Ceangail le linn

Comhshaol

Straitéis thionsclaíoch nua an AE: Na dúshláin atá le dul i ngleic

foilsithe

on

Teastaíonn ó FPEanna straitéis thionsclaíoch an AE amach anseo chun cabhrú le gnóthais maireachtáil ar ghéarchéim COVID-19 agus aghaidh a thabhairt ar na haistrithe digiteacha agus comhshaoil. Faigh amach conas.

Tá fiontair na hEorpa buailte go dona ag an Pandemic COVID-19, mar bhí ar go leor acu a bhfórsa saothair a dhúnadh nó a laghdú agus bealaí nua a aimsiú chun oibriú laistigh de bhearta sriantacha nua. Sula ndéanfar na haistrithe digiteacha agus glasa is gá, caithfidh tionscal san AE téarnamh ón bpaindéim.

Le linn suí iomlánach mhí na Samhna, tá FPEanna beartaithe a n-éileamh ar an gCoimisiún Eorpach a thogra Márta 2020 maidir le tograí an AE a athbhreithniú straitéis thionsclaíoch nua. I dréacht-tuarascáil a glacadh an 16 Deireadh Fómhair, d’éiligh baill an choiste tionscail, taighde agus fuinnimh a athrú ar chur chuige an AE i leith beartas tionsclaíoch i ndiaidh na paindéime trí chabhrú le gnóthais déileáil leis an ngéarchéim agus aghaidh a thabhairt ar na haistrithe digiteacha agus comhshaoil.

Mar a thuar an Pharlaimint tírdhreach tionscail an AE

Is ionann an tionscal agus níos mó ná 20% de gheilleagar an AE agus fostaíonn sé thart ar 35 milliún duine, agus tá na milliúin post eile nasctha leis sa bhaile agus thar lear. Ina theannta sin is ionann é agus 80% d’onnmhairí earraí. Is príomhsholáthraí domhanda agus ceann scríbe é an AE le haghaidh infheistíochta dírí eachtraí.

I gcomhthéacs na straitéise tionsclaíche nua, ba cheart don AE a chumasú do chuideachtaí cur lena neodracht aeráide spriocanna - mar atá mínithe sa Déileáil ghlas léarscáil bhóthair - tacú le gnólachtaí, go háirithe gnóthais bheaga agus mheánmhéide agus iad ag aistriú chuig geilleagar digiteach agus neodrach ó thaobh carbóin de agus cuidíonn siad le poist ar ardchaighdeán a chruthú, gan an bonn a bhaint d’iomaíochas an AE.

De réir FPEnna; ba cheart go mbeadh dhá chéim i straitéis den sórt sin: céim téarnaimh chun poist a chomhdhlúthú, táirgeadh a athghníomhachtú agus oiriúnú do thréimhse iar-COVID; atógáil agus claochlú tionsclaíoch ina dhiaidh sin.

Léigh faoi príomhbhearta an AE chun an téarnamh eacnamaíoch a thosú.

Cumhacht a thabhairt do ghnólachtaí beaga fás inbhuanaithe a bhaint amach

Is iad gnóthais bheaga agus mheánmhéide cnámh droma gheilleagar an AE, arb ionann iad agus níos mó ná 99% de ghnó na hEorpa go léir. Ba cheart go ndíreodh an straitéis thionsclaíoch orthu, mar tá fiacha ar conradh ag go leor acu mar gheall ar bhearta náisiúnta coronarivus, ag laghdú a gcumas infheistíochta, ar dóigh dó fás slaodach a spreagadh san fhadtéarma.

Cuidiú leis an tionscal téarnamh ón ngéarchéim shocheacnamaíoch

An COVID Ciste Aisghabhála mar chuid den chéad chéim chun freagairt don éigeandáil agus ba cheart é a dháileadh de réir leibhéal an damáiste a fhulaingítear, na dúshláin atá le sárú agus an méid tacaíochta airgeadais a fuarthas cheana trí scéimeanna cúnaimh náisiúnta.

Ba cheart tosaíocht a thabhairt do chuideachtaí agus do ghnólachtaí beaga atá dírithe ar an gclaochlú digiteach agus comhshaoil ​​agus ar an gcaoi sin infheistíocht a dhéanamh ann gníomhaíochtaí atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de.

Ba mhaith le FPEnna:

 • A chinntiú go bhfuil na haistrithe glasa agus digiteacha cothrom agus cóir go sóisialta agus go leanann tionscnaimh iad chun oibrithe a oiliúint.
 • Cruthaigh measúnú iarmharta nua ar chostais agus ualaí féideartha an aistrithe do chuideachtaí Eorpacha, lena n-áirítear fiontair bheaga agus mheánmhéide.
 • Déan cinnte nach mbeidh saobhadh buan sa mhargadh aonair mar thoradh ar an gcabhair stáit a chuirtear ar fáil sa chéim éigeandála.
 • Tionscail straitéiseacha a thabhairt ar ais chuig an AE.

Infheistiú i bhfiontair níos glaise, digiteacha agus nuálaíocha

Le linn an dara céim, ba cheart don straitéis thionsclaíoch iomaíochas, athléimneacht agus inbhuanaitheacht fhadtéarmach a chinntiú. I measc na gcuspóirí tá:

 • Ag díriú ar ghnéithe sóisialta an athraithe struchtúraigh.
 • Athbheochan a dhéanamh ar chríocha atá ag brath ar bhreoslaí iontaise ag úsáid an Just Ciste Trasdula, atá mar chuid de chuid an AE plean airgeadais aeráide.
 • A chinntiú go dtéann fóirdheontais AE chuig cuideachtaí atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de agus go bhfeabhsaíonn siad maoiniú inbhuanaithe do chuideachtaí sa phróiseas dícharbónaithe.
 • Bain úsáid as an Meicníocht Coigeartuithe Carbóin Teorann chun cabhrú le déantúsóirí agus poist an AE a chosaint ar iomaíocht idirnáisiúnta éagórach.
 • Tionscal cógaisíochta taighde-bhunaithe a bheith aige agus a ganntanas míochaine plean maolaithe riosca.
 • Leas a bhaint as an ngeilleagar ciorclach, pribhléid a dhéanamh den phrionsabal "éifeachtúlacht fuinnimh ar dtús", coigilteas fuinnimh agus teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite.
 • Gás a úsáid chun aistriú ó bhreoslaí iontaise agus hidrigin mar theicneolaíocht cheannródaíoch fhéideartha.
 • Infheistiú i hintleachta saorga agus margadh digiteach agus sonraí Eorpach amháin a chur i bhfeidhm, córas cánachais dhigitigh níos fearr a thógáil agus caighdeáin Eorpacha maidir le cibearshlándáil a fhorbairt.
 • Níos mó a infheistiú i dtaighde agus i bhforbairt.
 • Rialacha in aghaidh trustaí an AE a athbhreithniú chun iomaíochas domhanda a chinntiú.

Comhshaol

Taidhleoireacht Aeráide: Fáiltíonn EVP Timmermans agus HR / VP Borrell roimh fhilleadh na SA ar Chomhaontú Pháras agus téann siad i dteagmháil le Toscaire Aeráide an Uachtaráin John Kerry

foilsithe

on

Tar éis Insealbhú an Uachtaráin Biden, tá an AE i dteagmháil láithreach le Riarachán nua na SA maidir le dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide. I bhfíschomhdháil déthaobhach an 21 Eanáir, pléifidh Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Bheart Glas, Frans Timmermans, ullmhúchán chruinniú mullaigh aeráide COP26 le Toscaire Uachtaráin Speisialta na SA don Aeráid John Kerry. D'eisigh Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Timmermans agus Ard-Ionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell a Comhráiteas, ag fáiltiú roimh chinneadh an Uachtaráin Biden do na Stáit Aontaithe dul isteach arís i gComhaontú Pháras: “Táimid ag tnúth go mbeidh na Stáit Aontaithe inár taobh arís chun iarrachtaí domhanda a threorú chun an ghéarchéim aeráide a chomhrac. Is í an ghéarchéim aeráide dúshlán dúshlánach ár gcuid ama agus ní féidir dul i ngleic leis ach trí ár bhfórsaí uile a chomhcheangal. Is é gníomhaíocht aeráide ár bhfreagracht chomhchoiteann dhomhanda. Beidh COP26 i nGlaschú i mí na Samhna seo ina nóiméad ríthábhachtach chun uaillmhian dhomhanda a mhéadú, agus úsáidfimid na cruinnithe G7 agus G20 atá le teacht chun cur leis seo. Táimid cinnte má bhuann gach tír rás domhanda chun astaíochtaí nialasacha, beidh an bua ag an bpláinéad iomlán. "

Chuir an AE ceann nua isteach Ranníocaíocht arna Chinneadh go Náisiúnta chuig Rúnaíocht UNFCCC i mí na Nollag 2020, mar chuid dá chur i bhfeidhm de Chomhaontú Pháras. Tá an AE tiomanta do laghdú glan 55% ar a astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990, mar bhunchloch chun neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050. Tá an Comhráiteas ar fáil ar líne anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Stáit Aontaithe Mheiriceá ag teacht isteach arís i gComhaontú Pháras - Ráiteas ón Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Frans Timmermans agus Ardionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell

foilsithe

on

"Fáiltíonn an tAontas Eorpach roimh chinneadh an Uachtaráin Biden do na Stáit Aontaithe dul isteach arís i gComhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide. Táimid ag tnúth go mbeidh na Stáit Aontaithe inár taobh arís chun iarrachtaí domhanda a threorú chun an ghéarchéim aeráide a chomhrac. Is í an ghéarchéim an dúshlán sainmhínithe atá inár gcuid ama agus ní féidir dul i ngleic leis ach trí ár bhfórsaí uile a chomhcheangal. Is í an ghníomhaíocht aeráide ár gcomhfhreagracht dhomhanda.

"Beidh Comhdháil um Athrú Aeráide na Náisiún Aontaithe (COP26) i nGlaschú i mí na Samhna seo ina nóiméad ríthábhachtach chun uaillmhian dhomhanda a mhéadú, agus úsáidfimid na cruinnithe G7 agus G20 atá le teacht chun cur leis seo. Táimid cinnte má théann gach tír isteach i rás domhanda go dtí astaíochtaí nialasacha, beidh an bua ag an bpláinéad iomlán. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Aidhmeanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach

foilsithe

on

“Chun athrú sistéamach a thiomáint i dtreo fíorchiorclán, caithfidh rialáil agus gníomh a bheith bunaithe ar eolaíocht agus ar fhíorais. Chun spriocanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach agus neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2050, caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar an mbealach a úsáidimid fuinneamh agus acmhainní nádúrtha agus ar an gcaoi a bhfuilimid in ann geilleagar ciorclach a chruthú inniu - mar ghnólachtaí, mar rialtais, mar dhaoine aonair, ” scríobhann léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki Uachtarán agus POF Charles Héaulmé.

“Ní tharlóidh sé seo leis féin. Tá nuálaíocht, infheistíocht agus tiomantas polaitiúil ríthábhachtach chun an geilleagar ciorclach a thabhairt i gcrích. Ní mór dúinn cultúr nua comhair a chothú freisin, áit a bhfuil na réitigh is fearr chun tosaigh.

Charles Héaulmé, Uachtarán agus POF léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki

Charles Héaulmé, Uachtarán agus POF léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki

Maidir leis an tionscal, is dúshlán mór i gcónaí é dearadh le haghaidh ciorclach, go háirithe i gcás go bhfuil bearnaí struchtúracha ann - amhail an easpa bonneagair choitianta. Tá sé seo fíor go háirithe i gcás na hearnála pacáistíochta agus caithfear déileáil leis na bearnaí seo le haitheantas go bhfuil gá le haistriú sistéamach ó chur chuige líneach go cur chuige ciorclach, i gcás nach in-athchúrsáilte amháin atá táirgí ach go ndéantar iad a athchúrsáil i ndáiríre. De réir mar a théann an t-athrú paraidíme seo i bhfeidhm ar gach earnáil agus fearann ​​beartais, ní mór dúinn teacht le chéile chun na réitigh is éifeachtaí a fhorbairt agus a sholáthar le chéile - san Eoraip, agus ar leibhéal domhanda.

Ní tasc éasca é seo. Chun go n-éireoidh linn, ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil an méid a dhéanaimid bunaithe ar eolaíocht agus fíricí. Sampla maith is ea ceist na dramhaíola plaisteacha, ar fadhb mhór chomhshaoil ​​í ar fud an domhain. Tá plaisteach ríthábhachtach don oiread sin táirgí agus feidhmchlár riachtanach, mar shampla sa leigheas, ach cruthaíonn a fad saoil dúshláin ag an gcéim diúscartha dramhaíola. Mar thoradh air sin, táimid ag feiceáil go dtéann go leor rialtais i ngleic leis an gcás trí thoirmisc thapa a chur i bhfeidhm ar tháirgí áirithe aonúsáide a bhfuil plaisteach iontu.

Ach i ndáiríre, tá plaisteach ríthábhachtach dár ndomhan nuair a úsáidtear é ar an mbealach ceart: is iad na rudaí a bhfuilimid ag déileáil leo ná na teipeanna an-infheicthe i mbainistíocht deireadh saoil táirgí déanta as plaisteach. Is fearr a dhéanfaí iad seo a láimhseáil trí chomhiarracht nuálaíochta ábhartha agus bainistíocht éifeachtach deireadh saoil. Mar sin, in ionad díriú ar shaolré táirge, ba cheart dúinn a bheith ag tabhairt aird níos dlúithe ar a bhfuil na táirgí seo déanta - agus conas is féidir na hábhair féin a athchúrsáil agus a athúsáid ansin. Níor chóir go mbeadh aon eagla orainn a aithint go mb’fhéidir nach n-oibreodh an rud a oibríonn i dtír nó i réigiún amháin den domhan láithreach i dtír eile. Tá difríochtaí idir náisiúin a léiríonn méid, dlús daonra, bonneagair iarbhír agus leibhéil forbartha eacnamaíochta.

Creidimid go láidir gur cuid ríthábhachtach den chothromóid don athrú sistéamach an fócas seo ar ábhair. Maidir le gnóthais, is í an nuálaíocht an eochair chun na réitigh iomaíocha inbhuanaithe a dhíghlasáil a theastaíonn chun geilleagar ciorclach a chruthú do na hábhair a úsáidtear chun pacáistiú a dhéanamh, ár lorg carbóin a laghdú agus éifeachtúlacht acmhainní a chinntiú.

Cé go gcaithfimid a bheith dána inár bhfís agus spriocanna soiléire a leagan síos maidir leis an áit a dteastaíonn uainn dul, ní mór dúinn cuimhneamh freisin go bhfuil go leor nuálaíochta incriminteach agus go minic bíonn gá le ham agus infheistíocht shuntasach chun nuálaíocht suaiteach a dhéanamh. Agus na réitigh is uaillmhianaí agus inmharthana ó thaobh an chomhshaoil ​​de á lorg againn, ní mór dúinn saolré iomlán na dtáirgí a chur san áireamh agus samhlacha gnó ciorclacha a chruthú a chinntíonn an úsáid is fearr is féidir a bhaint as ár n-acmhainní domhanda agus leibhéal ard sástachta custaiméirí a choinneáil.

Ag an tús, feicimid ceithre phríomhghné chun an t-athrú riachtanach a chur chun cinn:

Réabhlóid bhonneagair
Ní mór dúinn a thuiscint cá bhfuil bearnaí i mbonneagar reatha gach tíre a bhaineann le ciorclán - amhail lipéadú agus bailiú dramhaíola, agus bainistíocht deireadh saoil - ansin beartais agus meicníochtaí a thabhairt isteach chun na bearnaí seo a dhúnadh agus córais bhainistíochta dramhaíola agus athchúrsála a sholáthar a fhreastalaíonn ar an riachtanais an 21st  haois. Is dreasachtaí maithe iad muirir ábhair, ach ba cheart dúinn féachaint freisin ar fhreagracht fheabhsaithe táirgeoirí agus ar chineálacha nua úinéireachta ar ábhair.

Nuálaíocht chlaochlaitheach a chumhachtú

Ní mór dúinn a chinntiú go dtacaíonn beartais le nuálaíocht leanúnach agus le hinbhuanaitheacht iomaíoch trí chreat a chruthú a sholáthraíonn dreasachtaí don nuálaíocht a chabhróidh linn an Beart Glas a sheachadadh. In ionad na buaiteoirí a phiocadh, ba cheart do lucht déanta beartas treoracha soiléire a leagan síos chun éifeachtúlachtaí agus carbón a ísliú. Trí Smaointeoireacht Saolré a úsáid chun fíor-thionchar tograí rialála agus reachtacha a mheas, is féidir le lucht déanta beartas cuidiú le dearadh beartais atá dírithe ar thorthaí a leabú.

Tomhaltóirí a spreagadh chun athrú

Ba cheart go spreagfadh samhlacha gnó ciorclach tomhaltóirí chun athúsáid, deisiú agus athchúrsáil a spreagadh - mar shampla, trína chinntiú go dtugann táirgí agus seirbhísí ar chaighdeán níos fearr dóibh trí sin a dhéanamh. Ina theannta sin, is uirlisí cumhachtacha iad an t-oideachas agus an inspioráid ba cheart do lucht déanta beartas agus do ghnólachtaí araon a úsáid chun deireadh a chur le bruscar agus le truailliú.

Déanamh beartas faoi stiúir na heolaíochta

Trí chinntiú go bhfuil fíricí agus fianaise mar bhunús d’iompar tomhaltóirí, do chinnteoireacht agus do rialáil, is mó an seans go mbainfimid na torthaí comhshaoil ​​is fearr amach. Creidimid go láidir go dteastaíonn rialáil chumasúcháin uainn bunaithe ar fhianaise agus fíricí eolaíochta, a thacaíonn agus a spreagann nuálaíocht

Má táimid chun a bheith rathúil, caithfimid a bheith pragmatach agus oibriú le chéile, agnostic na teicneolaíochta, an ábhair nó na hearnála. Ní féidir le haon eagraíocht amháin é seo a dhéanamh léi féin. Ní mór dúinn oibriú lena chéile ar fud an tslabhra luacha agus féachaint ar na gníomhartha atá riachtanach i ngach réigiún nó tír chun úsáid éifeachtach ábhair a chumasú agus chun a chinntiú go bhfuil réitigh deireadh saoil inrochtana ní amháin ach níos tábhachtaí fós inbhuanaithe. Ba cheart dúinn coinníollacha ginearálta a chruthú le go n-éireodh le gnóthais chiorclacha ionas nach mbeidh gá le féachaint ar gach tionscal ina n-aonar agus rialacha a chruthú in aghaidh na hearnála - cibé acu maidir le pacáistiú, páirteanna gluaisteán nó leictreonaic.

Ní bhaineann an cheist le húsáid amháin nó ilúsáid, ach le hamhábhair. Chun athrú fíor-sistéamach a sheachadadh, caithfimid ár súile a choinneáil ar an bpictiúr mór. Ní mór dúinn muid féin a bhunú ar eolaíocht agus ar shaineolas na ndaoine sin ar féidir leo, trí oibriú le chéile, difríocht a dhéanamh.

Anois an t-am le haghaidh athraithe. Caithfidh an tionscal agus lucht déanta beartas teacht le chéile chun na hardáin a thógáil a chuirfidh ar chumas oibriú slabhra luacha agus tras-slabhra luacha; agus atá nasctha iad féin leis na heagraíochtaí agus na meicníochtaí a bhunaigh lucht déanta beartas. Trí eolaíocht, nuálaíocht agus infheistíocht a úsáid i gcomhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach is féidir linn na réitigh is fearr a sholáthar do dhaoine agus don phláinéid, ag tosú inniu.

Charles Héaulmé
Uachtarán agus POF
Huhtamaki

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending