Ceangail le linn

Comhshaol

Caithfidh glasú an iompair 'roghanna malartacha réalaíocha a sholáthar'

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

I dtuairim a glacadh ag a seisiún iomlánach i mí an Mheithimh, deir Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) go gcaithfidh an t-aistriú fuinnimh - gan a chuspóirí a shéanadh - tréithe eacnamaíocha agus sóisialta gach cuid den Eoraip a mheas agus a bheith oscailte d’idirphlé leanúnach le eagraíochtaí na sochaí sibhialta.

Tacaíonn an EESC le glasú an iompair, ach leagann sé béim air go gcaithfidh an t-aistriú fuinnimh a bheith cóir agus roghanna inmharthana agus réalaíocha a sholáthar a chuireann san áireamh gnéithe agus riachtanais chríochacha eacnamaíocha agus sóisialta shonracha gach cuid den Eoraip, lena n-áirítear ceantair thuaithe.

Seo príomhtheachtaireacht na tuairime a dhréachtaigh Pierre Jean Coulon agus Lidija Pavić-Rogošić agus a glacadh ag seisiún iomlánach an Choiste i mí an Mheithimh. Ina mheasúnú ar Pháipéar Bán ar Iompar 2011, a bhfuil sé mar aidhm aige spleáchas an chórais iompair ar ola a bhriseadh gan a éifeachtúlacht a íobairt agus cur isteach ar shoghluaisteacht, glacann an EESC seasamh daingean.

Aiseolas

Ní rogha é modhanna iompair a theorannú: ba cheart go mbeadh an aidhm mar chomh-mhodhacht, ní aistriú módúil. Ina theannta sin, caithfidh an t-aistriú éiceolaíoch a bheith cóir go sóisialta agus iomaíochas an iompair Eorpaigh a chaomhnú, agus an Limistéar Eorpach Iompair a chur chun feidhme go hiomlán, mar chuid de chur i bhfeidhm iomlán an Mhargaidh Aonair. Is trua an mhoill ina leith seo.

Ag trácht dó ar ghlacadh na tuairime ar thaobhlíne na suí iomlánach, dúirt Coulon: "Ní rogha eile í srian a chur ar shoghluaisteacht. Tacaímid le haon bhearta atá dírithe ar iompar a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh agus astaíochtaí a laghdú. Tá an Eoraip ag dul trí thréimhse ceannfhocail, ach níor cheart go dtiocfadh athruithe ar ndóigh mar thoradh air seo i dtéarmaí ionchais shóisialta agus chomhshaoil ​​na dtionscnamh Eorpach éagsúla. "

Comhairliúchán leanúnach ar eagraíochtaí na sochaí sibhialta

Aiseolas

Spreagann an EESC malartú tuairimí oscailte, leanúnacha agus trédhearcacha ar chur i bhfeidhm an Pháipéir Bháin idir an tsochaí shibhialta, an Coimisiún agus imreoirí ábhartha eile mar údaráis náisiúnta ar leibhéil éagsúla, ag cur béime air go bhfeabhsóidh sé seo ceannach isteach agus tuiscint na sochaí sibhialta, mar aon le haiseolas úsáideach do lucht déanta beartas agus dóibh siúd atá ag cur i bhfeidhm.

"Tarraingíonn an Coiste aird ar a thábhachtaí atá sé tacaíocht na sochaí sibhialta agus geallsealbhóirí a fháil, lena n-áirítear trí idirphlé rannpháirteach, mar a mholtar inár dtuairimí roimhe seo ar an ábhar seo", a dúirt Pavić-Rogošić. "Beidh tuiscint mhaith agus glacadh leathan le cuspóirí straitéiseacha an-chabhrach chun torthaí a bhaint amach."

Cuireann an EESC béim freisin ar an ngá le meastóireacht shóisialta níos daingne agus athdhearbhaíonn sé an ráiteas a rinneadh ina thuairim i 2011 ar an Gnéithe sóisialta de bheartas iompair an AE, ag áiteamh ar an gCoimisiún Eorpach na bearta is gá a chur i bhfeidhm chun comhchuibhiú na gcaighdeán sóisialta do thrácht laistigh den AE a chinntiú, ag cuimhneamh go bhfuil gá le páirc imeartha idirnáisiúnta ina leith seo freisin. Is tosaíocht é Réadlann Sóisialta, Fostaíochta agus Oiliúna AE a bhunú san earnáil iompair.

Monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn go tráthúil agus go héifeachtúil

Ag tagairt don phróiseas meastóireachta do Pháipéar Bán 2011, cuireann an EESC in iúl gur seoladh an nós imeachta go déanach agus nach raibh baint ag an gCoiste ach toisc gur iarr sé go sainráite air.

Ba cheart go mbeadh plean soiléir ag an gCoimisiún chun monatóireacht a dhéanamh ar a dhoiciméid straitéiseacha ón tús agus tuarascálacha ar dhul chun cinn maidir lena gcur chun feidhme a fhoilsiú go rialta, ionas go mbeifear in ann a mheas go tráthúil cad a baineadh amach agus cad nach bhfuil agus cén fáth, agus gníomhú dá réir.

Amach anseo, ba mhaith leis an EESC leanúint de thairbhe a bhaint as tuarascálacha rialta ar dhul chun cinn maidir le straitéisí an Choimisiúin a chur i bhfeidhm agus cur go héifeachtach le beartas iompair.

cúlra

Páipéar Bán 2011 Treochlár chuig Limistéar Iompair Eorpach Aonair - I dtreo córais iompair atá iomaíoch agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní príomhchuspóir bheartas iompair na hEorpa a leagan síos: córas iompair a bhunú a thacaíonn le dul chun cinn eacnamaíoch na hEorpa, a fheabhsaíonn iomaíochas agus a thairgeann seirbhísí soghluaisteachta ar ardchaighdeán agus acmhainní á n-úsáid ar bhealach níos éifeachtaí.

Ghníomhaigh an Coimisiún ar bheagnach gach tionscnamh beartais atá beartaithe sa Pháipéar Bán. Mar sin féin, tá spleáchas ola earnáil iompair an AE, cé go bhfuil sé ag laghdú go soiléir, fós ard. Bhí an dul chun cinn teoranta freisin maidir le dul i ngleic le fadhb an phlódaithe bóthair, atá fós ann san Eoraip.

Chuir roinnt tionscnamh i gcomhthéacs an Pháipéir Bháin feabhas ar chosaint shóisialta oibrithe iompair, ach tá eagla fós ar an tsochaí shibhialta agus ar eagraíochtaí taighde go bhféadfadh forbairtí mar uathoibriú agus digitiú tionchar diúltach a imirt ar dhálaí oibre iompair sa todhchaí.

Dá bhrí sin, tá riachtanais bheartas iompair an AE fós ábhartha den chuid is mó inniu, go háirithe maidir le feidhmíocht chomhshaoil ​​agus iomaíochas na hearnála a mhéadú, é a nuachóiriú, a sábháilteacht a fheabhsú agus an margadh aonair a dhoimhniú.

Comhshaol

Sáraíonn poll ózóin Leathsféar an Deiscirt méid an Antartaice

foilsithe

on

Tá Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus ag coinneáil súil ghéar ar réigiún an Antartaigh chun monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairt poll ózóin na bliana seo thar an bPol Theas, atá níos mó anois ná an Antartaice. Tar éis tús deas caighdeánach, tá fás mór tagtha ar pholl ózóin 2021 le seachtain anuas agus tá sé níos mó anois ná 75% de na poill ózóin ag an gcéim sin den séasúr ó 1979.

Eolaithe ón Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus Tá dlúthfhaireachán á dhéanamh ag (CAMS) ar fhorbairt poll ózóin an Antartaigh i mbliana. Ar an Lá Idirnáisiúnta chun an Ciseal Ózóin a Chaomhnú (16 Meán Fómhair) Tugtar an chéad nuashonrú stádais do CAMS ar an bpoll stratospheric a bhíonn le feiceáil gach bliain i rith earrach na hAstráile, agus ar an gciseal ózóin a chosnaíonn an Domhan ó airíonna dochracha sunrays. Cuireann an Lárionad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meán-raoin CAMS i bhfeidhm thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh le maoiniú ón AE.

Dúirt Vincent-Henri Peuch, stiúrthóir Sheirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus: “I mbliana, d’fhorbair an poll ózóin mar a bhíothas ag súil leis ag tús an tséasúir. Tá an chuma air go bhfuil sé cosúil leis an mbliain seo caite, rud nach raibh thar a bheith eisceachtúil i mí Mheán Fómhair, ach a d'iompaigh isteach i gceann de na poill ózóin is faide a mhaireann inár dtaifead sonraí níos déanaí sa séasúr. Anois léiríonn ár réamhaisnéisí go bhfuil poll na bliana seo tagtha chun cinn i bpoll atá níos mó ná mar is gnách. Tá an vortex seasmhach go leor agus tá na teochtaí stratospheric fiú níos ísle ná an bhliain seo caite. Táimid ag féachaint ar pholl ózóin atá an-mhór agus a d’fhéadfadh a bheith domhain freisin. "

Monatóireacht oibríochtúil CAMS ar an gciseal ózóin Tá samhaltú ríomhairí á úsáid i dteannta le breathnuithe satailíte ar bhealach cosúil le réamhaisnéisí aimsire d’fhonn pictiúr cuimsitheach tríthoiseach a sholáthar ar staid an phoill ózóin. Chuige sin, comhcheanglaíonn CAMS píosaí éagsúla faisnéise atá ar fáil go héifeachtach. Is éard atá i gcuid amháin den anailís breathnuithe ar cholún iomlán an ózóin ó thomhais sa chuid ultraivialait den speictream gréine. Tá na breathnuithe seo ar ardchaighdeán ach níl siad ar fáil sa réigiún atá fós suite san oíche pholar. Tá tacar difriúil breathnuithe san áireamh, a sholáthraíonn faisnéis ríthábhachtach faoi struchtúr ingearach an chiseal ózóin, ach a bhfuil clúdach cothrománach teoranta aige. Trí chúig fhoinse éagsúla a chomhcheangal ar fad agus iad a thabhairt le chéile ag baint úsáide as a mhúnla uimhriúil sofaisticiúil, is féidir le CAMS pictiúr mionsonraithe den dáileadh ózóin a sholáthar le colún, próifíl agus dinimic iomlán comhsheasmhach. Tuilleadh faisnéise sa phreasráiteas ceangailte.

CAMS_Newsflash_Ozone Day_15092021_BEEN.docx
 
Is cuid de chlár spáis an Aontais Eorpaigh é Copernicus, le maoiniú ón AE, agus is é a phríomhchlár breathnadóireachta Cruinne, a fheidhmíonn trí shé sheirbhís théamacha: Atmaisféar, Mara, Talamh, Athrú Aeráide, Slándáil agus Éigeandáil. Seachadann sé sonraí agus seirbhísí oibríochta atá inrochtana go saor agus a sholáthraíonn faisnéis iontaofa agus cothrom le dáta d’úsáideoirí a bhaineann lenár bplainéad agus lena timpeallacht. Déanann an Coimisiún Eorpach an clár a chomhordú agus a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm i gcomhpháirtíocht leis na ballstáit, Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA), an Eagraíocht Eorpach um Shaothrú Satailítí Meitéareolaíochta (EUMETSAT), an tIonad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meán-raoin ( ECMWF), Gníomhaireachtaí AE agus Mercator Océan, i measc nithe eile. Feidhmíonn ECMWF dhá sheirbhís ó chlár breathnóireachta Copernicus Earth an AE: Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus (CAMS) agus Seirbhís Athraithe Aeráide Copernicus (C3S). Cuireann siad freisin le Seirbhís Bainistíochta Éigeandála Copernicus (CEMS), a chuireann Comhchomhairle Taighde an AE (JRC) i bhfeidhm. Is eagraíocht neamhspleách idir-rialtasach é an Lárionad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meánmhéide (ECMWF) le tacaíocht ó 34 stát. Is institiúid taighde agus seirbhís oibríochta 24/7 í, a tháirgeann agus a scaipeann tuartha aimsire uimhriúla dá bhallstáit. Tá na sonraí seo ar fáil go hiomlán do na seirbhísí meitéareolaíochta náisiúnta sna ballstáit. Tá an tsaoráid supercomputer (agus an chartlann sonraí gaolmhar) ag ECMWF ar cheann de na cinn is mó dá cineál san Eoraip agus is féidir le ballstáit 25% dá acmhainn a úsáid chun a gcuspóirí féin. Tá ECMWF ag leathnú a shuíomh ar fud a bhallstáit le haghaidh roinnt gníomhaíochtaí. Chomh maith le Ceanncheathrú sa RA agus Ionad Ríomhaireachta san Iodáil, beidh oifigí nua le fócas ar ghníomhaíochtaí a dhéantar i gcomhpháirtíocht leis an AE, mar Copernicus, lonnaithe i mBonn na Gearmáine ó Samhradh 2021.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Toghchán na Gearmáine: Teastaíonn níos mó gníomhaíochta ó athrú aeráide ó stailceoirí ocrais

foilsithe

on

Tá grúpa daoine óga sa tríú seachtain de stailc ocrais i mBeirlín, ag maíomh nach bhfuil páirtithe polaitiúla na Gearmáine ag tabhairt aghaidh go leordhóthanach ar athrú aeráide roimh olltoghchán na míosa seo, scríobhann Jenny Hill, Athrú aeráide.

Gheall na hagóideoirí - idir 18 agus 27 bliana d’aois - leanúint lena stailc ocrais go dtí go n-aontaíonn an triúr iarrthóirí mór le rá atá ag teacht in áit Angela Merkel bualadh leo.

Tá atmaisféar cúng i measc na bpubaill bheaga agus na meirgí péinteáilte le lámh gar do Seansaireacht na Gearmáine i mBeirlín.

Aiseolas

Deir an seisear daoine óga a bhí ar stailc ocrais le breis agus coicís go bhfuil siad ag mothú lag.

Ag 27, is é Jacob Heinze an duine is sine den lucht agóide anseo (deir lucht eagraithe go ndeachaigh ceathrar daoine eile ar stailc ocrais ar shiúl ón gcampa). Labhraíonn sé go mall, agus é ag streachailt go soiléir le díriú, ach dúirt sé leis an BBC, cé go bhfuil eagla air roimh iarmhairtí a “stailc ocrais éiginnte”, gur mó an eagla atá air roimh athrú aeráide.

"Dúirt mé le mo thuismitheoirí agus le mo chairde cheana féin go bhfuil seans ann nach bhfeicfidh mé arís iad," a dúirt sé.

Aiseolas

"Táim á dhéanamh seo toisc go bhfuil ag teip ar ár rialtais an ghlúin óg a shábháil ó thodhchaí atá níos faide ná an tsamhlaíocht. Rud atá uafásach. Táimid chun aghaidh a thabhairt ar chogadh maidir le hacmhainní cosúil le huisce, bia agus talamh agus is réaltacht é seo cheana féin a lán daoine ar domhan. "

Le níos lú ná dhá sheachtain in olltoghchán na Gearmáine, tá Jacob agus a chomh-agóideoirí ag éileamh go dtiocfaidh an triúr iarrthóirí mór le rá in ionad Angela Merkel mar Sheansailéir na Gearmáine agus labhairt leo.

Stailceoirí ocrais do bheartas aeráide i mBeirlín, 2021

Is féidir a rá gurb é an t-athrú aeráide an cheist toghcháin is mó anseo. Bhí tionchar ag agóidí ollmhóra sráide gníomhaithe óga ar athrú aeráide ar pholaiteoirí na Gearmáine le blianta beaga anuas ach dhírigh tuilte marfacha an iarthair na tíre imní an phobail freisin.

Ina ainneoin sin, abair na stailceoirí ocrais, níl aon cheann de na príomhpháirtithe polaitiúla - an páirtí Glas san áireamh - ag moladh bearta leordhóthanacha chun dul i ngleic leis an bhfadhb.

"Níl aon cheann dá gcláir ag cur na bhfíoras eolaíochta iarbhír san áireamh go dtí seo, go háirithe an baol a bhaineann le pointí a tholladh (athruithe aeráide dochúlaithe móra) agus an fhíric go bhfuilimid an-ghar dá sroicheadh," a deir an t-urlabhraí Hannah Luebbert.

Deir sí go bhfuil na hagóideoirí ag iarraidh ar an nGearmáin tionól saoránach mar a thugtar air a thionscnamh - grúpa daoine a roghnaítear chun gach cuid den tsochaí a léiriú - d’fhonn teacht ar réitigh.

“Is géarchéim pholaitiúil í an ghéarchéim aeráide freisin agus b’fhéidir géarchéim inár ndaonlathas, mar gheall ar bhunú toghcháin gach ceithre bliana agus tionchar mór brústocairí agus leasanna eacnamaíocha laistigh dár bparlaimintí go minic go bhfuil leasanna eacnamaíocha níos tábhachtaí ná ár sibhialtacht, ár maireachtáil, "a deir Ms Luebbert.

"Ní bhíonn tionchar ag brústocairí ar thionóil na saoránach sin agus ní polaiteoirí ansin a bhfuil eagla orthu nach dtoghfaí iad, níl ann ach daoine a úsáideann a réasúntacht."

Radharc ar champa gníomhaithe aeráide gar d’fhoirgneamh Reichstag an 12 Meán Fómhair, 2021 i mBeirlín, an Ghearmáin.
Deir na stailceoirí ocrais nach bhfuil aon duine de na hiarrthóirí ag déanamh a ndóthain chun tubaiste aeráide a chosc

Deir na stailceoirí ocrais nach bhfuil ach duine amháin d’iarrthóirí an Seansailéir - Annalena Baerbock ón bpáirtí Glas - tar éis freagairt, ach gur labhair sí leo ar an teileafón seachas freastal ar a n-éileamh ar chomhrá poiblí. Rinne sí achomharc orthu deireadh a chur lena stailc ocrais.

Ach gheall an grúpa - atá ag mealladh poiblíochta atá ag dul i méid - leanúint ar aghaidh, cé go n-admhaíonn siad anacair a dteaghlaigh agus a gcairde.

Ina ainneoin sin, a deir Jacob, tacaíonn a mháthair leis.

"Tá eagla uirthi. Tá an-eagla uirthi i ndáiríre ach tuigeann sí cén fáth a dtógaim na céimeanna seo. Bíonn sí ag caoineadh gach lá agus ag glaoch gach lá agus ag fiafraí díom nach fearr stopadh? Agus tagann muid i gcónaí go dtí an pointe nuair a deirimid nach bhfuil, is gá leanúint ar aghaidh, "a dúirt sé.

"Tá sé riachtanach i ndáiríre daoine a mhúscailt ar fud an domhain."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Tuilte

Duine amháin fós ar iarraidh tar éis tuilte i ndeisceart na Fraince

foilsithe

on

By

Buille gaoithe, clocha sneachta agus báistí i Rodilhan, Gard, an Fhrainc 14 Meán Fómhair, 2021, sa ghreim scáileáin seo a fhaightear ó fhíseán meán sóisialta. @ YLONA91 / trí REUTERS

Tuairiscíodh go raibh duine amháin fós ar iarraidh Dé Máirt (14 Meán Fómhair) tar éis do bháisteach torrential bualadh ar réigiún Gard i ndeisceart na Fraince, a dúirt an tAire Interior Gerald Darmanin, a thug cuairt ar an gceantar, scríobh Dominique Vidalon agus Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Fuarthas daoine eile a tuairiscíodh a bheith ar iarraidh, a dúirt údaráis áitiúla.

"Tá thart ar 60 sráidbhaile buailte go páirteach", a dúirt Darmanin ar BFM TV.

Aiseolas

“Tá feabhas tagtha ar chúrsaí na haimsire ó lár an tráthnóna ach rachaidh sé in olcas arís thar oíche,” a dúirt reachtaire an réigiúin i ráiteas, ag cur leis go ndúnfaí scoileanna an cheantair Dé Céadaoin (15 Meán Fómhair).

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending