Ceangail le linn

Comhshaol

Cruinniú Mullaigh Eorpach Gnó agus Dúlra le Cairt a sheoladh do ghnóthais atá tiomanta do chaillteanas an dúlra a stopadh agus a aisiompú faoi 2030

ROINN:

foilsithe

on

An Cruinniú Mullaigh Gnó agus Dúlra na hEorpa, arna chomheagrú ag an gCoimisiún Eorpach, ar siúl i Milano. Tá breis is 350 cuideachta, institiúid airgeadais, rialtais, agus ionadaithe ón saol acadúil agus ón tsochaí shibhialta ag teacht le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le gnó cabhrú le gealltanais an Choiste Chomhairligh a chomhlíonadh. Creat Bithéagsúlachta Domhanda Kunming-Montreal cuireadh i gcrích ag COP15 bithéagsúlachta anuraidh.

Seolfaidh an ócáid ​​an Cairt Chruinniú Mullaigh Gnó agus Dúlra na hEorpa le haghaidh geilleagar atá dearfach ó thaobh an dúlra de. Tríd an gCairt a shíniú, aithníonn gnólachtaí an gá atá le dul i ngleic le caillteanas bithéagsúlachta agus léiríonn siad toilteanas beart a dhéanamh. Soláthraíonn an Chairt, atá oscailte do gach eagraíocht, ó mhicrighnóthais go corparáidí móra, struchtúr do chuideachtaí agus d'airgeadais chun tús a chur le cur i bhfeidhm an Chreata Dhomhanda Bithéagsúlachta. Leagtar amach ann 10 bprionsabal chun gníomhaíocht chomhchoiteann agus bhunathraithe gnó a threorú chun stop a chur le caillteanas dúlra agus é a fhreaschur faoi 2030. Tá na prionsabail ag teacht le spriocanna an Chreata Dhomhanda um Bithéagsúlacht agus áirítear leo, mar shampla, freagracht chorparáideach agus airgeadais, gabháil leis an slabhra luacha, i.e. trédhearcacht, tuairisciú, agus cuntasacht mar aon le go leor gnéithe eile.

Dúirt an Coimisinéir um Chomhshaol, Aigéin agus Iascach Virginijus Sinkevičius: “Tá líon suntasach gnólachtaí agus institiúidí airgeadais i bhfabhar beartais láidre agus uaillmhianacha an AE don dúlra anois. Tá níos mó acu ag teastáil uainn chun ár ngealltanais faoin gCreat Bithéagsúlachta Domhanda a chomhlíonadh. Teastaíonn uainn go leanfadh gach duine ar bord ag baint leasa as seirbhísí luachmhara agus faoi bhagairt an dúlra.”

Is imeacht ardleibhéil bliantúil é an Cruinniú Mullaigh Eorpach um Ghnó agus an Dúlra, atá á chomheagrú i mbliana ag an gCoimisiún, Ardán Gnó agus Bithéagsúlachta an AE, Etifor, Fondúireacht na hIodáile um Airgeadas Inbhuanaithe agus Réigiún na Lombardia agus a fhaigheann tacaíocht ó 26 eagraíochtaí a oibríonn ar ghnó agus ar bhithéagsúlacht.

Is féidir leat tuilleadh sonraí a fháil sa clár na hócáide.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending