Ceangail le linn

Astuithe CO2

Conas a laghdaíonn an AE gáis cheaptha teasa thar CO2 

ROINN:

foilsithe

on

Faigh amach conas a oibríonn an AE chun astuithe ó gháis cheaptha teasa seachas CO2 a laghdú.

De réir mar a oibríonn an AE go dian chun astuithe CO2 a laghdú, tá iarrachtaí á ndéanamh aige freisin chun gáis cheaptha teasa eile a théamh suas an Domhan phláinéid a rialáil, amhail meatán, gáis fhluairínithe - ar a dtugtar gáis-F freisin - agus substaintí a ídíonn ózón. Cé go bhfuil siad i láthair i méideanna níos lú ná CO2 san atmaisféar, is féidir leo tionchar suntasach téimh a bheith acu.

Iarrann Feisirí Eorpacha laghduithe uaillmhianacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe agus substaintí a ídíonn ózón. Tacaíonn siad togra an Choimisiúin Eorpaighs spreagadh a thabhairt d’úsáid roghanna eile seachas gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus substaintí a ídíonn ózóin nuair is féidir nó bearta a chur i bhfeidhm chun a sceitheadh ​​agus a n-astaíochtaí a laghdú le linn táirgthe nó úsáide.

An 30 Márta 2023, ghlac an Pharlaimint a seasaimh maidir le laghduithe ar astaíochtaí gás fluairínithe agus substaintí a ídíonn ózón, rud a chuireann ar a chumas tús a chur le caibidlíocht le rialtais an AE.

Tuilleadh eolais faoin na gáis neamh-C02-cheaptha teasa agus a dtionchar ar théamh domhanda.

Astuithe gáis cheaptha teasa fhluairínithe a ghearradh

Cad is gáis fhluairínithe ann?

Is de dhéantús an duine iad gáis fhluairínithe agus is féidir iad a fháil i bhfearais choitianta mar chuisneoirí, aerchóiriú nó caidéil teasa, aerasóil, tuaslagóirí agus oibreáin séidte cúr. Is ionann iad agus thart ar 2.5% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa an AE.

Cé go bhfuil méideanna níos lú ag Gáis-F san atmaisféar ná CO2, is féidir leo níos mó fuinneamh gréine a ghabháil. Ní mór don AE a n-astaíochtaí a laghdú chun a sprioc 2050 a bhaint amach maidir le hastaíochtaí a laghdú go dtí glan-nialas.

Toisc nach ndéanann siad damáiste don chiseal ózóin atmaisféarach, is minic a úsáidtear gáis-F mar ionadach ar shubstaintí a ídíonn ózón.

Cad atá déanta ag an AE go dtí seo?

Tá F-gháis clúdaithe ag an Comhaontú Páras mar aon le CO2, meatán agus ocsaíd nítriúil agus faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta maidir le substaintí a ídíonn ózón.

Chun astaíochtaí ó F-gháis a rialú, tá glactha ag an AE leis an Rialachán F-gháis agus an Treoir maidir le córais Aerchóirithe Soghluaiste. Gach bliain beidh an tuarascálacha ón nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil maidir le táirgeadh, allmhairiú, onnmhairiú, scrios agus úsáid stoc cothaithe na ngás-F a astaíonn cuideachtaí san AE.

Aiseolas

Cad a theastaíonn ón bParlaimint?

Chun laghdú breise a dhéanamh ar gháis-F san AE, tá na Feisirí ag iarraidh:

  • XNUMX/XNUMX ceanglais nua a mhol an Coimisiún a neartú a chuireann cosc ​​ar tháirgí ina bhfuil F-gháis a chur ar an margadh aonair
  • Deireadh a chur le hidreafluaracarbóin (HFCanna) - a úsáidtear go coitianta in aerchóiriú agus cuisniú - a chuirtear ar mhargadh an AE faoi 2050.
  • Déan dlúthfhaireachán chun a chinntiú nach gcuirfidh laghdú céimnithe HFC an méid sin i mbaol RePowerEU spriocanna imscaradh caidéil teasa.
  • Forfheidhmiú a mhéadú chun trádáil mhídhleathach agus neamhchomhlíonadh a chosc

Measann an Coimisiún go sábhálfadh a chuid tograí le haghaidh an Rialacháin F-gháis 310 milliún tona de choibhéis CO2 go dtí 2050, atá comhionann le hastaíochtaí bliantúla iomlána gáis cheaptha teasa na Spáinne in 2019.

Gáis a ídíonn ózón a chéimniú amach

Cad is substaintí a ídíonn ózón?

Le fáil i bhfearais cosúil le F-gháis, is ceimiceáin de dhéantús an duine iad substaintí a ídíonn ózón freisin. Nuair a shroicheann siad an t-atmaisféar uachtarach, féadfaidh na substaintí seo damáiste a dhéanamh don chiseal ózóin, rud a choinníonn an Domhan ó radaíocht na gréine contúirteacha.

Cad atá déanta ag an AE go dtí seo?

Mar gheall ar a dtionchar ar an gcomhshaol, tá an AE ag cur deireadh de réir a chéile le substaintí a ídíonn ózón i gcomhréir le comhaontú domhanda ó 1989 ar a dtugtar an Prótacal Montreal ar Shubstaintí a Ídíonn an Ciseal Ózóin agus chun cloí le spriocanna aeráide an AE agus Comhaontú Pháras.

Cad a theastaíonn ón bParlaimint?

D'fhonn astuithe de substaintí a ídíonn ózón, tacaíocht Feisirí Eorpacha togra an Choimisiúin le haghaidh nuashonrú ar an reachtaíocht, lena n-áirítear toirmeasc ar tháirgeadh, ar úsáid nó ar thrádáil substaintí den sórt sin, seachas i gcásanna atá sainmhínithe go docht. Iarrann siad freisin go ndéanfaí faireachán níos fearr, forfheidhmiú feabhsaithe agus pionóis níos déine chun gníomhaíochtaí mídhleathacha a sheachaint.

De réir an Choimisiúin, shábhálfaí 180 milliún tona eile de choibhéis CO2 faoi 2050 de bharr na n-athruithe atá beartaithe ar an rialachán maidir le substaintí a ídíonn ózón - mar a chéile le hastaíochtaí bliantúla iomlána gáis cheaptha teasa na hÍsiltíre in 2019.

Astuithe meatáin a laghdú

Cad is meatán ann?

Tarlaíonn meatán go nádúrtha san atmaisféar ach gintear é freisin trí ghníomhaíochtaí daonna, amhail talmhaíocht, tionscal agus dó breoslaí iontaise. B’ionann é agus 12 % de thionchar astaíochtaí gás ceaptha teasa an AE in 2021.

Cad atá á dhéanamh ag an AE?

Ghlac an Pharlaimint rún ar an Togra AE le haghaidh straitéise chun astaíochtaí meatáin a laghdú i mí Dheireadh Fómhair 2021, ag iarraidh ar an gCoimisiún spriocanna agus bearta ceangailteacha laghdaithe meatáin a leagan síos do gach earnáil, tríd an Rialachán maidir le hIarracht a Chomhroinnt. Vótálfaidh Feisirí ar sheasamh na Parlaiminte ó laghduithe meatáin san earnáil fuinnimh níos déanaí i mbliana.

Tuilleadh faoi gháis cheaptha teasa fhluairínithe agus substaintí a ídíonn ózón 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending