Ceangail le linn

Comhshaol

I dtreo meascán beartais bua-bua do dhaoine níos sláintiúla agus don phláinéid

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Is é truailliú - príomhthéama Sheachtain Ghlas an AE 2021 - an chúis chomhshaoil ​​is mó le galair mheabhracha agus choirp iolracha agus básanna roimh am, scríobhann Viatris Europe Ceann Gnóthaí Corparáideacha Victor Mendonca.

Cuideoidh na spriocanna uaillmhianacha atá leagtha síos ag an gCoimisiún Eorpach i nDlí Aeráide na hEorpa - lena n-áireofar sprioc laghdaithe astaíochtaí 2030 de 55% ar a laghad mar bhunchloch do sprioc neodracht aeráide 2050 - Eoraip níos glaise a chruthú agus sláinte daoine a fheabhsú. Díreach i lár mhí na Bealtaine, seoladh Plean Gníomhaíochta Neamh-Thruaillithe an Choimisiúin Eorpaigh agus é mar aidhm truailliú aeir, uisce agus ithreach a laghdú faoi 2050 go leibhéil “nach meastar a bheith díobhálach do shláinte agus d’éiceachórais nádúrtha a thuilleadh."

Maidir le cógaisíocht, tá sé mar aidhm ag an bplean truailliú ó chógaisíocht in uisce agus ithreacha a réiteach, chomh maith le sprioc an AE ar fhriotaíocht frithmhiocróbach a laghdú. Ina theannta sin, bíonn othair agus cliaint níos feasaí ar an gcomhshaol agus éilíonn siad go nglacann cuideachtaí seasamh agus go léiríonn siad tiomantas don ábhar seo.

Aiseolas

Ní fhéadfadh an nasc idir an tionchar ar an gcomhshaol agus ar shláinte a bheith níos láidre ná an lá inniu.

Tá Viatris, cuideachta cúram sláinte de chineál nua, a bunaíodh i mí na Samhna 2020, dírithe ar rochtain inbhuanaithe ar chógais a chinntiú ar fud an domhain agus freastal ar othair beag beann ar a dtíreolaíocht nó a n-imthosca. Mar sin cén chaoi a ndéanann cuideachta cógaisíochta an chothromaíocht seo a bhaint amach idir tiomantas a thabhairt do aghaidh a thabhairt ar na riachtanais sláinte is práinní ar domhan agus dul i ngleic leis na dúshláin chomhshaoil ​​atá idir lámha?

Ar dtús - teastaíonn cur chuige comhtháite, cuimsitheach chun ár n-úsáid uisce, astaíochtaí aeir, dramhaíl, athrú aeráide agus tionchar fuinnimh a bhainistiú. Mar shampla, mhéadaigh Viatris sciar an fhuinnimh in-athnuaite 485% ó 2015. Táimid ag obair freisin ar sprioc laghdaithe astaíochtaí gás ceaptha teasa a fhorbairt de réir chritéir an Tionscnaimh Sprioc Eolaíochta-Bhunaithe (SBTi). Ina theannta sin, trínár mballraíocht den Tionscnamh Slabhra Soláthair Cógaisíochta, tá sé mar aidhm againn torthaí sóisialta, sláinte, sábháilteachta agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​dár slabhraí soláthair a fheabhsú go leanúnach.

Aiseolas

Is comhpháirteanna lárnacha iad bainistíocht uisce agus bainistíocht fuíolluisce réamhghníomhach a bhainistiú chun oibríochtaí inbhuanaithe a bhainistiú chomh maith le rochtain ar leigheas agus ar shláinte mhaith a chur chun cinn. Mar shampla, in 2020, tá bearta curtha i bhfeidhm ag Viatris ag roinnt suíomhanna san India chun úsáid uisce a laghdú, éifeachtúlacht a fheabhsú agus a chinntiú nach dtéann aon fhuíolluisce gan chóireáil isteach sa timpeallacht. Cé gur cuireadh na tionscnaimh seo i bhfeidhm san India, is fianaise iad tiomantas na cuideachta i leith bainistíocht uisce agus fuíolluisce réamhghníomhach a chaomhnú ar fud an domhain.

Sa dara háit - caithfidh cuideachtaí mar Viatris breathnú ar bhealach iomlánaíoch ar chuid de na príomhábhair a théann i bhfeidhm ar shláinte daoine agus ar phláinéid. Glac frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha (AMR), bagairt fheiceálach ar shláinte an phobail a tharlaíonn nuair a fhorbraíonn baictéir chun éifeachtaí antaibheathach a sheasamh, agus é a dhéanamh níos deacra ionfhabhtuithe a chóireáil. Teastaíonn comhar ilpháirtithe leasmhara chun aghaidh a thabhairt ar AMR. Caithfidh freagairt éifeachtach ar AMR tosaíocht a thabhairt do rochtain ar fhrithmhiocróbach, bearta maoirseachta - lena n-áirítear úsáid agus faireachas iomchuí - agus déantúsaíocht fhreagrach. Tá an chuid is mó d’antaibheathaigh sa timpeallacht mar thoradh ar eisfhearadh daonna agus ainmhithe agus tá méid i bhfad níos lú ó mhonarú comhábhar gníomhach cógaisíochta (API) agus a bhfoirmiú ina ndrugaí.

Tá Viatris tiomanta do chógaisíocht a scaoiltear ónár n-oibríochtaí déantúsaíochta a laghdú, agus oibriú le páirtithe leasmhara ar fud an tionscail chun dul i ngleic le AMR trí - mar shampla - a bheith ina sínitheoir ar Dhearbhú Davos maidir le AMR a chomhrac agus mar bhall boird bunaitheach de Chomhghuaillíocht Tionscail AMR. Ba cheart go mbeadh sé mar thosaíocht ag gach cuideachta cógaisíochta an Comhchreat Déantúsaíochta Antaibheathach a chur i bhfeidhm agus teagmháil a dhéanamh leis na soláthraithe antaibheathach go léir ionas go nglacfaidh siad an creat.

Tríú - ní féidir linn é a dhéanamh díreach ar ár taobh. Ní mór comhpháirtíochtaí a chomhdhlúthú chun beartais agus cleachtais atá bunaithe ar riosca agus eolaíocht a chur chun cinn. Tá Viatris ag moladh tionscnaimh bhunaithe tionscail ar dhea-chleachtais chomhshaoil ​​lena n-áirítear déantúsaíocht fhreagrach agus bainistíocht eisiltigh. Is é seo an bealach is fearr chun cur i bhfeidhm dea-chleachtas comhshaoil ​​a scálú chun éifeachtúlacht a éascú ar fud an tslabhra luacha, chun an t-ualach riaracháin a laghdú agus chun costas a bheith ann - gach ceann acu ag freastal ar an dá chuspóir uileghabhálacha maidir le rochtain chobhsaí agus thráthúil ar leigheas ardchaighdeáin agus inacmhainne agus freagrach iompar.

Mar chuideachta chógaisíochta, tá Viatris ag tnúth le hidirphlé oscailte agus cuiditheach le páirtithe leasmhara ar fud na hEorpa chun réitigh a fháil a ráthaíonn rochtain ar chógais agus a fhreagraíonn do na dúshláin chomhshaoil ​​agus sláinte. Tá comhpháirtíochtaí agus comhar ríthábhachtach chun go n-éireoidh le domhan gan truailliú.

Comhshaol

Sáraíonn poll ózóin Leathsféar an Deiscirt méid an Antartaice

foilsithe

on

Tá Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus ag coinneáil súil ghéar ar réigiún an Antartaigh chun monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairt poll ózóin na bliana seo thar an bPol Theas, atá níos mó anois ná an Antartaice. Tar éis tús deas caighdeánach, tá fás mór tagtha ar pholl ózóin 2021 le seachtain anuas agus tá sé níos mó anois ná 75% de na poill ózóin ag an gcéim sin den séasúr ó 1979.

Eolaithe ón Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus Tá dlúthfhaireachán á dhéanamh ag (CAMS) ar fhorbairt poll ózóin an Antartaigh i mbliana. Ar an Lá Idirnáisiúnta chun an Ciseal Ózóin a Chaomhnú (16 Meán Fómhair) Tugtar an chéad nuashonrú stádais do CAMS ar an bpoll stratospheric a bhíonn le feiceáil gach bliain i rith earrach na hAstráile, agus ar an gciseal ózóin a chosnaíonn an Domhan ó airíonna dochracha sunrays. Cuireann an Lárionad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meán-raoin CAMS i bhfeidhm thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh le maoiniú ón AE.

