Ceangail le linn

Talmhaíocht

Tá Parlaimint na hEorpa ar tí vótáil ar mhargadh fóirdheontais feirme ollmhóra

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Freastalaíonn comhaltaí Pharlaimint na hEorpa ar dhíospóireacht ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) le linn seisiún iomlánach i bParlaimint na hEorpa i Strasbourg, an Fhrainc, 23 Samhain, 2021. REUTERS / Christian Hartmann / Pool
Labhraíonn an Coimisinéir Eorpach Talmhaíochta Janusz Wojciechowski le linn díospóireachta ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) le linn seisiún iomlánach i bParlaimint na hEorpa i Strasbourg, an Fhrainc, 23 Samhain, 2021. REUTERS / Christian Hartmann / Pool

D'áitigh lucht déanta dlí a chuidigh le déileáil le rialtais maidir le hathchóirithe ar chlár fóirdheontais feirmeoireachta ollmhór an Aontais Eorpaigh do Pharlaimint na hEorpa an solas glas deiridh a thabhairt dó Dé Máirt (23 Samhain), scríobhann Ingrid Melander, Reuters.

An plé chríochnaigh i mí an Mheithimh deireadh le streachailt beagnach trí bliana faoi thodhchaí Chomhbheartas Talmhaíochta an AE, agus is ionann é agus thart ar aon trian de bhuiséad 2021-2027 an bhloc - ag caitheamh thart ar € 387 billiún ($ 436bn) ar fheirmeoirí agus ar thacaíocht don tuath Forbairt.

Rialacha nua an CBT, a bheadh ​​i bhfeidhm ó 2023, tá sé mar aidhm aige airgead a aistriú ó dhianchleachtais feirmeoireachta go dtí an dúlra a chosaint, agus an 10% de gháis cheaptha teasa an AE a astaíonn talmhaíocht a laghdú.

Tá seans maith ann go gceadóidh Parlaimint na hEorpa na leasuithe níos déanaí Dé Máirt. Ach deir grúpaí comhshaoil ​​agus roinnt dlítheoirí nach ndéanann siad feirmeoireacht a ailíniú le spriocanna an AE chun dul i ngleic leis an athrú aeráide agus go bhfuil go leor de na bearta atá beartaithe chun feirmeoirí a spreagadh chun aistriú chuig modhanna atá neamhdhíobhálach don chomhshaol lag nó deonach.

Aiseolas

"Táim ag impí oraibh, le do thoil, ar mhaithe le feirmeoirí na hEorpa, ar mhaithe leis an aeráid, vótáil i bhfabhar," a dúirt Peter Jahr, ball Gearmánach de Pharlaimint na hEorpa.

Ag tabhairt aghaidh ar cháineadh ar na hathchóirithe, dúirt sé go raibh comhréitigh de dhíth.

Dúirt príomhfheidhmeannach talmhaíochta an Choimisiúin Eorpaigh feidhmiúcháin, Janusz Wojciechowski, go gcothódh na hathchóirithe "earnáil talmhaíochta inbhuanaithe agus iomaíoch a fhéadfaidh tacú le slí bheatha na bhfeirmeoirí agus bia sláintiúil agus inbhuanaithe a sholáthar don tsochaí agus i bhfad níos mó a sheachadadh i dtéarmaí comhshaoil ​​agus aeráide."

Aiseolas

D'éileodh na hathchóirithe go gcaithfí 20% d'íocaíochtaí le feirmeoirí ó 2023-2024 ar "éicea-scéimeanna", ag ardú go 25% de na híocaíochtaí in 2025-2027. Rachaidh 10% ar a laghad de chistí CBT chuig feirmeacha níos lú agus bheadh ​​íocaíochtaí uile na bhfeirmeoirí ceangailte le rialacha comhshaoil ​​a chomhlíonadh.

Cruthaíonn an beart ciste géarchéime € 450 milliún freisin ar eagla go gcuirfeadh éigeandáil mar phaindéimeach isteach ar mhargaí talmhaíochta.

($ 1 = € 0.8880)

Comhroinn an t-alt seo:

Talmhaíocht

Feirmeoireacht orgánach: iarrann ceannairí áitiúla ról níos láidre i gcur i bhfeidhm agus i meastóireacht an phlean gníomhaíochta

foilsithe

on

Cuireann feirmeoireacht orgánach, trína thionchar dearfach comhshaoil ​​agus aeráide i dtéarmaí leithlisiú carbóin feabhsaithe agus sláinte ithreach, caomhnú bithéagsúlachta agus leas ainmhithe, le cuspóirí Bheart Glas na hEorpa agus spriocanna straitéisí Feirme go Forc agus Bithéagsúlachta an AE. Ghlac Coiste Eorpach na Réigiún (CoR) an 2 Nollaig an tuairim maidir le Plean gníomhaíochta an AE d’fheirmeoireacht orgánach.

Fáiltíonn an CoR roimh phlean gníomhaíochta an AE d’fheirmeoireacht orgánach agus formhuiníonn sé a chur chuige cuimsitheach. Is é aidhm an phlean gníomhaíochta táirgeadh agus tomhaltas táirgí orgánacha a mhéadú, agus ar an gcaoi sin úsáid leasacháin, lotnaidicídí agus frithmhiocróbach a laghdú. Faoi thrí aiseanna - tomhaltas a mhéadú, táirgeadh a mhéadú agus inbhuanaitheacht na hearnála a fheabhsú tuilleadh - moltar 23 gníomh.

An rapóirtéir ar Plean gníomhaíochta an AE d’fheirmeoireacht orgánachUroš Brežan Dúirt (SI / Greens), méara Tolmin: “Tá géarghá le tacaíocht a mhéadú d’fheirmeoireacht orgánach, d’fhonn a chinntiú go mbainfear amach an sprioc 25% de thalamh talmhaíochta a bheidh tiomnaithe d’orgánaigh faoi 2030. Ní mór dúinn a chinntiú go mbeidh an chéad Chomhbheartas Talmhaíochta eile ann rannchuideoidh sé le Beart Glas na hEorpa agus le spriocanna na straitéisí Feirme go Forc agus Bithéagsúlachta. Tá ról lárnach ag údaráis áitiúla agus réigiúnacha i gcruthú agus i bhforbairt ‘bithdhíosail’ agus i struchtúrú na hearnála orgánaí. Mar sin, ba cheart go mbeadh dlúthbhaint ag údaráis áitiúla agus réigiúnacha le cur i bhfeidhm agus le meastóireacht an phlean gníomhaíochta trí líonra ar an leibhéal réigiúnach. Iarraimid ar an gCoimisiún líonra den sórt sin a chur ar bun. "

Chuir ceannairí áitiúla béim ar a bpríomhról maidir le feasacht a ardú ar leibhéal áitiúil, tomhaltóirí a chur ar an eolas faoin tionchar dearfach a bhíonn ag feirmeoireacht orgánach agus cláir oideachais a fhorbairt do phlandlanna agus do scoileanna. Cuireann an tuairim in iúl go bhfuil ról lárnach ag údaráis áitiúla agus réigiúnacha freisin maidir leis an earnáil orgánach a struchtúrú i dtéarmaí táirgeachta, lóistíochta agus trádála, ag éascú comhair struchtúrtha idir táirgeoirí agus tomhaltóirí.

Aiseolas

Chun an taobh táirgeachta a spreagadh, caithfear gach beartas Eorpach agus náisiúnta a shlógadh chun tomhaltas táirgí orgánacha a mhéadú, chuir ceannairí áitiúla béim orthu. In 2019, bhí achar talún orgánach de thart ar 8% ag an AE, agus ní léiríonn fóirdheontais d’fheirmeoireacht orgánach ach 1.5% de bhuiséad talmhaíochta iomlán na hEorpa. Tá tearc-mhaoiniú ar fheirmeoireacht orgánach faoin CBT, nach bhfuil ag teacht go hiomlán le cuspóirí an Phlean Gníomhaíochta Feirmeoireachta Orgánach faoi láthair. Thairis sin, molann an tuairim don Choimisiún meastóireacht straitéiseach a dhéanamh ar phleananna straitéiseacha náisiúnta CAP a chuir na Ballstáit isteach d’fhonn monatóireacht a dhéanamh go gcuirfidh siad leis an sprioc de 25% den talamh talmhaíochta a bheidh dírithe ar fheirmeoireacht orgánach a bhaint amach faoi 2030.

Fáiltíonn an CoR roimh aitheantas Bio-cheantair mar uirlisí éifeachtacha forbartha tuaithe. I limistéar geografach Cheantar Bith, déanann feirmeoirí, an pobal, riaracháin phoiblí áitiúla, cumainn agus fiontair tráchtála turasóireachta agus cultúrtha comhaontú chun bainistíocht inbhuanaithe a dhéanamh ar acmhainní áitiúla bunaithe ar phrionsabail agus ar mhodhanna táirgeachta agus tomhaltais orgánaigh. Ba cheart, dá bhrí sin, go bhfaigheadh ​​réigiúin den sórt sin go háirithe tacaíocht agus comhsheirbhísí trí líonra atá le bunú ag an gCoimisiún Eorpach.

Eolas mar chúlra

Aiseolas
  • Plean gníomhaíochta orgánach - trí bhia ardchaighdeáin a tháirgeadh le tionchar íseal ar an gcomhshaol, beidh ról riachtanach ag feirmeoireacht orgánach i bhforbairt córas bia inbhuanaithe don AE. Tá córas bia inbhuanaithe i gcroílár Bheart Glas na hEorpa. Faoi straitéis Green Deal's Farm to Fork, tá sprioc leagtha síos ag an gCoimisiún Eorpach de '25% ar a laghad de thalamh talmhaíochta an AE faoi fheirmeoireacht orgánach agus méadú suntasach ar dhobharshaothrú orgánach faoi 2030'. Chun an sprioc seo a bhaint amach agus chun cabhrú leis an earnáil orgánaigh a lánacmhainneacht a bhaint amach, tá an Coimisiún ag cur plean gníomhaíochta ar aghaidh maidir le táirgeadh orgánach san AE.
  • Pleananna straitéiseacha CBT: Saincheisteanna agus ionchais do thalmhaíocht an AE: Tograí reachtacha an Choimisiúin Eorpaigh maidir le hathchóiriú na comhbheartas talmhaíochta Foilsíodh (CBT) i mí an Mheithimh 2018. Ó shin i leith tharla roinnt forbairtí suntasacha sa réimse beartais seo. Ina measc seo tá glacadh an Déileáil Ghlas na hEorpa agus na tionscnaimh a ghabhann leis 'feirm go forc' straitéis agus an straitéis bithéagsúlachta, agus freisin an comhaontú ar chreat airgeadais ilbhliantúil 2021 2027 (MFF) in éineacht le tacaíocht bhreise de € 7.5 billiún d’fhorbairt tuaithe ó thionscnamh AE na Chéad Ghlúine Eile mar chuid den phacáiste téarnaimh agus athléimneachta.
  • Feirmeoireacht gan táirgí cosanta plandaí
  • Straitéis 'feirme go forc' an AE: An 20 Bealtaine 2020, ghlac an Coimisiún Eorpach cumarsáid maidir le ‘Straitéis feirme go forc do chóras bia atá cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol’.
  • IFOAM Organics Europe: Is é IFOAM Organics Europe an scáth-eagraíocht Eorpach do bhia agus feirmeoireacht orgánach. Déanann siad ionadaíocht orgánach i gceapadh beartais na hEorpa agus tacaíonn siad le claochlú bia agus feirmeoireachta. Tá a gcuid oibre bunaithe ar phrionsabail talmhaíocht orgánach - sláinte, éiceolaíocht, cothroime agus cúram. Le beagnach 200 ball i 34 tír Eorpach, trasnaíonn a gcuid oibre an slabhra bia orgánach ar fad.

An suí iomlánach clár oibre

Sruthú Gréasáin: Ar an láithreán gréasáin den CoR.

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Bhuaigh ‘Dai the Dairy’ duais feirmeoireachta na Breataine Bige

foilsithe

on

Feirmeoir déiríochta mór le rá as Sir Benfro, Dai Miles (sa phictiúr)Roghnaíodh, a dhéanann feirmeoireacht díreach taobh amuigh de Hwlffordd sa Bhreatain Bheag, mar bhuaiteoir ghradam 2021 Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige (FUW) don duine a rinne sárobair i dtionscal Déiríochta na Breataine Bige.

Tugann an dámhachtain aitheantas do dhuine a rinne sárobair agus a tháinig chun bheith ina chuid dhílis den tionscal déiríochta sa Bhreatain Bheag. Bhí na breithiúna an-tógtha leis an méid a rinne Miles agus a leanann á dhéanamh leis an tionscal déiríochta.

Ag bronnadh an ghradaim ag Aonach Geimhridh Ríoga na Breataine Bige Dé Luain 29 Samhain, dúirt Uachtarán FUW, Glyn Roberts: “Ní féidir cur síos a dhéanamh ar Dai Miles ach mar cheann de na tionscail déiríochta atá againn. Is inspioráideach an paisean, an dúthracht agus an díograis atá aige i leith gach rud déiríochta. 

“Ní amháin go ndéanann sé sár-jab mar fheirmeoir déiríochta, ag tabhairt aire don bheostoc, ag teacht i dtír agus ag táirgeadh bia cothaitheach inbhuanaithe, bhí baint mhór aige freisin le margadh fadtéarmach a fháil do bhainne orgánach ón mBreatain Bheag trí thacú le riachtanais phróiseála orgánacha sa Bhreatain Bheag. Ní fhéadfadh an dámhachtain dul chuig buaiteoir fiúntach. "

Aiseolas

D’fhás Dai Miles aníos i Felin Fach in aice le Lampeter agus d’fhreastail sé ar scoil Chuimsitheach Aberaeron. Ní ó theaghlach feirmeoireachta é, chuir Dai tús lena shlí bheatha feirmeoireachta trí fhreastal ar Choláiste Talmhaíochta na Breataine Bige in Aberystwyth áit a bhfuair sé Dioplóma Náisiúnta Talmhaíochta agus chríochnaigh sé bliain ceapaire ag Godor Nantgaredig.

Tar éis an choláiste chaith sé cúig bliana mar bhuachaill 160 bó ag Waun Fawr, Glynarthen, Llandysul agus ansin cúig bliana eile ag IGER Trawscoed ag obair mar bhuachaill faoisimh idir an dá thréad déiríochta, Lodge Farm agus an tréad orgánach ag Ty Gwyn sular ghlac sé an chéim cróga chun tionóntacht a thógáil leis féin.

Is iar-Chathaoirleach é Dai, atá ina Leas-Uachtarán ar FUW ar son na Breataine Bige, ar Choiste Táirgí Bainne agus Déiríochta an FUW, iar-Chathaoirleach Contae ar an FUW i Sir Benfro agus Leas-Chathaoirleach ar Choiste Tionóntaí an FUW. 

Aiseolas

Ina theannta sin, ghlac Dai páirt i gClár Ceannaireachta Tuaithe Agra-Acadamh Farming Connect a chuidigh leis a scileanna cumarsáide a fhorbairt tuilleadh chun a chur ar a chumas a róil a dhéanamh ar shiúl ón bhfeirm ar bhealach níos éifeachtaí.

Chomh maith lena fheirm dhéiríochta orgánach féin a reáchtáil, sa bhliain 2000 tháinig Dai Miles ar cheann de na ceithre stiúrthóirí bunaithe, agus an chéad Chathaoirleach, ar Chomharchumann Bainne Orgánach Calon Wen. Cuidíonn an comharchumann, atá ar úinéireacht ag 25 teaghlach feirmeoireachta, le margadh fadtéarmach a fháil do bhainne orgánach ón mBreatain Bheag trí thacú le riachtanais phróiseála orgánacha sa Bhreatain Bheag. 

In 2013 rinneadh Stiúrthóir Bainistíochta den fhiontar de agus chuir sé tús leis an mbranda a fhorbairt laistigh den mhargadh bainne orgánach nideoige. Soláthraíonn an chuideachta a mbranda féin bainne, im, cáiseanna agus iógart reoite anois do mhiondíoltóirí móra sa Bhreatain Bheag agus sa Ríocht Aontaithe, chomh maith le raon leathan asraonta miondíola eile.

Cuid lárnach de rath Dai tá creideamh paiseanta gurb é tionscal talmhaíochta brabúsach an eochair chun tuath agus cultúr tuaithe na Breataine Bige a chothabháil do na glúine atá le teacht.

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Talmhaíocht: Méadú seasta ar thrádáil agraibhia an AE

foilsithe

on

Na figiúirí is déanaí de thrádáil agraibhia an AE D'fhoilsigh a thaispeáint go leanann trádáil ag méadú go seasta, agus onnmhairí ag méadú 7% i gcomparáid leis an gcéad ocht mí de 2020. Shroich luach iomlán thrádáil agraibhia an AE (onnmhairí móide allmhairí) d’Eanáir-Lúnasa 2021 luach € 210.5 billiún, rud a léiríonn méadú 5.1% ar an tréimhse chéanna anuraidh. D’ardaigh onnmhairí 7% go € 127.5bn, agus d’fhás allmhairí 2.3% go € 85bn, rud a thug barrachas iomlán trádála agraibhia de € 44bn don chéad ocht mí den bhliain. Is méadú 17% é seo i gcomparáid leis an tréimhse chomhfhreagrach in 2020. Tuairiscíodh figiúirí dearfacha in onnmhairí chuig na Stáit Aontaithe, a d’fhás € 2bn nó 15%, agus iad á dtiomáint den chuid is mó ag léirithe láidre ó fhíon, agus spiorad agus licéir.

Ina theannta sin, d’ardaigh onnmhairí go dtí an tSín faoi € 812 milliún, agus tuairiscíodh méaduithe ar luachanna freisin in onnmhairí chuig an Eilvéis (suas € 531m), an Chóiré Theas (suas € 464m), an Iorua (suas € 393m) agus Iosrael (suas € 288m). Bhí onnmhairí chuig an Ríocht Aontaithe le linn na tréimhse seo (€ 116 milliún) beagnach ag an luach céanna agus a bhí siad anuraidh. Tháinig laghdú ar onnmhairí chuig roinnt tíortha i gcomparáid leis an tréimhse chéanna in 2020. Chonacthas an laghdú is mó in onnmhairí chuig an Araib Shádach, a thit € 399m nó 16%. Tuairiscíodh laghduithe suntasacha eile in onnmhairí go Hong Cong (síos € 103 milliún) agus Cuáit (síos € 101m). Maidir le catagóirí sonracha táirgí, chonacthas méaduithe móra i luachanna easpórtála fíona (suas € 2021bn) agus biotáillí agus licéir (suas € 2.5bn) sa chéad ocht mí de 1.3, arb ionann iad agus méaduithe 31% agus 32% faoi seach. Tuairiscíodh laghduithe ar onnmhairí cruithneachta (síos € 892m) agus bia do naíonáin (síos € 736m). Chonacthas na méaduithe is suntasaí ar luach na n-allmhairí i gcácaí ola (suas € 1.1bn), pónairí soighe (suas € 1.1bn), aigéid shailleacha agus céaracha (suas € 500m), ola pailme agus eithne (suas € 479m), agus pónairí cócó (suas € 291m).

Os a choinne sin, chonacthas na laghduithe is airde i luachanna allmhairiúcháin i dtorthaí trópaiceacha, cnónna agus spíosraí (síos € 669m), súnna torthaí (síos € 194m), torthaí citris (síos € 159m), tobac amh (síos € 158m) , agus rís (síos € 140m). Tá tuilleadh faisnéise ar fáil anseo agus ar thrádáil agraibhia an AE he.

Aiseolas

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas

trending