Ceangail le linn

Leas ainmhithe

Tá úsáid antaibheathach in ainmhithe ag laghdú

ROINN:

foilsithe

on

Tá laghdú tagtha ar úsáid antaibheathach agus tá sé níos ísle anois in ainmhithe a tháirgeann bia ná i ndaoine, a deir an PDF icon an tuarascáil is déanaí arna fhoilsiú ag an Bia Eorpach um Údarás Sábháilteachta (EFSA), an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) agus an An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC).

Ag glacadh le cur chuige Sláinte Amháin, cuireann an tuarascáil ó thrí ghníomhaireacht an AE sonraí i láthair maidir le tomhaltas antaibheathach agus forbairt frithsheasamh frithmhiocróbach (AMR) san Eoraip do 2016-2018.

Tugann an titim shuntasach in úsáid antaibheathach in ainmhithe a tháirgeann bia le tuiscint go bhfuil na bearta a dhéantar ar leibhéal na tíre chun úsáid a laghdú éifeachtach. Tá úsáid aicme antaibheathach ar a dtugtar polymyxins, lena n-áirítear colistin, beagnach leath idir 2016 agus 2018 in ainmhithe a tháirgeann bia. Is forbairt dhearfach í seo, toisc go n-úsáidtear polymyxins in ospidéil freisin chun cóireáil a dhéanamh ar othair atá ionfhabhtaithe le baictéir atá frithsheasmhach in aghaidh ildrugaí.

Aiseolas

Tá an pictiúr san AE éagsúil - tá éagsúlacht mhór sa chás de réir tíre agus de réir aicme antaibheathach. Mar shampla, úsáidtear aminopenicillins, cephalosporins 3ú agus 4ú glúin agus quinolones (fluoroquinolones agus quinolones eile) níos mó i ndaoine ná in ainmhithe a tháirgeann bia, agus úsáidtear polymyxins (colistin) agus tetracyclines níos mó in ainmhithe a tháirgeann bia ná i ndaoine .

An nasc idir úsáid antaibheathach agus friotaíocht baictéarach

Taispeánann an tuarascáil go bhfuil baint ag úsáid carbapenems, cephalosporins 3ú agus 4ú glúin agus quinolones i ndaoine le friotaíocht leis na antaibheathaigh seo i Escherichia coli ionfhabhtuithe i ndaoine. Fuarthas comhlachais den chineál céanna maidir le hainmhithe a tháirgeann bia.

Aithnítear sa tuarascáil freisin naisc idir tomhaltas frithmhiocróbach in ainmhithe agus AMR i mbaictéir ó ainmhithe a tháirgeann bia, a bhfuil baint aige sin le AMR i mbaictéir ó dhaoine. Sampla de seo is ea Campylobacter spp. baictéir, a fhaightear in ainmhithe a tháirgeann bia agus a chuireann ionfhabhtuithe bia-iompartha i ndaoine. D'aimsigh saineolaithe comhlachas idir friotaíocht sna baictéir seo in ainmhithe agus friotaíocht sna baictéir chéanna i ndaoine.

AMR a throid trí chomhoibriú

Is fadhb shuntasach sláinte phoiblí dhomhanda í AMR a léiríonn ualach tromchúiseach eacnamaíochta. Éilíonn an cur chuige One Health a cuireadh i bhfeidhm trí chomhoibriú EFSA, EMA agus ECDC agus na torthaí a chuirtear i láthair sa tuarascáil seo iarrachtaí leanúnacha dul i ngleic le AMR ar leibhéal náisiúnta, AE agus domhanda ar fud na n-earnálacha cúram sláinte.

Tuilleadh eolais

Leas ainmhithe

'Cuir deireadh le hAois an Cage' - Lá stairiúil do leas ainmhithe

foilsithe

on

Věra Jourová, Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht

Inniu (30 Meitheamh), mhol an Coimisiún Eorpach freagra reachtach ar an Tionscnamh ‘Saoránaigh Eorpacha’ ‘Cuir Deireadh leis an Aois Cage’ (ECI) le tacaíocht ó níos mó ná aon mhilliún Eorpach as 18 stát éagsúil.

Glacfaidh an Coimisiún togra reachtach faoi 2023 chun cages a thoirmeasc do roinnt ainmhithe feirme. Cuirfear deireadh leis an togra de réir a chéile agus cuirfidh sé cosc ​​ar úsáid na gcóras cage do gach ainmhí a luaitear sa tionscnamh. Cuimseoidh sé ainmhithe atá cumhdaithe cheana féin ag an reachtaíocht: cearca breith, cránacha agus laonna; agus, ainmhithe eile a luaitear lena n-áirítear: coiníní, ulóga, póraitheoirí ciseal, póraitheoirí broiler, gearga, lachain agus géanna. Maidir leis na hainmhithe seo, d’iarr an Coimisiún cheana ar EFSA (an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia) an fhianaise eolaíoch atá ann a chomhlánú chun na coinníollacha a theastaíonn chun cages a thoirmeasc a chinneadh.

Mar chuid dá Straitéis Feirme go Forc, tá an Coimisiún tiomanta cheana féin athbhreithniú a mholadh ar an reachtaíocht leasa ainmhithe, lena n-áirítear iompar agus tógáil, atá á seiceáil faoi láthair, le críochnú faoi shamhradh 2022.

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Is lá stairiúil inniu é leas ainmhithe. Is neacha mothaitheacha iad ainmhithe agus tá freagracht mhorálta, shochaíoch orainn a chinntiú go léiríonn dálaí ainmhithe ar an bhfeirm é seo. Tá rún daingean agam a chinntiú go bhfanfaidh an AE ar thús cadhnaíochta maidir le leas ainmhithe ar an stáitse domhanda agus go gcomhlíonfaimid ionchais na sochaí. "

I gcomhthreo leis an reachtaíocht lorgóidh an Coimisiún bearta tacaíochta ar leith i bpríomhréimsí beartais a bhaineann leis. Go háirithe, soláthróidh an Comhbheartas Talmhaíochta nua tacaíocht airgeadais agus dreasachtaí - amhail an ionstraim nua éicea-scéimeanna - chun cabhrú le feirmeoirí uasghrádú a dhéanamh ar shaoráidí atá níos neamhdhíobhálaí d’ainmhithe de réir na gcaighdeán nua. Beifear in ann an Ciste Just Transition agus an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta a úsáid freisin chun tacú le feirmeoirí oiriúnú do chórais saor ó chliabháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Iompar ainmhí

Cuidigh le feirmeoirí deireadh a chur le feirmeoireacht cage

foilsithe

on

“Tacaímid go láidir le Tionscnamh na Saoránach‘ Cuir Deireadh leis an Aois Cage ’le haghaidh ainmhithe feirme. Iarraimid ar an gCoimisiún in éineacht le 1.4 milliún Eorpach na bearta cearta a mholadh chun deireadh a chur le feirmeoireacht cage, ”a dúirt Michaela Šojdrová FPE, ball de Ghrúpa EPP de Choiste Talmhaíochta na Parlaiminte.

“Is fearr is féidir leas ainmhithe a ráthú nuair a fhaigheann feirmeoirí na dreasachtaí cearta dó. Tacaímid le haistriú rianúil ó chliabháin go córais mhalartacha laistigh d’achar idirthréimhse leordhóthanach a mheastar go sonrach do gach speiceas, ”a dúirt Šojdrová.

Mar a gheall an Coimisiún Eorpach reachtaíocht nua leasa ainmhithe a mholadh in 2023, leagann Šojdrová béim air go gcaithfear measúnú iarmharta a dhéanamh roimh, faoi 2022, lena n-áirítear costais an chlaochlaithe riachtanach sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma. “Toisc go mbíonn coinníollacha difriúla ag teastáil ó speicis éagsúla, cearca breith nó coiníní, caithfidh an togra na difríochtaí seo a chumhdach le cur chuige speiceas de réir speicis, faoi 2027. Teastaíonn idirthréimhsí agus cúiteamh ó na costais táirgthe níos airde ó fheirmeoirí,” a dúirt Šojdrová.

Aiseolas

“Chun leas ainmhithe a ráthú agus gan ár bhfeirmeoirí Eorpacha a chur faoi mhíbhuntáiste, teastaíonn rialú éifeachtach uainn má urramaíonn táirgí allmhairithe caighdeáin leasa ainmhithe an AE. Caithfidh táirgí a allmhairítear caighdeáin leasa ainmhithe na hEorpa a chomhlíonadh ionas nach gcuirfear allmhairí ar cháilíocht íseal in ionad ár dtáirgeadh ardchaighdeáin, ”a leag béim ar Šojdrová.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Leas ainmhithe

Bhíothas ag súil go bhfaighidh 130.000 caora ón Rómáin bás de bharr scrogaill Suez

foilsithe

on

D’fhéadfá smaoineamh go bhfuil géarchéim Suez thart, ach ní i gcás na gcéadta mílte ainmhithe beo atá fós gafa i gcrosbhealach Suez, ainmhithe atá ag rith amach as bia agus uisce anois. Tá níos mó ná 200.000 ainmhí beo ag teacht ón gColóim, ón Spáinn, agus níos mó ná a leath ón Rómáin nár shroich ceann scríbe fós. Is beag seans go bhfaighidh siad bás mar go bhfuil beatha agus uisce ag rith amach go gasta sna longa plódaithe a thógann chun iad a mharú - scríobhann Cristian Gherasim

B’fhéidir go bhfuil an imshuí muirí a ghineann an Ever Given imithe thart ach tá go leor long fós ag tabhairt aire d’ainmhithe beo os cionn na mílte ciliméadar nár thrasnaigh an Suez fiú in ainneoin ionchais go dtabharfaí tosaíocht dóibh mar gheall ar an lasta leochaileach agus an go bhfuil siad laethanta taobh thiar den sceideal.

Mhínigh eagraíochtaí neamhrialtasacha leasa ainmhithe, cé go n-éilíonn reachtaíocht an AE ar iompróirí 25 faoin gcéad níos mó bia a luchtú ná mar a bhí beartaithe dá dturas i gcás moilleanna, is annamh a tharlaíonn sé sin.

Aiseolas

Deir eagraíochtaí neamhrialtasacha um chearta ainmhithe, fiú amháin leis an maolán 25 faoin gcéad, go rithfeadh na longa seo as beatha ainmhithe i bhfad sula sroicheann siad an calafort.

Mar shampla, bhí sé beartaithe go dtiocfadh longa a d’fhág an Rómáin an 16 Márta go dtí an Iordáin an 23 Márta, ach ina ionad sin shroichfeadh sí an calafort an 1 Aibreán ar a luaithe. Is moill naoi lá é sin. Fiú dá mbeadh an 25% de bheatha bhreise riachtanach ainmhithe ag an long, ní mhairfeadh sí ach 1.5 lá

Rith cuid de na 11 long a bhí faoi lánseol a d’fhág an Rómáin ag iompar 130.000 ainmhí beo go stáit na Murascaille Peirsaí as bia agus uisce fiú sular díscaoileadh an Ever Given. Dúirt údaráis na Rómáine i bpreasráiteas gur cuireadh in iúl dóibh go dtabharfar tosaíocht don long seo ach nár tharla aon rud den sórt sin, a dúirt eagraíochtaí neamhrialtasacha.

Is beag seans nach mbeidh a fhios againn go deo méid na tubaiste leasa ainmhithe muirí is measa sa stair, mar go gcaitheann iompróirí ainmhithe marbha go rialta chun an fhianaise a cheilt. Níos mó fós, ní scaoilfeadh an Rómáin an fhaisnéis sin ach an oiread, toisc nach mbeadh cuma mhaith uirthi agus tá a fhios ag údaráis go mbeadh imscrúduithe mar thoradh uirthi.

Déantar ainmhithe beo a bhácáil go mall beo sa teas scorrach ó na coimeádáin miotail theoranta sin.

Arís agus arís eile imscrúduithe thaispeáin ainmhithe a onnmhairíodh go tíortha na Murascaille ag fáil bháis ó na teochtaí arda, á ndíluchtú go foréigneach as longa, á mbrú isteach i gcarranna gluaisteán, agus á marú ag búistéirí neamhoilte

Onnmhairíonn an Rómáin cuid mhór ainmhithe beo in ainneoin na ndálaí uafásacha. D'ainmnigh an Coimisiún Eorpach é as a dhroch-chleachtais maidir le honnmhairí ainmhithe beo. An bhliain seo caite báthadh níos mó ná 14,000 caora nuair a chuaigh árthach lasta amach ó chósta na Mara Duibhe. Bliain sular iarr coimisinéir an AE ar shábháilteacht bia go gcuirfí onnmhairí beo ar fionraí mar gheall ar an teas. Rinne an Rómáin a n-onnmhairí a dhúbailt ansin.

Ní amháin go bhfuil onnmhairí ainmhithe beo cruálach ach go ndéanann siad dochar don gheilleagar freisin. Deir feirmeoirí nach bhfuil áiseanna próiseála feola áitiúla acu go bhfuil airgead á chailliúint acu agus iad ag iarraidh a gcuid beostoic a sheoladh thar lear. Tá ainmhithe beo á ndíol 10 n-uaire níos saoire ná dá ndéanfaí an fheoil a phróiseáil sa tír agus a onnmhairiú ansin.

Tá onnmhairí ainmhithe beo ón Rómáin fós gan laghdú fiú i rith míonna te an tsamhraidh in ainneoin na rabhaidh arís agus arís eile ón mBruiséil, in ainneoin gur chuir tíortha mar an Astráil agus New Zeeland stop leis sin, agus in ainneoin gur nonsense eacnamaíoch é seo. Taispeánann saineolaithe agus staidéir go mbeadh feoil phróiseáilte agus chuisnithe níos tairbhiúla, go dtabharfadh sí buntáistí eacnamaíocha agus torthaí níos airde

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending