Ceangail le linn

Comhshaol

Glacadh an tAcht um Thionscal Glan-Nialais

ROINN:

foilsithe

on

Tá fáilte curtha ag an gCoimisiún Eorpach roimh ghlacadh deiridh an Achta um Thionscal Glan-Nialais (NZIA), a chuireann an AE ar an mbóthar ceart chun a chumas déantúsaíochta intíre de phríomhtheicneolaíochtaí glana a neartú. Trí thimpeallacht ghnó aontaithe agus intuartha a chruthú don earnáil déantúsaíochta teicneolaíochta glan, méadóidh an NZIA iomaíochas agus athléimneacht bhunáit thionsclaíoch an AE agus tacófar le cruthú post ar ardchaighdeán agus le lucht saothair oilte..

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, leis an Acht um Thionscal Net-Zero, “tá timpeallacht rialála ag an AE anois a ligeann dúinn déantúsaíocht teicneolaíochtaí glan a mhéadú go tapa. Cruthaíonn an tAcht na dálaí is fearr do na hearnálacha sin atá ríthábhachtach chun an glan-nialas a bhaint amach faoi 2050. Tá an t-éileamh ag fás san Eoraip agus ar fud an domhain, agus táimid anois in ann freastal ar níos mó den éileamh seo le soláthar Eorpach”.

Trí mhéadú a dhéanamh ar tháirgeadh intíre an AE de theicneolaíochtaí glan-nialais, laghdóidh an NZIA an baol go gcuirfimid spleáchais teicneolaíochta ar ghníomhaithe seachtracha in ionad spleáchais ar bhreosla iontaise. Cabhróidh sé seo, ar a sheal, lenár gcóras fuinnimh a dhéanamh níos glaine agus níos sláine, agus foinsí fuinnimh ghlana inacmhainne agus a tháirgtear sa bhaile ag teacht in ionad allmhairí breosla iontaise so-ghalaithe.

Le go mbeidh an AE ina cheannaire in earnáil na teicneolaíochta glan, socraíonn NZIA tagarmharc le haghaidh acmhainn déantúsaíochta na dteicneolaíochtaí glan-nialasacha straitéiseacha chun freastal ar 40 % ar a laghad de riachtanais imlonnaithe bliantúla an AE faoi 2030. Soláthraíonn an tagarmharc intuarthacht, cinnteacht agus fad. - comharthaí téarma do mhonaróirí agus d’infheisteoirí agus a cheadaíonn dul chun cinn a rianú. Chun tacú le tionscadail gabhála agus stórála carbóin agus chun infhaighteacht láithreán stórála CO2 san Eoraip a mhéadú, leagann an NZIA sprioc de 50 milliún tona d’acmhainn instealladh bliantúil i láithreáin stórála CO2 geolaíochta an AE faoi 2030 freisin.

“Is é an Margadh Glas Eorpach ár straitéis fáis agus teastaíonn tionscail iomaíocha Eorpacha uaidh le go mbeidh rath orthu i margaí teicneolaíochta glan na todhchaí”, a dúirt Maroš Šefčovič, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin um Chomhar Glas na hEorpa. “Ráthóidh an tAcht um Thionscal Glan-Nialais tacaíocht Eorpach do raon leathan earnálacha straitéiseacha agus criticiúla, ag cabhrú leo a margaí a fhorbairt, oibrithe Eorpacha a oiliúint agus a earcú, agus dul san iomaíocht ar chomhréidh le hiomaitheoirí idirnáisiúnta. Léiríonn caibidlíocht thapa agus glacadh an togra seo ón gCoimisiún go bhfuil an Eoraip réidh chun freagairt do dhúshláin dhomhanda agus chun tacú lena tionscal agus lena hoibrithe an Margadh Glas Eorpach a sheachadadh le chéile”.

De bhreis ar chuspóirí a shocrú, feabhsaítear leis an rialachán nua na coinníollacha infheistíochta i dteicneolaíochtaí glan-nialais trí nósanna imeachta ceadaithe a shimpliú agus a luathú, an t-ualach riaracháin a laghdú agus rochtain ar mhargaí a éascú. Beidh ar údaráis phoiblí inbhuanaitheacht, athléimneacht, cibearshlándáil agus critéir cháilíochtúla eile a mheas i nósanna imeachta soláthair le haghaidh teicneolaíochtaí glana agus ceantanna chun fuinneamh in-athnuaite a úsáid.

Aiseolas

Beidh na Ballstáit in ann tacú le sraith teicneolaíochtaí glan-nialais amhail fótavoltach gréine, gaoth, teaschaidéil, teicneolaíochtaí núicléacha, teicneolaíochtaí hidrigine, cadhnraí agus teicneolaíochtaí greille trí ‘tionscadail straitéiseacha’ a bhunú a bhainfeadh leas as stádas tosaíochta ar an leibhéal náisiúnta, i.e. amlínte ceada níos giorra agus nósanna imeachta sruthlínithe.

“Mhúin an ghéarchéim fuinnimh príomhcheacht dúinn: ní mór dúinn aon spleáchas ar sholáthraí amháin a sheachaint, a dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson. “Leis an Acht um Thionscal Glan-Zero, beidh an Eoraip feistithe go maith le bonn tionsclaíoch níos láidre chun an t-aistriú fuinnimh ghlan a bhaint amach. Trí cheadú níos éasca agus níos tapúla do thionscadail déantúsaíochta, tacaíocht do nuálaíocht agus scileanna agus rochtain níos fearr ar an margadh do tháirgí ardteicneolaíochta glan, cinnteoimid go bhféadfaidh monaróirí teicneolaíochta glana Eorpacha dul san iomaíocht ar bhonn cothrom. Cinnteoidh sé seo gur féidir linn ár spriocanna uaillmhianacha in-athnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach do 2030 agus ár n-iomaíochas tionsclaíoch a choinneáil ag an am céanna”.

Tionscail atá dian ar fhuinneamh amhail cruach, ceimiceáin nó stroighin a tháirgeann cIs féidir tacú freisin le gnéithe a úsáidtear sna teicneolaíochtaí glan-nialais seo agus a infheistíonn i ndícharbónú trí bhíthin na mbeart san Acht. Éascóidh cruthú Gleannta Luasghéaraithe Glan-Nialais bunú braislí de ghníomhaíocht thionsclaíoch glan-nialas san AE tuilleadh.

Áiríonn NZIA bearta le haghaidh infheistíochta in oideachas, oiliúint agus nuálaíocht le bunú Acadaimh Tionscail Net-Zero chun 100,000 oibrí a oiliúint laistigh de thrí bliana agus chun tacú le haitheantas frithpháirteach cáilíochtaí gairmiúla. Bunófar boscaí gainimh rialála chun teicneolaíochtaí nuálacha glan-nialais a thástáil faoi choinníollacha rialála solúbtha. Ar deireadh, feidhmeoidh an tArdán Eoraip Net-Zero mar lárionad comhordaithe, áit ar féidir leis an gCoimisiún agus le tíortha AE faisnéis a phlé agus a mhalartú chomh maith le hionchur a bhailiú ó gheallsealbhóirí.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending