Ceangail le linn

Comhshaol

Feiceann an AE dlí nua maidir le tomhaltas freagrach mar eochair chun dífhoraoisiú domhanda a laghdú

ROINN:

foilsithe

on

Sa lá atá inniu ann (17 Samhain) chuir an Coimisiún Eorpach a rialachán chun cinn chun srian a chur le dífhoraoisiú faoi thiomáint an AE agus díghrádú foraoise, aithníonn an togra go leathnófar talamh talmhaíochta, atá nasctha le tráchtearraí a allmhairíonn an AE, mar shampla, soy, mairteoil, ola pailme, adhmad , cócó agus caife, ciallaíonn sé go gcaithfidh na hEorpaigh níos mó freagrachta a ghlacadh ina gcuid roghanna. 

Measann Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (FAO) gur cailleadh limistéar níos mó ná an tAontas Eorpach mar gheall ar dhífhoraoisiú idir 1990 agus 2020. I dtéarmaí glan caillteanais ceantair is ionann seo agus 178 milliún heicteár de chlúdach foraoise sa tréimhse chéanna de am, atá timpeall ar limistéar trí huaire méid na Fraince.

Socraíonn an Rialachán rialacha éigeantacha díchill chuí d’oibreoirí a chuireann tráchtearraí ar leith ar mhargadh an AE a bhfuil baint acu le dífhoraoisiú agus díghrádú foraoise: soy, mairteoil, ola pailme, adhmad, cócó agus caife agus roinnt táirgí díorthaithe, mar leathar, seacláid agus troscán . Is é an aidhm atá leis a chinntiú nach gceadaítear ach táirgí dlí agus saor ó dhífhoraoisiú (de réir dhlíthe na tíre tionscnaimh) ar mhargadh an AE.

Ceanglófar ar oibreoirí comhordanáidí geografacha na talún inar táirgeadh na tráchtearraí a chuireann siad ar an margadh a sholáthar ag soláthar inrianaitheachta. Sa chás go meastar go bhfuil riosca ag tír, beidh “grinnscrúdú feabhsaithe” uirthi, mar an gcéanna gheobhaidh na daoine a bhfuil riosca níos ísle acu teagmháil níos éadroime. Éileoidh togra an AE teagmháil fhorleathan le tíortha táirgeoirí, chomh maith le tíortha ard-ídithe eile. 

Aiseolas

Tá fonn ar an gCoimisiún a aibhsiú nach gcuirfear cosc ​​ar aon tír ná ar aon earra. Leanfaidh táirgeoirí inbhuanaithe de bheith in ann a gcuid earraí a dhíol leis an AE.

“Chun go n-éireoidh linn sa troid dhomhanda i gcoinne na ngéarchéimeanna aeráide agus bithéagsúlachta ní mór dúinn an fhreagracht a ghlacadh chun gníomhú sa bhaile chomh maith le thar lear,” a dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Frans Timmermans Frans Green Deal na hEorpa: “Freagraíonn ár rialachán dífhoraoisithe glaonna saoránach chuig an rannchuidiú Eorpach le dífhoraoisiú a íoslaghdú agus tomhaltas inbhuanaithe a chur chun cinn. "

Chuir an Coimisinéir Comhshaoil ​​Virginijus Sinkevičius a bhéim ar an ngá don Eoraip freagracht a ghlacadh, ag rá: “Má táimid ag súil le beartais aeráide agus comhshaoil ​​níos uaillmhianaí ó chomhpháirtithe, ba cheart dúinn stop a chur le truailliú a onnmhairiú agus tacú le dífhoraoisiú muid féin."

Aiseolas

D’fháiltigh an grúpa Glasaigh / EFA roimh an togra ach maíonn siad go gcaithfear níos mó a dhéanamh chun cosaint éiceachóras agus chearta an duine a chinntiú. Dúirt Heidi Hautala FPE, Leas-Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, ball den choiste um Chearta an Duine agus an coiste Trádála Idirnáisiúnta: “Sa troid i gcoinne dífhoraoisithe, tá sé tábhachtach ní amháin caomhnú an dúlra a chur san áireamh ach meas ar chearta an duine, go háirithe an cearta na bpobal dúchasach agus na bpobal áitiúil. " 

D'iarr Hautala freisin ar an gCoimisiún feoil seachas mairteoil, rubair agus arbhar Indiach a áireamh ar liosta na dtáirgí. 

Dúirt FPE Glas eile Ville Niinistö, ball den choiste Comhshaoil, Sláinte Poiblí agus Sábháilteachta Bia gur thit togra an Choimisiúin i laghad leis an iomarca bealaí éalaithe agus gan aon rud ar chosaint éiceachóras eile cosúil le savannah, bogaigh agus tailte portaigh.

Dúirt sé: “Ní amháin gur fadhb do thíortha trópaiceacha an dífhoraoisiú, ní mór dúinn aire mhaith a thabhairt dár bhforaoisí féin. Níl aon chreidiúnacht ag tíortha Eorpacha a éileamh go gcuirfí stop le dífhoraoisiú in áiteanna eile mura bhfuilimid sásta ár gcuid a dhéanamh chun ár nádúr féin a chosaint. "

Comhroinn an t-alt seo:

Comhshaol

Géarchéim chomhshaoil ​​thromchúiseach

foilsithe

on

D'iarr an Asarbaiseáin ar an bpobal idirnáisiúnta, an AE san áireamh, brú a chur ar an Airméin truailliú abhann a chosc. Tá foláireamh tugtha aige go bhféadfadh “géarchéim chomhshaoil ​​thromchúiseach” tarlú i réigiún Zangilan in iardheisceart na tíre. Tá imní mhór faoi leibhéil truaillithe in Abhainn Okhchuchay, a bhfuil a foinse san Airméin.

Rinne speisialtóirí ó Aireacht Éiceolaíochta agus Acmhainní Nádúrtha na hAsarbaiseáine monatóireacht le déanaí ar an abhainn 83km ar fhad den chéad uair le 27 bliain.

Léirigh torthaí tástála ó shamplaí uisce a tógadh ón abhainn go raibh cion ard miotail throma ar an dromchla, go háirithe iarann, copar, mangainéis, moluibdín, sinc, cróimiam agus nicil. Fuarthas amach go bhfuil tiúchan na substaintí guaiseacha i samplaí dríodair i bhfad níos airde ná an gnáth agus go bhfuil leibhéal truaillithe na habhann ríthábhachtach.

Dúirt Umaira Taghiyeva, ón Aireacht, go bhfuil foinse an truaillithe “tromchúiseach” san abhainn san Airméin agus, go sonrach, ó chuideachta amháin, an Copper Molybdenum Combine.

Aiseolas

Dúirt sí go raibh an scéal go dona go bhfuil dath athraithe ar an uisce san abhainn agus go bhfuil sé buí anois.

Dúirt sí, “Chonaiceamar oll-scriosadh éisc san abhainn atá liostaithe i Leabhar Dearg na hAsarbaiseáine agus is í géarchéim éiceolaíoch an chúis atá leis an speiceas seo a chur i mbaol."

"Úsáideadh an abhainn le haghaidh uisciúcháin agus uisce óil ach tá drochthionchar agus tionchar díreach ag an méid a fheicimid anois ar shláinte an duine. Is cúis le truailliú galar cardashoithíoch, galar an néarchórais agus tinnis thromchúiseacha eile."

Aiseolas

De réir sonraí oifigiúla, go dtí 2019, ba leis an gcuideachta Ghearmánach an chuid is mó de na scaireanna i gComhcheangail, a d’fhógair ina dhiaidh sin go raibh na scaireanna sin á ndíol aici. Éilítear nár glacadh aon bhearta chun dul i ngleic le scaoileadh dramhaíola gan chóireáil isteach san abhainn sa tréimhse ó cuireadh tús lena cuid oibre i 2004.

Ní raibh aon duine ón gcuideachta ar fáil láithreach le haghaidh tráchtaireachta.

D'iarr an Asarbaiseáin anois, áfach, go gcuirfí brú i bhfeidhm ar an Airméin chun truailliú abhann a chosc.

Cuireann sé in iúl go bhfuil coinbhinsiún Heilsincí 1992 deartha chun tubaistí comhshaoil ​​den sórt sin a chosc.  

Níor aontaigh an Airméin fós le Coinbhinsiún Heilsincí ar Imchuacha Uisce Trasteorann, imríonn doiciméad idirnáisiúnta ról meicníochta chun bainistíocht fhónta comhshaoil ​​a dhéanamh ar dhromchla trasteorann agus ar screamhuiscí agus chun comhar idirnáisiúnta agus bearta náisiúnta atá dírithe ar a gcosaint a neartú.

Dúirt urlabhraí d’Aireacht Éiceolaíochta agus Acmhainní Nádúrtha na hAsarbaiseáine, “Áitímid ar an Airméin bearta tromchúiseacha a ghlacadh chun stop a chur le truailliú na habhann seo. Ba cheart toirmeasc a chur ar dhoirteadh uisce gan chóireáil roimh ré. "

Deirtear go scaoiltear fuíolluisce go díreach isteach san abhainn gan aon chóireáil. Rinne sé seo an abhainn a thruailliú agus tá tiúchan na miotal trom idir 5 agus 7 n-uaire níos airde ná na leibhéil inghlactha nó incheadaithe.

Léirigh an mhonatóireacht go bhfuil truailliú san abhainn thar a bheith ard agus ar leibhéal contúirteach agus go bhféadfadh géarchéim éiceolaíoch a bheith mar thoradh air seo. Truailleáin cheimiceacha ba chúis leis seo, a deir sé.

Tá gné dhaonna leis an ngéarchéim freisin.

Bhí baile Ilgar Mammadov i Jahangerbeyli in aice le bruach na habhann agus tá sé díreach tar éis filleadh ansin. Ba í an abhainn an phríomhfhoinse uisce do na sráidbhailte, a deir sé.

Dúirt sé, “Is cuimhin liom fás suas anseo agus imirt in aice na habhann. Ba ghnách liom iasc a ghabháil san abhainn, roinnt speiceas an-annamh. I mbeagán focal ciallaíonn an abhainn an saol dúinn

“Ní féidir liom a chreidiúint go ndéanfadh daoine é seo go feasach agus a fhios agam go n-úsáideann daoine an abhainn le haghaidh úsáide áineasa agus le hól."

Tá an truailliú thar a bheith tábhachtach, ag cur san áireamh go dtéann an Okhchuchay isteach in Abhainn Araz - an dara abhainn is mó sa Chugais Theas.

Iarrtar anois ar an AE agus ar dhaoine eile a gcuid féin a dhéanamh chun stop a chur le scriosadh dochúlaithe an éiceachórais uathúil seo sa réigiún.

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Beartas aeráide na hÚisbéiceastáine: Bearta a chur i bhfeidhm agus a oiriúnú sna hearnálacha is leochailí sa gheilleagar

foilsithe

on

Tá athrú aeráide domhanda ar cheann de na fadhbanna is tromchúisí sa lá atá inniu ann, a théann i bhfeidhm ar gach tír ar domhan agus a chuireann bac mór ar fhorbairt inbhuanaithe. Tá an téamh a breathnaíodh ina chúis le feiniméin nádúrtha an-mhór ar fud an domhain, mar shampla triomaigh, hairicíní, teas debilitating, tinte, báistí torrential agus tuilte.

Tá an Úisbéiceastáin agus stáit Lár na hÁise eile i measc na dtíortha is so-ghabhálaí i leith tubaistí comhshaoil.

Mar a thug Uachtarán na hÚisbéiceastáine Shavkat Mirziyoyev faoi deara, mothaíonn gach tír inniu éifeachtaí millteach iarmhairtí an athraithe aeráide, agus tá na hiarmhairtí diúltacha seo ina mbagairt dhíreach d’fhorbairt chobhsaí réigiún na hÁise Láir.

Dar le saineolaithe an Bhainc Dhomhanda, más rud é faoi dheireadh an naoú haois XXI, agus an luas reatha a choinneáil, go dtiocfaidh méadú 4 céim Celsius ar an meánteocht ar domhan, ansin san Áise Láir beidh an táscaire seo 7 gcéim. Mar thoradh ar athrú aeráide domhanda le 50-60 bliain anuas, tá laghdú thart ar 30% ar limistéar na n-oighearshruth sa réigiún. Faoi 2050, táthar ag súil go dtiocfaidh laghdú suas le 5% ar acmhainní uisce in imchuach Syr Darya, in imchuach Amu Darya - suas le 15%. Faoi 2050, d’fhéadfadh titim 11% sa OTI sa réigiún a bheith mar thoradh ar ghanntanas fionnuisce i Lár na hÁise.

Aiseolas

D’fhonn bearta a chur i bhfeidhm chun athrú aeráide a chosc agus a iarmhairtí diúltacha a mhaolú, glacadh roinnt gníomhartha dlí rialála san Úisbéiceastáin.

Go háirithe, in 2019, glacadh an dlí "Ar Úsáid Foinsí Fuinnimh In-athnuaite", a shainíonn tairbhí agus roghanna, gnéithe d'úsáid foinsí fuinnimh i dtáirgeadh fuinnimh leictrigh agus theirmeach, bithghás in úsáid foinsí fuinnimh in-athnuaite . Ainmníodh Aireacht Fuinnimh na Poblachta mar chomhlacht stáit atá údaraithe go speisialta sa réimse seo.

Cheadaigh foraithne Cheann ár stáit "Ar bhearta luathaithe chun éifeachtúlacht fuinnimh na n-earnálacha eacnamaíocha agus sóisialta a fheabhsú, teicneolaíochtaí coigilte fuinnimh a thabhairt isteach agus foinsí fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt" dar dáta 22 Lúnasa, 2019 na sprioc-pharaiméadair a thuilleadh thug forbairt foinsí fuinnimh in-athnuaite agus an “Treochlár” chun éifeachtúlacht fuinnimh na n-earnálacha eacnamaíocha agus sóisialta a fheabhsú go comhsheasmhach, chomh maith le forbairt fuinnimh bunaithe ar fhoinsí in-athnuaite, an nós imeachta chun costais a chúiteamh.

Aiseolas

Rún Uachtarán na hÚisbéiceastáine "Ar fhormheas na Straitéise chun Poblacht na hÚisbéiceastáine a aistriú chuig an ngeilleagar" glas "don tréimhse 2019-2030" dar dáta 4 Deireadh Fómhair, 2019 cheadaigh an Straitéis maidir le haistriú na tíre go dtí an geilleagar "glas" don tréimhse 2019-2030 agus comhdhéanamh na Comhairle Idir-rannach um Chur Chun Cinn agus Cur i bhFeidhm an gheilleagair "ghlais".

Tá bearta cuimsitheacha á gcur i bhfeidhm sa tír atá dírithe ar chlaochluithe struchtúracha a dhoimhniú, bun-earnálacha an gheilleagair a nuachóiriú agus a éagsúlú, agus forbairt shocheacnamaíoch chothromaithe críocha.

Méadaíonn tionsclaíocht luathaithe agus fás daonra riachtanas an gheilleagair go suntasach maidir le hacmhainní, méadaíonn sé an tionchar diúltach antrapaigineach ar an gcomhshaol agus fás astaíochtaí gás ceaptha teasa.

D’fhonn an córas riaracháin phoiblí i réimse chosaint an chomhshaoil ​​a fheabhsú, rinneadh leasuithe institiúideacha. Ar bhonn na hAireachta Talmhaíochta agus Bainistíochta Uisce, bunaíodh dhá aireacht neamhspleách - talmhaíocht agus Bainistíocht Uisce, rinneadh athchóiriú iomlán ar Choiste Stáit um Éiceolaíocht agus Cosaint an Chomhshaoil, Ionad na Seirbhíse Hidrimeitéareolaíochta, agus bunaíodh Coiste Foraoiseachta an Stáit.

Tá bearta á nglacadh sa tír chun éifeachtúlacht fuinnimh an gheilleagair a fheabhsú, úsáid hidreacarbón a laghdú, agus sciar na bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite a mhéadú. Dá bhrí sin, faoi 2030, tá sé beartaithe an t-innéacs éifeachtúlachta fuinnimh a dhúbailt agus déine carbóin OTI a laghdú, ag cinntiú rochtain ar sholáthar fuinnimh nua-aimseartha, saor agus iontaofa do 100% de dhaonra agus earnálacha an gheilleagair. Tá sé beartaithe 3.3 billiún kW a shábháil i ngeilleagar na hÚisbéiceastáine in 2020-2022 mar gheall ar bhearta éifeachtúlachta fuinnimh.h leictreachais, 2.6 billiún. méadar ciúbach de ghás nádúrtha agus 16.5 míle tonna de tháirgí peitriliam.

I gcomhthreo leis sin, tá bearta chun dul i ngleic le ídiú acmhainní uisce á neartú. Mar chuid de chur i bhfeidhm na Straitéise Bainistíochta Acmhainní Uisce san Úisbéiceastáin do 2021-2023, tá sé beartaithe teicneolaíochtaí sábhála uisce a thabhairt isteach go gníomhach, lena n-áirítear uisciúcháin drip. Dá bhrí sin, tá sé beartaithe teicneolaíochtaí uiscithe sábhála uisce a thabhairt isteach ó 308 míle heicteár go 1.1 milliún heicteár, lena n-áirítear teicneolaíochtaí uiscithe drip - ó 121 míle heicteár go 822 míle heicteár.

Tugtar aird ar leith san Úisbéiceastáin ar bhearta chun iarmhairtí thriomú na Mara Aral a íoslaghdú. Tá fásach agus díghrádú talún i limistéar na Mara Aral le fáil ar limistéar níos mó ná 2 mhilliún heicteár.

Trí spásanna glasa cosanta a chruthú ar bhun draenáilte na Mara Aral (cuireadh 1.5 milliún heicteár), tá an Úisbéiceastáin ag méadú na gcríocha a bhfuil foraoisí agus toir iontu. Le 4 bliana anuas, tá méadú tagtha ar líon na bhforaoisí curtha sa phoblacht 10-15 uair. Más rud é go dtí 2018 go raibh an méid bliantúil de chruthú foraoise sa raon 47-52 míle heicteár, in 2019 mhéadaigh an táscaire seo go 501 míle heicteár, in 2020 - go 728 míle heicteár. Baineadh torthaí den chineál céanna amach, i measc rudaí eile, mar gheall ar leathnú ar tháirgeadh ábhar plandála.

Glacadh leis an gClár Stáit d’fhorbairt réigiún Mhuir Aral do 2017-2021, atá dírithe ar dhálaí agus cháilíocht beatha dhaonra an réigiúin a fheabhsú. Ina theannta sin, ceadaíodh an Clár d’fhorbairt chomhtháite socheacnamaíoch Karakalpakstan do 2020-2023. In 2018, bunaíodh Ionad Nuálaíochta Idirnáisiúnta Réigiún Mhuir Aral faoi Uachtarán na Poblachta.

I gcoinne an chúlra seo, seasann an Úisbéiceastáin do chomhar i réimse na n-acmhainní uisce ar bhonn an chomhionannais cheannasaigh, ionracas críochach, comhshochair agus de mheon macánta de mheon dea-chomharsanachta agus comhair. Measann Tashkent gur gá meicníochtaí a fhorbairt chun comh-bhainistíocht a dhéanamh ar acmhainní uisce trasteorann sa réigiún, ag cinntiú cothromaíocht leasa thíortha na hÁise Láir. Ag an am céanna, ba cheart bainistíocht a dhéanamh ar acmhainní uisce imchuacha sruthchúrsaí trasteorann gan dochar do chumas na nglún atá le teacht freastal ar a riachtanais féin.

Tá an Úisbéiceastáin tar éis páirt ghníomhach a ghlacadh i mbeartas comhshaoil ​​domhanda trí roinnt coinbhinsiún idirnáisiúnta agus prótacal ábhartha i réimse na cosanta comhshaoil ​​a cheangal agus a dhaingniú. Ócáid thábhachtach ba ea aontachas na hÚisbéiceastáine (2017) le Comhaontú Aeráide Pháras na Náisiún Aontaithe, faoinar tugadh gealltanais astaíochtaí gás ceaptha teasa san atmaisféar a laghdú 10% faoi 2030 i gcomparáid le 2010. Chun an aidhm seo a bhaint amach, straitéis Náisiúnta do Íseal -Tá forbairt charbóin á forbairt faoi láthair, agus tá an cheist maidir le neodracht charbóin na hÚisbéiceastáine a bhaint amach faoi 2050 á oibriú amach.

Tá iarrachtaí gníomhacha á ndéanamh ag an Úisbéiceastáin chun iarmhairtí tubaisteacha tubaiste éiceolaíoch Mhuir Aral a mhaolú.

Soláthraíonn Ciste Iontaobhais Ilpháirtí na Náisiún Aontaithe um Shlándáil an Duine do Réigiún na Mara Aral, a bunaíodh in 2018 ar thionscnamh Uachtarán na hÚisbéiceastáine, ardán aonair le haghaidh comhair ag na leibhéil náisiúnta agus idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais chomhshaoil ​​agus shocheacnamaíocha. na bpobal atá ina gcónaí i réigiún Mhuir Aral, chomh maith le hiarrachtaí a luathú chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe domhanda a bhaint amach. 

An 24-25 Deireadh Fómhair, 2019, tionóladh comhdháil idirnáisiúnta ardleibhéil “Réigiún na Mara Aral - Crios nuálaíochtaí agus teicneolaíochtaí éiceolaíochta” i Nukus faoi choimirce na Náisiún Aontaithe. Ar thogra Uachtarán na hÚisbéiceastáine Shavkat Mirziyoyev, an 18 Bealtaine, 2021, ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe d’aon toil rún speisialta ag dearbhú gur crios nuálaíochtaí agus teicneolaíochtaí comhshaoil ​​é réigiún Mhuir Aral.

Ghlac pobal an domhain go dearfach le tionscnamh cheann na hÚisbéiceastáine. Ba é réigiún Mhuir Aral an chéad réigiún ar bhronn an Tionól Ginearálta stádas chomh suntasach sin air.

Ag cruinniú mullaigh an SCO i Bishkek (14 Meitheamh, 2019), mhol Shavkat Mirziyoyev clár Chreasa Glas an SCO a ghlacadh d’fhonn teicneolaíochtaí coigilte acmhainní agus neamhdhíobhálach don chomhshaol a thabhairt isteach i dtíortha na heagraíochta. Ag an 14ú Cruinniú Mullaigh ECO (4 Márta, 2021), ghlac Ceannasaí na hÚisbéiceastáine an tionscnamh chun straitéis mheántéarmach a fhorbairt agus a cheadú atá dírithe ar inbhuanaitheacht fuinnimh a chinntiú agus mealladh leathan infheistíochtaí agus teicneolaíochtaí nua-aimseartha sa réimse seo.

Ag an tríú Cruinniú Comhairleach de chinn Stáit Lár na hÁise, a tionóladh an 6 Lúnasa, 2021 sa Tuircméanastáin, d’iarr Uachtarán na hÚisbéiceastáine go bhforbrófaí clár réigiúnach “Green Agenda” d’Áise Láir, a chuirfidh le hoiriúnú na tíortha an réigiúin chun athrú aeráide. D’fhéadfadh gurb iad príomhthreoracha an chláir dícharbónú de réir a chéile ar an ngeilleagar, úsáid réasúnach acmhainní uisce, teicneolaíochtaí atá tíosach ar fhuinneamh a thabhairt isteach sa gheilleagar, agus méadú ar an sciar de ghiniúint fuinnimh in-athnuaite.

Go ginearálta, i bhfianaise chúlra réadú an chláir oibre aeráide idirnáisiúnta, tá beartas fadtéarmach na hÚisbéiceastáine i réimse chosaint an chomhshaoil ​​dírithe ar an staid chomhshaoil ​​i réigiún na hÁise Láir a fheabhsú tuilleadh.

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Tá rialtóirí uisce ríthábhachtach chun spriocanna dícharbónúcháin an AE a bhaint amach

foilsithe

on

Le linn an Fhóraim Eorpaigh um Rialú Seirbhísí Uisce (EFRWS), d’iarr rialtóirí uisce rialáil níos comhchuibhithe ar sheirbhísí uisce agus fuíolluisce san Eoraip, ar aon dul le prionsabail chiorclacha agus glan-nialas.

Taispeánann tíortha le húdaráis rialála uisce go gcomhlíontar níos mó le rialáil an AE agus tá eolas domhain ag rialtóirí freisin ar thionscal an uisce agus ar riachtanais na dtomhaltóirí. Tá an rochtain ag rialtóirí uisce chun sonraí a bhailiú agus a anailísiú chun cabhrú leis an AE a bhogadh níos gasta i dtreo a uaillmhianta glan-nialasacha in earnáil an uisce.

Le linn chomhdháil EFRWS an 1 Nollaig, chuir Coimisinéir Comhshaoil ​​an AE Virginijus Sinkevičius béim ar a thábhachtaí atá rialtóirí uisce chun an t-aistriú glas agus digiteach san earnáil uisce a chur i bhfeidhm. 

Dúirt Andrea Guerrini, Uachtarán WAREG, “Mar rialtóirí uisce, creidimid gur cheart uisce agus fuíolluisce a rialáil ar bhealach cosúil le fuinneamh san AE. Tacaímid leis an smaoineamh faoi Chreat-Treoir Uisce, arna spreagadh ag an gCreat-Treoir Fuinnimh. Dhéanfadh sé seo cosaint don chomhshaol agus do thomhaltóirí araon mar chinnteodh sé go ndéanfaí infheistíochtaí in uisce go ciallmhar agus go n-úsáidtear taraifí ar bhealach a spreagann feabhsúcháin i mbonneagar na hEorpa. "

Aiseolas

D'oscail WAREG, Cumann Rialtóirí Uisce na hEorpa, oifig sa Bhruiséil i mí na Samhna 2021 chun idirchaidreamh a dhéanamh le lucht déanta beartas agus chun a sprioc maidir le comhchuibhiú níos mó i rialáil uisce a chur chun cinn.

Conclúidí ón bhFóram Eorpach ar Rialáil Seirbhísí Uisce (EFRWS).

Óráid an Choimisinéara Sinkevičius.

Aiseolas

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas

trending