Dúirt Vincent-Henri Peuch, stiúrthóir Sheirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus: “I mbliana, d’fhorbair an poll ózóin mar a bhíothas ag súil leis ag tús an tséasúir. Tá an chuma air go bhfuil sé cosúil leis an mbliain seo caite, rud nach raibh thar a bheith eisceachtúil i mí Mheán Fómhair, ach a d'iompaigh isteach i gceann de na poill ózóin is faide a mhaireann inár dtaifead sonraí níos déanaí sa séasúr. Anois léiríonn ár réamhaisnéisí go bhfuil poll na bliana seo tagtha chun cinn i bpoll atá níos mó ná mar is gnách. Tá an vortex seasmhach go leor agus tá na teochtaí stratospheric fiú níos ísle ná an bhliain seo caite. Táimid ag féachaint ar pholl ózóin atá an-mhór agus a d’fhéadfadh a bheith domhain freisin. "

Monatóireacht oibríochtúil CAMS ar an gciseal ózóin Tá samhaltú ríomhairí á úsáid i dteannta le breathnuithe satailíte ar bhealach cosúil le réamhaisnéisí aimsire d’fhonn pictiúr cuimsitheach tríthoiseach a sholáthar ar staid an phoill ózóin. Chuige sin, comhcheanglaíonn CAMS píosaí éagsúla faisnéise atá ar fáil go héifeachtach. Is éard atá i gcuid amháin den anailís breathnuithe ar cholún iomlán an ózóin ó thomhais sa chuid ultraivialait den speictream gréine. Tá na breathnuithe seo ar ardchaighdeán ach níl siad ar fáil sa réigiún atá fós suite san oíche pholar. Tá tacar difriúil breathnuithe san áireamh, a sholáthraíonn faisnéis ríthábhachtach faoi struchtúr ingearach an chiseal ózóin, ach a bhfuil clúdach cothrománach teoranta aige. Trí chúig fhoinse éagsúla a chomhcheangal ar fad agus iad a thabhairt le chéile ag baint úsáide as a mhúnla uimhriúil sofaisticiúil, is féidir le CAMS pictiúr mionsonraithe den dáileadh ózóin a sholáthar le colún, próifíl agus dinimic iomlán comhsheasmhach. Tuilleadh faisnéise sa phreasráiteas ceangailte.

CAMS_Newsflash_Ozone Day_15092021_BEEN.docx
 
Is cuid de chlár spáis an Aontais Eorpaigh é Copernicus, le maoiniú ón AE, agus is é a phríomhchlár breathnadóireachta Cruinne, a fheidhmíonn trí shé sheirbhís théamacha: Atmaisféar, Mara, Talamh, Athrú Aeráide, Slándáil agus Éigeandáil. Seachadann sé sonraí agus seirbhísí oibríochta atá inrochtana go saor agus a sholáthraíonn faisnéis iontaofa agus cothrom le dáta d’úsáideoirí a bhaineann lenár bplainéad agus lena timpeallacht. Déanann an Coimisiún Eorpach an clár a chomhordú agus a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm i gcomhpháirtíocht leis na ballstáit, Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA), an Eagraíocht Eorpach um Shaothrú Satailítí Meitéareolaíochta (EUMETSAT), an tIonad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meán-raoin ( ECMWF), Gníomhaireachtaí AE agus Mercator Océan, i measc nithe eile. Feidhmíonn ECMWF dhá sheirbhís ó chlár breathnóireachta Copernicus Earth an AE: Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus (CAMS) agus Seirbhís Athraithe Aeráide Copernicus (C3S). Cuireann siad freisin le Seirbhís Bainistíochta Éigeandála Copernicus (CEMS), a chuireann Comhchomhairle Taighde an AE (JRC) i bhfeidhm. Is eagraíocht neamhspleách idir-rialtasach é an Lárionad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meánmhéide (ECMWF) le tacaíocht ó 34 stát. Is institiúid taighde agus seirbhís oibríochta 24/7 í, a tháirgeann agus a scaipeann tuartha aimsire uimhriúla dá bhallstáit. Tá na sonraí seo ar fáil go hiomlán do na seirbhísí meitéareolaíochta náisiúnta sna ballstáit. Tá an tsaoráid supercomputer (agus an chartlann sonraí gaolmhar) ag ECMWF ar cheann de na cinn is mó dá cineál san Eoraip agus is féidir le ballstáit 25% dá acmhainn a úsáid chun a gcuspóirí féin. Tá ECMWF ag leathnú a shuíomh ar fud a bhallstáit le haghaidh roinnt gníomhaíochtaí. Chomh maith le Ceanncheathrú sa RA agus Ionad Ríomhaireachta san Iodáil, beidh oifigí nua le fócas ar ghníomhaíochtaí a dhéantar i gcomhpháirtíocht leis an AE, mar Copernicus, lonnaithe i mBonn na Gearmáine ó Samhradh 2021.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Toghchán na Gearmáine: Teastaíonn níos mó gníomhaíochta ó athrú aeráide ó stailceoirí ocrais

foilsithe

on

Tá grúpa daoine óga sa tríú seachtain de stailc ocrais i mBeirlín, ag maíomh nach bhfuil páirtithe polaitiúla na Gearmáine ag tabhairt aghaidh go leordhóthanach ar athrú aeráide roimh olltoghchán na míosa seo, scríobhann Jenny Hill, Athrú aeráide.

Gheall na hagóideoirí - idir 18 agus 27 bliana d’aois - leanúint lena stailc ocrais go dtí go n-aontaíonn an triúr iarrthóirí mór le rá atá ag teacht in áit Angela Merkel bualadh leo.

Tá atmaisféar cúng i measc na bpubaill bheaga agus na meirgí péinteáilte le lámh gar do Seansaireacht na Gearmáine i mBeirlín.

Aiseolas

Deir an seisear daoine óga a bhí ar stailc ocrais le breis agus coicís go bhfuil siad ag mothú lag.

Ag 27, is é Jacob Heinze an duine is sine den lucht agóide anseo (deir lucht eagraithe go ndeachaigh ceathrar daoine eile ar stailc ocrais ar shiúl ón gcampa). Labhraíonn sé go mall, agus é ag streachailt go soiléir le díriú, ach dúirt sé leis an BBC, cé go bhfuil eagla air roimh iarmhairtí a “stailc ocrais éiginnte”, gur mó an eagla atá air roimh athrú aeráide.

"Dúirt mé le mo thuismitheoirí agus le mo chairde cheana féin go bhfuil seans ann nach bhfeicfidh mé arís iad," a dúirt sé.

Aiseolas

"Táim á dhéanamh seo toisc go bhfuil ag teip ar ár rialtais an ghlúin óg a shábháil ó thodhchaí atá níos faide ná an tsamhlaíocht. Rud atá uafásach. Táimid chun aghaidh a thabhairt ar chogadh maidir le hacmhainní cosúil le huisce, bia agus talamh agus is réaltacht é seo cheana féin a lán daoine ar domhan. "

Le níos lú ná dhá sheachtain in olltoghchán na Gearmáine, tá Jacob agus a chomh-agóideoirí ag éileamh go dtiocfaidh an triúr iarrthóirí mór le rá in ionad Angela Merkel mar Sheansailéir na Gearmáine agus labhairt leo.

Stailceoirí ocrais do bheartas aeráide i mBeirlín, 2021

Is féidir a rá gurb é an t-athrú aeráide an cheist toghcháin is mó anseo. Bhí tionchar ag agóidí ollmhóra sráide gníomhaithe óga ar athrú aeráide ar pholaiteoirí na Gearmáine le blianta beaga anuas ach dhírigh tuilte marfacha an iarthair na tíre imní an phobail freisin.

Ina ainneoin sin, abair na stailceoirí ocrais, níl aon cheann de na príomhpháirtithe polaitiúla - an páirtí Glas san áireamh - ag moladh bearta leordhóthanacha chun dul i ngleic leis an bhfadhb.

"Níl aon cheann dá gcláir ag cur na bhfíoras eolaíochta iarbhír san áireamh go dtí seo, go háirithe an baol a bhaineann le pointí a tholladh (athruithe aeráide dochúlaithe móra) agus an fhíric go bhfuilimid an-ghar dá sroicheadh," a deir an t-urlabhraí Hannah Luebbert.

Deir sí go bhfuil na hagóideoirí ag iarraidh ar an nGearmáin tionól saoránach mar a thugtar air a thionscnamh - grúpa daoine a roghnaítear chun gach cuid den tsochaí a léiriú - d’fhonn teacht ar réitigh.

“Is géarchéim pholaitiúil í an ghéarchéim aeráide freisin agus b’fhéidir géarchéim inár ndaonlathas, mar gheall ar bhunú toghcháin gach ceithre bliana agus tionchar mór brústocairí agus leasanna eacnamaíocha laistigh dár bparlaimintí go minic go bhfuil leasanna eacnamaíocha níos tábhachtaí ná ár sibhialtacht, ár maireachtáil, "a deir Ms Luebbert.

"Ní bhíonn tionchar ag brústocairí ar thionóil na saoránach sin agus ní polaiteoirí ansin a bhfuil eagla orthu nach dtoghfaí iad, níl ann ach daoine a úsáideann a réasúntacht."

Radharc ar champa gníomhaithe aeráide gar d’fhoirgneamh Reichstag an 12 Meán Fómhair, 2021 i mBeirlín, an Ghearmáin.
Deir na stailceoirí ocrais nach bhfuil aon duine de na hiarrthóirí ag déanamh a ndóthain chun tubaiste aeráide a chosc

Deir na stailceoirí ocrais nach bhfuil ach duine amháin d’iarrthóirí an Seansailéir - Annalena Baerbock ón bpáirtí Glas - tar éis freagairt, ach gur labhair sí leo ar an teileafón seachas freastal ar a n-éileamh ar chomhrá poiblí. Rinne sí achomharc orthu deireadh a chur lena stailc ocrais.

Ach gheall an grúpa - atá ag mealladh poiblíochta atá ag dul i méid - leanúint ar aghaidh, cé go n-admhaíonn siad anacair a dteaghlaigh agus a gcairde.

Ina ainneoin sin, a deir Jacob, tacaíonn a mháthair leis.

"Tá eagla uirthi. Tá an-eagla uirthi i ndáiríre ach tuigeann sí cén fáth a dtógaim na céimeanna seo. Bíonn sí ag caoineadh gach lá agus ag glaoch gach lá agus ag fiafraí díom nach fearr stopadh? Agus tagann muid i gcónaí go dtí an pointe nuair a deirimid nach bhfuil, is gá leanúint ar aghaidh, "a dúirt sé.

"Tá sé riachtanach i ndáiríre daoine a mhúscailt ar fud an domhain."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Tuilte

Duine amháin fós ar iarraidh tar éis tuilte i ndeisceart na Fraince

foilsithe

on

By

Buille gaoithe, clocha sneachta agus báistí i Rodilhan, Gard, an Fhrainc 14 Meán Fómhair, 2021, sa ghreim scáileáin seo a fhaightear ó fhíseán meán sóisialta. @ YLONA91 / trí REUTERS

Tuairiscíodh go raibh duine amháin fós ar iarraidh Dé Máirt (14 Meán Fómhair) tar éis do bháisteach torrential bualadh ar réigiún Gard i ndeisceart na Fraince, a dúirt an tAire Interior Gerald Darmanin, a thug cuairt ar an gceantar, scríobh Dominique Vidalon agus Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Fuarthas daoine eile a tuairiscíodh a bheith ar iarraidh, a dúirt údaráis áitiúla.

"Tá thart ar 60 sráidbhaile buailte go páirteach", a dúirt Darmanin ar BFM TV.

Aiseolas

“Tá feabhas tagtha ar chúrsaí na haimsire ó lár an tráthnóna ach rachaidh sé in olcas arís thar oíche,” a dúirt reachtaire an réigiúin i ráiteas, ag cur leis go ndúnfaí scoileanna an cheantair Dé Céadaoin (15 Meán Fómhair).

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending