Ceangail le linn

Coireachta

An choireacht a chomhrac: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar choireacht chomhshaoil

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún a comhairliúchán poiblí ar choireacht chomhshaoil. Cuirfidh torthaí an chomhairliúcháin phoiblí seo leis an athbhreithniú ar rialacha an AE maidir le coireacht chomhshaoil. An Treoir (Treoir 2008 / 99 / EC(b) a éilíonn ar bhallstáit caitheamh le gníomhaíochtaí a sháraíonn reachtaíocht chomhshaoil ​​an AE, amhail loingsiú neamhdhleathach dramhaíola, trádáil i speicis atá i mbaol nó i substaintí a ídíonn ózón, mar chionta coiriúla. Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: “Tá an AE chun tosaigh maidir le beartas comhshaoil ​​cuimsitheach a fhorbairt. Táimid diongbháilte leanúint de chaighdeáin dhomhanda a leagan síos maidir le cosaint an phláinéid. Ciallaíonn aistriú glas go gcaithfimid ár dtimpeallacht a chosaint ar choireacht agus ar ár n-acmhainní nádúrtha i gcoinne dúshaothraithe. Iarraim ar gach duine páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán seo agus a gcion a roinnt. Le chéile, is féidir linn níos mó a dhéanamh chun an fiadhúlra a chosaint agus cáilíocht beatha gach saoránach a fheabhsú. "

Táthar ag súil le togra reachtach le haghaidh Treorach athbhreithnithe faoi dheireadh 2021. Tháinig meastóireacht ar an Treoir, a rinneadh in 2019-2020, ar an gconclúid go bhfuil go leor le feabhsú fós maidir le coireacht chomhshaoil ​​a laghdú agus ciontóirí a ionchúiseamh. Pléann an t-athbhreithniú na saincheisteanna sin, trí inniúlacht threisithe an AE i réimse an dlí choiriúil a úsáid faoi Chonradh Liospóin chomh maith le comhordú níos fearr ar na rialacha le tionscnaimh ghlasa eile a chinntiú. Baileoidh an comhairliúchán poiblí tuairimí ó dhaoine aonair agus ó ghrúpaí a bhfuil spéis agus saineolas acu ar an ábhar, cosúil le baill den phobal i gcoitinne, lucht acadúil, gnólachtaí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha. Tá an comhairliúchán poiblí oscailte ón 5 Feabhra go dtí an 4 Bealtaine 2021. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Coireachta

Ráiteas ón Leas-Uachtarán Jourová agus ón gCoimisinéir Reynders ar Lá Eorpach d’Íospartaigh na Coireachta

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Chun Lá na hEorpa d’Íospartaigh na Coireachta, na Luachanna agus na Trédhearcachta a eisiúint, d’eisigh Leas-Uachtarán Vera Jourová, agus an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders an ráiteas seo a leanas: “Gach bliain bíonn na milliúin daoine san Aontas Eorpach ina n-íospartaigh na coireachta. Bhí tionchar ag an bpaindéim COVID-19 freisin. Le linn na mbeart frithdhúnadh, chonaiceamar méadú ar fhoréigean teaghlaigh, mí-úsáid ghnéasach leanaí, cibearchoireacht, agus coireacht fuatha ciníoch agus seineafóbach. Teastaíonn aird faoi leith ar na híospartaigh seo. Níl a gcearta ar eolas ag go leor de na híospartaigh seo. Go minic ní bhíonn siad ag iarraidh nó bíonn an iomarca eagla orthu coireanna a thuairisciú d’údaráis. Mar thoradh air sin, fágtar an iomarca íospartaigh na coireachta gan rochtain ar cheartas agus tacaíocht cheart. Is é an chéad chéim chun é seo a athrú ná íospartaigh a chumhachtú, go háirithe iad siúd is leochailí mar íospartaigh an fhoréigin inscne nó na coireachta fuatha. Anuraidh chuireamar an an chéad straitéis um chearta íospartach riamh, dírithe ar chumhachtú a thabhairt d’íospartaigh coireanna a thuairisciú agus an tacaíocht a theastaíonn uathu a fháil, is cuma cá bhfuil siad san AE, nó cad iad na cúinsí inar tharla an choir. Is é an dara céim ná oibriú le chéile. Cheapamar ár gcéad duine riamh Comhordaitheoir do chearta íospartach agus a chur ar bun  Ardán um Chearta Íospartach an AE, gach gníomhaí ar leibhéal an AE atá ábhartha do chearta íospartach a thabhairt le chéile den chéad uair. Is tasc dúshlánach fada é cuidiú le híospartaigh téarnamh óna bhfulaingt agus bogadh ar aghaidh ina saol nach féidir ach comhoibriú daingean idir na gníomhaithe uile ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta a bhaint amach. "

Tá an ráiteas iomlán le fáil líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Europol

Cuidíonn Europol le calaoisí Forex a chur amú

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tháinig Garda Sibhialta na Spáinne (Guardia Civil) mar aon le póilíní na Catalóine (Mossos d’Esquadra), Andorra agus Europol le chéile chun calaois infheistíochta a dhíchóimeáil i margaí malairte eachtraí agus roghanna dénártha. Creidtear go bhfuil scóip idirnáisiúnta ag an scam. Faoi stiúir Póilíní Andorran faoi threoir bhreithiúnach Threoir speisialaithe Batllia 2, gabhadh seisear calaoisí amhrasta idir 20 agus 34 bliana d’aois mar thoradh ar oibríocht a rinneadh i mí Eanáir. Líomhnaítear go ndearna na daoine a raibh amhras fúthu calaois a dhéanamh ar na mílte cliant trí chuideachta oiliúna infheistíochta.

Lonnaithe in Andóra, rinne an chuideachta speisialtóireacht ar oiliúint infheistíochta i cryptocurrencies agus sócmhainní eile, agus ceaptar go ndearna sí gníomhaíochtaí trádála freisin. Le linn dhá chuardach tí, ghabh na póilíní: ocht bhfeithicil; roinnt gléasanna leictreonacha; meastar € 70 000 in airgead fiat agus cryptocurrencies lena n-áirítear Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo agus cuntais bhainc iolracha atá nasctha leis an gcuideachta.

Thacaigh Europol go gníomhach leis an imscrúdú agus leis an oibríocht ag slógadh saineolaithe ón Lárionad Eorpach um Choireacht Airgeadais agus Eacnamaíoch (EFECC) agus ó Lárionad Cibear-Choireachta na hEorpa (EC3). Le linn na hoibríochta, imscaradh saineolaithe Europol in Andóra le haghaidh tacaíochta oibríochta ar an láthair agus saineolas fóiréinseach.

Agus é lonnaithe sa Háig, an Ísiltír, tacaíonn Europol le 27 mballstát an AE agus iad ag troid i gcoinne na sceimhlitheoireachta, na cibearchoireachta agus cineálacha eile coireachta tromchúiseacha agus eagraithe. Oibríonn sé freisin le go leor stát comhpháirtíochta neamh-AE agus eagraíochtaí idirnáisiúnta. Óna measúnuithe bagairtí éagsúla go dtí a ghníomhaíochtaí bailithe faisnéise agus oibríochta, tá na huirlisí agus na hacmhainní ag Europol chun a pháirt a dhéanamh chun an Eoraip a dhéanamh níos sábháilte. In 2019, thacaigh Europol le 1,874 oibríocht idirnáisiúnta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Europol

Tacaíonn Europol leis an Spáinn agus leis na SA coireacht eagraithe sciúradh airgid a dhíchóimeáil

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Thacaigh Europol le Garda Sibhialta na Spáinne (Guardia Civil) agus le Riarachán um Fhorfheidhmiú Drugaí na SA chun grúpa coireachta eagraithe a dhíchóimeáil airgead do mhórchairtéil Mheiriceá Theas. 

Bhí baint ag an líonra coiriúil le bailiú fiach agus sciúradh airgid a thagann ó gháinneáil ar dhrugaí. Chuir siad seirbhísí buailteora mar a thugtar orthu ar fáil freisin ina raibh marú conartha, bagairtí agus foréigean dírithe ar ghrúpaí coiriúla eile. D'úsáid an eagraíocht choiriúil an líonra buailteoirí chun íocaíochtaí a bhailiú ar fud na Spáinne ó ghrúpaí coiriúla eile a cheannaíonn drugaí ó chairtéil Mheiriceá Theas chun iad a athdháileadh go háitiúil. D'aithin an t-imscrúdú freisin roinnt 'fir tosaigh' ag fáil earraí só le haghaidh stíleanna maireachtála cheannairí an ghrúpa. Ní raibh anseo ach cuid bheag de scéim mhór sciúrtha airgid a thrádáil gluaisteáin ardchríche agus a d’úsáid teicnící smurfála chun brabúis choiriúla a chur sa chóras airgeadais.

Torthaí

  • Gabhadh 4 dhuine a raibh amhras fúthu (náisiúnaigh ón gColóim, ón Spáinn agus ó Veiniséala)
  • 7 n-amhrastach cúisithe i gcionta coiriúla
  • 1 chuideachta atá cúisithe i gcion coiriúil
  • 3 chuardach baile sa Spáinn
  • Urghabháil gluaisteán ard-deireadh, earraí só, airm tine agus armlón

D'éascaigh Europol an malartú faisnéise agus chuir sé tacaíocht anailíseach ar fáil le linn an imscrúdaithe iomláin.

Féach físeáin

Agus é lonnaithe sa Háig, an Ísiltír, tacaíonn Europol le 27 mballstát an AE agus iad ag troid i gcoinne na sceimhlitheoireachta, na cibearchoireachta agus cineálacha eile coireachta tromchúiseacha agus eagraithe. Oibríonn sé freisin le go leor stát comhpháirtíochta neamh-AE agus eagraíochtaí idirnáisiúnta. Óna measúnuithe bagairtí éagsúla go dtí a ghníomhaíochtaí bailithe faisnéise agus oibríochta, tá na huirlisí agus na hacmhainní ag Europol chun a pháirt a dhéanamh chun an Eoraip a dhéanamh níos sábháilte.

 

EMPACT

I 2010 bunaíodh an tAontas Eorpach a Rothaíocht Pholasaí ceithre bliana chun leanúnachas níos mó a chinntiú sa troid i gcoinne na coireachta eagraithe go tromchúiseach. In 2017 shocraigh Comhairle an AE leanúint le Timthriall Beartais an AE don 2018 - 2021 tréimhse. Tá sé mar aidhm aige dul i ngleic leis na bagairtí is suntasaí a bhaineann le coireacht idirnáisiúnta eagraithe agus tromchúiseach don AE. Baintear é seo amach trí chomhar a fheabhsú agus a neartú idir seirbhísí ábhartha Bhallstáit an AE, institiúidí agus gníomhaireachtaí, chomh maith le tíortha agus eagraíochtaí neamh-AE, lena n-áirítear an earnáil phríobháideach nuair is ábhartha. sciúradh airgid ar cheann de na tosaíochtaí don Rothaíocht Bheartais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending