Ceangail le linn

Comhshaol

Cosc a chur ar thruailliú screamhuisce agus uisce dromchla san AE  

ROINN:

foilsithe

on

Tá uisce glan riachtanach do dhaoine agus d’éiceachórais shláintiúla. Faigh amach cad atá á dhéanamh ag an AE agus ag Parlaimint na hEorpa chun é a chosaint, Cumann.

Dar leis an Ghníomhaireacht Chomhshaoil ​​Eorpach, tháinig laghdú ar thruailliú uisce san AE idir na 1990idí agus 2010idí. Mar sin féin, tá moilliú ar an dul chun cinn le truailliú i 58% d’uisce dromchla ó 2016. Ina theannta sin, ní rátáiltear ach 42% de dhobharlaigh dromchla agus 77% de screamhuisce mar “stádas ceimiceach maith”.

Ina Rún 2020 maidir le cur chun feidhme reachtaíocht uisce an AE, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún Eorpach gach beart is gá a dhéanamh chun a áirithiú gur féidir dea-stádas ceimiceach a bhaint amach ar bhonn níos forleithne agus beart cinntitheach a dhéanamh ar fud an AE nuair a theipeann ar thíortha AE caighdeáin cháilíochta comhshaoil ​​a chomhlíonadh. Leagadh béim sa rún gur cheart go dtabharfaí tosaíocht don fhaireachán ar shubstaintí a dhéanann difear d’uisce óil, amhail substaintí per- agus polafluara-alcaile agus roinnt táirgí cógaisíochta.

Ag teacht leis an Uaillmhian náid truaillithe a bheith ag an gComhar Glas Eorpach, an Coimisiún chuir sé togra síos i mí Dheireadh Fómhair 2022 chun athbhreithniú a dhéanamh ar liostaí faire na dtruailleán uisce dromchla agus screamhuisce a ndéanfar monatóireacht agus rialú orthu chun dobharlaigh fionnuisce a chosaint. Féachann an togra freisin le heasnaimh a shainaithnítear sa chreat reatha maidir le truailliú ceimiceach in uiscí a leigheas agus oiriúnú níos gasta d'fhorbairtí eolaíocha a chumasú.

Sainmhínithe 

  • Faightear screamhuisce faoi thalamh sna scoilteanna agus sna spásanna in ithir, gaineamh agus carraig (mar shampla toibreacha artesian, toibreacha saorga, spriongaí). 
  • Is é is uisce dromchla ann aon dobharlach uisce os cionn na talún, lena n-áirítear srutháin, aibhneacha, lochanna, bogaigh, taiscumair, agus locha. 

A bhfuil á mholadh ag an bParlaimint

I mí an Mheithimh 2023, rinne an Pharlaimint coiste comhshaoil ghlac sé a sheasamh ar screamhuisce agus uiscí dromchla a chosaint ar thruailliú agus ar chaighdeáin cháilíochta uisce a fheabhsú. Déanann an dlí nua athbhreithniú ar an Chreat-Treoir Uisce, an Treoir Screamhuisce agus an Treoir um Chaighdeáin Cháilíochta Comhshaoil (Treoir Uisce Dromchla). Is é an aidhm ná sláinte an duine agus éiceachórais nádúrtha a chosaint ar thruailleáin.

Ag leathnú an liosta faire


Molann na Feisirí nár cheart liosta faire na dtruailleán a theorannú d’uasmhéid substaintí mar atá molta ag an gCoimisiún. Tá siad ag iarraidh go ndéanfaí é a nuashonrú go rialta chun coinneáil suas le fianaise eolaíoch nua agus le luas na gceimiceán nua atá ag teacht chun cinn atá ag athrú go tapa.

Aiseolas

Tá Feisirí Eorpacha ag iarraidh go gcuirfí roinnt substaintí leis an liosta faire a luaithe a shainaithnítear modhanna oiriúnacha faireacháin, lena n-áirítear microplastics.

Cosc ar thruailliú screamhuisce

Chun screamhuisce a chosaint ar bhealach níos fearr, éilíonn Feisirí Eorpacha go mbeadh na luachanna tairsí - ar caighdeáin cháilíochta iad chun an stádas ceimiceach a mheasúnú - 10 n-uaire níos ísle do screamhuisce ná iad sin do uisce dromchla.

Teastaíonn uathu freisin go gcuirfí fo-thacar de shubstaintí sainiúla per- agus polafluaraalcile le liosta na dtruailleán screamhuisce, mar gur braitheadh ​​na substaintí seo ag níos mó ná 70 % de na pointí tomhais screamhuisce san AE. Teastaíonn ó Fheisirí caighdeáin níos déine maidir le glyphosate, bisphenol, atrazine, cógaisíocht agus lotnaidicídí.

Ba chóir go n-íocfadh truaillitheoirí

Deir an tuarascáil freisin gur cheart do tháirgeoirí táirgí ina bhfuil substaintí truaillithe rannchuidiú leis na costais mhonatóireachta.

Na chéad chéimeanna eile

Tá an Pharlaimint sceidealta a shainordú caibidlíochta a chomhaontú i mí Mheán Fómhair 2023. Féadfar tús a chur le cainteanna leis na rialtais náisiúnta maidir le foirm chríochnaitheach an dlí a luaithe a bheidh a seasamh glactha ag an gComhairle.

Tuilleadh faoi thruailliú uisce a laghdú 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending