Ceangail le linn

Comhshaol

Glacann an Pharlaimint cuspóirí comhshaoil ​​an AE go dtí 2030 

ROINN:

foilsithe

on

D’fhormhuinigh na Feisirí ar an Déardaoin (10 Márta) clár comhshaoil ​​an AE go dtí 2030, a bhfuil sé mar aidhm aige aistriú an AE chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide, glan, ciorclach agus folláine a luathú. seisiún Iomlánach ENVI.

Le 553 vóta go 130 agus 7 staonadh ó vótáil, dheimhnigh an Pharlaimint comhaontú ar thángthas air leis an gComhairle i mí na Nollag 2021 maidir le hochtú Clár Ginearálta Gníomhaíochta Comhshaoil ​​an Aontais (EAP) chun beartas comhshaoil ​​an AE a threorú go dtí 2030 agus é a ailíniú leis an gComhairle. Déileáil Ghlas na hEorpa.

Cuspóirí tosaíochta an ochtú EAP

Is iad na sé chuspóir tosaíochta téamacha atá le baint amach faoi 2030:

Deireadh a chur de réir a chéile le breosla iontaise agus fóirdheontais eile atá díobhálach don chomhshaol

D’fhonn dreasachtaí dearfacha a neartú agus deireadh a chur de réir a chéile le fóirdheontais atá díobhálach don chomhshaol, bunóidh an AE creat reachtach ceangailteach chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar dhul chun cinn na mBallstát i dtreo deireadh a chur de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise. Ba cheart go socródh sé freisin spriocdháta chun an cúnamh poiblí ar fad a ghearradh do na foinsí fuinnimh seo atá díobhálach don chomhshaol, i gcomhréir leis an uaillmhian chun téamh domhanda a theorannú go 1.5 céim Celsius.

Faoi 2023, tíolacfaidh an Coimisiún modheolaíocht chun fóirdheontais eile atá díobhálach don chomhshaol a shainaithint d’fhonn tuairisciú a dhéanamh ar dhul chun cinn na mBallstát i dtreo deireadh a chur leo de réir a chéile.

Aiseolas

Sásra rialachais feabhsaithe

Déanfaidh an Coimisiún faireachán, measúnú agus tuairisciú bliantúil ar an dul chun cinn atá déanta ag an AE agus ag na Ballstáit maidir leis na cuspóirí tosaíochta a bhaint amach. Déantar foráil sa téacs do phainéal achoimre nua agus táscairí a thomhaiseann dul chun cinn ‘thar OTI’, chun treoir a thabhairt do cheapadh beartais. Déanfar an measúnú go poiblí agus pléifidh institiúidí an AE na gníomhaíochtaí a dhéanfar agus na bearta atá beartaithe don todhchaí gach bliain. Má chinntear in athbhreithniú meántéarmach ar an dul chun cinn (faoin 31 Márta 2024) gur gá tuilleadh a dhéanamh chun na cuspóirí tosaíochta a bhaint amach faoi 2030, ba cheart don Choimisiún togra reachtach a chur síos ina mbeidh tionscnaimh bhreise.

Ní mór d’údaráis AE, náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla freisin pionóis éifeachtacha, athchomhairleacha agus comhréireacha a chur i bhfeidhm chun na rioscaí a bhaineann le neamhchomhlíonadh dhlí comhshaoil ​​an AE a laghdú.

Grace O'Sullivan (Greens/EFA, IE), rapóirtéir: “Déanann an t-ochtú EAP “Geilleagar Folláine” mar chuspóir tosaíochta do 2030. Seo an chéad cheann i ndlí an AE agus is céim thábhachtach é chun bogadh ar shiúl ón bhfócas obsessive, neamh-inbhuanaithe ar Is é an fás OTI i dtreo an méid a léirigh an phaindéim seo an rud is tábhachtaí ar fad: folláine ár ndaoine agus ár bplainéad. Is sampla dearfach é seo den sórt athraithe sistéamach a theastaíonn chun ár gcuspóir maireachtáil go maith a bhaint amach, laistigh de theorainneacha ár bplainéad.”

Na chéad chéimeanna eile

Nuair a bheidh an téacs dlíthiúil glactha go foirmiúil ag an gComhairle, foilseofar é in Iris Oifigiúil an AE, a thiocfaidh i bhfeidhm 20 lá ina dhiaidh sin.

cúlra

Is creataí atá ceangailteach ó thaobh dlí iad EAPanna an AE a threoraigh forbairt bheartas comhshaoil ​​an AE ó thús na 1970idí. Tar éis don Seachtú CGC dul in éag ag deireadh 2020, beidh an ceann nua ar siúl go dtí an 31 Nollaig 2030.

Tuilleadh eolais 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending