Ceangail le linn

Comhshaol

Aithníonn ceannairí AE damáistí méadaithe mar gheall ar athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta

ROINN:

foilsithe

on

Chomh maith le formhuiniú Ursula von der Leyen do dhara téarma ionchasach mar Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, ghlac an Chomhairle Eorpach sraith nua tosaíochtaí, ag cur béime ar a thábhachtaí atá sé leanúint leis an aistriú glas. Ag an am céanna, tá imní tagtha chun solais maidir le cúlsleamhnú ar chaighdeáin chomhshaoil, agus ceannairí an AE ag iarraidh an t-ualach riaracháin agus rialála a laghdú.

Rinne ceannairí Eorpacha cinntí ríthábhachtacha maidir le ceannaireacht agus treo straitéiseach an AE do na cúig bliana amach romhainn. D’fhormhuinigh siad Ursula von der Leyen do dhara téarma ionchasach mar Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, ar feitheamh fhormheas Pharlaimint na hEorpa. Ina theannta sin, cheap na ceannairí príomhphoist, lena n-áirítear Uachtarán na Comhairle Eorpaí a bheidh ann amach anseo agus an tArdionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, agus ghlac siad Clár Oibre Straitéiseach na Comhairle Eorpaí, a mhúnlaíonn tosaíochtaí polaitiúla an AE don todhchaí.

Ordóg do von der Leyen leanúint ar aghaidh leis an aistriú glas

Tugann athcheapadh von der Leyen mar iarrthóir tosaíochta na Comhairle Eorpaí d’Uachtaránacht an Choimisiúin dóchas don Mhargadh Glas Eorpach, arbh é an príomhthionscnamh a bhí aici san am a chuaigh thart. Ach tá an tasc dúshlánach le sárú aici anois tromlach glan a bhaint amach i bParlaimint na hEorpa, a éilíonn tacaíocht ó 361 Feisire ar a laghad.

Tar éis na dtoghchán AE, tá méadú tagtha ar líon na bhFeisirí Eorpacha atá cáinteach ar an Margadh Glas Eorpach. In ainneoin imní leanúnach faoi Pharlaimint na hEorpa atá níos frith-chomhshaoil, Anailís WWF ar ghealltanais pháirtithe polaitiúla an AE don chéad téarma eile léiríonn sé go bhfuil tromlach mór polaitiúil fós ag tacú le gníomhaíocht leanúnach ar an aeráid agus ar an dúlra.

Ester Asin, Stiúrthóir Oifig Beartais Eorpach WWF, “Ba cheart do Ursula von der Leyen comhsheasmhacht a léiriú anois chun tacaíocht a fháil sa Pharlaimint. Ní mór di ráthaíochtaí neamhchlaonta a thabhairt go bhfanfaidh an Margadh Glas Eorpach lárnach dá clár oibre beartais agus go gcuirfidh sí in aghaidh aon ghlaonna, lena n-áirítear iad siúd óna comhghuaillithe polaitiúla, cúlú ar chaighdeáin chomhshaoil, go háirithe iad siúd ar chosaint agus athchóiriú an dúlra."

Bhí amhras faoi ghníomhartha Von der Leyen sna míonna roimh na toghcháin faoina tiomantas dá clár oibre féin, mar gur bhain sí amach rialacha comhshaoil ​​chun an agra-thionscal a shásamh agus níor chosain sí ach an Margadh Glas le linn a feachtas mar Phríomh-Iarrthóir EPP.

Aithnítear sa Chlár Oibre Straitéiseach an dúshlán gan fasach a bhaineann le hathrú aeráide, le cailliúint bithéagsúlachta agus le truailliú

Chomh maith leis na ceapacháin is airde poist, tháinig feisirí Eorpacha ar chomhaontú maidir le plean straitéiseach do na blianta atá le teacht a bheidh le cur chun feidhme ag institiúidí an AE. Leagann an Clár Oibre Straitéiseach béim ar nádúr bunriachtanach an aistrithe glas do rathúnas agus iomaíochas Eorpach.

D’athdhearbhaigh feisirí Eorpacha a dtiomantas d’aistriú aeráide atá cóir agus cothrom, agus é mar aidhm leis an neodracht aeráide faoi 2050. Le glacadh an Dlí um Athchóiriú an Dúlra le déanaí, tá gealltanas tugtha acu freisin leanúint de chosaint an dúlra agus díghrádú na n-éiceachóras a aisiompú. Cuireann na gealltanais seo comharthaí láidre chuig an gCoimisiún Eorpach agus chuig a Uachtarán amach anseo. Go háirithe, an bhéim a leagann ceannairí ar haigéin agus athléimneacht uisceCaithfear é a leanúint anois.

Mar sin féin, iarrtar sa Chlár Oibre Straitéiseach freisin an t-ualach maorlathach agus rialála a laghdú agus nósanna imeachta riaracháin a athchóiriú, lena n-áirítear ceadú.

Ester Asin, Stiúrthóir Oifig Beartais Eorpach WWF, a dúirt, “Is minic a lagaigh iarrachtaí roimhe seo reachtaíocht a shimpliú rialacha agus caighdeáin chomhshaoil ​​atá deartha chun daoine agus an nádúr a mbímid ag brath air a chosaint. In ionad an bonn a bhaint de na dlíthe comhshaoil ​​atá ann cheana féin, ní mór do cheannairí an AE agus don Choimisiún díriú ar rath a bhaint amach as na beartais a chomhaontaigh siad, mar atá sonraithe ina bplean straitéiseach. Le deich mbliana anuas, is de bharr droch-fheidhmiú náisiúnta agus easpa tiomantais pholaitiúil, seachas lochtanna i ndlíthe an AE, a tharla formhór na saincheisteanna a bhain le reachtaíocht comhshaoil.”

Ar an iomlán, is cosúil go bhfuil an Clár Oibre Straitéiseach nua níos leithne agus nach bhfuil sé chomh mionsonraithe ná comhaontú 2019, lena n-áirítear maidir le beartais aeráide agus comhshaoil. Caithfidh Uachtarán an Choimisiúin amach anseo tionscnaimh níos sainiúla a leagan amach anois.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending