Ceangail le linn

Geilleagar

'Ba cheart go mbeadh íocaíochtaí agus rialuithe Comhbheartais Talmhaíochta bunaithe ar an tairbhí deiridh' von Cramon FPE

foilsithe

on

Vótáil FPEanna ar rialacha nua a rialaíonn an Comhbheartas Talmhaíochta arb ionann é agus thart ar aon trian de bhuiséad an AE. Tá leasuithe dírithe ar an mbeartas a dhéanamh níos inbhuanaithe lagaíodh iad le sraith leasuithe ag na príomhghrúpaí polaitiúla sa pharlaimint.

D'áitigh an Coimisinéir Eorpach Talmhaíochta, Janusz Wojciechowski gur gá don bheartas tairbhí eacnamaíocha, comhshaoil ​​agus sóisialta a sholáthar d'fheirmeoirí agus do shaoránaigh na hEorpa. Bhí aiféala air nach raibh FPEnna chomh huaillmhianach ná an Coimisiún maidir leis an mbeartas a chur ar chomhréim leis an mbeart glas agus é a dhéanamh níos cothroime freisin.  

Cháin Viola von Cramon FPE (Green, DE) na comhaontuithe a rinne na trí phríomhghrúpa sa pharlaimint - Páirtí an Phobail Eorpaigh, na Daonlathaithe Sóisialta agus Athnuachan - as gan an deis a thapú chun leasuithe a dhéanamh a mbeadh beartas níos glaise mar thoradh orthu. a thacódh le bithéagsúlacht.  

Is oth le Von Cramon freisin go mbainfear mí-úsáid cistí as rialachas lag. Caitear cuid mhór den CBT ar íocaíochtaí díreacha a leithdháiltear ar bhonn heicteáir nó méid na beostoic mar na coinníollacha amháin chun cistí AE a fháil. Deir sí gur eascair drochchleachtais agus uaireanta coiriúla as greim talún, go háirithe i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Bealach éalaithe eile a dtugann sí aird uirthi in íocaíochtaí CBT ná go ndéantar fóirdheontais a dháileadh ‘in aghaidh na feirme’ sa chás gur duine amháin an tairbhí deiridh de na fóirdheontais seo - agus ní gá gurb é an duine atá ag obair ar an bhfeirm é. Ar an gcúis seo, tá Von Cramon cinnte gur cheart go mbeadh íocaíochtaí agus rialuithe CBT bunaithe ar an ‘tairbhí deiridh’ agus gur cheart go mbeadh teorainn dhaingean (uasteorannú) ar uasmhéid na bhfóirdheontas bliantúil a d’fhéadfadh tairbhí deiridh amháin a fháil.

Ar an iomlán, áitíonn sí go bhfuil gá le rialuithe níos doichte ar chaiteachas, faoin dá philéar (íocaíocht dhíreach agus forbairt tuaithe).  

Deir Von Cramon, trí leanúint ar aghaidh ag tacú le barra a fhástar in aghaidh an heicteáir, go bhfuil beartas talmhaíochta suaitheanta an AE ag marú na bithéagsúlachta agus go bhfuil sé ag scaradh an AE óna chuspóirí agus a thiomantais ghlasa i gComhaontú Aeráide Pháras. Tá Van Cramon ar cheann de go leor guthanna a deir go bhfuil sé thar am go mbeadh an AE ag briseadh leis na seanchleachtais a bhaineann le tacaíocht láidir do na agra-tháirgeoirí ilnáisiúnta agus feirmeoirí orgánacha beaga agus meánmhéide a thabhairt isteach arís agus ligean don ithir agus don dúlra cuid dá chuid a fháil ar ais neart caillte.

Coireachta

Gabhadh níos mó ná 40 sa chniogbheartaíocht is mó riamh i gcoinne cóicín smuigleáil fáinne drugaí ón mBrasaíl isteach san Eoraip

foilsithe

on

In uaireanta tosaigh na maidine (27 Samhain), rinne níos mó ná míle oifigeach póilíní le tacaíocht ó Europol ruathair comhordaithe i gcoinne bhaill an tsiondacáit choiriúil ardghairmiúil seo. Rinneadh thart ar 180 cuardach tí, agus gabhadh 45 duine a raibh amhras fúthu dá bharr. 

Fuair ​​an t-imscrúdú amach go raibh an líonra gáinneála ar dhrugaí seo freagrach as allmhairiú bliantúil 45 tonna cóicín ar a laghad i bpríomh-chalafoirt na hEorpa, agus brabúis níos mó ná € 100 milliún thar thréimhse 6 mhí.

Rinne gníomhaireachtaí ó thrí mhór-roinn dhifriúla an greim idirnáisiúnta seo, faoi stiúir údaráis na Portaingéile, na Beilge agus na Brasaíle, ag an am céanna, agus d'éascaigh Europol iarrachtaí comhordúcháin:

  • An Eoraip: Póilíní Breithiúnacha na Portaingéile (Polícia Judiciária), Póilíní Breithiúnacha Cónaidhme na Beilge (Federale Gerechtelijke Politie, Póilíní Judiciaire Fédérale), Póilíní Náisiúnta na Spáinne (Policia Nacional), Póilíní na hÍsiltíre (Politie) agus Póilíní na Rómáine (Poliția Română)
  • Meiriceá Theas: Póilíní Cónaidhme na Brasaíle (Policia Chónaidhme)
  • An Meánoirthear: Fórsa Póilíní Dubai agus Slándáil Stáit Dubai

Torthaí go hachomair 

  • 45 gabhála sa Bhrasaíl (38), sa Bheilg (4), sa Spáinn (1) agus i Dubai (2).
  • 179 cuardach tí.
  • Urghabhadh os cionn € 12m in airgead tirim sa Phortaingéil, € 300,000 in airgead tirim a gabhadh sa Bheilg agus os cionn R $ 1m agus US $ 169,000 in airgead tirim a gabhadh sa Bhrasaíl.
  • Urghabhadh 70 feithicil só sa Bhrasaíl, sa Bheilg agus sa Spáinn agus gabhadh 37 aerárthach sa Bhrasaíl.
  • Urghabhadh 163 teach sa Bhrasaíl ar fiú níos mó ná R $ 132m iad, gabhadh dhá theach sa Spáinn ar luach € 4m, agus gabhadh dhá árasán sa Phortaingéil ar luach € 2.5m.
  • Sócmhainní airgeadais 10 duine reoite sa Spáinn.

Comhoibriú domhanda 

Faoi chuimsiú na ngníomhaíochtaí faisnéise atá ar bun lena chomhghleacaithe oibríochta, d’fhorbair Europol faisnéis iontaofa maidir le gníomhaíochtaí idirnáisiúnta gáinneála ar dhrugaí agus sciúradh airgid líonra coireachta eagraithe sa Bhrasaíl atá ag feidhmiú i roinnt tíortha AE.

Bhí teagmháil dhíreach ag an siondacáit choiriúil le cairtéil drugaí sa Bhrasaíl agus i dtíortha foinse eile Mheiriceá Theas a bhí freagrach as cóicín a ullmhú agus a loingsiú i gcoimeádáin mhuirí atá faoi cheangal ag calafoirt mhóra na hEorpa.

Tá scála an allmhairithe cóicín ón mBrasaíl go dtí an Eoraip atá faoina smacht agus faoina gceannas ollmhór agus ghabh forfheidhmiú an dlí breis agus 52 tonna cóicín le linn an imscrúdaithe.

In Aibreán 2020, thug Europol na tíortha bainteacha le chéile a bhí ag obair go dlúth le chéile ó shin chun comhstraitéis a bhunú chun an líonra iomlán a thabhairt anuas. Aithníodh na príomhspriocanna ar gach taobh den Aigéan Atlantach.

Ó shin i leith, chuir Europol forbairt agus anailís leanúnach faisnéise ar fáil chun tacú leis na himscrúdaitheoirí allamuigh. I rith an lae gníomhaíochta, imlonnaíodh 8 n-oifigeach ar an talamh sa Phortaingéil, sa Bheilg agus sa Bhrasaíl chun cabhrú leis na húdaráis náisiúnta, ag cinntiú anailís sciobtha ar shonraí nua de réir mar a bhí siad á mbailiú le linn na gníomhaíochta agus ag athrú na straitéise. de réir mar is gá.

