Ceangail le linn

Iompar ainmhí

Leas ainmhithe: Ba mhaith leis an bParlaimint cosaint níos fearr d'ainmhithe iompair  

ROINN:

foilsithe

on

Cruthaíonn turais fhada strus agus fulaingt d’ainmhithe feirme. Teastaíonn ó Fheisirí Eorpacha rialuithe níos déine, pionóis níos déine agus amanna taistil níos giorra chun leas ainmhithe a mhéadú ar fud an AE, Cumann.

Gach bliain, déantar na milliúin ainmhithe a iompar ar achair fhada ar fud an AE agus chuig tíortha nach bhfuil san AE iad a bheith á n-iompar, á dtógáil nó a maraítear, chomh maith le haghaidh comórtais agus peataí trádála. Ó 2009 go 2015, líon na n-ainmhithe a iompar laistigh den AE méadaithe ag 19% - ó 1.25 billiún go 1.49 billiún. Tháinig méadú ar líon na muc, na n-éanlaithe clóis agus na gcapall, ach tháinig laghdú ar líon na n-eallach, na gcaorach agus na ngabhar. Thar an tréimhse chéanna, mhéadaigh líon na gcoinsíneachtaí d’ainmhithe beo san AE ó thart ar 400,000 go 430,000 in aghaidh na bliana.

Tá cheana rialacha an AE chun ainmhithe a chosaint agus a leas le linn iompair. Mar sin féin, a réiteach arna ghlacadh ag Feisirí Eorpacha an 14 Feabhra iarrtar forfheidhmiú níos fearr, smachtbhannaí agus amanna turais laghdaithe. "Agus beartais an Aontais [...] á gceapadh agus á gcur chun feidhme, tabharfaidh an tAontas agus na Ballstáit, ós rud é gur neacha mothaitheacha ainmhithe, aird iomlán ar riachtanais leasa ainmhithe.” Airteagal 13 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Amanna taistil a laghdú

Cuireann turais fhada strus ar ainmhithe, atá thíos le spás laghdaithe, teocht ag athrú, bia agus uisce teoranta chomh maith le gluaiseacht feithicle. D’fhéadfadh go gciallódh trealamh neamhleor nó drochaimsir ainmhithe gortaítear ainmhithe nó go n-éireoidh siad tinn le linn iompair. Fadhb bhreise is ea é teorainneacha a thrasnú go tíortha nach bhfuil san AE, le stadanna fada chun doiciméid, feithiclí agus ainmhithe a sheiceáil. Ainmhithe a iompraítear ar feadh níos mó ná ocht n-uaire an chloig laistigh den AE gach bliain 

  • 4 milliún eallach 
  • 4 milliún caorach 
  • Capaill 150,000 
  • 28 milliún muc 
  • 243 milliún éanlaithe 

Áitíonn na Feisirí gur cheart go mbeadh turais chomh gearr agus is féidir, agus molann siad réitigh mhalartacha, amhail iompar táirgí ainmhithe seachas ainmhithe beo agus forbairt áiseanna maraithe agus próiseála feola ar an bhfeirm nó áitiúil.

Ina theannta sin, iarrann siad sainmhíniú soiléir maidir le folláine ainmhithe le hiompar a shocrú chun tuilleadh rioscaí a sheachaint.

Aiseolas

Rialuithe níos déine agus pionóis níos déine

Molann FPE úsáid teicneolaíochtaí nua-aimseartha, cosúil le córais geo-shuímh, chun ligean do thuras a rianú i bhfíor-am. Iarrann siad freisin ar thíortha an AE níos mó seiceálacha a dhéanamh chun cuidiú le laghdú ar líon na sáruithe. Tá éagsúlacht mhór i leibhéal na gcigireachtaí ar fud an EU, ó nialas go dtí roinnt milliún cigireacht in aghaidh na bliana. Tá líon na sáruithe ó 0% go 16.6%.

Tá an Pharlaimint ag brú freisin do phionóis níos déine chun droch-chleachtas a dhíspreagadh, lena n-áirítear smachtbhannaí ar bhallstáit nach gcuireann rialacha an AE i bhfeidhm i gceart. Ba cheart do chuideachtaí a sháraíonn na rialacha aghaidh a thabhairt ar thoirmeasc ar fheithiclí agus ar shoithí neamhleor, ar cheadúnais iompair a tharraingt siar agus ar oiliúint éigeantach foirne ar leas ainmhithe.

Caighdeáin níos airde thar lear

Chun ainmhithe a onnmhairítear chuig tíortha nach bhfuil san AE a chosaint, ba mhaith leis na Feisirí comhaontuithe déthaobhacha nó cosc ​​ar iompar ainmhithe beo nuair nach bhfuil caighdeáin náisiúnta ailínithe le dlí an AE. Is mian leo freisin dearbhuithe go soláthraítear na limistéir scíthe cuí inar féidir ainmhithe a ithe agus a ól ag postanna custaim.

Na chéad chéimeanna eile

Bhunaigh an Pharlaimint an coiste fiosrúcháin um chosaint ainmhithe le linn iompair laistigh agus lasmuigh den AE i mí an Mheithimh 2020.

Fuair ​​an coiste teipeanna sistéamacha i gcur chun feidhme an iompair ainmhithe rialacha ar fud an AE. An coiste Glacadh tuarascáil le linn seisiún iomlánach i mí Eanáir 2022.

Léigh tuilleadh faoi dhlíthe leasa ainmhithe an AE.

Faigh amach níos mó 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending