Ceangail le linn

Astuithe CO2

Formheasann an Coimisiún cúiteamh do chuideachtaí atá dian ar fhuinneamh sa tSeicis as costais indíreacha astaíochtaí

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, pleananna na Seice cuideachtaí atá dian ar fhuinneamh a chúiteamh go páirteach as praghsanna leictreachais níos airde a eascraíonn as costais indíreacha astaíochtaí faoi Scéim Trádála Astuithe an AE (ETS). Clúdóidh an scéim costais astaíochtaí indíreacha a tabhaíodh sa bhliain 2020, agus tá buiséad sealadach de thart ar € 88 milliún aici. Rachaidh an beart chun leasa cuideachtaí atá gníomhach sa tSeicis in earnálacha a bhfuil costais shuntasacha leictreachais orthu agus atá nochtaithe go háirithe d’iomaíocht idirnáisiúnta.

Deonófar an cúiteamh trí aisíocaíocht pháirteach ar chostais indíreacha ETS do chuideachtaí incháilithe. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe a treoirlínte ar bhearta cúnaimh stáit áirithe i gcomhthéacs na scéime trádála liúntas astaíochtaí gás ceaptha teasa tar éis 2012 agus fuair sé amach go bhfuil sé ag teacht le riachtanais na dtreoirlínte. Cuideoidh an scéim go háirithe le méadú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa domhanda a sheachaint mar gheall ar chuideachtaí a athlonnú go tíortha lasmuigh den AE le rialáil chomhshaoil ​​níos déine.

Ina theannta sin, bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil an chabhair a dheonaítear teoranta don íosmhéid is gá. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa Clár Cúnaimh Stáit faoin gcás uimhir SA. 58608.

Astuithe CO2

Cuireann gníomhaireacht loingseoireachta na Náisiún Aontaithe béim ar dheich mbliana d’astaíochtaí gás ceaptha teasa ag ardú

foilsithe

on

Tá cúltacaí déanta ag rialtais ar a ngealltanais féin chun astaíochtaí téimh aeráide ón earnáil loingseoireachta a laghdú go práinneach, a dúirt eagraíochtaí comhshaoil ​​ina dhiaidh seo príomhchruinniú den Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) an 17 Samhain.

Cheadaigh coiste cosanta comhshaoil ​​muirí an IMO togra a ligfidh do 1 billiún tonna d’astaíochtaí bliantúla gás ceaptha teasa a choinneáil ag ardú don chuid eile den deich mbliana seo - an deich mbliana an-mhór ina ndeir eolaithe aeráide an domhain go gcaithfimid gás ceaptha teasa domhanda a laghdú ( Astaíochtaí GHG le fanacht laistigh de 1.5 ° C réasúnta sábháilte ó théamh domhanda, mar a gealladh faoi Chomhaontú Aeráide Pháras.

Dúirt Faïg Abbasov, Stiúrthóir Loingseoireachta T&E: “Thug an IMO cead do dheich mbliana d’astaíochtaí gás ceaptha teasa ó longa a ardú. Caithfidh an Eoraip freagracht a ghlacadh anois agus cur i bhfeidhm an Bheart Ghlais a luathú. Ba cheart don AE a cheangal ar longa íoc as a gcuid truaillithe ina mhargadh carbóin, agus sainordú a dhéanamh ar bhreoslaí glasa malartacha agus teicneolaíochtaí coigilte fuinnimh a úsáid. Ar fud an domhain ní mór do náisiúin beart a dhéanamh maidir le hastaíochtaí muirí sa chás gur theip go hiomlán ar ghníomhaireacht na Náisiún Aontaithe. "

Mar a d’admhaigh go leor tíortha sna cainteanna, briseann an togra ceadaithe straitéis tosaigh gháis cheaptha teasa an IMO ar thrí bhealach ríthábhachtach. Teipfidh air astaíochtaí a laghdú roimh 2023, ní bhuaicfidh sé astaíochtaí a luaithe is féidir, agus ní shocróidh sé astaíochtaí CO2 a sheoladh ar chonair atá comhsheasmhach le spriocanna Chomhaontú Pháras.

Chaill tíortha a thacaigh le glacadh an togra ag an IMO, agus a thréigean aon iarracht chun dul i ngleic leis an athrú aeráide sa ghearrthéarma, aon fhoras morálta chun réigiúin nó náisiúin atá ag iarraidh dul i ngleic le hastaíochtaí loingseoireachta a cháineadh - mar chuid dá ngeilleagar ar fud an gheilleagair. pleananna aeráide náisiúnta.

Dúirt John Maggs, uachtarán an Chomhghuaillíocht Glan Loingseoireachta agus comhairleoir beartais sinsearach ag Seas i mBaol: “Mar a deir eolaithe linn go bhfuil níos lú ná 10 mbliana againn chun stop a chur lenár dtubaiste aeráide go tubaiste aeráide, chinn an IMO gur féidir le hastaíochtaí coinneáil ar aghaidh ag fás ar feadh 10 mbliana ar a laghad. Tá a n-bogásach anáilteach. Tá ár gcuid smaointe leis na daoine is leochailí a íocfaidh an praghas is airde as an ngníomh seo an-amaideach. "

Caithfidh náisiúin agus réigiúin atá dáiríre faoi aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide gníomhú go náisiúnta agus go réigiúnach láithreach chun srian a chur le hastaíochtaí long, a dúirt na ENRanna comhshaoil. Ba cheart do náisiúin gníomhú go tapa chun rialacháin déine coibhéise carbóin a shocrú atá comhsheasmhach le Comhaontú Pháras do longa atá ag glaoch ar a gcalafoirt; a cheangal ar longa a gcuid truaillithe a thuairisciú agus íoc astu nuair a bhíonn siad ag dugaireacht, agus tosú ag cruthú conairí loingseoireachta tosaíochta astaíochtaí ísle agus nialasacha.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Infographic: Amlíne na caibidlíochta ar athrú aeráide

foilsithe

on

Ó Chruinniú Mullaigh na Cruinne go Comhaontú Pháras, faigh amach na himeachtaí is tábhachtaí i stair na caibidlíochta ar athrú aeráide in ord croineolaíoch.

Bhí ról lárnach ag an AE i gcainteanna faoi stiúir na Náisiún Aontaithe agus in 2015 tiomanta do ghearradh astuithe gáis cheaptha teasa san AE ag 40% ar a laghad faoi leibhéil 1990 ag 2030.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

2030 Spriocphlean Aeráide: Iarrann an Coimisiún aiseolas tosaigh ar cheithre thogra reachtacha amach anseo

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún a Mheasúnuithe Tionchair Inception ar cheithre phíosa lárnacha de reachtaíocht aeráide na hEorpa, atá le glacadh i Meitheamh 2021 chun Spriocphlean Aeráide 2030 a chur i bhfeidhm. Cuideoidh na ceithre thogra seo amach anseo le seachadadh a dhéanamh ar an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an sprioc laghduithe astaíochtaí nua atá beartaithe de 55% ar a laghad a bhaint amach faoi ​​2030. Na Measúnuithe Tionchair Tosaithe ar an Córas Trádála Astuithe an AE, an Rialachán maidir le Comhroinnt Iarrachtaí, an Úsáid Talún, Athrú ar Úsáid Talún agus Rialáil Foraoiseachta agus Caighdeáin CO2 do charranna tá siad oscailte anois le haghaidh aiseolais ón bpobal ar feadh ceithre seachtaine, go dtí Déardaoin, 26 Samhain 2020. Leagann siad amach cineál agus scóip fhéideartha na n-athbhreithnithe do gach ceann de na hionstraimí beartais seo agus den anailís a dhéanfaidh an Coimisiún sna míonna amach romhainn. Leanfaidh an tréimhse aiseolais tosaigh seo in am trátha le Comhairliúcháin Phoiblí Oscailte eile.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending