Ceangail le linn

Chomhbheartais Talmhaíochta (CAP)

Faigheann FPEanna athchóiriú comhbheartais talmhaíochta go críochnaitheach

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Dé Máirt (23 Samhain), thug an Pharlaimint an solas glas do Bheartas Feirme nua an AE. Tá sé mar aidhm ag an leagan leasaithe seo a bheith níos glaise, níos cothroime, níos solúbtha agus níos trédhearcaí, AGRI, seisiún Iomlánach.

Le linn na caibidlíochta ar an bpacáiste um athchóiriú reachtaíochta, d’áitigh FPEanna go mbeidh neartú na bithéagsúlachta agus cloí le dlíthe agus tiomantais chomhshaoil ​​agus aeráide an AE ríthábhachtach chun an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) leasaithe a chur i bhfeidhm, a thiocfaidh i bhfeidhm in 2023. Cé go ndéanfaidh an Coimisiún é a mheas an bhfuil pleananna straitéiseacha náisiúnta CBT ag teacht leis na tiomantais seo, beidh ar fheirmeoirí cloí le cleachtais atá neamhdhíobhálach don aeráid agus don chomhshaol. Beidh oibleagáid ar bhallstáit a chinntiú go mbeidh 35% ar a laghad den bhuiséad forbartha tuaithe agus 25% ar a laghad d’íocaíochtaí díreacha tiomnaithe do bhearta comhshaoil ​​agus aeráide.

Tuilleadh tacaíochta d’fheirmeacha beaga agus d’fheirmeoirí óga

Chinntigh FPEanna go n-úsáidfear ar a laghad 10% d’íocaíochtaí díreacha chun tacú le feirmeacha beaga agus meánmhéide agus rachaidh 3% ar a laghad de bhuiséad an CBT chuig feirmeoirí óga. D'áitigh siad freisin go mbeidh cúlchiste géarchéime le buiséad bliantúil de € 450 milliún (i bpraghsanna reatha) réidh go buan chun cabhrú le feirmeoirí a bhfuil éagobhsaíocht praghsanna nó margaidh acu.

Aiseolas

Níos trédhearcacht agus comhlíonadh níos fearr le rialacha saothair

Mar thoradh ar bhrú na Parlaiminte, déanfar monatóireacht níos fearr ar rialacha saothair an AE in earnálacha talmhaíochta agus gearrfar pionós ar sháruithe a bhuíochas leis an gcomhar idir cigirí saothair náisiúnta agus gníomhaireachtaí íoctha CBT.

Beidh faisnéis faoi thairbhithe deiridh thacaíocht an AE níos trédhearcaí a bhuí le huirlis mianadóireachta sonraí de chuid an AE, a bhfaighidh ballstáit rochtain uirthi agus a chabhróidh leis an riosca calaoise a tharlaíonn trí fhaisnéis a sheiceáil i mbunachair sonraí poiblí a aithint.

Aiseolas

Glacadh leis an “rialachán um phleananna straitéiseacha” le 452 vóta i bhfabhar, 178 i gcoinne agus 57 staonadh, an “rialachán Cothrománach” le 485 vóta i bhfabhar, 142 i gcoinne agus 61 staonadh ó vótáil agus “rialachán eagraíochta an mhargaidh chomhchoitinn” le 487 i bhfabhar, 130 i gcoinne agus 71 staonadh ó vótáil.

Rapóirtéir don 'Rialachán um phleananna straitéiseacha' Peter Jahr (EPP, DE) Dúirt: “Trí athchóiriú an CBT a cheadú, ráthaímid slándáil phleanála ní amháin do na ballstáit, ach thar aon rud eile dár bhfeirmeoirí Eorpacha. Chinntíomar go bhfuil an CBT seo níos inbhuanaithe, níos trédhearcaí agus níos intuartha. Laghdóidh an tsamhail seachadta nua ualach maorlathach an bheartais talmhaíochta ar fheirmeoirí. Taispeánann ár vóta inniu go dteastaíonn uainn feirmeacha teaghlaigh a chosaint agus a chur chun cinn, na daoine a choinníonn agus a chaomhnaíonn ár dtírdhreach cultúrtha. "

Rapóirtéir don 'Rialú Cothrománach' Ulrike Müller (RE, DE) Dúirt: “Is lá stairiúil é inniu don CBT nua, lá nuair a théimid ar aghaidh i dtreo beartas talmhaíochta atá níos uaillmhianaí ó thaobh an chomhshaoil, atá feasach go sóisialta agus atá dírithe ar fheidhmíocht. Cinnteoidh an tsamhail seachadta nua go mbeidh fócas an CBT níos mó ar a spriocanna a bhaint amach agus níos lú ar na rialacha a chomhlíonadh go simplí. Rinneamar cinnte freisin go bhfuil íocaíochtaí CBT níos trédhearcaí agus go ndéantar leasanna airgeadais an AE a chosaint níos fearr. Beidh ag éirí go hiontach leis an CBT seo. "

Rapóirtéir don 'Comhrialtas eagraíochta margaidh' Eric Andrieu (S&D, FR) Dúirt: “Den chéad uair le níos mó ná 30 bliain, a bhuí leis an eagraíocht chomhmhargaidh atá mar chuid d’athchóiriú an CBT, ciallóidh na hathchóirithe a ceadaíodh inniu níos mó rialála margaidh ná dírialú. Is féidir linn a bheith bródúil as a mhéid a tháinig muid, toisc go bhfuil an dul chun cinn atá déanta tábhachtach d’fheirmeoirí, don earnáil agus do thomhaltóirí. Is cinnte gur céad chéim sa treo ceart í eagraíocht an chómhargaidh. "

Na chéad chéimeanna eile

Leathnaíodh rialacha reatha CBT tar éis 31 Nollaig 2020 agus cuireadh ina n-ionad rialacha idirthréimhseacha go dtí deireadh 2022. Nuair a bheidh siad formheasta ag an gComhairle, beidh na rialacha nua infheidhme ón 1 Eanáir 2023.

Tuilleadh eolais 

Comhroinn an t-alt seo:

Talmhaíocht

Staitisticí talmhaíochta an AE: Fóirdheontais, poist, táirgeadh

foilsithe

on

Faigh fíricí agus figiúirí faoi fheirmeoireacht san AE, lena n-áirítear maoiniú de réir tíre, fostaíochta agus táirgeachta, Cumann.

Is tionscal tábhachtach í an talmhaíocht do gach tír san AE agus faigheann siad go léir cistí AE tríd an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT). Tacaíonn na cistí seo le feirmeoirí go díreach trí Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa agus trí cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha tríd an gCiste Talmhaíochta Eorpach um Fhorbairt Tuaithe.

A fháil amach conas a thacaíonn an Comhbheartas Talmhaíochta le feirmeoirí.

Fóirdheontais talmhaíochta an AE de réir tíre

In 2019, caitheadh ​​€ 38.2 billiún ar íocaíochtaí díreacha le feirmeoirí agus € 13.8bn ar fhorbairt tuaithe. Thacaigh € 2.4bn eile leis an margadh do tháirgí talmhaíochta.

Aiseolas

Is iad na rialacha a rialaíonn an chaoi a gcaitear cistí Comhbheartais Talmhaíochta a chinneadh ag an Buiséad fadtéarmach an AE. An ritheann na rialacha reatha go dtí Nollaig 2022, ina dhiaidh sin an ceann is déanaí athchóiriú ar an gComhbheartas Talmhaíochta tiocfaidh sé i bhfeidhm agus rithfidh sé go dtí 2027.

Infographic le léarscáil a thaispeánann méid na bhfóirdheontas Comhbheartais Talmhaíochta in aghaidh gach tíre AE in 2019. Is féidir príomhshonraí a fháil faoin gceannteideal Fóirdheontais talmhaíochta AE de réir tíre.
Roinn na cistí Comhbheartais Talmhaíochta idir tíortha an AE  

Staitisticí fostaíochta talmhaíochta an AE

Thacaigh tionscal na talmhaíochta le 9,476,600 post in 2019 agus 3,769,850 post i dtáirgeadh bia (in 2018) agus b’ionann iad agus 1.3% d’olltáirgeacht intíre an AE in 2020.

Bhí an líon is mó daoine fostaithe sa talmhaíocht sa Rómáin in 2019, agus bhí an líon is mó daoine fostaithe sa táirgeadh bia in 2018 sa Danmhairg.

Aiseolas

I gcás gach euro a chaitear, cruthaíonn earnáil na feirme € 0.76 breise do gheilleagar an AE. Ba é an breisluach comhlán ón bhfeirmeoireacht - an difríocht idir luach gach rud a tháirg príomh-earnáil talmhaíochta an AE agus costas na seirbhísí agus na n-earraí a úsáideadh sa phróiseas táirgthe - ná € 178.4 billiún in 2020.

Infographic ag taispeáint na fostaíochta sa talmhaíocht (in 2019) agus táirgeadh bia (in 2018) in aghaidh thír an AE. Is féidir príomhshonraí a fháil faoin gceannteideal Staitisticí fostaíochta talmhaíochta an AE.
Na hearnálacha bia agus talmhaíochta san AE  

Táirgeadh talmhaíochta san Eoraip

Táirgeann talmhaíocht an AE éagsúlacht shaibhir táirgí bia, ó ghránaigh go bainne. Tá reachtaíocht déanta ag an AE chun a chinntiú go bhfuil an bia a tháirgtear agus a dhíoltar san AE sábháilte le hithe. An Straitéis feirme go forc an AETá sé mar aidhm ag, a fógraíodh in 2020, a chinntiú go ndéantar bia a tháirgeadh ar bhealach níos inbhuanaithe freisin. Ba mhaith le FPEanna úsáid lotnaidicídí a ghearradh níos fearr pollinators a chosaint agus bithéagsúlacht, deireadh a chur le húsáid cages i bhfeirmeoireacht ainmhithe agus úsáid talún do feirmeoireacht orgánach ag 2030.

Infographic a thaispeánann cé mhéad tonna de bhianna éagsúla a táirgeadh san AE in 2019.
Táirgeadh bia san AE  

Comhbheartas Talmhaíochta 

Foinsí sonraí 

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Tá Parlaimint na hEorpa ar tí vótáil ar mhargadh fóirdheontais feirme ollmhóra

foilsithe

on

By

Freastalaíonn comhaltaí Pharlaimint na hEorpa ar dhíospóireacht ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) le linn seisiún iomlánach i bParlaimint na hEorpa i Strasbourg, an Fhrainc, 23 Samhain, 2021. REUTERS / Christian Hartmann / Pool
Labhraíonn an Coimisinéir Eorpach Talmhaíochta Janusz Wojciechowski le linn díospóireachta ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) le linn seisiún iomlánach i bParlaimint na hEorpa i Strasbourg, an Fhrainc, 23 Samhain, 2021. REUTERS / Christian Hartmann / Pool

D'áitigh lucht déanta dlí a chuidigh le déileáil le rialtais maidir le hathchóirithe ar chlár fóirdheontais feirmeoireachta ollmhór an Aontais Eorpaigh do Pharlaimint na hEorpa an solas glas deiridh a thabhairt dó Dé Máirt (23 Samhain), scríobhann Ingrid Melander, Reuters.

An plé chríochnaigh i mí an Mheithimh deireadh le streachailt beagnach trí bliana faoi thodhchaí Chomhbheartas Talmhaíochta an AE, agus is ionann é agus thart ar aon trian de bhuiséad 2021-2027 an bhloc - ag caitheamh thart ar € 387 billiún ($ 436bn) ar fheirmeoirí agus ar thacaíocht don tuath Forbairt.

Rialacha nua an CBT, a bheadh ​​i bhfeidhm ó 2023, tá sé mar aidhm aige airgead a aistriú ó dhianchleachtais feirmeoireachta go dtí an dúlra a chosaint, agus an 10% de gháis cheaptha teasa an AE a astaíonn talmhaíocht a laghdú.

Tá seans maith ann go gceadóidh Parlaimint na hEorpa na leasuithe níos déanaí Dé Máirt. Ach deir grúpaí comhshaoil ​​agus roinnt dlítheoirí nach ndéanann siad feirmeoireacht a ailíniú le spriocanna an AE chun dul i ngleic leis an athrú aeráide agus go bhfuil go leor de na bearta atá beartaithe chun feirmeoirí a spreagadh chun aistriú chuig modhanna atá neamhdhíobhálach don chomhshaol lag nó deonach.

Aiseolas

"Táim ag impí oraibh, le do thoil, ar mhaithe le feirmeoirí na hEorpa, ar mhaithe leis an aeráid, vótáil i bhfabhar," a dúirt Peter Jahr, ball Gearmánach de Pharlaimint na hEorpa.

Ag tabhairt aghaidh ar cháineadh ar na hathchóirithe, dúirt sé go raibh comhréitigh de dhíth.

Dúirt príomhfheidhmeannach talmhaíochta an Choimisiúin Eorpaigh feidhmiúcháin, Janusz Wojciechowski, go gcothódh na hathchóirithe "earnáil talmhaíochta inbhuanaithe agus iomaíoch a fhéadfaidh tacú le slí bheatha na bhfeirmeoirí agus bia sláintiúil agus inbhuanaithe a sholáthar don tsochaí agus i bhfad níos mó a sheachadadh i dtéarmaí comhshaoil ​​agus aeráide."

Aiseolas

D'éileodh na hathchóirithe go gcaithfí 20% d'íocaíochtaí le feirmeoirí ó 2023-2024 ar "éicea-scéimeanna", ag ardú go 25% de na híocaíochtaí in 2025-2027. Rachaidh 10% ar a laghad de chistí CBT chuig feirmeacha níos lú agus bheadh ​​íocaíochtaí uile na bhfeirmeoirí ceangailte le rialacha comhshaoil ​​a chomhlíonadh.

Cruthaíonn an beart ciste géarchéime € 450 milliún freisin ar eagla go gcuirfeadh éigeandáil mar phaindéimeach isteach ar mhargaí talmhaíochta.

($ 1 = € 0.8880)

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Aiseolas

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

Aiseolas

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas

trending