Ceangail le linn

Oceana

Tugann an AE agus an RA a gcúl ar na héisc is leochailí

ROINN:

foilsithe

on

Ar an 20 Nollaig, shroich an AE agus an RA ar comhaontú maidir le 76 teorainn ghabhála dá stoic éisc chomhroinnte san Atlantach Thoir Thuaidh agus sa Mhuir Thuaidh do 2023. Mar thoradh ar an gcomhaontú tháinig méadú ar líon na dteorainneacha gabhála (ar a dtugtar freisin Gabhálacha Iomlána Incheadaithe – TACanna) a socraíodh i gcomhréir le comhairle eolaíoch i gcomparáid leis an gceann deireanach. bliain. Mar sin féin, is oth le Oceana, in ainneoin gealltanais idirnáisiúnta deireadh a chur leis an ró-iascaireacht faoi 2020, go bhfuil teorainneacha iascaireachta fós leagtha síos ag an AE agus ag an RA do líon suntasach stoc éisc a fhágfaidh go mbeidh róshaothrú leanúnach á dhéanamh orthu, go háirithe do na cinn is ídithe, ag cur a dtéarnaimh i mbaol.

“Cé gur chloígh an dá pháirtí leis an eolaíocht maidir le roinnt stoc, is oth linn a n-éagumas an cinneadh ceart a dhéanamh maidir le stoic sa stát caomhantais is boichte,” a dúirt Vera Coelho, stiúrthóir sinsearach abhcóideachta ag Oceana san Eoraip. “Ní hamháin gur thug lucht cinnteoireachta neamhaird ar an gcomhairle eolaíoch náid gabhála do na stoic is mó ídithe, ar nós trosc Iarthar na hAlban, faoitín Mhuir Éireann, agus scadán na Mara Ceiltí, leanann siad freisin ag ligean do ghabhálacha iomarcacha teagmhasacha de na stoic seo ag iascach eile. - rud a fhágfaidh go mbeidh siad beagnach dodhéanta téarnamh go leibhéil inbhuanaithe."

"Tá an ró-iascaireacht ag laghdú líon na n-iasc in uiscí na Ríochta Aontaithe agus an Aontais Eorpaigh. Tá líon an trosc sa Mhuir Cheilteach, i Muir Éireann agus in iarthar na hAlban tar éis titim i léig le blianta anuas agus tá siad i mbaol titime mura ndéantar beart práinneach. Leanann an AE dá ndlíthe iascaigh féin a bhriseadh, ag leagan cuótaí os cionn comhairle eolaíoch agus ag cur inmharthanacht fhadtéarmach thionscal na hiascaireachta i mbaol, chomh maith le géarchéim bithéagsúlachta na mara a bhrú chun cinn. éiceachórais agus slándáil bia a chinntiú do na glúnta atá le teacht," a dúirt Hugo Tagholm, stiúrthóir feidhmiúcháin, Oceana UK.

cúlra

Gach bliain, déanann an AE agus an Ríocht Aontaithe idirbheartaíocht ar theorainneacha iascaireachta do líon mór stoic éisc a chomhbhainistítear. Tá cinntí bainistíochta an dá pháirtí maidir lena ndaonraí comhroinnte éisc á dtreorú ag na cuspóirí agus na prionsabail a comhaontaíodh i gcomhaontú trádála agus comhair AE-RA (TCA) 2020.

Tá gealltanas ceangailteach ag an AE agus ag an RA stoic éisc a aisghabháil agus a chothabháil ag leibhéil inbhuanaithe sa reachtaíocht intíre agus idirnáisiúnta, amhail Comhbheartas Iascaireachta an AE, Acht Iascaigh na Ríochta Aontaithe agus TCA AE-RA. Mar sin féin, le blianta beaga anuas níor thug páirtithe aird ar an ngealltanas seo agus cuótaí á socrú acu don chuid is mó dá stoc comhroinnte. Go deimhin, de réir tuarascála ón Lárionad um Eolaíocht Chomhshaoil, Iascaigh agus Dhobharshaothraithe (CEFAS) [1], don tréimhse 2020-2022 níor lean ach 34%-35% de na TACanna comhairle eolaíoch.

D'fhoilsigh Oceana le déanaí tuairisc a thabhairt ag cur béime ar dhrochstaid na 25 stoc éisc is mó laghdaithe san Atlantach Thoir Thuaidh, ag iarraidh ar an AE agus ar an Ríocht Aontaithe teorainneacha gabhála a ghlacadh do na cinn a bhfuil siad cuntasach ina leith i gcomhréir le comhairle eolaíoch.

Aiseolas

[1] Bell, E., Nash, R., Garnacho, E., De Oliveira, J., O'Brien, C. (2022). Inbhuanaitheacht na dteorainneacha gabhála iascaigh arna n-idirbheartú ag an RA do 2020 go 2022 a mheasúnú. CEFAS. 38 lch., 2 Eanáir 2022.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending