Ceangail le linn

Comhshaol

Beart Glas na hEorpa: Molann an Coimisiún straitéis nua chun foraoisí an AE a chosaint agus a athchóiriú

ROINN:

foilsithe

on

Inniu (16 Iúil), ghlac an Coimisiún Eorpach an Straitéis Foraoise nua an AE do 2030, tionscnamh suaitheanta de chuid an Déileáil Ghlas na hEorpa a thógann ar an AE Straitéis Bithéagsúlachta do 2030. Cuireann an straitéis leis an pacáiste bearta beartaithe chun laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 55% ar a laghad a bhaint amach faoi 2030 agus neodracht aeráide in 2050 san AE. Cuidíonn sé freisin leis an AE a thiomantas a chomhlíonadh chun aistrithe carbóin a fheabhsú trí doirteal nádúrtha de réir Dlí Aeráide. Trí aghaidh a thabhairt ar na gnéithe sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil ​​le chéile, tá sé mar aidhm ag an Straitéis Foraoiseachta ilfheidhmeacht fhoraoisí an AE a chinntiú agus leagann sí béim ar an ról lárnach atá ag foraoiseoirí.

Is comhghuaillíocht riachtanach iad foraoisí sa troid i gcoinne athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta. Feidhmíonn siad mar doirteal carbóin agus cabhraíonn siad linn tionchair an athraithe aeráide a laghdú, mar shampla trí chathracha a fhuarú, sinn a chosaint ar thuilte trom, agus an tionchar triomach a laghdú. Ar an drochuair, tá go leor brú éagsúil ag baint le foraoisí na hEorpa, lena n-áirítear athrú aeráide.

Cosaint, athchóiriú agus bainistíocht inbhuanaithe foraoisí

Aiseolas

Socraíonn an Straitéis Foraoiseachta fís agus gníomhartha nithiúla chun méid agus cáilíocht na bhforaoisí san AE a mhéadú agus a gcosaint, a n-athchóiriú agus a n-athléimneacht a neartú. Méadóidh na gníomhartha atá beartaithe forghabháil carbóin trí doirteal agus stoic fheabhsaithe agus ar an gcaoi sin cur le maolú an athraithe aeráide. Geallann an Straitéis foraoisí príomhfháis agus seanfháis a chosaint go docht, foraoisí díghrádaithe a athbhunú, agus a chinntiú go ndéantar iad a bhainistiú go hinbhuanaithe - ar bhealach a chaomhnaíonn na seirbhísí éiceachórais ríthábhachtacha a sholáthraíonn foraoisí agus a bhfuil an tsochaí ag brath orthu.

Cuireann an Straitéis na cleachtais bhainistíochta foraoise is cairdiúla don aeráid agus don bhithéagsúlacht chun cinn, leagann sí béim ar an ngá le húsáid bithmhaise coillteach a choinneáil laistigh de theorainneacha inbhuanaitheachta, agus spreagann sí úsáid adhmaid atá tíosach ar acmhainní de réir phrionsabal an easghluaiseachta.

Ilfheidhmeacht fhoraoisí an AE a chinntiú

Aiseolas

Foráiltear leis an Straitéis freisin go bhforbrófar scéimeanna íocaíochta d’úinéirí agus do bhainisteoirí foraoise chun seirbhísí malartacha éiceachóras a sholáthar, eg trí chodanna dá bhforaoisí a choinneáil slán. Beidh an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) nua, i measc nithe eile, ina dheis chun tacaíocht níos spriocdhírithe a thabhairt d’fhoraoisithe agus d’fhorbairt inbhuanaithe foraoisí. Cruthóidh an struchtúr rialachais nua d’fhoraoisí spás níos cuimsithí do Bhallstáit, úinéirí agus bainisteoirí foraoisí, an tionscal, an saol acadúil agus an tsochaí shibhialta chun plé a dhéanamh faoi thodhchaí foraoisí san AE agus cuideoidh sé leis na sócmhainní luachmhara seo a choinneáil ar feadh na nglún atá le teacht.

Faoi dheireadh, fógraíonn an Straitéis Foraoiseachta togra dlíthiúil chun monatóireacht, tuairisciú agus bailiú sonraí foraoise san AE a mhéadú. Tabharfaidh bailiú sonraí comhchuibhithe an AE, in éineacht le pleanáil straitéiseach ar leibhéal na mBallstát, pictiúr cuimsitheach den stát, den éabhlóid agus de na forbairtí atá beartaithe i bhforaoisí san AE amach anseo. Tá sé seo fíorthábhachtach chun a chinntiú gur féidir le foraoisí a bhfeidhmeanna iomadúla a chomhlíonadh ar son na haeráide, na bithéagsúlachta agus an gheilleagair.

Tá a léarscáil bhóithre chun trí bhilliún crann breise a phlandáil ar fud na hEorpa faoi 2030 agus meas iomlán á tabhairt ar phrionsabail éiceolaíochta - an crann ceart san áit cheart chun na críche cearta.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa Frans Timmermans: “Soláthraíonn foraoisí baile don chuid is mó den bhithéagsúlacht a fhaighimid ar an Domhan. Ionas go mbeidh ár n-uisce glan, agus ár n-ithreacha saibhir, teastaíonn foraoisí sláintiúla uainn. Tá foraoisí na hEorpa i mbaol. Sin é an fáth go n-oibreoimid chun iad a chosaint agus a athshlánú, chun bainistíocht foraoise a fheabhsú, agus chun tacú le foraoiseoirí agus airíoch foraoise. Sa deireadh, táimid go léir mar chuid den dúlra. A dhéanaimid chun an ghéarchéim aeráide agus bithéagsúlachta a chomhrac, déanaimid ar mhaithe lenár sláinte agus lenár dtodhchaí féin. "

Dúirt an Coimisinéir Talmhaíochta Janusz Wojciechowski: “Is iad foraoisí scamhóga ár domhain: tá siad ríthábhachtach dár n-aeráid, bithéagsúlacht, ithir agus cáilíocht an aeir. Is iad foraoisí scamhóga ár sochaí agus ár ngeilleagair freisin: déanann siad slite beatha i gceantair thuaithe, soláthraíonn siad táirgí riachtanacha dár saoránaigh, agus tá luach sóisialta domhain acu trína nádúr. Aithníonn an Straitéis Foraoise nua an ilfheidhmeacht seo agus taispeánann sí conas is féidir le huaillmhian comhshaoil ​​dul lámh ar láimh le rath eacnamaíoch. Tríd an Straitéis seo, agus le tacaíocht ón gcomhbheartas talmhaíochta nua, cuirfidh ár bhforaoisí agus ár bhforaoisithe an saol isteach san Eoraip inbhuanaithe, rathúil agus neodrach ó thaobh na haeráide de. "

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Is oidhreacht nádúrtha luachmhar iad foraoisí Eorpacha nach féidir glacadh léi go deonach. Ní amháin go bhfuil sé riachtanach athléimneacht fhoraoisí na hEorpa a chosaint, a athshlánú agus a thógáil chun troid i gcoinne na ngéarchéimeanna aeráide agus bithéagsúlachta, ach freisin chun feidhmeanna socheacnamaíocha na bhforaoisí a chaomhnú. Taispeánann an rannpháirtíocht mhór i gcomhairliúcháin phoiblí go bhfuil cúram ar na hEorpaigh faoi thodhchaí ár bhforaoisí, mar sin ní mór dúinn an bealach a ndéanaimid ár bhforaoisí a chosaint, a bhainistiú agus a fhás a athrú go dtabharfadh sé tairbhí dáiríre do chách. "

cúlra

Is comhghuaillíocht riachtanach iad foraoisí sa troid i gcoinne athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta a bhuíochas dá bhfeidhm mar dhoirteanna carbóin chomh maith lena gcumas tionchair an athraithe aeráide a laghdú, mar shampla trí chathracha a fhuarú, sinn a chosaint ar thuilte trom, agus triomach a laghdú. tionchar. Is éiceachórais luachmhara iad freisin, ina bhfuil cuid mhór de bhithéagsúlacht na hEorpa. Cuireann a gcuid seirbhísí éiceachórais lenár sláinte agus lenár bhfolláine trí rialáil uisce, soláthar bia, cógais agus ábhar, laghdú agus rialú riosca tubaiste, cobhsú ithreach agus rialú creimthe, íonú aeir agus uisce. Is áit iad foraoisí le haghaidh áineasa, scíthe agus foghlama, chomh maith le cuid de shlí bheatha.

Tuilleadh eolais

Straitéis Foraoise nua an AE do 2030

Ceisteanna agus Freagraí ar Straitéis Nua Foraoiseachta an AE do 2030

Bileog Fíricí Dúlra agus Foraoisí

Bileog Fíricí - 3 billiún crann breise

Suíomh Gréasáin 3 billiún crann

Beart Glas na hEorpa: Molann an Coimisiún claochlú gheilleagar agus sochaí an AE chun uaillmhianta aeráide a chomhlíonadh

Athrú aeráide

Glanann póilíní gníomhaithe aeráide ó chroí cheantar airgeadais Zurich

foilsithe

on

By

Cuireann gníomhaithe aeráide “Rise up for Change” bac ar bhealach isteach de Credit Suiesse chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trí REUTERS
Cuireann gníomhaithe aeráide “Rise up for Change” bac ar bhealach isteach UBS chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trí REUTERS

Cuireann gníomhaithe aeráide 'Rise up for Change' bac ar bhealach isteach UBS chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa 2021. Schweiz Rise Up For Change / Bileog trí REUTERS

Thosaigh póilíní gníomhaithe aeráide a ghlanadh ó chroílár cheantar airgeadais Zurich Dé Luain (2 Lúnasa) tar éis dóibh bealaí isteach bainc a bhac chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú iasachtóirí ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol., scríobhann Michael Shields.

Chuir póilíní Zurich gníomhaígh amhránaíochta agus cantaireachta ar bun a ghlac poist ag na bealaí isteach chuig Credit Suisse (CSGN.S) agus UBS i gcearnóg Paradeplatz i mol airgeadais na hEilvéise. (UBSG.S) tar éis dhiúltaigh siad scaipeadh.

Aiseolas

"Tá aon rud déanta ag Credit Suisse agus UBS go dtí seo ach freagra leordhóthanach a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide. Sin é an fáth go bhfuil an ghluaiseacht ceartais aeráide ag áitiú cheanncheathrú Credit Suisse agus oifig UBS in aice láimhe inniu chun aird a tharraingt ar iarmhairtí easpa gnímh institiúidí airgeadais na hEilvéise. , "Dúirt Frida Kohlmann, urlabhraí don ghrúpa Rise Up for Change, i ráiteas.

Chuir gníomhaithe fonsa taobh amuigh de cheanncheathrú Credit Suisse an tseachtain seo caite, ag seasamh mar ionadaithe ó bhanc na hEilvéise agus ag fógairt go gcuirfí deireadh lena maoiniú breosla iontaise. Léigh níos mó.

Tagann an agóid i measc tonn de mhíshásamh sibhialta ag gníomhaithe san Eilvéis, áit a bhfuil an aeráid ag téamh ag thart ar dhá oiread luas an mheáin dhomhanda agus ag athrú a thírdhreacha sléibhe cáiliúla. Léigh níos mó.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Glacann an Coimisiún treoir nua maidir le conas tionscadail bhonneagair sa todhchaí a chosaint ar athrú aeráide

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach treoir theicniúil nua maidir le cosaint aeráide ar thionscadail bhonneagair don tréimhse 2021-2027. Ligfidh na treoirlínte seo breithnithe aeráide a chomhtháthú in infheistíochtaí sa todhchaí agus i bhforbairt tionscadal bonneagair, cibé acu foirgnimh, bonneagar líonra nó sraith córas agus sócmhainní tógtha iad. Ar an mbealach seo, beidh infheisteoirí institiúideacha agus príobháideacha Eorpacha in ann cinntí eolasacha a dhéanamh ar thionscadail a mheastar a bheith comhoiriúnach le Comhaontú Pháras agus le cuspóirí aeráide an AE.

Cuideoidh na treoirlínte arna nglacadh leis an AE Beart Glas na hEorpa a chur i bhfeidhm, treoracha dhlí aeráide na hEorpa a chur i bhfeidhm agus cur le caiteachas níos glaise an AE. Tá siad mar chuid den pheirspictíocht de laghdú glan ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de -55% faoi 2030 agus neodracht aeráide faoi 2050; tá meas acu ar phrionsabail 'príomhacht éifeachtúlachta fuinnimh' agus 'gan dochar suntasach a dhéanamh'; agus comhlíonann siad na ceanglais atá leagtha amach sa reachtaíocht maidir le roinnt cistí AE mar InvestEU, an tSaoráid um Cheangal na hEorpa (CEF), Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (ERDF), an Ciste Comhtháthaithe (CF) agus an Ciste Just Transition (FTJ).

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún scéim na Fraince € 30.5 billiún chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim chúnaimh na Fraince chun tacú le táirgeadh leictreachais in-athnuaite. Cuideoidh an beart leis an bhFrainc a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí agus rannchuideoidh sé leis an gcuspóir Eorpach neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Spreagfaidh an beart cúnaimh seo forbairt príomhfhoinsí fuinnimh in-athnuaite, agus tacóidh sé le haistriú chuig soláthar fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, de réir chuspóirí Bheart Glas an AE. Cinnteoidh roghnú na dtairbhithe trí phróiseas tairisceana iomaíoch an luach is fearr ar airgead na gcáiníocóirí agus coimeádfaidh sé iomaíocht i margadh fuinnimh na Fraince. " 

Scéim na Fraince

Aiseolas

Chuir an Fhrainc in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici scéim nua a thabhairt isteach chun tacú le leictreachas a tháirgtear ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, eadhon d’oibreoirí ar an gcladach suiteálacha gréine, gaoithe ar tír mór agus hidrileictreacha. Deonaíonn an scéim tacaíocht do na hoibreoirí seo a dhámhtar trí thairiscintí iomaíocha. Go háirithe, cuimsíonn an beart seacht gcineál tairisceana le haghaidh 34 GW d’acmhainn in-athnuaite nua a eagrófar idir 2021 agus 2026: (i) gréine ar an talamh, (ii) gréine ar fhoirgnimh, (iii) gaoth ar tír mór, (iv) suiteálacha hidrileictreacha, (v) gréine nuálach, (vi) féin-ídiú agus (vii) tairiscint atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Bíonn an tacaíocht i bhfoirm préimhe ar bharr phraghas an mhargaidh leictreachais. Tá buiséad iomlán sealadach de thart ar € 30.5 billiún ag an mbeart. Tá an scéim oscailte go dtí 2026 agus is féidir cúnamh a íoc ar feadh uastréimhse 20 bliain tar éis don tsuiteáil in-athnuaite nua a bheith ceangailte leis an eangach.

Measúnú an Choimisiúin

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha an AE maidir le cúnamh stáit, go háirithe Treoirlínte 2014 ar chúnamh stáit do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Aiseolas

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an cúnamh riachtanach chun giniúint fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt tuilleadh chun cuspóirí comhshaoil ​​na Fraince a bhaint amach. Tá éifeacht dreasachta aige freisin, mar ní tharlódh na tionscadail murach sin mura mbeadh tacaíocht phoiblí ann. Ina theannta sin, tá an chabhair comhréireach agus teoranta don íosmhéid is gá, toisc go socrófar leibhéal na cabhrach trí thairiscintí iomaíocha. Ina theannta sin, fuair an Coimisiún go bhfuil éifeachtaí dearfacha an bhirt, go háirithe, na héifeachtaí dearfacha comhshaoil ​​níos tábhachtaí ná aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann i dtéarmaí saobhadh ar iomaíocht. Faoi dheireadh, gheall an Fhrainc freisin go ndéanfaí ex-post meastóireacht chun gnéithe agus cur i bhfeidhm na scéime in-athnuaite a mheas.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil scéim na Fraince ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE, toisc go n-éascóidh sé forbairt táirgeachta leictreachais in-athnuaite ó theicneolaíochtaí éagsúla sa Fhrainc agus go laghdóidh sé astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar aon dul leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí.

cúlra

2014 an Choimisiúin Treoirlínte maidir le Cúnamh Stáit do Chaomhnú Comhshaoil ​​agus Fuinnimh ligean do bhallstáit tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, faoi réir coinníollacha áirithe. Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo cabhrú le ballstáit spriocanna uaillmhianacha fuinnimh agus aeráide an AE a bhaint amach ar an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus gan saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair.

An Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite de 2018 bhunaigh sé sprioc ceangailteach fuinnimh in-athnuaite de 32% ar fud an AE faoi 2030. Leis an Cumarsáid Beart Glas na hEorpa in 2019, threisigh an Coimisiún a uaillmhianta aeráide, ag leagan síos cuspóir gan glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach i 2050. Ghlac an ceann a glacadh le déanaí Dlí na hEorpa um Aeráid, a chuimsíonn cuspóir neodracht aeráide 2050 agus a thugann isteach an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, leagtar síos an talamh don 'oiriúnach do 55' tograí reachtacha a ghlac an Coimisiún an 14 Iúil 2021. I measc na dtograí seo, tá a leasú ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, a leagann síos sprioc méadaithe chun 40% d’fhuinneamh an AE a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.50272 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending