Ceangail le linn

Comhshaol

Molann an Coimisiún cleachtais níos cothroime agus níos glaise do thomhaltóirí

ROINN:

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach le sraith de thograí an Mhargaidh Ghlais inniu ag a gcruinniú coláiste. Díríonn na tograí ar chleachtais eacnamaíocha inbhuanaithe amhail a chinntiú go bhfuil a gcearta ar eolas ag tomhaltóirí agus go bhfuil táirgí a dhíoltar san AE tógtha go hinbhuanaithe, in deisithe agus in-athchúrsáilte. 

“Tá sé in am deireadh a chur leis an múnla ‘tóg, déan, briseadh agus caith’ atá chomh díobhálach sin dár bplainéad, dár sláinte agus dár ngeilleagar,” a dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin Frans Timmermans. “Is é seo an chaoi a dtugaimid cothromaíocht ar ais inár gcaidreamh leis an dúlra agus a laghdaítear ár leochaileacht maidir le briseadh sna slabhraí soláthair domhanda.”

De réir na moltaí nua, bheadh ​​ar gach táirge Pas Táirgí Digiteach a bheith acu. D’éascódh an pas seo deisiú nó athchúrsáil comhpháirteanna táirge chomh maith leis na hábhair imní a rianú laistigh den slabhra soláthair. Leathnódh an togra seo an creat Éicidhearthóireachta atá ann cheana chun a oiread táirgí agus is féidir a áireamh agus mhéadódh sé líon na rialachán nach mór do tháirgí a chomhlíonadh. Áireoidh na rialacháin seo éifeachtúlacht fuinnimh mhéadaithe i dtógáil, méadú ar athchúrsáil agus cleachtais ghnó níos tíosaí ar an aeráid ar an iomlán.

Tá obair idir lámha ar an gcreat Éicidhearthóireachta atá ann cheana ón gcéad atriall in 2009. Bhunaigh na caighdeáin sin bealaí chun táirgí a tháirgtear agus a dhíoltar san AE a bheith níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol ag gach céim dá shaolré. Ó shin i leith, tá feabhas tagtha ar na caighdeáin lena gcoimeádtar táirgí chun táirgí níos in-athraithe, ábhair níos inbhuanaithe agus níos mó éifeachtúlachta fuinnimh san iomlán a áireamh. 

Ghlac an Coimisiún freisin le Straitéis an AE maidir le Teicstílí Inbhuanaithe agus Ciorclach. Is é an sprioc atá ann teicstílí a rialáil trí iad a dhéanamh níos in-athchúrsáilte agus níos fadsaolaí, neamhthocsaineach agus níos inbhuanaithe a chruthaítear faoi 2030. Féachann an togra le “faisean gasta” a bhrú amach as margadh an AE. Is éard atá i gceist le faisean tapa nuair a chruthaíonn siopaí éadaí saor chun cloí go tapa leis an stíl reatha. Is minic nach ndéantar éadaí a mhonaraítear chun na críche seo go dona agus déantar iad a dhearadh chun a bheith neamhghnáthach nuair a athraíonn an stíl. 

Ba é an chuid dheireanach de thogra an Choimisiúin ná nuashonrú ar rialacha tomhaltóirí an AE. Chuirfeadh sé faisnéis ar fáil don tomhaltóir faoin gcaoi a dtógtar táirge agus faoin fhad is ceart dó a bheith caite. Is é an sprioc ná ligean do thomhaltóirí Eorpacha cinntí níos eolasaí a dhéanamh faoi na táirgí a cheannaíonn siad. Thabharfadh an togra an liosta atá ann cheana de chleachtais éagóracha tráchtála cothrom le dáta freisin lena n-áireofaí éilimh doiléire comhshaoil ​​gan fíricí, gan eolas a thabhairt faoi ghnéithe a shrianann marthanacht agus úsáid a bhaint as lipéad inbhuanaitheachta deonach nach mbaineann le hathbhreithniú neamhspleách.

Aiseolas

Comhroinn an t-alt seo:

trending