Ag trácht dó ar an oibríocht seo, dúirt Leas-Stiúrthóir Europol, Wil van Gemert: "Cuireann an oibríocht seo béim ar struchtúr casta agus sroicheadh ​​fairsing na ngrúpaí coireachta eagraithe sa Bhrasaíl san Eoraip. Éilíonn scála an dúshláin atá roimh phóilíní ar fud an domhain inniu cur chuige comhordaithe chun dul i ngleic leis an druga. trádáil ar fud mór-ranna. Bhí tiomantas ár dtíortha comhpháirtíochta oibriú trí Europol mar bhonn agus taca le rath na hoibríochta seo agus feidhmíonn sí mar ghlao domhanda chun gnímh. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Gearmáine chun soláthraithe cóiríochta i réimse an oideachais leanaí agus na hóige a chúiteamh as damáistí a d’fhulaing mar gheall ar an ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim Ghearmánach chun soláthraithe cóiríochta a chúiteamh as oideachas leanaí agus óige as an gcaillteanas ioncaim de bharr na ráige coronavirus. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach. Cúiteoidh an scéim suas le 60% den chaillteanas ioncaim a thabhaigh tairbhithe incháilithe sa tréimhse idir tús an ghlasála (a thosaigh ar dhátaí éagsúla ar fud na stát réigiúnach) agus an 31 Iúil 2020 nuair a bhí ar a saoráidí cóiríochta a dhúnadh mar gheall leis na bearta sriantacha a cuireadh i bhfeidhm sa Ghearmáin.

Agus an caillteanas ioncaim á ríomh, aon laghduithe ar chostais a thig as ioncam a ghintear le linn an fhrithdhúnadh agus aon chabhair airgeadais fhéideartha a dheonaigh nó a d’íoc an stát i ndáiríre (agus a deonaíodh go háirithe faoin scéim SA.58464) nó bainfear tríú páirtithe chun déileáil le hiarmhairtí an ráig coronavirus. Ar leibhéal an rialtais láir, beidh buiséad suas le € 75 milliún ar fáil dóibh ag saoráidí atá incháilithe iarratas a dhéanamh.

Mar sin féin, níl na cistí seo curtha in áirithe go heisiach don scéim seo. Ina theannta sin, údaráis réigiúnacha (ag Länder nó leibhéal áitiúil) féadfaidh sé an scéim seo a úsáid as na buiséid áitiúla. Ar aon chaoi, cinntíonn an scéim nach féidir na costais incháilithe chéanna a chúiteamh faoi dhó ag leibhéil éagsúla riaracháin. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus.

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh scéim na Gearmáine damáistí atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an cúiteamh atá beartaithe an méid is gá chun na damáistí a shlánú. Mar sin bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil an scéim ag teacht le rialacha státchabhrach an AE.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi ghníomhartha a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59228 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Glacann an Coimisinéir Gabriel páirt in Oíche Thaighdeoirí Eorpacha 2020

foilsithe

on

Eagrán 15th de Oíche Taighdeoirí na hEorpa, an t-imeacht cumarsáide agus cur chun cinn taighde is mó san Eoraip, ar siúl tráthnóna inniu (27 Samhain). Eagrófar imeachtaí i 388 cathair i 29 tír, rud a thabharfaidh an deis do dhaoine an eolaíocht a fhionnadh ar bhealach spraíúil. Tarlóidh siad go fisiciúil, beagnach, nó ar bhealach hibrideach, de réir na mbeart náisiúnta atá i bhfeidhm mar fhreagairt ar an bpaindéim reatha.

Tabharfaidh an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel óráidí tosaigh ag imeachtaí i Sóifia, sa Bhulgáir agus i Perugia, an Iodáil. Roimh imeachtaí an tráthnóna seo, dúirt sí: “Tá sé bunúsach eolaíocht agus taighde a dhéanamh inrochtana do chách agus tionchar na heolaíochta ar shaol laethúil na saoránach a thaispeáint. Sin é an fáth go bhfuil Oíche Thaighdeoirí na hEorpa chomh tábhachtach: is ócáid ​​í atá oscailte do chách, fiú inrochtana ón mbaile i mbliana. Taispeánann sé tionscadail taighde agus a dtorthaí ar bhealach siamsúil agus is deis iontach é chun taighdeoirí agus saineolaithe fíor-saoil ina réimsí faoi seach a fhionnadh agus teagmháil a dhéanamh leo. "

Tá Oíche Thaighdeoirí na hEorpa maoinithe ag Gníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie agus in 2020, díríonn tionscadail go príomha ar an gcomhshaol, inbhuanaitheacht agus athrú aeráide.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending