomh maith le coraintín a dhéanamh tar éis dóibh teacht. Dhéanfaí taisteal neamhriachtanach isteach nó amach as na ceantair seo a dhíspreagadh go láidir.

Chuir an AE i bhfios go láidir go bhfuil sé ag iarraidh an margadh aonair a choinneáil ag feidhmiú go háirithe maidir le gluaiseacht oibrithe agus earraí riachtanacha, chuir von der Leyen síos air seo mar “an-tábhachtach”. 

Is údar misnigh é vacsaínithe a cheadú agus tús a rolladh amach ach tuigtear go bhfuil gá le tuilleadh airdeall. D'éiligh roinnt stát atá ag brath níos mó ar an turasóireacht go n-úsáidfí teastais vacsaínithe mar bhealach chun taisteal a oscailt. Phléigh na ceannairí an cur chuige coiteann a úsáid agus chomhaontaigh siad gur cheart an doiciméad vacsaínithe a fheiceáil mar dhoiciméad míochaine, seachas mar dhoiciméad taistil - ag an bpointe seo. Dúirt Von der Leyen: “Déanfaimid plé ar oiriúnacht cur chuige coiteann i leith deimhniúcháin."

Chomhaontaigh na ballstáit le moladh ón gComhairle lena leagfaí síos comhchreat chun tástálacha gasta antaigin a úsáid agus chun torthaí tástála COVID-19 a aithint go frithpháirteach ar fud an AE. Ba cheart go gcuideodh aitheantas frithpháirteach torthaí tástála d’ionfhabhtú SARS-CoV2 a iompraíonn comhlachtaí sláinte deimhnithe gluaiseacht trasteorann agus rianú teagmhála trasteorann a éascú.

Ba cheart go mbeadh an liosta coiteann de thástálacha tapa tapa antaigin COVID-19 solúbtha go leor chun na tástálacha sin a bhfuil sócháin COVID-19 ag dul i bhfeidhm orthu a bhaint nó a bhaint.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending