Ceangail le linn

Leas ainmhithe

Am le héisteacht le saoránaigh agus muinín a bheith acu as teicneolaíocht maidir le marú

foilsithe

on

Tá an comhrá ar mharú gan néal a chur ag preabadh timpeall na hEorpa ar chúiseanna éagsúla: leas ainmhithe, reiligiún, geilleagar. Ciallaíonn an cleachtas ainmhithe a mharú agus iad fós lán-chomhfhiosach agus úsáidtear é i roinnt traidisiún reiligiúnach, mar na cinn Ghiúdacha agus Mhoslamacha, chun feoil kosher agus halal a tháirgeadh faoi seach, scríobhann Reineke Hameleers.

Tá parlaimint agus Seanad na Polainne ag vótáil ar an Bille cúigear d’ainmhithe, lena n-áirítear, i measc bearta eile, srian ar an bhféidearthacht marú deasghnátha. Tá pobail agus polaiteoirí Giúdacha ar fud na hEorpa ag glaoch ar údaráis na Polainne an cosc ​​ar onnmhairí feola kosher a scriosadh (tá an Pholainn ar cheann de na honnmhaireoirí feola kosher is mó san Eoraip).

Ní chuirtear san áireamh san iarraidh an méid atá curtha in iúl ag Saoránaigh an AE, an Pholainnis, sa vótaíocht Scaoileadh Eurogroup for Animal le déanaí. Is léir go dtacaíonn an chuid is mó díobh le caighdeáin níos airde leasa ainmhithe ag dearbhú: gur cheart go mbeadh sé éigeantach ainmhithe a dhéanamh neamhfhiosach sula ndéantar iad a mharú (89%); ba cheart go mbeadh tíortha in ann bearta breise a ghlacadh a chinntíonn caighdeáin níos airde leasa ainmhithe (92%); ba cheart don AE a cheangal go gcuirfí stangadh ar gach ainmhí sula marófaí iad, fiú ar chúiseanna reiligiúnacha (87%); ba cheart don AE tosaíocht a thabhairt do mhaoiniú do chleachtais mhalartacha chun ainmhithe a mharú ar bhealaí daonnúla a nglacann grúpaí reiligiúnacha leo freisin (80%).

Cé go léiríonn na torthaí go cinnte seasamh na sochaí sibhialta i gcoinne marú gan néal, níor cheart é seo a léiriú mar bhagairt ar shaoirse reiligiúnach, mar déanann cuid acu iarracht é a phictiúr. Léiríonn sé an leibhéal aird agus cúraim a bhíonn ag muintir na hEorpa ar ainmhithe, atá cumhdaithe sa EConradh U. ainmhithe a shainiú mar dhaoine mothaitheacha.

Deir dlí an AE go gcaithfear gach ainmhí a dhéanamh gan aithne sula maraítear é, le heisceachtaí i gcomhthéacs roinnt cleachtas reiligiúnach. Ghlac roinnt tíortha mar an tSlóivéin, an Fhionlainn, an Danmhairg, an tSualainn agus dhá réigiún sa Bheilg (Flóndras agus Wallonia) rialacha níos déine gan aon eisceacht ó stánadh éigeantach ainmhithe sula maraíodh iad.

I bhFlóndras, agus i Wallonia, ghlac an pharlaimint an dlí beagnach d’aon toil (0 vóta ina choinne, gan ach cúpla staonadh ó vótáil). Bhí an dlí mar thoradh ar phróiseas fada de chinnteoireacht dhaonlathach a chuimsigh éisteachtaí leis na pobail reiligiúnacha, agus a fuair tacaíocht thraspháirtí. Tá sé ríthábhachtach a thuiscint go dtagraíonn an toirmeasc do mharú gan néal a chur air agus ní cosc ​​ar mharú reiligiúnach é.

Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo leas níos airde a chinntiú d’ainmhithe a mharaítear i gcomhthéacs deasghnátha reiligiúnacha. Go deimhin an An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia gur tháinig sé chun críche is mór an seans go dtarlóidh fadhbanna tromchúiseacha leasa tar éis an scornach a ghearradh, mar is féidir leis an ainmhí - atá fós feasach - imní, pian agus anacair a mhothú. Chomh maith leis sin, an Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh D'admhaigh (CJEU) “nach ionann modhanna áirithe maraithe a fhorordaíonn deasghnátha reiligiúnacha a dhéantar gan réamh-néal, maidir le freastal ar leibhéal ard leasa ainmhithe tráth an mharaithe”.

Sa lá atá inniu ann is féidir le hainmhithe inchúlaithe cosaint a dhéanamh ar ainmhithe a mharaítear i gcomhthéacs deasghnátha reiligiúnacha gan cur isteach ar na deasghnátha per se. Bíonn sé neamh-chomhfhiosach trí electronarcóis, mar sin tá na hainmhithe fós beo nuair a ghearrtar a scornach.

Tá glacadh le modhanna iontacha ag méadú i measc pobail reiligiúnacha sa Mhalaeisia, san India, sa Mheánoirthear, turcaí, Ghearmáin, An Nua-Shéalainn agus an an Ríocht Aontaithe.

I bhfianaise a bhfuil curtha in iúl ag saoránaigh sa vótaíocht, agus na féidearthachtaí a thairgeann an teicneolaíocht, ba cheart go mbeadh Ballstáit na hEorpa in ann bearta breise a ghlacadh lena n-áiritheofar caighdeáin leasa ainmhithe níos airde, cosúil le réigiún na Beilge i bhFlóndras a thug a leithéid de bheart isteach in 2017 agus atá faoi bhagairt anois é a aisiompú ag an CJEU.

Tá sé thar am ag ár gceannairí a gcinntí a bhunú ar eolaíocht fhónta, cásdlí aonchiallach, roghanna malartacha glactha seachas marú gan luachanna morálta láidre, daonlathacha. Tá sé in am an bealach a réiteach chun dul chun cinn dáiríre san AE in ionad an clog a chasadh ar gcúl.

Is iad tuairimí an údair amháin na tuairimí a léirítear san alt thuas, agus ní léiríonn siad aon tuairimí ar thaobh Tuairisceoir AE.

Leas ainmhithe

Is féidir leis an gcomhshaol agus na hainmhithe a bheith rathúil má bhogann tú chuig feirmeoireacht saor ó chliabháin mar chuid den aistriú inbhuanaitheachta

foilsithe

on

D’fhéadfadh deireadh a chur le cageáil ainmhithe, mar chuid d’athrú claochlaitheach i dtalmhaíocht ainmhithe, an fheirmeoireacht a dhéanamh níos inbhuanaithe agus d’fhéadfadh poist tuaithe níos fearr a thabhairt, aimsíonn tuarascáil nua ó mheitheal smaointe inbhuanaitheachta atá ag obair ar bheartas an AE.

sa tuarascáil nua a seoladh inniu (13 Deireadh Fómhair), rinne an Institiúid um Bheartas Comhshaoil ​​Eorpach (IEEP) iniúchadh ar na buntáistí comhshaoil ​​agus sochaíocha agus na comhbhabhtálacha a bhaineann le deireadh a chur le húsáid cages i dtáirgeadh cearca breith, muca agus coiníní san AE.

Má tá sé péireáilte le gníomhartha uaillmhianacha maidir le dul i ngleic le ró-thomhaltas, allmhairí próitéine a laghdú agus tiontú orgánach ar scála mór d’fheirmeoireacht ainmhithe a chur i bhfeidhm, d’fhéadfadh aistriú feirmeoireachta saor ó chliabháin an claochlú comhshaoil ​​agus socheacnamaíoch a bhfuil géarghá leis a spreagadh.

Choimisiúnaigh Compassion in World Farming an staidéar chun measúnú bunaithe ar fhianaise a sholáthar agus chun lucht déanta beartas an AE a chur ar an eolas roimh phríomhchinneadh ar cheart deireadh a chur le húsáid cages i bhfeirmeoireacht ainmhithe. Níos luaithe an mhí seo, fuair an Coimisiún Eorpach Tionscnamh Eorpach do Shaoránaigh arna shíniú ag 1.4 milliún duine ar fud na hEorpa ag éileamh go gcuirfí deireadh le húsáid cages i bhfeirmeoireacht an AE de réir a chéile. Tá sé mhí ag an gCoimisiún freagra a thabhairt ar an 'Cuir deireadh le hAois an Cage' tionscnamh.

Dúirt Olga Kikou, Ceann na Trócaire in World Farming EU agus duine de lucht eagraithe an Tionscnaimh: “Tá feirmeoireacht monarchan ar cheann de na ciontóirí is measa as an miondealú sistéamach ar ár bplainéad amháin agus an t-aon phláinéid. Ní amháin gur siombail é an cage dár gcóras bia agus feirmeoireachta briste ach tá sé ar cheann de na príomhcholúin a choinníonn an tsamhail as dáta seo beo. Tá réabhlóid bia agus feirmeoireachta de dhíth orainn. Tosaímid trí dheireadh a chur le haois an chliabháin! ”

Dúirt Elisa Kollenda, anailísí beartais san Institiúid um Bheartas Comhshaoil ​​Eorpach: “Faigheann ár dtaighde amach gur féidir le hinbhuanaitheacht chomhshaoil ​​agus leas ainmhithe araon a bheith mar thoradh ar aistriú i dtreo feirmeoireachta saor ó chaighean mar chuid d’athrú inbhuanaitheachta níos leithne. Léiríonn an Straitéis Feirme go Forc le déanaí an gá le reachtaíocht leasa ainmhithe feirme a athbhreithniú agus a fheabhsú in éineacht le go leor céimeanna eile chun inbhuanaitheacht táirgeachta agus tomhaltais a fheabhsú. Caithfidh na naisc idir an dá cheann a bheith níos soiléire sa díospóireacht. "

  1. Ar feadh níos mó ná bliain amháin, Fulaingt i bhFeirmeoireacht Dhomhanda i mbun feachtais ar son leas ainmhithe feirme agus bia agus feirmeoireacht inbhuanaithe. Tá os cionn aon mhilliún tacadóir agus uiríoll againn i 11 tír Eorpach, na SA, an tSín agus an Afraic Theas.
  1. An An Institiúid um Bheartas Comhshaoil ​​Eorpach (IEEP) Is meitheal smaointe inbhuanaitheachta é le breis agus 40 bliain de thaithí, tiomanta do bheartas inbhuanaitheachta fianaise-bhunaithe agus tionchar-tiomáinte a chur chun cinn ar fud an AE agus an domhain. Oibríonn IEEP le raon de lucht déanta beartas, ón leibhéal áitiúil go dtí an leibhéal Eorpach, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus an earnáil phríobháideach, chun taighde, anailís agus comhairle beartais atá bunaithe ar fhianaise a sholáthar. Tá obair IEEP neamhspleách agus bunaithe ar shraith éagsúil tuairimí, agus é mar aidhm eolas a chur chun cinn agus feasacht a ardú; agus ceapadh beartais bunaithe ar fhianaise a chur chun cinn ar mhaithe le hinbhuanaitheacht níos mó san Eoraip.
  1. Inniu, an 13 Deireadh Fómhair 2020, chuir IEEP an 'Aistriú i dtreo feirmeoireachta gan cage san AE' tuairisc a thabhairt d’ionadaithe ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gCoimisiún Eorpach ag seimineár gréasáin arna eagrú ag Compassion in World Farming.

Rinne IEEP staidéar neamhspleách, arna choimisiúnú ag Compassion in World Farming, ar an gcaoi a bhféadfadh aistriú chuig feirmeoireacht saor ó chliabháin tacú le haistriú inbhuanaitheachta san earnáil feirmeoireachta ainmhithe agus buntáistí dearfacha níos leithne a sholáthar don tsochaí. Cuirtear i láthair sa tuarascáil rogha uirlisí beartais agus gníomhartha geallsealbhóirí a thacódh le haistriú chuig AE saor ó chliabháin, arna dtiomsú trí chomhairliúcháin le páirtithe leasmhara agus trí athbhreithniú litríochta. Déanann sé cur síos ar thrí chás faoin gcaoi ar féidir aghaidh a thabhairt ag an am céanna ar leas ainmhithe feirme agus ar inbhuanaitheacht táirgeachta agus tomhaltais. Is féidir a bheith ag súil le himpleachtaí níos mó do bheagnach gach gné den inbhuanaitheacht má bhíonn athruithe ar scála tomhaltais agus táirgeachta táirgí ainmhithe ag gabháil leis an aistriú saor ó cháis agus má tá imeacht substaintiúil ann ón úsáid mhórscála reatha de fhothaí tiubhaithe, lena n-áirítear próitéiní allmhairithe.

  1. An 2 Deireadh Fómhair 2020, rinne an Coimisiún Eorpach a fuarthas Tionscnamh Eorpach do Shaoránaigh arna shíniú ag 1.4 milliún duine i 28 tír Eorpach a iarrann ar an AE deireadh a chur de réir a chéile le húsáid cages d’ainmhithe feirme. 'Críochnaigh an Aois Cage'an t-aon séú Tionscnamh Saoránach Eorpach' a shroich an tairseach riachtanach 1 mhilliún síniú ó seoladh an chéad Tionscnamh breis agus ocht mbliana ó shin. Is é an chéad Tionscnamh rathúil é d’ainmhithe feirme.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Leas ainmhithe

Aontaíonn parlaiminteoirí agus ceannairí pobail Ghiúdacha ó gach cearn den Eoraip glaoch ar an bPolainn bille leasa ainmhithe a scriosadh ag iarraidh cosc ​​a chur ar onnmhairiú feola kosher

foilsithe

on

Tá súil le vóta ar an mbille leasa ainmhithe i Seanad na Polainne amárach (13 Deireadh Fómhair).

Tháinig an iliomad parlaiminteoirí ó gach cearn den Eoraip, lena n-áirítear Seanadóirí, Básanna, FPEanna agus Teach Tiarnaí na RA, agus ceannairí pobail Ghiúdacha as tíortha Eorpacha éagsúla le chéile i litir ag iarraidh ar údaráis na Polainne cuid de bhille leasa ainmhithe a lorg a lorgaíonn a toirmeasc ar onnmhairiú feola kosher ón bPolainn, scríobhann .

Tá súil le vóta ar an mbille seo i Seanad na Polainne amárach (13 Deireadh Fómhair).

Chuirfeadh aistriú chun cosc ​​a chur ar onnmhairiú feola kosher ón bPolainn isteach go mór ar phobail Ghiúdacha ar fud na mór-roinne atá, de réir méid nó acmhainní teoranta, ag brath go mór ar an bPolainn mar sholáthraí feola kosher. Tá an tír seo ar cheann de na honnmhaireoirí Eorpacha is mó de fheoil kosher.

Chuir na parlaiminteoirí agus sínitheoirí ceannairí Giúdacha béim freisin go leagann an bille fasach contúirteach toisc go gcuireann sé cearta leasa ainmhithe go soiléir chun tosaigh ar cheart bunúsach Eorpach saoirse reiligiúin.

In Airteagal 10, luaitear i gcairt an AE um chearta bunúsacha: “Tá sé de cheart ag gach duine saoirse smaoinimh, coinsiasa agus reiligiúin. Cuimsíonn an ceart seo saoirse chun reiligiún, creideamh agus saoirse a athrú, ina n-aonar nó i bpobal le daoine eile, agus go poiblí nó go príobháideach, chun reiligiún nó creideamh a léiriú, in adhradh, i dteagasc, i gcleachtadh agus i urramú ”.

D'ardaigh na sínitheoirí freisin nach bhfuil aon fhianaise eolaíoch dhochloíte ann chun tacú le héilimh go bhfuil shechita, an modh maraithe kosher, níos cruálach ná tromlach na marú a tharlaíonn ó lá go lá, san Eoraip.

Ina litir, scríobh na sínitheoirí chuig rialtas na Polainne, “Trí thoirmeasc a chur ar onnmhairiú táirgí a léiríonn dearbhphrionsabal lárnach de chreideamh agus de chleachtas Giúdach do go leor, tá teachtaireacht láidir á seoladh agat go bhfuil dlíthe a chuireann bac éifeachtach ar shaol na nGiúdach san Eoraip inghlactha. ''

“Is ar na cúiseanna seo - agus thar ceann na mílte Giúdach a ndéanaimid ionadaíocht orthu mar Cheannairí Pobail agus Parlaiminteoirí - impímid ar rialtas na Polainne, a Pharlaimint agus a Seanadóirí an ghné seo den bhille a stopadh."

Dúirt Rabbi Menachem Margolin, Cathaoirleach Chumann Giúdach na hEorpa a thionscain an litir, i ráiteas: “Níl aon rud den sórt sin mar cheist pholaitiúil náisiúnta snas. D’fhéadfadh iarmhairtí an bhille seo a bheith tubaisteach agus as cuimse do Ghiúdaigh i ngach áit san Eoraip, agus freisin don iliomad duine a bhfuil meas acu ar an tsaoirse saoirse reiligiúin a chleachtadh. ''

“Féachfar leis an mbille, má ritear é, mar dhearbhú go bhfuil sé ina shéasúr oscailte d’aon duine a chuireann i gcoinne gnéithe de dhlí, chreideamh agus chleachtas na nGiúdach. Caithfear é a stopadh, ’’ a dúirt sé.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Leas ainmhithe

Is ábhar mór imní do Ghiúdach Eorpach an bille leasa ainmhithe atá beartaithe sa Pholainn

foilsithe

on

Rabbi Menachem Margolin: "Cuireann an dréacht-dlí seo éilimh neamhchruthaithe agus neamheolaíoch faoi leas ainmhithe os cionn saoirse reiligiúin, ag sárú colún lárnach de chairt um chearta bunúsacha an AE."

Is ábhar mór imní do Ghiúdach na hEorpa reachtaíocht atá beartaithe sa Pholainn chun marú reiligiúnach ainmhithe a thoirmeasc lena n-onnmhairiú, "a dúirt Rabbi Menachem Margolin, cathaoirleach Chumann Giúdach na hEorpa (EJA) Déardaoin (1 Deireadh Fómhair), scríobhann

Tá an bille leasa ainmhithe, mar a thugtar air, arna mholadh ag an bpáirtí rialaithe Dlí agus Cirt (PiS), tar éis Cumann na dToscairí nó Sjem a rith agus tá cead á lorg aige anois sa Seanad.

D’fhéadfadh iarmhairtí ollmhóra a bheith aige do phobail Ghiúdacha na hEorpa mar go bhfeicfeadh sé cuid lárnach agus ríthábhachtach de chleachtas Giúdach, an shechita, a tharla leis na mílte bliain ag cur isteach air agus a scriosadh go héifeachtach - rochtain agus soláthar feola kosher.

Maidir le Giúdaigh na hEorpa, tá aláraim iomadúla dearga agus gealánacha ag gabháil leis an reachtaíocht freisin. Taispeánann an stair arís agus arís eile go dtosaíonn an salvo tosaigh in iarrachtaí pobail Ghiúdacha a phionósú, a laghdú, a imeallú agus a scriosadh i ndeireadh na dála le toirmisc ar dhearbhphrionsabail lárnacha an chreidimh Ghiúdaigh mar dhlíthe kosher agus circumcision, sula dtéann sé isteach i gcríoch i bhfad níos dorcha.

Cuireann gníomhaithe leasa ainmhithe i gcoinne marú ainmhithe le haghaidh feola kosher toisc go gcoisceann sé néal a chur sula ngearrtar scornach na n-ainmhithe. Diúltaíonn lucht tacaíochta an chleachtais éilimh go bhfuil sé cruálach agus deir siad go spreagann sé bás gasta daonna don ainmhí.

“Cuireann an dréacht-dlí seo éilimh neamhchruthaithe agus neamheolaíoch ar leas ainmhithe os cionn saoirse reiligiúin, ag sárú colún lárnach de chairt um chearta bunúsacha an AE,’ ’a dúirt Rabbi Margolin ina ráiteas.

In Airteagal 10, luaitear sa chairt: "Tá sé de cheart ag gach duine saoirse smaoinimh, coinsiasa agus reiligiúin. Cuimsíonn an ceart seo saoirse chun reiligiún, creideamh agus saoirse a athrú, ina aonar nó i bpobal le daoine eile, agus go poiblí nó go príobháideach, chun reiligiún nó creideamh a léiriú, in adhradh, i dteagasc, i gcleachtadh agus i urramú. "

 Sa bhille, tugadh faoi deara Margolin “déanann sé iarracht chomh scanrúil smacht a chur ar chleachtas Giúdach agus é a chur trí chumhacht a thabhairt don Aire Talmhaíochta cáilíochtaí daoine a dhéanann marú reiligiúnach a chinneadh”.

Tugann an ‘schochet’, an duine a bhfuil sé de chúram air an marú a dhéanamh, blianta d’oiliúint leanúnach a dhéanamh agus tá sé tiomanta, faoi dhlí docht na nGiúdach, a chinntiú go dtéann an t-ainmhí faoin bhfulaingt agus an strus is lú agus is féidir roimh an marú féin agus lena linn, a mhínigh an rabbi.

Lean sé air: "Éileoidh an dréacht-dlí freisin méid na feola kosher a theastaíonn ón bpobal Giúdach áitiúil a chinneadh. Conas is féidir é sin a dhéanamh? Trí liosta Giúdach sa Pholainn a chruthú agus a mhaoirsiú"? Má ritear é, tá gealltanas dorcha agus sinistriúil ann do Ghiúdaigh, ag dul siar ar shlí bheatha, áit ar díríodh cleachtas agus creideamh ar dtús mar chéad chéimeanna ar an mbóthar go dtí ár ndíothú sa deireadh. "

Tá an Pholainn ar cheann de na honnmhaireoirí Eorpacha feola kosher is mó.

"Tá caidreamh torthúil agus comhoibritheach bainte amach ag Giúdach na hEorpa leis an bPolainn mar phríomhsholáthraí feola kosher dár bpobail. Is í an Pholainn, i ndáiríre, soláthróir lárnach dár riachtanais. Caithfear an cheist a chur, cén fáth anois? Cén chríoch? " d’iarr ar Rabbi Margolin, a d’áitigh ar rialtas na Polainne, a pharlaimint, a Sheanadóirí agus Uachtarán na Polainne an dlí seo a stopadh.

"Ní amháin seasamh leis na luachanna atá cumhdaithe sa Chairt Eorpach um chearta bunúsacha a chosnaíonn saoirse reiligiúin ach ráiteas soiléir dlúthpháirtíochta a thabhairt go seasfaidh sé le Giúdach na hEorpa agus go dtacóidh sé leis mar chuid intreach de chreatlach sóisialta na hEorpa, agus ní íobairt dúinn, ár gcreideamh agus ár gcleachtas ar altóir na polaitíochta, "a dúirt Rabbi Margolin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending