Ceangail le linn

Bithéagsúlacht

Bithéagsúlacht aigéin: Comhaontú domhanda maidir le cosaint agus úsáid inbhuanaithe acmhainní agus bithéagsúlacht ar muir

ROINN:

foilsithe

on

Tá an chaibidlíocht dhomhanda tugtha chun críche maidir le Conradh suntasach na hArdfharraige chun an t-aigéan a chosaint, chun dul i ngleic le díghrádú comhshaoil, chun troid i gcoinne an athraithe aeráide, agus chun cosc ​​a chur ar chaillteanas bithéagsúlachta.

Ceadóidh an conradh nua limistéir mhuirí faoi chosaint ar mhórscála a bhunú ar an mórmhuir, atá riachtanach freisin chun tiomantas domhanda an Comhaontú Bithéagsúlachta Domhanda Kunming-Montreal tugadh chun críche i mí na Nollag seo caite chun 30% ar a laghad den aigéan a chosaint faoi 2030. Don chéad uair, beidh gá leis an gconradh freisin measúnú a dhéanamh ar thionchar gníomhaíochtaí eacnamaíocha ar bhithéagsúlacht mhórmhuir. Tabharfar tacaíocht do thíortha i mbéal forbartha ina rannpháirtíocht an conradh nua agus cur chun feidhme an chonartha trí chomhpháirt láidir um fhorbairt acmhainne agus aistrithe teicneolaíochta muirí, arna maoiniú ó fhoinsí éagsúla poiblí agus príobháideacha agus trí mheicníocht chothromasach chun tairbhí féideartha acmhainní géiniteacha muirí a roinnt.

Comhaontaíodh an conradh ‘Bithéagsúlacht thar Dhlínse Náisiúnta’ inniu ag an 5th Comhdháil Idir-Rialtasach i Nua-Eabhrac, mar thoradh ar níos mó ná deich mbliana de rannpháirtíocht dhomhanda chun teacht ar réitigh don tsaincheist ríthábhachtach comhshaoil ​​dhomhanda seo. Tá an AE agus a tá na Ballstáit i gceannas ar an Comhghuaillíocht Ard-Uaillmhianta BBNJa raibh ról lárnach aige maidir le teacht ar an gcomhaontú. Bailíonn an comhrialtas 52 tír atá tiomanta, ar an leibhéal polaitiúil is airde, gníomhaíochtaí uaillmhianacha a bhaint amach chun an t-aigéan a chosaint. Bhí sé Seoladh ag Cruinniú Mullaigh One Ocean 2022 i Brest leis an Uachtarán von der Leyen mar aon le hUachtaránacht na Fraince ar an gComhairle.

Na chéad chéimeanna eile

Anois go bhfuil an chaibidlíocht thart, tiocfaidh an Comhaontú i bhfeidhm a luaithe a bheidh 60 Stát daingnithe. Oibreoidh an AE chun a chinntiú go dtarlóidh sé sin go tapa agus chun cabhrú le tíortha i mbéal forbartha ullmhú dá chur chun feidhme. Chuige seo, tá €40 milliún geallta ag an AE mar chuid de Chlár Domhanda an Aigéin agus thug sé cuireadh do bhaill den Chomhghuaillíocht Ard-Uaillmhianach an rud céanna a dhéanamh laistigh dá gcumas.

Glacfar an conradh go foirmiúil nuair a bheidh an scrobarnach dlíthiúil i dteangacha na Náisiún Aontaithe críochnaithe.

cúlra

Aiseolas

Soláthraíonn na mórmhuir tairbhí luachmhara éiceolaíochta, eacnamaíocha, sóisialta agus slándála bia don chine daonna agus tá gá acu le cosaint phráinneach.

Clúdaíonn limistéir lasmuigh den dlínse náisiúnta beagnach dhá thrian d’aigéan an domhain, a chuimsíonn na mórmhuir agus grinneall na farraige lasmuigh den dlínse náisiúnta. Tá acmhainní mara agus bithéagsúlacht iontu agus cuireann siad tairbhí luachmhara éiceolaíochta, eacnamaíocha, sóisialta, cultúrtha, eolaíochta agus bia-shlándála ar fáil don chine daonna. Mar sin féin, tá siad faoi bhrú méadaithe mar gheall ar thruailliú (lena n-áirítear torann), róshaothrú, athrú aeráide agus laghdú ar an mbithéagsúlacht.

I bhfianaise na ndúshlán sin agus i bhfianaise na n-éileamh méadaitheach amach anseo ar acmhainní muirí le haghaidh bia, cógais, mianraí agus fuinnimh, i measc nithe eile, d’aontaigh tromlach mór na stát go raibh gá leis an gconradh mórmhuir seo, a bheidh i bhfoirm Chomhaontaithe Cur Chun Feidhme nua. faoi ​​Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Dhlí na Farraige (UNCLOS) chun acmhainní na réimsí sin a chosaint agus a úsáid go hinbhuanaithe. Cuirfidh an Comhaontú na prionsabail atá ann cheana in UNCLOS chun feidhme tuilleadh chun bainistíocht níos iomlánaíoch a bhaint amach ar ghníomhaíochtaí a dhéantar ar an mórmhuir. Áirítear ar na prionsabail sin an dualgas maidir le comhoibriú, an comhshaol muirí a chosaint agus a chaomhnú agus measúnú tionchair a dhéanamh roimh ré ar ghníomhaíochtaí.

Is é an Comhaontú Cur Chun Feidhme seo an tríú ceann dá chineál tar éis comhaontuithe sonracha ar mhianadóireacht ghrinneall na farraige i 1994, agus bainistiú stoic éisc thrasdultaigh agus an-imirceacha i 1995. Thabharfadh an comhaontú nua UNCLOS cothrom le dáta leis na forbairtí agus na dúshláin a tharla ó shin i leith. a fhorbairt tríocha bliain ó shin agus thacódh sé tuilleadh le baint amach Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe, go háirithe Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 14 ('An Saol Faoi Uisce').

Tuilleadh eolais

Láithreán gréasáin an Choimisiúin maidir leis an gcomhrialtas ard-uaillmhianach agus caibidlíocht an BBNJ 'An t-aigéan a chosaint, am le haghaidh gníomhaíochta'

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending