Ceangail le linn

Comhshaol

Aidhmeanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach

Ranníocóir aoi

foilsithe

on

“Chun athrú sistéamach a thiomáint i dtreo fíorchiorclán, caithfidh rialáil agus gníomh a bheith bunaithe ar eolaíocht agus ar fhíorais. Chun spriocanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach agus neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2050, caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar an mbealach a úsáidimid fuinneamh agus acmhainní nádúrtha agus ar an gcaoi a bhfuilimid in ann geilleagar ciorclach a chruthú inniu - mar ghnólachtaí, mar rialtais, mar dhaoine aonair, ” scríobhann léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki Uachtarán agus POF Charles Héaulmé.

“Ní tharlóidh sé seo leis féin. Tá nuálaíocht, infheistíocht agus tiomantas polaitiúil ríthábhachtach chun an geilleagar ciorclach a thabhairt i gcrích. Ní mór dúinn cultúr nua comhair a chothú freisin, áit a bhfuil na réitigh is fearr chun tosaigh.

Charles Héaulmé, Uachtarán agus POF léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki

Charles Héaulmé, Uachtarán agus POF léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki

Maidir leis an tionscal, is dúshlán mór i gcónaí é dearadh le haghaidh ciorclach, go háirithe i gcás go bhfuil bearnaí struchtúracha ann - amhail an easpa bonneagair choitianta. Tá sé seo fíor go háirithe i gcás na hearnála pacáistíochta agus caithfear déileáil leis na bearnaí seo le haitheantas go bhfuil gá le haistriú sistéamach ó chur chuige líneach go cur chuige ciorclach, i gcás nach in-athchúrsáilte amháin atá táirgí ach go ndéantar iad a athchúrsáil i ndáiríre. De réir mar a théann an t-athrú paraidíme seo i bhfeidhm ar gach earnáil agus fearann ​​beartais, ní mór dúinn teacht le chéile chun na réitigh is éifeachtaí a fhorbairt agus a sholáthar le chéile - san Eoraip, agus ar leibhéal domhanda.

Ní tasc éasca é seo. Chun go n-éireoidh linn, ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil an méid a dhéanaimid bunaithe ar eolaíocht agus fíricí. Sampla maith is ea ceist na dramhaíola plaisteacha, ar fadhb mhór chomhshaoil ​​í ar fud an domhain. Tá plaisteach ríthábhachtach don oiread sin táirgí agus feidhmchlár riachtanach, mar shampla sa leigheas, ach cruthaíonn a fad saoil dúshláin ag an gcéim diúscartha dramhaíola. Mar thoradh air sin, táimid ag feiceáil go dtéann go leor rialtais i ngleic leis an gcás trí thoirmisc thapa a chur i bhfeidhm ar tháirgí áirithe aonúsáide a bhfuil plaisteach iontu.

Ach i ndáiríre, tá plaisteach ríthábhachtach dár ndomhan nuair a úsáidtear é ar an mbealach ceart: is iad na rudaí a bhfuilimid ag déileáil leo ná na teipeanna an-infheicthe i mbainistíocht deireadh saoil táirgí déanta as plaisteach. Is fearr a dhéanfaí iad seo a láimhseáil trí chomhiarracht nuálaíochta ábhartha agus bainistíocht éifeachtach deireadh saoil. Mar sin, in ionad díriú ar shaolré táirge, ba cheart dúinn a bheith ag tabhairt aird níos dlúithe ar a bhfuil na táirgí seo déanta - agus conas is féidir na hábhair féin a athchúrsáil agus a athúsáid ansin. Níor chóir go mbeadh aon eagla orainn a aithint go mb’fhéidir nach n-oibreodh an rud a oibríonn i dtír nó i réigiún amháin den domhan láithreach i dtír eile. Tá difríochtaí idir náisiúin a léiríonn méid, dlús daonra, bonneagair iarbhír agus leibhéil forbartha eacnamaíochta.

Creidimid go láidir gur cuid ríthábhachtach den chothromóid don athrú sistéamach an fócas seo ar ábhair. Maidir le gnóthais, is í an nuálaíocht an eochair chun na réitigh iomaíocha inbhuanaithe a dhíghlasáil a theastaíonn chun geilleagar ciorclach a chruthú do na hábhair a úsáidtear chun pacáistiú a dhéanamh, ár lorg carbóin a laghdú agus éifeachtúlacht acmhainní a chinntiú.

Cé go gcaithfimid a bheith dána inár bhfís agus spriocanna soiléire a leagan síos maidir leis an áit a dteastaíonn uainn dul, ní mór dúinn cuimhneamh freisin go bhfuil go leor nuálaíochta incriminteach agus go minic bíonn gá le ham agus infheistíocht shuntasach chun nuálaíocht suaiteach a dhéanamh. Agus na réitigh is uaillmhianaí agus inmharthana ó thaobh an chomhshaoil ​​de á lorg againn, ní mór dúinn saolré iomlán na dtáirgí a chur san áireamh agus samhlacha gnó ciorclacha a chruthú a chinntíonn an úsáid is fearr is féidir a bhaint as ár n-acmhainní domhanda agus leibhéal ard sástachta custaiméirí a choinneáil.

Ag an tús, feicimid ceithre phríomhghné chun an t-athrú riachtanach a chur chun cinn:

Réabhlóid bhonneagair
Ní mór dúinn a thuiscint cá bhfuil bearnaí i mbonneagar reatha gach tíre a bhaineann le ciorclán - amhail lipéadú agus bailiú dramhaíola, agus bainistíocht deireadh saoil - ansin beartais agus meicníochtaí a thabhairt isteach chun na bearnaí seo a dhúnadh agus córais bhainistíochta dramhaíola agus athchúrsála a sholáthar a fhreastalaíonn ar an riachtanais an 21st  haois. Is dreasachtaí maithe iad muirir ábhair, ach ba cheart dúinn féachaint freisin ar fhreagracht fheabhsaithe táirgeoirí agus ar chineálacha nua úinéireachta ar ábhair.

Nuálaíocht chlaochlaitheach a chumhachtú

Ní mór dúinn a chinntiú go dtacaíonn beartais le nuálaíocht leanúnach agus le hinbhuanaitheacht iomaíoch trí chreat a chruthú a sholáthraíonn dreasachtaí don nuálaíocht a chabhróidh linn an Beart Glas a sheachadadh. In ionad na buaiteoirí a phiocadh, ba cheart do lucht déanta beartas treoracha soiléire a leagan síos chun éifeachtúlachtaí agus carbón a ísliú. Trí Smaointeoireacht Saolré a úsáid chun fíor-thionchar tograí rialála agus reachtacha a mheas, is féidir le lucht déanta beartas cuidiú le dearadh beartais atá dírithe ar thorthaí a leabú.

Tomhaltóirí a spreagadh chun athrú

Ba cheart go spreagfadh samhlacha gnó ciorclach tomhaltóirí chun athúsáid, deisiú agus athchúrsáil a spreagadh - mar shampla, trína chinntiú go dtugann táirgí agus seirbhísí ar chaighdeán níos fearr dóibh trí sin a dhéanamh. Ina theannta sin, is uirlisí cumhachtacha iad an t-oideachas agus an inspioráid ba cheart do lucht déanta beartas agus do ghnólachtaí araon a úsáid chun deireadh a chur le bruscar agus le truailliú.

Déanamh beartas faoi stiúir na heolaíochta

Trí chinntiú go bhfuil fíricí agus fianaise mar bhunús d’iompar tomhaltóirí, do chinnteoireacht agus do rialáil, is mó an seans go mbainfimid na torthaí comhshaoil ​​is fearr amach. Creidimid go láidir go dteastaíonn rialáil chumasúcháin uainn bunaithe ar fhianaise agus fíricí eolaíochta, a thacaíonn agus a spreagann nuálaíocht

Má táimid chun a bheith rathúil, caithfimid a bheith pragmatach agus oibriú le chéile, agnostic na teicneolaíochta, an ábhair nó na hearnála. Ní féidir le haon eagraíocht amháin é seo a dhéanamh léi féin. Ní mór dúinn oibriú lena chéile ar fud an tslabhra luacha agus féachaint ar na gníomhartha atá riachtanach i ngach réigiún nó tír chun úsáid éifeachtach ábhair a chumasú agus chun a chinntiú go bhfuil réitigh deireadh saoil inrochtana ní amháin ach níos tábhachtaí fós inbhuanaithe. Ba cheart dúinn coinníollacha ginearálta a chruthú le go n-éireodh le gnóthais chiorclacha ionas nach mbeidh gá le féachaint ar gach tionscal ina n-aonar agus rialacha a chruthú in aghaidh na hearnála - cibé acu maidir le pacáistiú, páirteanna gluaisteán nó leictreonaic.

Ní bhaineann an cheist le húsáid amháin nó ilúsáid, ach le hamhábhair. Chun athrú fíor-sistéamach a sheachadadh, caithfimid ár súile a choinneáil ar an bpictiúr mór. Ní mór dúinn muid féin a bhunú ar eolaíocht agus ar shaineolas na ndaoine sin ar féidir leo, trí oibriú le chéile, difríocht a dhéanamh.

Anois an t-am le haghaidh athraithe. Caithfidh an tionscal agus lucht déanta beartas teacht le chéile chun na hardáin a thógáil a chuirfidh ar chumas oibriú slabhra luacha agus tras-slabhra luacha; agus atá nasctha iad féin leis na heagraíochtaí agus na meicníochtaí a bhunaigh lucht déanta beartas. Trí eolaíocht, nuálaíocht agus infheistíocht a úsáid i gcomhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach is féidir linn na réitigh is fearr a sholáthar do dhaoine agus don phláinéid, ag tosú inniu.

Charles Héaulmé
Uachtarán agus POF
Huhtamaki

EU

Aontaíonn an Coimisiún agus Clár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe comhoibriú a threisiú chun dul i ngleic leis na géarchéimeanna san aeráid, sa bhithéagsúlacht agus sa truailliú

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

D'aontaigh an Coimisiún Eorpach arna ionadú ag an gCoimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius agus Clár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe (UNEP) arna ionadú ag a Stiúrthóir Feidhmiúcháin Inger Andersen, comhoibriú feabhsaithe idir an dá institiúid don tréimhse 2021-2025. Tá fócas níos láidre ar chur chun cinn an gheilleagair chiorclaigh, ar chosaint na bithéagsúlachta agus ar an gcomhrac i gcoinne truaillithe ag croílár an chomhaontaithe nua maidir le comhar níos mó. Dúirt an Coimisinéir Sinkevičius: “Fáiltím roimh an gcéim nua seo de chomhoibriú le Clár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe a chabhróidh linn Beart Glas na hEorpa a chur i bhfeidhm agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach, ach freisin comhghuaillíocht láidir a chruthú chun tosaigh ar chruinnithe mullaigh ríthábhachtacha, is iad sin. a bheidh ar siúl níos déanaí sa bhliain. "

I seisiún fíorúil, Coimisinéir Sinkevičius agus shínigh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin Andersen Iarscríbhinn nua le ceann a bhí ann cheana ó 2014 Meabhrán Comhthuisceana (MoU). Tá síniú an doiciméid seo an-tráthúil. Tarlaíonn sé tar éis an cúigiú cruinniú de Thionól Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe an tseachtain seo caite agus seoladh an Chomhghuaillíocht Dhomhanda um Eacnamaíocht Chiorclach agus Éifeachtúlacht Acmhainní (GACERE), agus féachann an pobal domhanda le freagairt do phaindéim COVID-19 agus don aeráid, acmhainní agus bithéagsúlacht phráinneach éigeandálaí. Chuir na comhpháirtithe béim ar an ngá atá le gach réimse den tsochaí a shlógadh chun trasdul glas-digiteach a bhaint amach i dtreo todhchaí inbhuanaithe. Tá tuilleadh faisnéise sa scaoileadh nuachta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

CBT: Caithfear tuarascáil nua ar chalaois, éilliú agus mhí-úsáid chistí talmhaíochta an AE a mhúscailt

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá tuarascáil nua eisithe ag FPEnna atá ag obair ar bhuiséad an AE a chosaint ón ngrúpa Glasaigh / EFA: "Cá dtéann airgead an AE?", a fhéachann ar mhí-úsáid chistí talmhaíochta na hEorpa i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Breathnaíonn an tuarascáil ar laige sistéamach i gcistí talmhaíochta an AE agus déanann sí mapáil amach i dtéarmaí soiléire, ar an gcaoi a gcuireann cistí AE le calaois agus éilliú agus an bonn a bhaint den smacht reachta i gcúig cinn. Tíortha an AE: an Bhulgáir, an tSeicis, an Ungáir, an tSlóvaic agus an Rómáin.
 
Tugann an tuarascáil breac-chuntas ar chásanna cothrom le dáta, lena n-áirítear: Éilimh chalaoiseacha agus íocaíochtaí fóirdheontais talmhaíochta an AE sa tSlóvaic; na coinbhleachtaí leasa maidir le cuideachta Agrofert Phríomh-Aire na Seice sa tSeicis; agus cur isteach stáit ag rialtas Fidesz san Ungáir. Tagann an tuarascáil seo amach toisc go bhfuil institiúidí an AE i mbun caibidlíochta faoin gComhbheartas Talmhaíochta do na blianta 2021-27.
Deir Viola von Cramon FPE, ball de na Glasaigh / EFA den Choiste Rialaithe Buiséid: "Taispeánann an fhianaise go bhfuil cistí talmhaíochta an AE ag spreagadh calaoise, éillithe agus ardú lucht gnó saibhir. In ainneoin go leor imscrúduithe, scannail agus agóidí, is cosúil go bhfuil an Coimisiún ag casadh súil dall ar mhí-úsáid rampant ar airgead an cháiníocóra agus is beag atá á dhéanamh ag na ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna córasacha. Níl an Comhbheartas Talmhaíochta ag obair. Soláthraíonn sé na dreasachtaí míchearta maidir leis an gcaoi a n-úsáidtear talamh, a dhéanann dochar don chomhshaol agus a dhéanann dochar don áit áitiúil. Ní samhail inbhuanaithe é an carnadh ollmhór talún ar chostas an leasa choitinn agus is cinnte nár cheart é a mhaoiniú ó bhuiséad an AE.
 
"Ní féidir linn leanúint ar aghaidh ag ligean do chás ina bhfuil cistí AE ag déanamh díobhála den sórt sin i go leor tíortha. Caithfidh an Coimisiún gníomhú, ní féidir leis a cheann a adhlacadh sa ghaineamh. Teastaíonn trédhearcacht uainn maidir le conas agus cá gcríochnóidh airgead an AE, nochtadh úinéirí deiridh cuideachtaí móra talmhaíochta agus deireadh a chur le coinbhleachtaí leasa Ní mór an CBT a athchóiriú ionas go n-oibríonn sé do dhaoine agus don phláinéid agus go mbeidh sé cuntasach do shaoránaigh an AE sa deireadh. Sa chaibidlíocht maidir leis an CBT nua, caithfidh foireann na Parlaiminte seasamh daingean taobh thiar de uasteorannú éigeantach agus trédhearcacht. "

Dúirt Mikuláš Peksa, FPE an Pháirtí Pirate agus na Glasaigh / Ball den EFA den Choiste um Rialú Buiséid: “Chonaiceamar i mo thír féin an chaoi a bhfuil cistí talmhaíochta an AE ag saibhriú aicme iomlán daoine an bealach ar fad suas go dtí an Príomh-Aire. Tá easpa trédhearcach sistéamach sa CBT, le linn agus tar éis an phróisis dáilte. Teipeann ar ghníomhaireachtaí náisiúnta íocaíochta i CEE critéir shoiléire oibiachtúla a úsáid agus tairbhithe á roghnú acu agus níl siad ag foilsiú na faisnéise ábhartha go léir maidir le cá dtéann an t-airgead. Nuair a nochtar roinnt sonraí, is minic a scriostar iad tar éis na tréimhse éigeantacha dhá bhliain, rud a fhágann go bhfuil sé beagnach dodhéanta iad a rialú.
 
“Tá trédhearcacht, cuntasacht agus grinnscrúdú ceart riachtanach chun córas talmhaíochta a thógáil a oibríonn do chách, seachas cúpla ceann a shaibhriú. Ar an drochuair, tá sonraí maidir le faighteoirí fóirdheontais scaipthe thar na céadta clár, nach bhfuil idir-inoibritheach le huirlisí braite calaoise an Choimisiúin den chuid is mó. Ní amháin go bhfuil sé beagnach dodhéanta don Choimisiún cásanna éillithe a aithint, ach is minic nach mbíonn a fhios cé hiad na tairbhithe deiridh agus an méid airgid a fhaigheann siad. San idirbheartaíocht leanúnach don tréimhse nua CBT, ní féidir linn ligean do na Ballstáit leanúint ar aghaidh ag oibriú leis an easpa trédhearcachta agus maoirseachta AE seo. "

Tá an tuarascáil ar fáil ar líne anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Todhchaí atá Athléimneach ar an Aeráid a Thógáil - Straitéis nua de chuid an AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach le Straitéis nua AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide, ag leagan amach an chosáin chun ullmhú do thionchair dosheachanta an athraithe aeráide. Cé go ndéanann an AE gach a bhfuil ar a chumas chun athrú aeráide a mhaolú, sa bhaile agus go hidirnáisiúnta, ní mór dúinn a bheith réidh freisin chun aghaidh a thabhairt ar a iarmhairtí dosheachanta. Ó thonnta teasa marfacha agus triomaigh tubaisteacha, go foraoisí laghdaithe agus cóstaí a chreimeann leibhéil na farraige ag ardú, tá athrú aeráide ag dul chun dochair cheana féin san Eoraip agus ar fud an domhain. Ag tógáil ar Straitéis Oiriúnaithe don Athrú Aeráide 2013, is í aidhm mholtaí an lae inniu an fócas a athrú ó thuiscint na faidhbe go réitigh a fhorbairt, agus bogadh ó phleanáil go cur i bhfeidhm.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa, Frans Timmermans: “Is meabhrúchán lom é an paindéim COVID-19 nach féidir iarmhairtí dearfacha a bheith ag ullmhúchán leordhóthanach. Níl aon vacsaín ann i gcoinne na géarchéime aeráide, ach is féidir linn í a throid fós agus ullmhú dá éifeachtaí dosheachanta. Mothaítear tionchair an athraithe aeráide cheana féin laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach. Tugann an straitéis nua um oiriúnú aeráide deis dúinn ullmhóidí a bhrostú agus a dhoimhniú. Má ullmhaímid inniu, is féidir linn amárach atá athléimneach ó thaobh na haeráide de a thógáil. "

Tá méadú ag teacht ar chaillteanais eacnamaíocha de bharr drochaimsire a bhaineann leis an aeráid. San AE, tá na caillteanais sin ina n-aonar cheana féin os cionn € 12 billiún in aghaidh na bliana. Taispeánann meastacháin coimeádacha go mbeadh caillteanas bliantúil de € 3 billiún ar a laghad mar thoradh ar gheilleagar an AE inniu a théamh go domhanda 170 ° C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch. Bíonn tionchar ag athrú aeráide ní amháin ar an ngeilleagar, ach ar shláinte agus folláine na nEorpach freisin, atá ag fulaingt níos mó ó thonnta teasa; ba í an tubaiste nádúrtha ba mharfaí in 2019 ar fud an domhain an tonn teasa Eorpach, le 2500 bás.

Caithfidh gach cuid den tsochaí agus gach leibhéal rialachais, laistigh agus lasmuigh den AE, a bheith i gceist lenár ngníomh ar oiriúnú don athrú aeráide. Oibreoimid chun sochaí atá athléimneach ó thaobh na haeráide de a thógáil trí eolas a fheabhsú tionchair aeráide agus réitigh oiriúnaithe; le pleanáil oiriúnaithe a mhéadú agus aeráid measúnuithe riosca; le gníomh oiriúnaithe a luathú; agus trí chabhrú le hathléimneacht aeráide a neartú ar fud an domhain.

Oiriúnú níos cliste, níos gasta agus níos sistéamaí

Ní mór gníomhaíochtaí oiriúnaithe a bheith bunaithe ar uirlisí láidre agus uirlisí measúnaithe riosca atá ar fáil do chách - ó theaghlaigh ag ceannach, ag tógáil agus ag athchóiriú tithe go gnóthais i réigiúin chósta nó feirmeoirí ag pleanáil a gcuid barraí. Chun é seo a bhaint amach, molann an straitéis gníomhartha a teorainneacha an eolais ar oiriúnú a bhrú ionas gur féidir linn bailiú níos mó agus níos fearr sonraí maidir le rioscaí agus caillteanais a bhaineann leis an aeráid, agus iad a chur ar fáil do chách. Aeráid-ADAPT, déanfar an t-ardán Eorpach um eolas ar oiriúnú a fheabhsú agus a leathnú, agus cuirfear réadlann sláinte tiomnaithe leis chun tionchair an athraithe aeráide ar shláinte a rianú, a anailísiú agus a chosc níos fearr.

Tá tionchair ag athrú aeráide ar gach leibhéal den tsochaí agus ar fud gach earnáil den gheilleagar, mar sin caithfidh gníomhartha oiriúnaithe a bheith sistéamach. Leanfaidh an Coimisiún ag ionchorprú cúinsí athléimneachta aeráide i ngach réimse beartais ábhartha. Tacóidh sé le straitéisí agus pleananna oiriúnaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm tuilleadh le trí thosaíocht leathana: oiriúnú a chomhtháthú i beartas macra-fhioscach, réitigh bunaithe ar nádúr le haghaidh oiriúnaithe, agus oiriúnú áitiúil gníomhaíochta.

Gníomh idirnáisiúnta a mhéadú

Caithfidh ár mbeartais oiriúnaithe don athrú aeráide teacht lenár gceannaireacht dhomhanda maidir le maolú ar athrú aeráide. Bhunaigh Comhaontú Pháras sprioc domhanda maidir le hoiriúnú agus leag sé béim ar oiriúnú mar phríomh-rannchuiditheoir le forbairt inbhuanaithe. Cuirfidh an AE cuir chuige fo-náisiúnta, náisiúnta agus réigiúnacha i leith oiriúnaithe chun cinn, le fócas ar leith ar oiriúnú san Afraic agus i Stáit i mBéal Forbartha na nOileán Beag. Méadóimid an tacaíocht d’athléimneacht agus ullmhacht aeráide idirnáisiúnta trí acmhainní a sholáthar, trí thosaíocht a thabhairt do ghníomh agus éifeachtúlacht a mhéadú, tríd an maoiniú idirnáisiúnta a mhéadú agus trí níos láidre rannpháirtíocht agus malartuithe domhanda ar oiriúnú. Oibreoimid freisin le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun an bhearna i maoiniú aeráide idirnáisiúnta a dhúnadh.

cúlra

Tá athrú aeráide ag tarlú inniu, mar sin caithfimid amárach níos athléimní a thógáil. Tá an domhan díreach tar éis na deich mbliana is teo ar taifead a thabhairt chun críche nuair a buaileadh teideal na bliana is teo ocht n-uaire. Tá minicíocht agus déine na ndálaí foircneacha aeráide agus aimsire ag méadú. Cuimsíonn na foircinní seo tinte foraoise agus tonnta teasa gan fasach díreach os cionn an Chiorcail Artach go triomaigh tubaisteacha i réigiún na Meánmhara, agus ó hairicíní ag creachadh réigiúin is forimeallaí an AE go foraoisí arna ndíothú ag ráigeanna ciaróg coirt gan fasach i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Tá imeachtaí mall, mar fhásach, cailliúint bithéagsúlachta, díghrádú talún agus éiceachórais, aigéadú aigéin nó ardú leibhéal na farraige chomh millteach san fhadtéarma.

D’fhógair an Coimisiún Eorpach an Straitéis nua, níos uaillmhianaí seo de chuid an AE maidir le hoiriúnú don Athrú Aeráide sa Chumarsáid ar an Déileáil Ghlas na hEorpa, tar éis 2018 meastóireacht ar Straitéis 2013 agus comhairliúchán poiblí oscailte idir Bealtaine agus Lúnasa 2020. Beidh an Togra Eorpach um Dhlí Aeráide soláthraíonn sé an bunús le haghaidh uaillmhian méadaithe agus comhleanúnachas beartais maidir le hoiriúnú. Comhtháthaíonn sé an sprioc dhomhanda maidir le hoiriúnú in Airteagal 7 de Chomhaontú Pháras agus Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 13 i ndlí an AE. Geallann an togra don AE agus do na Ballstáit dul chun cinn leanúnach a dhéanamh chun acmhainn oiriúnaitheach a threisiú, athléimneacht a neartú agus leochaileacht i leith athrú aeráide a laghdú. Cuideoidh an straitéis oiriúnaithe nua leis an dul chun cinn seo a thabhairt i gcrích.

Tuilleadh eolais

2021 Straitéis an AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide

Ceisteanna agus Freagraí

Oiriúnú do shuíomh Gréasáin an athraithe aeráide

Déileáil Ghlas na hEorpa

Stoic físeáin ar oiriúnú don athrú aeráide

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending