Ceangail le linn

ChinaEU

Tacaíonn Huawei le nuálaíocht oscailte chun forbairt ardteicneolaíochta a bhrostú agus ar an gcaoi sin táirgí ardteicneolaíochta ar ardchaighdeán a sheachadadh isteach sa mhargadh

foilsithe

on

Rinne Stiúrthóir Gnóthaí Poiblí Huawei Dave Harmon inné (18 Samhain) fóram taighde agus nuálaíochta AE-na Síne a óstáil ag Ivo Hristov FPE agus a fuair tacaíocht ó STOA, Coláiste na hEorpa agus EU40.

I measc na gcainteoirí eile a thug aitheasc don fhóram seo bhí Uachtarán Chomhairle Taighde na hEorpa Jean-Pierre Bourguignon, Davide Cucino, an t-uachtarán Emeritus ag Cumann Tráchtála an AE sa tSín agus an Dr. Bernhard Muller atá ina ollamh sinsearach in Ollscoil Theicniúil Dresden.

Is é Dave Harmon stiúrthóir Ghnóthaí Poiblí an AE ag Huawei Technologies agus is iarbhall é i gcomh-aireachta Choimisinéir an AE um nuálaíocht taighde agus eolaíocht 2010-2014.

Is é Dave Harmon stiúrthóir Ghnóthaí Poiblí an AE ag Huawei Technologies agus is iarbhall é i gcomh-aireachta Choimisinéir an AE um nuálaíocht taighde agus eolaíocht 2010-2014.

Dúirt Dave Harmon: “Tacaíonn Huawei mar chuideachta le nuálaíocht oscailte agus le gníomhaíochtaí a thacaíonn le gníomhaíochtaí eolaíochta oscailte san Eoraip agus ar fud an domhain. Tá cláir ar nós Horizon 2020 agus Horizon Europe oscailte de réir nádúir. Seo an cur chuige ceart polaitiúil. Tá sé seo toisc go gcinnteoidh sé gur féidir agus go n-oibreoidh na heolaithe is fearr ar fud an domhain le chéile ar chúis choitianta chun iarracht eolaíoch a aistriú go réitigh don tsochaí. Cuirfidh tionscnaimh eolaíochta atá oscailte dlús le próiseas na nuálaíochta. Táimid ag maireachtáil trí chlaochlú digiteach. Tá réitigh TFC ag nuachóiriú earnálacha eacnamaíocha éagsúla ar fud na sochaí agus ar bhealach an-tapa.

"Oibríonn an AE agus an tSín ar go leor tionscnamh taighde comónta lena n-áirítear laistigh de réimsí an uirbithe, na talmhaíochta, an iompair, na heitlíochta agus na sláinte agus tá an earnáil TFC mar bhonn agus taca ag cuid mhór de na gníomhaíochtaí comhoibritheacha laistigh de na réimsí beartais seo. Tá an cur chuige seo cumhdaithe sna creat-chomhaontuithe a dhéanann an Tá AE ag an AE leis an tSín a chuimsíonn na hearnálacha eolaíochta agus teicneolaíochta. Thairis sin, tá MOU ag Comh-Ionad Taighde an AE le hAcadamh Eolaíochtaí na Síne chun oibriú le chéile ar dhul chun cinn eolaíoch a chuimsíonn na hearnálacha iompair, comhshaoil ​​agus talmhaíochta. idirphlé nuálaíochta i bhfeidhm atá ag cur leibhéil níos airde comhoibrithe chun cinn idir na hearnálacha poiblí agus príobháideacha laistigh den spás beartais nuálaíochta.

"Tá an tSín ag caitheamh OTI 2.5% anois ar ghníomhaíochtaí taighde agus forbartha. Tá sé seo ag cinntiú gur féidir le heolaithe na Síne tacú le bearta taighde domhanda atá ag dul i ngleic go rathúil leis na dúshláin mhóra atá roimh an tsochaí inniu. Cláir mar mheicníocht AE-na Síne le haghaidh taighde agus nuálaíochta atá. Tá riarachán Aireacht Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Síne á riaradh ag cinntiú leibhéil níos airde rannpháirtíochta ó eolaithe AE i scéimeanna taighde faoi stiúir na Síne. Tá an tionscnamh Enrich atá urraithe ag an gCoimisiún Eorpach ag cur leibhéil níos airde rannpháirtíochta comhoibrithe chun cinn idir taighdeoirí AE agus Síneach agus nuálaithe gnó araon.

"Is cuideachta AE é Huawei. Tá Huawei leabaithe go domhain san éiceachóras taighde TFC. Bhunaigh an chuideachta ár gcéad ionad taighde sa tSualainn sa bhliain 2000. Tá 230 comhpháirtíocht teicneolaíochta ag Huawei le hinstitiúidí taighde AE ​​agus socruithe comhoibrithe le níos mó ná 150 ollscoil. san Eoraip.

"Tá saineolas agus cumais iontacha ag an Eoraip i réimse na hinnealtóireachta bogearraí. Huawei, mar chuideachta ag céim 5th i Scórchlár Tionscail an Choimisiúin Eorpaigh 2019 do [ríomhphost faoi chosaint] Bhí Huawei ina rannpháirtí gníomhach i FP7 agus i Horizon 2020.

"Tá Huawei i riocht láidir chun cuspóirí beartais an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm. Is cuid ríthábhachtach í an comhoibriú idirnáisiúnta laistigh den spás straitéiseach taighde chun a chinntiú go gcuirtear cuspóirí beartais an AE i bhfeidhm go hiomlán. Tá Huawei ag iarraidh gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta an AE a chumasú go gníomhach. faoi ​​Horizon Europe agus go háirithe i réimsí a dhíreoidh ar líonraí agus seirbhísí cliste a fhorbairt agus ar phríomhtheicneolaíochtaí digiteacha na todhchaí.

"Thairis sin, ní mór béim níos láidre a bheith ar thaighde glas agus comhshaoil ​​ag na leibhéil bhunúsacha agus fheidhmeacha de rannpháirtíocht eolaíoch. Cinnteoidh sé seo go mbainfear spriocanna gníomhaíochta aeráide amach agus go gcuirfear Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe i bhfeidhm go hiomlán."

Is é Dave Harmon stiúrthóir Ghnóthaí Poiblí an AE ag Huawei Technologies agus is iarbhall é i gcomh-aireachta Choimisinéir an AE um nuálaíocht taighde agus eolaíocht 2010-2014.  

Gnó

In ainneoin caint ar fhlaitheas digiteach, cosnaíonn an Eoraip ceannas na Síne ar dhróin

foilsithe

on

Ina óráid faoi Staid an Aontais Eorpaigh, thug Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen a measúnú soiléir de sheasamh an Aontais Eorpaigh laistigh den gheilleagar digiteach domhanda. In éineacht le tuartha “deich mbliana digití” Eorpach arna mhúnlú ag tionscnaimh mar GaiaX, d’admhaigh von der Leyen gur chaill an Eoraip an rás maidir le paraiméadair na sonraí pearsantaithe a shainiú, rud a d’fhág go raibh na hEorpaigh “ag brath ar chinn eile”, scríobhann Louis Auge.

In ainneoin an iontrála simplí sin, is í an cheist fós an bhfuil ceannairí Eorpacha sásta a cosaint chomhsheasmhach ar phríobháideacht sonraí a gcuid saoránach, fiú agus iad ag glacadh le spleáchas ar ghnólachtaí Mheiriceá agus na Síne. Maidir le dúshlán a thabhairt do fhathach na meán sóisialta nó ríomhthráchtála Mheiriceá mar Google, Facebook, agus Amazon, níl aon fhadhb ag an Eoraip í féin a fheiceáil mar an rialtóir domhanda.

Agus iad ag tabhairt aghaidh ar an tSín, áfach, is cosúil go bhfuil seasamh na hEorpa níos laige, agus rialtais ag gníomhú chun tionchar soláthraithe teicneolaíochta na Síne mar Huawei a bhrú faoi dhianbhrú na SA. Go deimhin, i réimse lárnach amháin a bhfuil impleachtaí tromchúiseacha aige do roinnt earnálacha eacnamaíocha luadh Uachtarán an Choimisiúin von der Leyen ina óráid - aerfheithiclí gan foireann, ar a dtugtar drones ar shlí eile - tá an Eoraip ag ligean do ghnólacht Síneach amháin, DJI, an margadh a chur i gcoinne an mhargaidh go praiticiúil gan freasúra.

Treocht atá luathaithe ag an bpaindéim

Is é Shenzhen Dajiang Innovation Technologies Co. (DJI) ceannaire gan cheist a margadh drón domhanda tuartha go skyrocket go $ 42.8 billiún i 2025; faoi ​​2018, bhí DJI rialaithe cheana féin 70% den mhargadh i drones tomhaltóirí. San Eoraip, tá DJI le fada an soláthróir aerfheithicil gan foireann (UAV) de rogha do chliaint rialtais míleata agus sibhialta. Úsáideann arm na Fraince “drones tráchtála DJI lasmuigh den seilf” i gcriosanna comhraic cosúil leis an Sahel, agus úsáideann fórsaí póilíní na Breataine drones DJI chun daoine atá ar iarraidh a chuardach agus mórimeachtaí a bhainistiú.

Chuir an paindéim an treocht sin i bhfeidhm fearas ard. I gcathracha na hEorpa lena n-áirítear Nice agus an Bhruiséil, chloígh drones DJI a raibh callairí iontu saoránaigh faoi bhearta iata agus rinne siad monatóireacht ar fhadú sóisialta. Rinne ionadaithe DJI iarracht fiú a chur ina luí ar rialtais na hEorpa a gcuid drones a úsáid chun teocht an choirp a thógáil nó samplaí tástála COVID-19 a iompar.

Tá an leathnú tapa seo ar úsáid drones DJI contrártha le cinntí a dhéanann príomh-chomhghuaillithe. Sna Stáit Aontaithe, tá na Ranna Cosanta (an Pentagon) agus an Interior toirmeasc ar úsáid drones DJI ina gcuid oibríochtaí, á dtiomáint ag imní faoi slándáil sonraí nocht Cabhlach na SA an chéad uair in 2017. San am ó shin, d’aithin anailísí iolracha lochtanna comhchosúla i gcórais DJI.

I mí na Bealtaine, rinne River Loop Security anailís ar DJIanna Aip Mimo agus fuair siad ní amháin gur theip ar na bogearraí cloí le prótacail bhunúsacha slándála sonraí, ach gur sheol siad sonraí íogaire “chuig freastalaithe taobh thiar de Bhalla Dóiteáin Mór na Síne.” Gnólacht cibearshlándála eile, Synacktiv, scaoileadh anailís d’fheidhmchlár soghluaiste DJI GO 4 de chuid DJI i mí Iúil, agus bogearraí Android na cuideachta á bhfáil “baintear úsáid as na teicnící frith-anailíse cosúla le malware,” chomh maith le nuashonruithe nó bogearraí a shuiteáil go forneartach agus iad ag teacht timpeall ar chosaintí Google. Torthaí Synacktiv Deimhníodh le GRIMM, a chuir i gcrích gur chruthaigh DJI nó Weibo (ar tharchuir a threalamh forbartha bogearraí sonraí úsáideora chuig freastalaithe sa tSín) “córas spriocdhírithe éifeachtach” a chruthú d’ionsaitheoirí - nó rialtas na Síne, mar a bhíonn eagla ar oifigigh na SA - leas a bhaint astu.

Chun aghaidh a thabhairt ar an mbagairt fhéideartha, tá tionscnamh beag Córais Aerárthaí Gan Fhoireann (sUAS) tugtha isteach ag Aonad Nuálaíochta Cosanta an Pheinteagáin chun drones a fháil ó dhaoine iontaofa Déantúsóirí Meiriceánacha agus gairmeacha gaolmhara; Is é Parrot na Fraince an t-aon ghnólacht Eorpach (agus, go deimhin, neamh-Mheiriceánach) atá san áireamh faoi láthair. An tseachtain seo caite, d’fhógair Roinn an Taobh istigh é atosú drones a cheannach tríd an gclár DIU sUAS.

Tá lochtanna slándála DJI tar éis imní a spreagadh san Astráil freisin. I páipéar comhairliúcháin a scaoileadh an mhí seo caite, léirigh roinn iompair agus bonneagair na hAstráile laigí i gcosaintí na hAstráile i gcoinne “úsáid mhailíseach drones,” a d’fhéadfaí a fháil go bhféadfaí UAVanna a úsáid chun ionsaí a dhéanamh ar bhonneagar na tíre nó ar spriocanna íogaire eile, nó ar bhealach eile chun críocha “íomhá agus comharthaí a bhailiú. ”Agus cineálacha eile taiscéalaíochta ag aisteoirí naimhdeach.

San Eoraip, os a choinne sin, ní dhearna an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPB), Coimisinéir Cónaidhme na Gearmáine um Chosaint Sonraí agus Saoirse Faisnéise (BfDI), ná Coimisiún Náisiúnta na Fraince um Fhaisnéisíocht agus Saoirse (CNIL) gníomh poiblí maidir leis na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ag DJI, fiú tar éis go bhfuarthas táirgí na cuideachta ag suiteáil bogearraí go forneartach agus ag aistriú sonraí úsáideora Eorpacha chuig freastalaithe na Síne gan ligean do thomhaltóirí na gníomhartha sin a rialú nó cur ina gcoinne. Ina áit sin, is cosúil go dtugann úsáid drones DJI ag fórsaí míleata agus póilíní na hEorpa formhuiniú intuigthe dá slándáil do thomhaltóirí.

In ainneoin struchtúr úinéireachta teimhneach, tá go leor naisc le stát na Síne

Ní chuidíonn amhras faoi chúiseanna DJI le teimhneacht a struchtúir úinéireachta. Tá DJI Company Limited, an chuideachta shealbhaíochta don ghnólacht tríd an iFlight Technology Co., atá lonnaithe i Hong Cong, lonnaithe sa Oileáin Bhriotanacha na Maighdean, nach nochtann scairshealbhóirí. Mar sin féin, cuireann babhtaí tiomsaithe airgid DJI in iúl go bhfuil caipiteal na Síne i réim, chomh maith le naisc le comhlachtaí riaracháin is suntasaí sa tSín.

In Meán Fómhair 2015, mar shampla, d’infheistigh New Horizon Capital - arna chomhlánú ag Wen Yunsong, mac an iar-phríomh-Wen Jiabao - $ 300 milliún i DJI. An mhí chéanna sin, rinne New China Life Insurance, ar leis cuid de Chomhairle Stáit na Síne é, infheistíocht sa ghnólacht freisin. In 2018, DJI b’fhéidir a d’ardaigh suas le $ 1 billiún roimh liostú poiblí ceaptha, cé gur rúndiamhair fós é sainaithint na n-infheisteoirí sin.

Tarraingíonn struchtúr ceannaireachta DJI aird freisin ar naisc le bunaíocht mhíleata na Síne. Tá staidéar nó múineadh ag an gcomhbhunaitheoir Li Zexiang ag roinnt ollscoileanna atá nasctha leis an arm, lena n-áirítear Institiúid Teicneolaíochta Harbin - ceann de na 'Seacht Mac na Cosanta Náisiúnta ' á rialú ag Aireacht Tionscail agus Teicneolaíochta Faisnéise na Síne - chomh maith leis an Ollscoil Náisiúnta Teicneolaíochta Cosanta (NUDT), arna mhaoirsiú go díreach ag an gCoimisiún Míleata Lárnach (CMC). D’fhreastail feidhmeannach eile, Zhu Xiaorui, mar cheann taighde agus forbartha DJI go dtí 2013 - agus anois múineann sé in Ollscoil Teicneolaíochta Harbin.

Is cosúil go míníonn na naisc seo idir ceannaireacht DJI agus arm míleata na Síne ról suntasach DJI i mbrú Beijing ar ghrúpaí mionlach eitneach. I mí na Nollag 2017, shínigh DJI a comhaontú comhpháirtíochta straitéiseach leis an mBiúró um Shlándáil Phoiblí i Réigiún Uathrialach Xinjiang, ag feistiú aonaid póilíní na Síne i Xinjiang le drones ach ag forbairt bogearraí speisialaithe freisin chun misin a éascú chun “cobhsaíocht shóisialta a chaomhnú.” Castacht DJI san fheachtas “cinedhíothú cultúrtha”I gcoinne dhaonra Uighur de Xinjiang a phléasc isteach sna ceannlínte anuraidh, nuair a físeán sceite - lámhaigh drón DJI faoi rialú na bpóilíní - doiciméadaíodh oll-aistriú Uighurs imtheorannaithe. Shínigh an chuideachta comhaontuithe le húdaráis sa Tibéid freisin.

Géarchéim dosheachanta?

Cé go ndearna DJI iarrachtaí suntasacha chun dul i gcoinne fhionnachtana rialtais agus taighdeoirí an Iarthair, fiú staidéar a choimisiúnú ó FTI comhairleachta a chuireann slándáil a “Mhód Sonraí Áitiúil” nua chun cinn agus a théann taobh le lochtanna atá ann cheana féin, d’fhéadfadh sé go mbeadh sé ina fhadhb go tapa rialú monaplachta na hearnála seo atá ag teacht chun cinn ag gnólacht aonair le naisc le bunaíocht slándála na Síne agus baint dhíreach le mí-úsáid sistéamach ar chearta an duine. do rialtóirí sa Bhruiséil agus sna príomhchathracha Eorpacha.

I bhfianaise an chaoi a ndeachaigh drones forleithne ar fud an gheilleagair níos leithne, is ceist í slándáil na sonraí a ghlacann siad agus a tharchuireann siad - ní mór do cheannairí Eorpacha aghaidh a thabhairt orthu - fiú más fearr leo neamhaird a dhéanamh air.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

Tá comhoibriú an AE agus na Síne i dtaighde agus in eolaíocht ríthábhachtach - i bhforbairt eacnamaíoch a sheachadadh.

foilsithe

on

Reáchtáil Cumann Gnó AE-na Síne (EUCBA) seimineár gréasáin an-rathúil agus idirghníomhach inniu. Bhí an t-ábhar a bhí faoi chaibidil ar thábhacht an chomhoibrithe taighde agus eolaíochta i seachadadh téarnamh eacnamaíoch.

Mhínigh Gwenn Sonck, stiúrthóir feidhmiúcháin an EUCBA “cuireann Cumann Gnó AE-na Síne trádáil agus infheistíocht chun cinn idir an AE agus an tSín agus a mhalairt.

Aontaíonn sé 19 cumann gnó Síneach as 19 tír éagsúil san Eoraip, a dhéanann ionadaíocht thar 20,000 cuideachta. Tá an seimineár gréasáin seo tráthúil toisc go bhfuil an AE agus an tSín araon ag tabhairt tosaíochta d’infheistíocht i dtaighde agus in eolaíocht. Is ionann infheistíocht den sórt sin agus 2.5% de OTI na Síne agus is é 3% sprioc an AE le haghaidh infheistíochta i dtaighde faoi Horizon Europe. Socróidh an t-idirphlé um chomhoibriú nuálaíochta atá ar siúl idir an AE agus an tSín ag an am seo na coinníollacha creata don chaidreamh déthaobhach seo amach anseo. "

 

Tá Frances Fitzgerald FPE ina ball de thoscaireacht Pharlaimint na hEorpa-na Síne agus is iar-Leas-Phríomh-Aire as Éirinn í.

Dúirt sí go bhfuil “na hearnálacha taighde, eolaíochta agus nuálaíochta idirnasctha go hiomlán. Ní féidir le tíortha agus cuideachtaí an taighde go léir a dhéanamh leo féin.

Is príomhghné é an comhoibriú idirnáisiúnta i seachadadh táirgí agus réitigh nuálacha nua. Tá sé seo fíor go háirithe nuair a bhíonn an domhan ag iarraidh vacsaín a fháil i gcoinne Covid-19. Caithfidh taighdeoirí ó gach cearn den domhan oibriú le chéile chun vacsaín Covid-19 slán agus iontaofa a fháil.

Caithfidh oscailteacht, trédhearcacht, cómhalartacht agus cur chuige rialacha-bhunaithe i leith na trádála idirnáisiúnta a bheith mar bhonn agus taca leis an gcaidreamh idir an AE agus an tSín. Ach is léir go bhfuil timpeallacht dhochreidte gheo-pholaitiúil ann. Táimid ag crosbhóthar maidir leis an gcaidreamh idir an AE agus an tSín agus tiocfaidh ceannairí an AE le chéile an 16 Samhainth seo chugainn chun athbhreithniú a dhéanamh ar chaidrimh AE-na Síne.

Ghlac 455 cuideachta Síneach páirt i gclár taighde, nuálaíochta agus eolaíochta Horizon 2020 le linn na tréimhse 2014-2020. Leanfaidh cuideachtaí na Síne orthu ag glacadh páirte i Horizon Europe, is é sin an creatchlár taighde, nuálaíochta agus eolaíochta nua a bheidh ar siúl idir an tréimhse 2021-2027. "

 

Is é Zhiwei Song Uachtarán Chumann AE-na Síne um nuálaíocht agus fiontraíocht. Dúirt sé “tá a chomhlachas ag tacú le goradáin agus tá sé ag líonadh na bearna eolais idir an AE agus an tSín agus idir an tSín agus an AE.

Tá a eagraíocht ag eagrú láithreoireachtaí ar líne chun soghluaisteacht taighde ón AE go dtí an tSín a chur chun cinn agus a mhalairt. Tá sé rannpháirteach i gcláir le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach mar Enrich agus Euraxess. Cuireann an t-iar-thionscnamh le comhoibriú taighde idir an Eoraip agus an tSín agus cuireann an scéim níos déanaí comhoibriú eolaíoch chun cinn i gcomhthéacs idirnáisiúnta. "

 

Is é Abraham Liukang príomhionadaí Huawei d’institiúidí an AE.

Dúirt sé “Ná creid na ceannlínte go léir sa phreas. Ní hionann Huawei agus an Eoraip. Tá Huawei lonnaithe san Eoraip le breis agus 20 bliain.

Tá 23 ionad taighde ag Huawei san Eoraip agus fostaímid 2,400 taighdeoir san Eoraip, ar fruilithe áitiúla 90% díobh. Bhí Huawei ina rannpháirtí gníomhach i dtionscadail taighde faoi chlár taighde, nuálaíochta agus eolaíochta Horizon 2020 2014-2020.

Tá 230 comhaontú teicneolaíochta ag Huawei le hinstitiúidí taighde san Eoraip agus tá comhpháirtíochtaí againn le níos mó ná 150 ollscoil san Eoraip.

Is é Abraham Liukang an príomhionadaí do Huawei d’institiúidí an AE.

Is é Abraham Liukang príomhionadaí Huawei d’institiúidí an AE.

Bhain ár rannpháirtíocht i Horizon 2020 le taighde ar cháilíocht an bhonneagair dhigitigh a fheabhsú agus áiríodh leis seo 5G agus taighde mór sonraí.

Rinneadh polaitíocht ar rolladh amach 5G agus ba é an éifeacht dhíreach a bhí leis seo ná imscaradh 5G san Eoraip a mhoilliú.

Glacann Huawei ceisteanna slándála an-dáiríre agus is é sin an fáth go bhfuil ionad meastóireachta cibearshlándála ag Huawei sa Ríocht Aontaithe agus tá comhaontú againn maidir le hiasachtaí slándála le BSI sa Ghearmáin.

Ba mhaith le Huawei páirt ghníomhach a ghlacadh i Horizon Europe agus go háirithe i dtógáil líonraí agus seirbhísí cliste na todhchaí.

Sna 5 bliana amach romhainn, tá sé beartaithe ag Huawei 100 milliún euro a infheistiú inár gclár éiceachóras AI san Eoraip, ag cabhrú le heagraíochtaí tionscail, 200,000 forbróir, 500 comhpháirtí ISV agus 50 ollscoil. Oibreoidh Huawei lenár gcomhpháirtithe chun an tionscal AI san Eoraip a mhúnlú. "

 

Is é Veerle Van Wassenhove an Leas-Uachtarán um T&F agus Nuálaíocht ag Bekaert, cuideachta atá chun tosaigh ar fud an domhain le ceanncheathrú sa Bheilg agus cos láidir taighde sa tSín. Dúirt sí “Giarálann oibríochtaí taighde Bekaert sa tSín cumais nuálaíochta domhanda na cuideachta. Le chéile, táimid ag tógáil saineolais do mhargadh na Síne agus ar fud an domhain. Bhí roinnt deacrachtaí ag Covid-19 toisc go dteastaíonn uainn, mar thaighdeoirí, teagmháil dhíreach a choinneáil lenár gcustaiméirí inár gcur chuige teicneolaíochta, ach bainistímid. "
 
Is é Yu Zhigao Atreisiú Rubair Teicneolaíochta SVP agus ceann an Bardec (ionad T&F sa tSín). Dúirt sé “Tá muinín an-láidir ag Bekaert sa tSín. Tá saineolas taighde agus teicniúil den scoth sa tSín. Oibríonn an chuideachta 18 láithreán i 10 gcathair sa tSín agus fostaíonn sí 220 taighdeoir in ionad T&F Jiangyin agus 250 innealtóir agus teicneoir ar an suíomh Innealtóireachta. Cuireann oibríochtaí na Síne le gníomhaíochtaí taighde den scoth agus le straitéisí na cuideachta a bhaint amach. Cruthaíonn ár bhfoirne taighde sa tSín luach dár gcustaiméirí. "

Is é Jochum Haakma cathaoirleach Chumann Gnó an AE-na Síne.

Dúirt sé “níor tháinig rialachán nua scagtha infheistíochta an AE i bhfeidhm ach ón Domhnach seo caite. Ciallaíonn sé seo go mbeidh ar bhallstáit an AE dul i gcomhairle leis an mBruiséil as seo amach agus bearta infheistíochta dírí na Síne á scagadh in earnálacha straitéiseacha. Creidim gur forbairt an-dearfach a bheadh ​​ann dá n-aontódh an tSín agus an AE téarmaí conartha nua trádála agus infheistíochta. Is ábhar é seo a bhfuil an dá thaobh gafa go gníomhach leis ag an am seo. Beidh ceannairí an AE ag plé na ceiste tábhachtach seo freisin nuair a thiocfaidh siad le chéile dá gcruinniú den Chomhairle Eorpach i lár mhí na Samhna.

Ach is é fírinne an scéil go bhfuil cónaí orainn i ndomhan casta - áit ar cosúil go mbíonn saincheisteanna trádála, polaitíochta agus slándála idirnasctha uaireanta.

Tá an geilleagar digiteach ag fás níos gasta ná an geilleagar domhanda.

Agus beidh ról lárnach ag gníomhaíocht mhéadaithe laistigh den gheilleagar digiteach i bhfás geilleagrach a spreagadh san Eoraip agus sa tSín. Mar sin féin, ní féidir geilleagar digiteach láidir a thógáil gan bunús fónta. Agus tá an bunús seo tógtha ag rialtais san Eoraip agus sa tSín ag infheistiú go láidir i dtaighde, nuálaíocht agus eolaíocht. Is trí dhul chun cinn sna heolaíochtaí bunúsacha agus sna heolaíochtaí feidhmeacha araon a sholáthróidh an nuálaíocht atá ag spreagadh athrú dearfach sa tsochaí inniu. "

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

Conas is féidir leis an Iarthar achrann contúirteach agus costasach le #China a sheachaint

foilsithe

on

Tá institiúid nua eisithe ag an Institiúid Gnóthaí Eacnamaíocha - ár meitheal smaointe do bhaill na Breataine páipéar faisnéise, arna údarú ag Ceann Oideachais an IEA, an Dr Stephen Davies agus an tOllamh Syed Kamall, Stiúrthóir Acadúil agus Taighde an IEA, a shuigh ar Choiste Trádála Idirnáisiúnta Pharlaimint na hEorpa ó 2005-2019. I measc phríomhchonclúidí na tuarascála tá:

  • Tá eagla ag méadú go bhfuilimid ag bun an Chogaidh Fhuair nua;
  • Tá Covid-19 ag spreagadh athdhíriú mór ar ár mbeartas eachtrach. Ag croílár seo tá ár gcaidreamh athraitheach leis an tSín;
  • Táimid i mbaol go míthuiscint bhunúsach ar inspreagadh na Síne toisc go bhfuil ár mbonn tuisceana as dáta: murab ionann agus an USSR ní iarrann an tSín hegemony;
  • Ina ionad sin gníomhaíonn sé as féin-leas agus féachann sé le bheith mar eiseamláir do thíortha i mbéal forbartha aithris a dhéanamh orthu agus an rialacha is ceannasaí sa chóras trádála agus airgeadais idirnáisiúnta;
  • Níl an straitéis um rannpháirtíocht chuiditheach nó idirnáisiúnachas liobrálach ag obair a thuilleadh - ach d’fhéadfadh cothromaíocht achrannach níos réadúla sa chaidreamh cumhachta leis an tSín a bheith costasach go heacnamaíoch agus contúirteach ó thaobh na polaitíochta de;
  • Ach tá rogha eile ann seachas achrann simplí agus iomaíocht mhíleata;
  • Beidh orainn srian a chur ar thrádáil íogair agus freagairt go láidir do ghníomhartha rialtas na Síne i Xinjiang, Hong Cong agus i gcoinne comharsana na hÁise;
  • Ba cheart na gníomhartha seo a fhorlíonadh le clár rannpháirtíochta idir daoine príobháideacha, eagraíochtaí agus gnólachtaí i sochaithe saor in aisce lena gcomhghleacaithe sa tSín;
  • D’fhéadfadh sé go dtiocfadh leasuithe ar bheartas chun teagmháil eagraithe a spreagadh ar leibhéal na sochaí sibhialta, a chaithfidh na rialóirí reatha dul in éineacht leo nó a bheith i bhfad níos éasca a bhainistiú.

“Puzal na Síne” Áitíonn go bhfuil an baol ann go dtabharfaidh an tIarthar aire do chaidreamh achrannach atá contúirteach go polaitiúil agus atá costasach go heacnamaíoch leis an tSín.

Ach tugann stair na Síne - maidir le glacadh agus aitheantas a thabhairt do chlaochlú spontáineach ón mbun aníos agus ansin iad a spreagadh chun dul níos faide trí iad a neadú i gcreat dlíthiúil - agus tugann a cultúr “aghaidh a shábháil” nó “mianzi” le tuiscint go bhféadfadh polaiteoirí an Iarthair a bheith míthuisceanach go bunúsach faoi inspreagadh na Síne.

Cé nach bhfuil straitéis reatha an idirnáisiúnachais liobrálaí ag obair a thuilleadh, níor cheart dúinn féachaint ar láimhseáil na Síne mar rogha dénártha idir srianadh agus achrann. Chuir údar méadaitheach sa tSín súil go dtiocfadh níos mó saoirse as margaí móide rathúnas. Mar gheall ar a bheartas i leith dhaonra Uighur agus thar an “Tionscnamh Creasa agus Bóthair” mar a thugtar air, chomh maith lena iompar go luath i bpaindéim Coronavirus, tá go leor san Iarthar ag féachaint ar an tSín ní mar chomhpháirtí ach mar bhagairt .

Mar sin féin, féadfar gníomhaíochtaí áirithe na Síne ina comharsanacht a mhíniú i bpáirt le cosantacht áirithe mar gheall ar chinneadh gan cumhachtaí eachtracha a bheith faoi smacht arís. Is é an rud atá á fheiceáil againn ná rud i bhfad níos caolchúisí ná pleananna le haghaidh hegeonacht dhomhanda. Tá comórtas ann le bheith mar an tsamhail nó an náisiún patrún a bhfuil daoine eile ag iarraidh aithris a dhéanamh air, go háirithe i gcás náisiúin atá ag forbairt go heacnamaíoch. Féachann an tSín freisin le bheith mar an príomhsocraitheoir rialacha sa chóras trádála agus airgeadais idirnáisiúnta.

Mar fhreagra air sin, beidh orainn srian a chur ar thrádáil íogair agus freagairt go láidir do ghníomhartha rialtas na Síne i Xinjiang, Hong Cong agus i gcoinne comharsana na hÁise. Ba cheart na gníomhartha seo a fhorlíonadh le clár rannpháirtíochta idir daoine príobháideacha, eagraíochtaí agus gnólachtaí i sochaithe saor in aisce lena gcomhghleacaithe sa tSín. D’fhéadfaí a mheas go bhfuil an cineál rannpháirtíochta seo idir daoine agus daoine i bhfad níos lú riosca ar an iomlán ná achrann míleata follasach agus, san fhadtéarma, is dóichí go n-éireoidh leis.

D’fhéadfadh sé go dtiocfadh leasuithe ar bheartas chun teagmháil eagraithe a spreagadh ar leibhéal na sochaí sibhialta, a chaithfidh na rialóirí reatha dul in éineacht leo nó a bheith i bhfad níos éasca a bhainistiú.

Dúirt an Dr Stephen Davies, Ceann Oideachais san Institiúid Gnóthaí Eacnamaíocha agus an tOllamh Syed Kamall, Stiúrthóir Acadúil agus Taighde san IEA:

“Ba chóir rialtas na Síne a chreidiúint nuair a deir sé nach lorgaíonn sé hegemony. Ina áit sin, is iad spriocanna rialtas na Síne rochtain ar amhábhair, teicneolaíocht agus margaí do chuideachtaí na Síne. 

“D’fhéadfadh sé seo a bheith mar thoradh air go mbeadh rialtas na Síne ag iarraidh caighdeáin agus rialacha idirnáisiúnta a leagan síos agus dúshlán a thabhairt do mantra dea-rialachais dhaonlathais an iarthair, ach murab ionann agus an tAontas Sóivéadach le linn an Chogaidh Fhuair ní fhéachfaidh sé lena idé-eolaíocht a onnmhairiú.

“Beidh cineál difriúil dúshlán ann ná an tAontas Sóivéadach le linn an Chogaidh Fhuair suas go dtí 1989. Ba cheart go bhfreagródh daonlathais liobrálacha an Iarthair go láidir d’ionsaitheacht agus sáruithe ar chearta an duine i rialtas na Síne, ach ag an am céanna níos mó daoine a lorg. teagmhálacha chun cabhrú le hathchóirithe a mhúnlú laistigh den tSín féin.

“Tá sé tábhachtach freisin idirdhealú a dhéanamh idir gníomhartha Pháirtí Cumannach na Síne agus muintir na Síne agus imní á ardú acu faoi ghníomhartha rialtas na Síne.

“Is é an cúlra atá leis seo ná an bealach ar táirgeadh claochlú gheilleagar na Síne ó na 1980idí trí ghníomhaíocht spontáineach ón mbun aníos a d’aithin agus a ghlac an contrapháirtí lárnach ina dhiaidh sin agus a rinne leasuithe ón mbarr anuas. Taispeánann sé seo na deiseanna atá ann le haghaidh fíor-rannpháirtíochta coitianta mar bhealach chun freagairt do dhúshlán 'Bealach na Síne'. "

Íoslódáil an tuarascáil iomlán

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending