Ceangail le linn

Iascaigh

Áitíonn Oceana ar an Ríocht Aontaithe agus an AE deireadh a chur le ró-iascaireacht stoic éisc atá criticiúil íseal i gcomhaontú nua

ROINN:

foilsithe

on

Tá Oceana ag éileamh go gcuirfear deireadh le ró-iascaireacht stoic éisc a bhfuil ró-úsáid á baint astu in uiscí na hEorpa de réir mar a thosaíonn idirbheartaíocht idir an AE agus an Ríocht Aontaithe inniu faoin gCoiste Iascaigh speisialaithe. Soláthraíonn an coiste nua seo fóram le haghaidh plé agus comhaontú ar bhainistíocht iascaigh, chun na comhairliúcháin bhliantúla a ullmhú trína socrófar deiseanna iascaireachta do 2022.

Le sonraí le déanaí foilsithe ag an gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Farraige (ICES) a leagann béim ar stádas criticiúil roinnt príomhstoic éisc1, Tá Oceana ag impí ar pháirtithe caibidlíochta aontú ar straitéisí bainistíochta a fhágfaidh go mbeidh na stoic go léir ag téarnamh agus ag sroicheadh ​​leibhéil shláintiúla.

Dúirt Melissa Moor, Ceann Polasaí na Ríochta Aontaithe: “Níl ach 43% de na stoic éisc a roinntear idir an RA agus an AE ag iascaireacht ag leibhéil inbhuanaithe2. Ní ghlactar leis go bhfuil an chuid eile de na stoic faoi réir ró-iascaireachta, le stoic de speicis thábhachtacha cosúil le trosc, scadán agus faoitín ag leibhéil atá an-íseal, nó eile ní fios cén stádas atá acu. Ionas go n-athshlánóidh stoic éisc, ní mór don eolaíocht páirtithe idirbheartaíochta a threorú. Má dhéantar a mhalairt cinnte go scriosfar an timpeallacht mhuirí tuilleadh, go laghdóidh sé daonraí éisc, agus go lagóidh sé athléimneacht an athraithe aeráide. "

Aiseolas

“I mí an Mheithimh, tháinig an AE agus an Ríocht Aontaithe ar a gcéad chomhaontú bliantúil iar-Brexit maidir lena ndaonraí éisc roinnte, faoi na coinníollacha a bunaíodh sa Chomhaontú Trádála agus Comhoibrithe,” a dúirt Stiúrthóir Feachtais Oceana um Iascach Inbhuanaithe san Eoraip Javier Lopez. 

"Ag nóiméad ríthábhachtach do bhithéagsúlacht aigéin agus don aeráid, tá sé de dhualgas ar an AE agus ar an Ríocht Aontaithe aontú ar straitéisí bainistíochta éifeachtacha a chuireann deireadh le ró-iascaireacht ina n-uiscí agus a áirithíonn saothrú inbhuanaithe stoic chomhroinnte."

De réir mar a thosaíonn an chéad chruinniú den Choiste speisialaithe Iascaigh ar 20th I mí Iúil, leagann Oceana béim ar thrí réimse tosaíochta le comhaontú idir an RA agus an AE:

Aiseolas

· Ní mór straitéisí bainistíochta ilbhliana a chomhaontú maidir le stoic éisc a bhfuil ró-úsáid á baint astu, le spriocanna aisghabhála soiléire agus frámaí ama chun iad a bhaint amach.

· Agus na Gabhálacha Iomlán Incheadaithe (TACanna) á socrú d’iascach measctha, áit a ngabhtar roinnt speiceas sa limistéar céanna agus ag an am céanna, ba cheart do chinnteoirí aontú tosaíocht a thabhairt do shaothrú inbhuanaithe na stoc éisc is leochailí.

Ba cheart straitéisí ilbhliana a chomhaontú maidir le stoic neamhchuóta a chaomhnú agus a bhainistiú. Ba cheart bailiú sonraí agus measúnuithe eolaíochta do na stoic seo a fheabhsú go suntasach chun a chinntiú go ndéantar iascaireacht inbhuanaithe orthu.

1. I measc samplaí de stoic a bhfuil ró-úsáid mhór déanta astu ó shonraí ICES tá: Trosc Iarthar na hAlbanTrosc na Mara CeiltíScadán Iarthar na hAlban agus Iarthar na hÉireann agus Feadaíl Mhuir Éireann.

2.       Iniúchadh Iascaigh Oceana UK

cúlra

Tosóidh an chaibidlíocht chun comhaontú a dhéanamh ar bhearta bainistíochta iascaigh do 2022 ar 20th Iúil faoi raon feidhme an “Choiste speisialaithe Iascaigh” (SFC). Tá an SFC comhdhéanta de thoscaireachtaí an dá pháirtí agus soláthraíonn sé fóram le haghaidh díospóireachta agus comhoibrithe. Bunaítear inniúlachtaí agus dualgais an SFC sa Comhaontú Trádála agus Comhoibrithe (TCA - Airteagal IASC 16, lch 271).

Cuirfidh díospóireachtaí agus cinntí faoin SFC moltaí bainistíochta ar fáil ar cheart dóibh an comhaontú a éascú le linn na gcomhairliúchán bliantúil deiridh, a bhfuiltear ag súil go ndéanfar iad san fhómhar agus a chríochnóidh faoi 10th Nollaig (féach Ailt IASC 6.2 agus 7.1) nó 20th Nollaig (féach Airteagal IASC 7.2). Mar shampla, táthar ag súil go gcomhaontóidh an SFC maidir le straitéisí bainistíochta ilbhliana a fhorbairt agus conas “stoic speisialta” a bhainistiú (m.sh., 0 stoc TAC, féach Airteagal IASC 7.4 agus 7.5).

Faoin TCA, chomhaontaigh an RA agus an AE in 2020 ar chreat-chomhaontú chun stoic roinnte éisc a bhainistiú. D’fháiltigh Oceana roimh an TCA, toisc go gcuirfeadh cuspóirí agus forálacha bainistíochta iascaireachta, dá gcuirfí i bhfeidhm go maith iad, le saothrú inbhuanaithe na stoc roinnte. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar imoibriú Oceana i leith ghlacadh an TCA léigh an brúigh scaoileadh.

Thángthas ar an gcéad chomhaontú iar-Brexit idir an AE agus an Ríocht Aontaithe maidir le bearta bainistíochta iascaigh do 2021 i Meitheamh 2021. Toisc go raibh an chaibidlíocht fada agus casta, d’fhonn leanúnachas a sholáthar do ghníomhaíochtaí iascaireachta, b’éigean don dá pháirtí bearta sealadacha a ghlacadh a bhí níos déanaí in ionad an chomhaontaithe. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar imoibriú Oceana ar chomhaontú 2021 léigh an brúigh scaoileadh.

An Coimisiún Eorpach

Iascaigh: Aontaíonn AE agus Oileáin Cook leanúint lena gcomhpháirtíocht inbhuanaithe iascaigh

foilsithe

on

Chomhaontaigh an tAontas Eorpach agus Oileáin Cook leanúint lena gcomhpháirtíocht rathúil iascaigh mar chuid den Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe, ar feadh tréimhse trí bliana. Ligeann an comhaontú do shoithí iascaireachta an AE atá ag feidhmiú san Aigéan Ciúin Thiar agus Lár leanúint ar aghaidh ag iascaireacht ar thailte iascaireachta Oileáin Cook. Comhshaol, Aigéin agus Iascach CoimisinéirDúirt Virginijus Sinkevičius: “Le hathnuachan an Phrótacail Iascaigh seo, beidh soithí an Aontais Eorpaigh in ann leanúint ar aghaidh ag iascaireacht ceann de na stoic tuinníní trópaiceacha is sláintiúla. Táimid thar a bheith bródúil as cur, trínár dtacaíocht earnála, le forbairt earnáil iascaigh Oileáin Cook - Stát i mBéal Forbartha na nOileán Beag a moladh go minic as a bheartais bhainistíochta iascaigh éifeachtacha agus fhreagracha. Seo mar a oibríonn Comhaontuithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe an AE go praiticiúil. "

Faoi chuimsiú an Phrótacail nua, rannchuideoidh an AE agus úinéirí loinge le suas le € 4 mhilliún (NZD 6.8m) san iomlán do na trí bliana amach romhainn, agus € 1m (NZD 1.7m) chun tacú leis na hOileáin Cook ' tionscnaimh laistigh den bheartas iascaigh earnála agus muirí. Ar an iomlán, in aice le feabhsuithe in earnáil na hiascaireachta, cheadaigh an t-ioncam a fuarthas ón gComhaontú seo roimhe seo rialtas Oileáin Cook a gcóras leasa shóisialaigh a fheabhsú. Tá tuilleadh faisnéise sa mhír nuachta.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Glacann an WTO céimeanna tábhachtacha i dtreo rialacha trádála domhanda maidir le hiascaireacht inbhuanaithe

foilsithe

on

An 15 Iúil, thionóil an Eagraíocht Trádála Domhanda (WTO) cruinniú aireachta ar fhóirdheontais iascaigh, a dhearbhaigh an tiomantas an cúrsa a shocrú le haghaidh toradh rathúil ar chaibidlíocht roimh Chomhdháil Aireachta an WTO ag tosú i mí na Samhna 2021.

D'athdhearbhaigh na hAirí a gcuspóir comhroinnte chun teacht ar chomhaontú a chuirfidh go mór le díghrádú leanúnach acmhainní iascaigh an domhain agus na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha, agus na slite beatha a dtacaíonn siad leo. Cé go bhfanann roinnt difríochtaí ann, soláthraíonn an téacs comhdhlúite a mhol Cathaoirleach na caibidlíochta bunús láidir don chuid deiridh den chaibidlíocht.

Ina chuid tuairimí lena chomhghleacaithe ar fud an domhain, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin agus Coimisinéir Trádála Valdis Dombrovskis (phictiúr) a dúirt: “Is comhfhreagracht é acmhainní iascaigh dhomhanda a chosaint agus, dá bharr sin, is é toradh iltaobhach an t-aon bhealach le dul i ngleic le ceist na bhfóirdheontas díobhálach. Cuirimid fáilte roimh thiomantas an Ard-Stiúrthóra Okonjo-Iweala do chomhaontú a bhaint amach roimh an 12ú Comhdháil Aireachta agus táimid lántiomanta don chuspóir seo. Caithfidh an sainordú atá leagtha amach i Sprioc 14.6 um Fhorbairt Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bheith mar threoir againn san idirbheartaíocht seo. "

Aiseolas

Thug an tAontas Eorpach (AE), ina Chomhbheartas Iascaigh, tús áite do chur chuige a chinntíonn go bhfuil an iascaireacht inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil, na heacnamaíochta agus na sóisialta de. Bhí sé seo mar thoradh ar phróiseas domhain athchóirithe, ag fáil réidh le fóirdheontais dhochracha i bhfabhar fóirdheontais dearfacha a chuireann iascaireacht inbhuanaithe agus córais neartaithe chun gníomhaíochtaí iascaireachta a bhainistiú chun cinn. Bunaithe ar an eispéireas dearfach seo, molann an AE freisin go gcaithfidh rialacha an WTO a bheith bunaithe ar inbhuanaitheacht. 

Léigh an ráiteas de Valdis Dombrovskis.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Caidreamh Euro-Meánmhara

Leagann cruinniú ardleibhéil fís nua amach maidir le hiascaigh agus dobharshaothrú inbhuanaithe sa Mheánmhuir agus sa Mhuir Dhubh

foilsithe

on

Tionóladh an cruinniú ardleibhéil ar an straitéis nua don Mheánmhuir agus don Mhuir Dhubh faoi scáth Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta Choimisiún Ginearálta Iascaigh na Náisiún Aontaithe don Mheánmhuir (GFCM). D’fhreastail an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius ar an gcruinniú, mar aon le hArd-Stiúrthóir an FAO Qu Dongyu, chomh maith le hairí iascaigh páirtithe conarthacha GFCM.

D'athdhearbhaigh na rannpháirtithe a ngealltanais pholaitiúla maidir leis an MedFish4Ever agus Dearbhuithe Sóifia agus thacaigh sé leis an nua Straitéis GFCM (2021-2030) agus é mar aidhm inbhuanaitheacht na n-iascach agus an dobharshaothraithe a chinntiú sa Mheánmhuir agus sa Mhuir Dhubh sna deich mbliana amach romhainn. Dúirt an Coimisinéir Sinkevičius: “Le formhuiniú na Straitéise nua GFCM, inniu tá cloch mhíle eile thrasnaigh againn ar an gcosán i dtreo iascaigh agus dobharshaothraithe a bhainistítear go hinbhuanaithe sa Mheánmhuir agus sna farraigí dubha. Táimid tar éis teacht ar bhealach fada leis an rialachas nua iascaigh a seoladh in 2017, faoi chreat Dhearbhuithe MedFish4Ever agus Sóifia. Ach nílimid ag deireadh ár dturas, tá i bhfad níos mó le déanamh fós. "

Chuir an Coimisinéir béim ar an ngá le tosú ar an straitéis a chur i bhfeidhm láithreach agus spreag sé comhpháirtithe réigiúnacha chun tacú leis an bpacáiste beart uaillmhianach a chuirfidh an tAontas Eorpach ar aghaidh ag seisiún bliantúil GFCM i mí na Samhna nuair a ghlacfar an straitéis go foirmiúil. Chuir an Coimisinéir Sinkevičius béim ar a thábhachtaí atá sé an bhithéagsúlacht a chosaint chun athléimneacht agus brabúsacht earnáil an iascaigh a chruthú. Agus na cúig phríomhsprioc aici, leanfaidh straitéis nua GFCM ag cur le héachtaí an am atá caite. Tá tuilleadh faisnéise sa mhír nuachta.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending