Ceangail le linn

Leas ainmhithe

Ciallaíonn an fliú éanúil go gcaithfidh sláinte ainmhithe a bheith mar thosaíocht ag Parlaimint na hEorpa

ROINN:

foilsithe

on

Le Roxane Feller, rúnaí ginearálta AnimalhealthEurope, comhlachas sláinte ainmhithe na hEorpa

Tá an baol méadaitheach go dtarlóidh galar beostoic – mar atá an domhan ag féachaint leis an scaipeadh an fhliú éanúil isteach san eallach déiríochta – is é sin go beacht an fáth go bhfuil an AE ar a son le fada an lá ar son sláinte feabhsaithe ainmhithe laistigh dá chórais agraibhia. An luas lena vacsaíní a fhorbairt agus a imscaradh chun beostoc a chosaint ar ráigeanna den víreas gormtheanga le seachtainí beaga anuas, mar shampla, léiríonn sé nádúr ceannródaíoch earnáil sláinte ainmhithe na hEorpa.

Mar sin féin, ní hé bagairt galair cosúil le fliú éanúil an t-aon dúshlán atá roimh sholáthar bia na mór-roinne. Tá tionchair aeráide atá ag fás, lena n-áirítear méadú ar theas, triomach agus tuilte, ag cur ualaí méadaitheacha ar fheirmeoirí na hEorpa freisin chun bia a tháirgeadh ar bhealach níos inbhuanaithe.

Agus parlaimint nua ag seasamh i mí Iúil, ní mór do lucht déanta beartas an AE, dá bhrí sin, leanúint ar aghaidh ag baint leasa as an oidhreacht láidir ilchríochach seo chun tacú le sláinte ainmhithe níos fearr.

Ní hamháin go gcumhachtóidh sé sin d’fheirmeoirí an mhór-roinn a bheathú ar bhealach níos inbhuanaithe ach cuirfidh sé lena n-athléimneacht in aghaidh na ndúshlán aeráide agus galair atá ag ardú ar fud an domhain. In ainneoin athruithe móra Maidir le comhdhéanamh Pharlaimint an AE tar éis na dtoghchán le déanaí, ba cheart go leanfadh dea-shláinte ainmhithe de bheith ina tosaíocht traspháirtí, ós rud é go bhfuil sé mar bhunús le haghaidh sláinte dhaonna agus chomhshaoil ​​feabhsaithe dúinn go léir.

Chun sláinte ainmhithe a chur mar thosaíocht, ciallaíonn sé seo ar dtús go gcaithfidh lucht déanta beartas an AE sláinte ainmhithe a aithint mar chuid lárnach de chlár oibre an bhloc don todhchaí.

Ní mór don AE a áirithiú go dtabharfar tacaíocht don earnáil sláinte ainmhithe, agus dá rannchuidiú le clár oibre an bhloc a bhaint amach – ó ag laghdú astuithe chun inbhuanaitheacht na mór-roinne a fheabhsú táirgeadh bia – tugtar tús áite dó trí reachtaíocht agus idirphlé leanúnach.

Aiseolas

Mar shampla, is féidir leis an earnáil sláinte ainmhithe príomhról a imirt i dtorthaí an Idirphlé Straitéiseach, a sheol an AE chun todhchaí a mhúnlú do thalmhaíocht na mór-roinne a thacaíonn níos fearr le feirmeoirí agus lena gcuid riachtanas.

Má thacaítear le hidirghabhálacha sláinte feabhsaithe do bheostoc na mór-roinne, cibé acu trí theicneolaíochtaí nua a sholáthar amhail vacsaíní nó trí oiliúint a chur ar thréidlianna níos mó, is féidir go leor tairbhí a sholáthar d'fheirmeoirí na hEorpa agus do na pobail ar a bhfreastalaíonn siad.

Ní hamháin go gcosnódh sé sin slite beatha feirmeoirí ar bhagairtí méadaitheacha galair ach chuideodh sé freisin le táirgeadh bia níos inbhuanaithe agus níos lú caillteanais de bharr galair a chinntiú. Ní féidir, mar sin, aon tacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí na hEorpa amach anseo gan forálacha le haghaidh sláinte ainmhithe níos fearr.

Ar an dara dul síos, chun acmhainneacht iomlán na hearnála sláinte ainmhithe a ghiaráil agus chun torthaí feabhsaithe sláinte agus inbhuanaitheachta a spreagadh, ní mór earnáil iomaíoch tréidliachta Eorpach a choinneáil.

Chun é sin a bhaint amach, ní mór don rialáil agus don bheartas réaltachtaí na hearnála beostoic a léiriú, ag tacú le cur chuige níos réamhsmaoineamh i leith sláinte ainmhithe agus an iliomad tairbhí a bhaineann leis.

An Fhrainc le déanaí feachtas vacsaínithe i gcás lachain, mar shampla, freagra éifeachtach ar bhagairt an fhliú éanúil, ach ag an am céanna léirigh sé na dúshláin atá ann fós ó thimpeallacht bheartais a bhíonn contrártha uaireanta do shláinte agus leas ainmhithe in aghaidh na trádála.

Mar shampla, cé gur chabhraigh an vacsaíniú le daoine a shábháil agus slite beatha feirmeoirí na Fraince a chosaint, mar sin féin spreag an t-aistriú seo tonn srianta ar allmhairí ó chomhpháirtithe trádála na Fraince.

Ach, in ainneoin na ndúshlán sin, leanann an Eoraip de bheith ina ceannaire domhanda i sláinte ainmhithe agus ní mór di an oidhreacht sin a chumhdach tuilleadh.

Is féidir le lucht déanta beartas na hEorpa é seo a dhéanamh trí leanúint ar aghaidh ag tacú le hearnáil leigheasanna tréidliachta bríomhar agus iomaíoch chun táirgí a bhfuil géarghá leo a sholáthar chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin galair atá ag méadú. Ciallaíonn sé seo a chinntiú go dtacaíonn an reachtaíocht leis an earnáil sláinte ainmhithe chun príomhról a ghlacadh chun cuidiú leis an mór-roinn a clár oibre inbhuanaitheachta agus agraibhia amach anseo a bhaint amach.

Ar deireadh, ní mór do lucht déanta beartas an AE an ról atá ag sláinte ainmhithe a aithint maidir le cumhacht a thabhairt d’fheirmeoirí tuilleadh bia a tháirgeadh ar bhealach níos inbhuanaithe.

Le galair ainmhithe is cúis le caillteanas ar a laghad 20% de tháirgeadh beostoic ar fud an domhain gach bliain, trí thacú le feirmeoirí rochtain níos fearr ar sheirbhísí tréidliachta agus ar na táirgí sláinte ainmhithe is déanaí is féidir iad a chumhachtú chun beatha níos inbhuanaithe a thabhairt don mhór-roinn, agus a slite beatha a chosaint.

Go ríthábhachtach, ciallaíonn sé seo éisteacht le agus tuiscint a fháil ar na dúshláin atá roimh fheirmeoirí na mór-roinne, agus ag an am céanna tacaíocht a thabhairt dóibh le rochtain níos fearr ar sheirbhísí tréidliachta agus ar gach táirge sláinte ainmhithe - rud nach bhfuil rochtain aonfhoirmeach ar fud na mór-roinne. Ní hamháin go gcosnófar a slite beatha dá ndéanfaí amhlaidh, ach cosnófar freisin an méid a chuireann siad le slándáil bia ar fud na mór-roinne.

Ó athrú aeráide go míshástacht i measc feirmeoirí maidir le treo chlár oibre agraibhia an Bhloic, is cinnte go gcroicfear liosta le déanamh na chéad pharlaimint eile de chuid an AE, agus atreorófar aird i go leor bealaí éagsúla.

Trí shláinte ainmhithe a chur chun tosaigh, is féidir leis an AE a chinntiú ní hamháin go bhfuil bagairtí méadaitheacha ar tháirgeadh bia ar an mór-roinn ach gur féidir leis na chéad chéimeanna a ghlacadh freisin chun todhchaí níos inbhuanaithe agus níos folláine a chruthú do chách.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending