Ceangail le linn

Iompar ainmhí

Iompar ainmhithe: teipeanna córasacha nochta (agallamh)

ROINN:

foilsithe

on

Cuireann mainneachtain rialacha iompair ainmhithe a fhorfheidhmiú i mbaol do leas ainmhithe agus tá sé éagórach ar fheirmeoirí, a deir Tilly Metz (sa phictiúr), cathaoirleach choiste fiosrúcháin na Parlaiminte maidir leis seo, Cumann.

Bhunaigh an Pharlaimint an coiste fiosrúcháin um chosaint ainmhithe le linn iompair measúnú a dhéanamh ar an staid reatha ar fud na hEorpa tar éis rún a iarradh rialacha níos déine. An coiste glactha a tuarascáil chríochnaithe i mí na Nollag 2021, a vótálfaidh na Feisirí go léir air le linn an tseisiúin iomlánaigh i mí Eanáir 2022.

Dúirt Cathaoirleach an Choiste Tilly Metz, ball Glas/EFA ó Lucsamburg: “Tá sé tábhachtach an leibhéal céanna cosanta d’ainmhithe a chinntiú le linn an turais iomláin, díreach mar atá riachtanach d’iompróirí agus do thiománaithe sraith amháin rialacha a bheith acu. cloí leis ar iompar trasteorann.”

Conas atá an Pharlaimint ag iarraidh feabhas a chur ar choinníollacha iompair ainmhithe?

Fuair ​​an coiste teipeanna córasacha chun na rialacha atá ann cheana maidir le cosaint ainmhithe le linn iompair a fhorfheidhmiú agus rinne sé moltaí maidir le hathbhreithniú ar na rialacha, a bhfuiltear ag súil leis in 2023.

D'iarr an coiste go laghdófaí ré na dturas, go háirithe ocht n-uaire an chloig chun maraithe agus ceithre huaire an chloig d'ainmhithe a bhfuil deireadh gairme acu, ar ainmhithe iad a choinnítear chun bainne nó uibheacha a tháirgeadh nó chun pórú, chomh maith le cosaint níos fearr a thabhairt do dhaoine óga agus do phórú. ainmhithe ag iompar clainne. In ionad tairsí 10 lá, níor cheart ainmhithe nach bhfuil bainte d'iompar a iompar sula mbíonn siad cúig seachtaine d'aois agus ba cheart go mbeadh an teorainn d'ainmhithe torracha mar dhá thrian den toircheas (90% faoi láthair).

Maidir le hiompar lasmuigh den AE, iarrann an coiste go ndéanfaí onnmhairí beo a theorannú do thíortha a ráthaíonn agus a urramaíonn caighdeáin choibhéiseacha leasa ainmhithe.

Aiseolas

“Tasc tábhachtach eile é a chinntiú go bhfuil faisnéis chruinn ag tomhaltóirí an AE faoi na táirgí ainmhithe a cheannaíonn siad, toisc go dtugann sé cumhacht do thomhaltóirí na caighdeáin leasa ainmhithe is airde a roghnú,” a dúirt Metz.

Muca ar trucail le hiompar chuig monarcha
©AdobeStock/Pomphoto  

Cé na beartais iompair ainmhithe de chuid an AE ar gá iad a athrú?

“Ní mór don AE a chuid a fheabhsú agus a thabhairt chun críche reachtaíocht leasa ainmhithe chun a chinntiú go bhfuil an leibhéal céanna cosanta ag gach ainmhí, is cuma cén áit a rugadh, a tógadh nó a maraítear é,” a dúirt Metz.

“Tá rialacha, rialuithe agus córais smachtbhannaí níos comhchuibhithe de dhíth orainn,” a dúirt Metz, ag cur in iúl gurb é ról an AE “páirc imeartha cothrom a chinntiú d’fheirmeoirí agus d’iompróirí”. Moltar sa tuarascáil go ndéanfaí roinnt gnéithe ríthábhachtacha a lárú ar leibhéal an AE, amhail critéir a bhunú chun feithiclí agus soithí a fhormheas. Faigheann feirmeoirí tacaíocht tríd an Comhbheartas Talmhaíochta ach tá “réitigh nithiúla” de dhíth air chun leas ainmhithe a fheabhsú, dar le Metz.

Molann sí go bhfuil gá le huirlisí beartais nua chun tacú le “struchtúir bheaga áitiúla chomh maith le réitigh maraithe soghluaiste agus ar an bhfeirm”, a d’fhéadfadh cabhrú le líon na dturas struis chuig an marú a laghdú.

Teastaíonn rialacha comhchuibhithe freisin maidir le honnmhairithe ainmhithe beo chuig tíortha nach tíortha de chuid an AE iad toisc go n-iompraítear ainmhithe ó roinnt ballstáit thar theorainneacha an AE agus “sa chóras reatha tá sé an-deacair caighdeáin leasa a fhorfheidhmiú”.

Conas a rachadh sé seo chun sochair do dhaoine agus d’fheirmeoirí?

Dar le Metz, ní bheadh ​​solas an lae feicthe ag an gcoiste murach an brú gan staonadh ón tsochaí shibhialta, ó shaoránaigh imníoch atá bréan de bheith ag léamh faoi iompar ainmhithe sa nuacht”. I gcás Metz, "Bhí sé an-soiléir go bhfuil tromlach mór na saoránach ag iarraidh feabhas tapa a chur ar an scéal."

Tionscnaimh ó na saoránaigh ar nós Críochnaigh an Aois Cage Bhí tionchar aige ar obair an choiste agus “cuireadh na héilimh seo ó shaoránaigh san áireamh chomh maith agus ab fhéidir”, cé go n-admhaíonn Metz, “go bhfuil deis ann fós feabhas a chur ar na moltaí”.

Creideann Metz “do go leor saoránach, is ábhar imní eiticiúil é an príomhspreagadh chun rialacha níos déine a iarraidh agus tuilleadh smachtbhannaí, agus fonn orthu fulaingt ainmhithe a sheachaint nó a laghdú ar a laghad. Mar sin dóibh, bheadh ​​aon fheabhsú ina ghnóthachan ann féin, chomh maith le laghdú ar rioscaí sláinte poiblí agus imní comhshaoil”.

Ní bhaineann an tuarascáil seo le saoránaigh amháin ach toisc go mbainfeadh feirmeoirí leas freisin as córas níos cothroime agus níos trédhearcaí “a thabharfadh luach saothair flaithiúil ón bpobal do chórais arda leasa ainmhithe”.

“Is oth le go leor feirmeoirí an easpa trédhearcachta agus rialaithe a bhíonn acu sa chóras reatha; tugann an chuid is mó acu aire do na hainmhithe a tógadh nó a rugadh ar a bhfeirm, ach is minic nach mbíonn a fhios acu cén cinniúint atá ag fanacht leo tar éis dóibh iad a dhíol.”

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending