Ceangail le linn

Leas ainmhithe

Leas agus cosaint ainmhithe: mínítear dlíthe an AE

foilsithe

on

Dún gleoite cat fiáin na hEorpaCat fiáin Eorpach © AdobeStock / creativenature.nl

Tá cuid de na caighdeáin leasa ainmhithe is airde ar domhan ag an AE. Faigh amach conas a chosnaíonn an reachtaíocht fiadhúlra, peataí chomh maith le hainmhithe feirme agus saotharlainne.

Tá an tAontas Eorpach tar éis leas ainmhithe a mholadh le breis agus 40 bliain agus aithnítear go forleathan é mar cheannaire domhanda, le cuid de na caighdeáin leasa ainmhithe is fearr ar domhan. Bhí tionchar dearfach ag rialacha an AE freisin ar reachtaíocht i dtíortha neamh-AE. Baineann siad go príomha le hainmhithe feirme (ar an bhfeirm, le linn iompair agus marú), ach freisin fiadhúlra, ainmhithe saotharlainne agus peataí.

Leas ainmhithe feirme

Rialacha an chéad AE ag cosaint ainmhithe feirme ag dul siar go 1970s. An 1998 treoir chun ainmhithe feirme a chosaint caighdeáin ghinearálta bunaithe maidir le cosaint gach ainmhí a choimeádtar chun bia, olann, craiceann, fionnaidh nó críocha feirmeoireachta eile a tháirgeadh - lena n-áirítear iasc, reiptílí agus amfaibiaigh - agus tá sé bunaithe ar an An Coinbhinsiún Eorpach um Ainmhithe a Chosaint chun críocha Feirmeoireachta de 1978.

Léiríonn rialacha an AE maidir le leas ainmhithe na cúig shaoirse mar a thugtar orthu:
 • Saoirse ón ocras agus an tart
 • Saoirse ó mhíchompord
 • Saoirse ó phian, gortú agus galar
 • Saoirse chun gnáth-iompar a chur in iúl
 • Saoirse ó eagla agus anacair

Rialacha an AE maidir le cosaint agus leas ainmhithe le linn iompair ceadaíodh iad i 2004. Mar sin féin, i rún a glacadh an 14 Feabhra 2019, d’iarr an Pharlaimint forfheidhmiú níos fearr, smachtbhannaí agus amanna turais laghdaithe.

An 19 Meitheamh 2020 bhunaigh FPEnna coiste fiosrúcháin le scrúdú a dhéanamh ar sháruithe líomhnaithe i gcur i bhfeidhm rialacha leasa ainmhithe an AE le linn iompair laistigh agus lasmuigh den AE.

Leagann rialacha eile an AE caighdeáin leasa d’ainmhithe feirme le linn néal agus marú, chomh maith le coinníollacha pórúcháin do chatagóirí ainmhithe ar leith mar laonna, muca agus cearca breith.

I mí Dheireadh Fómhair 2018, ghlac FPEnna rialachán nua maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta srian a chur ar úsáid cógais chun cúiteamh a dhéanamh ar dhroch-choinníollacha nó chun go bhfásfaidh ainmhithe níos gasta.

Ag teacht le cur i láthair an nua Straitéis Feirme go Forc le haghaidh talmhaíochta níos inbhuanaithe, tá an Coimisiún Eorpach ag déanamh meastóireachta faoi láthair ar reachtaíocht uile an AE maidir le leas ainmhithe feirme.

Cosaint fiadhúlra

Tá na 500 éan fiáin a fhaightear go nádúrtha san AE faoi chosaint ag an Treoir maidir le hÉin, agus an Treoir maidir le Gnáthóga Tá sé mar aidhm aige caomhnú speicis ainmhithe neamhchoitianta, faoi bhagairt nó endemic agus cineálacha tréith gnáthóige.

Seoladh Tionscnamh Pailneoirí an AE in 2018 chun dul i ngleic leis an meath feithidí pailniú fiáine, go háirithe beacha. D'iarr an Pharlaimint a laghdú breise ar lotnaidicídí agus níos mó cistí le haghaidh taighde. I dtuarascáil a glacadh i mí Eanáir 2018, dúirt an Pharlaimint cheana féin ba cheart cineálacha beacha réigiúnacha agus áitiúla a chosaint níos fearr.

Míolta móra agus deilfeanna cosanta ó ghabháil agus marú in uiscí an AE. Ina theannta sin, bhí an AE ina chosantóir i gcónaí ar chur chun feidhme iomlán an moratorium ar míol mór tráchtála i bhfeidhm ó 1986.

Rialachán AE toirmeasc ar thrádáil táirgí séala.

Tá rialacha ar modhanna gaisteoireachta, ag toirmeasc gaistí leachta a úsáid chun ainmhithe fiáine a ghabháil san AE agus caighdeáin dhaonna a leagan síos.

Cuireann an AE forálacha an An Coinbhinsiún ar Thrádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fána agus Flóra Fiáine i mBaola (Cites) trína Na Rialacháin Trádála Fiadhúlra chun a chinntiú nach dtiocfaidh speicis i mbaol mar gheall ar thrádáil i dtáirgí fiadhúlra.

I mBealtaine 2020, chuir an Coimisiún a Straitéis Bithéagsúlachta nua uaillmhianach mar chuid den Beart Glas an AE.

Zúnna

Rialacha an AE maidir le hainmhithe fiáine a choinneáil i zúnna iarracht a dhéanamh a ról i gcaomhnú na bithéagsúlachta a neartú agus caighdeáin a leagan síos do bhearta cosanta, lena n-áirítear cóiríocht oiriúnach d’ainmhithe.

Tástáil ainmhithe chun críocha eolaíochta

Chruthaigh an AE creat dlíthiúil a rialaíonn staidéir ar ainmhithe chun cógais nua a fhorbairt, le haghaidh staidéir fiseolaíocha agus chun breiseáin nó ceimiceáin bia a thástáil. Tá na rialacha bunaithe ar phrionsabal na dtrí R:

 • Athsholáthar (úsáid modhanna malartacha a chothú)
 • Laghdú (ag iarraidh níos lú ainmhithe a úsáid chun an chuspóra chéanna)
 • Mionchoigeartú (iarrachtaí chun pian agus fulaingt a íoslaghdú)

Tá cosc ​​ar thástáil ainmhithe ar chosmaidí agus ar mhargaíocht táirgí den sórt sin san AE. I rún a glacadh in 2018, d’iarr an Pharlaimint go toirmeasc domhanda ar thástáil ainmhithe ar chosmaidí.

Cosaint peataí

Chun clampáil síos ar an trádáil neamhdhleathach i madraí agus cait, D'iarr an Pharlaimint plean gníomhaíochta ar fud an AE, smachtbhannaí níos déine agus clárú éigeantach i rún a glacadh an 12 Feabhra 2020.

Chun aghaidh a thabhairt ar ábhair imní na nEorpach a mheasann peataí mar chuid dá dteaghlaigh, Tá cosc ​​curtha ar fhionnaidh cat agus madraí san AE ó 2008. Cuireann an reachtaíocht cosc ​​ar fhionnaidh cat agus madraí a allmhairiú nó a onnmhairiú agus a onnmhairiú agus a onnmhairiú agus na táirgí go léir a bhfuil fionnaidh den sórt sin iontu.

Buíochas le comhchuibhiú Rialacha an AE maidir le taisteal le peataí, tá saoirse ag daoine bogadh lena gcairde fionn laistigh den Aontas Eorpach. Tá an pas peataí nó is é an deimhniú sláinte ainmhithe an t-aon cheanglas atá ar mhadraí, cait agus raithní taisteal thar theorainneacha an AE, ach amháin eisceachtaí áirithe.

Leas ainmhithe

Geallann #FishWelfareGuidelines leas níos airde do na milliúin iasc

foilsithe

on

D’fhoilsigh Ardán an AE ar Leas Ainmhithe inniu (24 Meitheamh) treoirlínte dea-chleachtais maidir le cáilíocht agus láimhseáil uisce ar mhaithe le leas iasc feirme. Is iad na treoirlínte sainchomhartha an chéad chéim nithiúil ar leibhéal an AE chun caighdeáin leasa níos airde a chur i bhfeidhm i bhfeirmeacha éisc.

Is iasc sláintiúil iad iasc sona, ach is beag atá déanta go dtí seo ar leibhéal an AE chun leas na n-iasc a thógtar i mbunaíochtaí dobharshaothraithe na hEorpa a fheabhsú. Arna ghlacadh d’aon toil ag Ardán an AE ar Leas Ainmhithe, d’fhorbair grúpa oibre faoi stiúir na Gréige (an táirgeoir is mó d’iasc feirme san AE) na treoirlínte, mar aon leis an Spáinn, an Iodáil, an Ghearmáin, an Danmhairg, agus an Iorua móide rannpháirtithe ón grúpaí sochaí sibhialta, earnáil na dobharshaothraithe, agus saineolaithe sa réimse.

Sainaithníonn na treoirlínte bagairtí coitianta sa dobharshaothrú, lena n-áirítear géarbhrúiteoirí a bhféadfadh gortú, pian, anacair agus fulaingt a bheith mar thoradh orthu ... (agus) a bhféadfadh éifeachtaí fadtréimhseacha a bheith acu agus strusóirí ainsealacha a d’fhéadfadh 'san fhadtéarma dochar a dhéanamh d'fheidhm imdhíonachta, d'fhás agus feidhm atáirgthe '. Tugtar creat agus treoir phraiticiúil chun an fhulaingt ar fheirmeacha éisc na hEorpa a laghdú agus táirge ardchaighdeáin a tháirgeadh go hinbhuanaithe do thomhaltóirí.

Tagann glacadh an treoirlínte ag an Ardán ag am an-rathúil mar go bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún treoracha den sórt sin a úsáid mar chuid dá dtreoirlínte straitéiseacha nua d’fhorbairt inbhuanaithe dobharshaothraithe san AE, atá le glacadh níos déanaí i mbliana. Tá sé tábhachtach go dtógfadh an Coimisiún ar na treoirlínte seo chun caighdeáin chuimsitheacha a fhorbairt d’fheirmeoireacht, iompar agus marú, d’iasc feirme.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Eurogroup for Ainmhithe Reineke Hameleers: “Le ró-fhada tá na hainmhithe íogaire suimiúla seo mar‘ speicis Cinderella ’na hEorpa, dearmad déanta orthu agus fágtha ar an gclaí. Déantar feirmeoireacht ar níos mó ná 6 billiún iasc gach bliain laistigh den AE. Tá siad á dtógáil i réimse córas feirmeoireachta agus i dtimpeallachtaí mínádúrtha, níl trealamh deartha chun gortú a sheachaint agus níl nósanna imeachta deartha chun fulaingt ó láimhseáil a íoslaghdú.

"Aithnítear go forleathan an nasc idir leibhéil mhéadaithe struis agus easpa imdhíonachta níos airde. Bíonn leibhéil struis níos airde mar thoradh ar dhrochchleachtais feirmeoireachta ar fheirmeacha éisc agus ar deireadh thiar le drochshláinte éisc. Is iasc sláintiúil iad iasc sona, agus ní féidir neamhaird a dhéanamh air seo a thuilleadh.

"Tá ár bhfoireann Eurogroup for Ainmhithe bródúil as a bheith in ann ár gcuid a dhéanamh i gcruthú na dtreoirlínte sainchomhartha seo, agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an nGréig as an lámh in uachtar a ghlacadh in éineacht le príomhthíortha eile dobharshaothraithe an AE. Tá DG á spreagadh againn. Tá pleananna ag MARE tógáil orthu a thuilleadh, agus táimid ag tnúth le bheith ag obair leis an gCoimisiún chuige seo. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Iompar ainmhí

Vótálann FPEanna don Choiste Fiosrúcháin nua ar #AnimalTransport

foilsithe

on

Inniu (19 Meitheamh), Parlaimint an AE go mór vótáil i bhfabhar de bhunú a An Coiste Fiosrúcháin ar iompar ainmhithe. Tá Compassion in Farming World agus CEITHRE PAWS thar a bheith sásta le toradh na vótála. Faoi láthair, tá ballstáit an AE ag cur dlí an AE i bhfeidhm go dona atá i gceist chun na milliúin ainmhithe feirme a iompraítear na mílte míle a chosaint lena marú, lena bpórú nó lena ramhrú tuilleadh gach bliain.

Ní mór don AE roinnt fadhbanna leanúnacha fada a réiteach a bhaineann le dlí an AE maidir le hiompar ainmhithe a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear plódú, mainneachtain na stadanna scíthe riachtanacha a sholáthar, bia agus uisce, iompar i bhfíor-theas, iompar ainmhithe mí-oiriúnacha agus córacha leapa neamhleor .

Leanann cinneadh Pharlaimint an AE tonn gníomhaíochtaí a rinne an tsochaí shibhialta agus institiúidí an AE, ag ardú bratacha dearga ar an gceist. Coimisiún an AE le déanaí Straitéis 'Farm To Fork' luaitear go soiléir go bhfuil sé i gceist ag Coimisiún an AE an reachtaíocht maidir le hiompar ainmhithe a athbhreithniú. I mí na Nollag na bliana seo caite, thug Comhairle an AE chun suntais go bhfuil ‘easnaimh agus neamhréireachtaí soiléire fós ann’ maidir leis na dúshláin a bhaineann le hiompar fad-achair ina conclúidí maidir le leas ainmhithe.

Dúirt Olga Kikou, Ceann Trá an AE um Fheirmeoireacht Dhomhanda: “Tá dóchas ag baint le vóta na Parlaiminte na huaireanta iompair ainmhithe a chur faoi réim. Gach bliain iompraítear na milliúin ainmhithe feirme beo ar thurais fhada ghruama, go minic i ndálaí scagtha, teoranta, agus go minic ag trampáil ar a chéile. I rith an tsamhraidh, déantar iad a iompar i dteochtaí arda scanrúil, díhiodráitithe agus ídithe. Caillfidh cuid acu. I gcás go leor, is iad seo na huaireanta céasta deireanacha sula sroicheann siad an seamlas. Ba cheart go gcosnódh dlí an AE ainmhithe ó fhulaingt den sórt sin, ach fós ní chomhlíonann mórchuid tíortha an AE na ceanglais dhlíthiúla maidir le hiompar agus ligfidh siad don chruálacht sin leanúint ar aghaidh. Caithfidh sé seo stopadh. Caithfidh an AE líon agus fad foriomlán na n-iompar a laghdú sa deireadh agus deireadh a chur le honnmhairí ainmhithe lasmuigh de theorainneacha an AE. "

Dúirt CEATHAIR PAWS Stiúrthóir na hOifige um Beartas Eorpach, Pierre Sultana: “Cloch mhíle do leas ainmhithe is ea cinneadh an lae inniu. Thapaigh an Pharlaimint an deis aghaidh a thabhairt ar fhulaingt ainmhithe le linn iompair. Cáineadh sáruithe córasacha le linn iompar ainmhithe le blianta. Déanfaidh an Coiste Fiosrúcháin imscrúdú ar sháruithe agus ar dhrochriarachán an Rialacháin um Iompar Ainmhithe ag an gCoimisiún Eorpach agus ag ballstáit an AE. Mar sin, comhlíonann an Pharlaimint, mar ionadaíocht a toghadh go díreach ó shaoránaigh na hEorpa, a tasc is tábhachtaí, eadhon maoirseacht agus rialú daonlathach a fheidhmiú. Is comhartha soiléir é seo do bhallstáit agus don Choimisiún Eorpach níos mó a dhéanamh chun fulaingt ainmhithe a sheachaint agus rialáil an AE a fhorfheidhmiú. "

 1. An togra Chuir Comhdháil Uachtarán na Parlaiminte Eorpaí an 11 Meitheamh ar aghaidh. Le linn an téarma reachtaíochta roimhe seo, ghlac Parlaimint na hEorpa Tuarascáil Feidhmithe ar iompar beo agus tháinig sí ar an gconclúid go raibh gá go deimhin le Coiste Fiosrúcháin ar bheo (2018/2110 (INI), Pointe 22). De réir fhorbhreathnú an Choimisiúin Eorpaigh tuarascálacha iniúchta ar iompar ainmhithe le talamh agus ag farraige, bíonn neamh-chomhlíonadh forleathan agus cliseadh rialta ag údaráis na mBallstát an dlí seo a fhorfheidhmiú. Tháinig Cúirt Iniúchóirí na hEorpa i gcrích freisin ina tuairisc a thabhairt maidir le reachtaíocht leasa ainmhithe a chur i bhfeidhm go bhfuil 'laigí ann i réimsí áirithe a bhaineann le saincheisteanna leasa' le linn iompair.
 2. Is ionstraim imscrúdaithe é an Coiste Fiosrúcháin ar féidir le Parlaimint an AE cinneadh a bhunú chun dul i ngleic le saincheisteanna práinneacha sochaíocha. Sna téarmaí reachtacha a chuaigh thart, mar shampla bhunaigh Parlaimint an AE coistí speisialta tar éis na scannail LuxLeaks agus galair na mbó buile.
 3. Fulaingt i bhFeirmeoireacht Dhomhanda i mbun feachtais ar son leas ainmhithe feirme agus bia agus feirmeoireacht inbhuanaithe le breis agus 50 bliain. Tá os cionn aon mhilliún lucht tacaíochta agus uiríll againn in aon tír déag déag, na SA, an tSín agus an Afraic Theas. Tá ár n-Oifig AE i mbun feachtais chun deireadh a chur le húsáid córais éadrócaireach i gcaighean, ag laghdú ár dtomhaltas táirgí ainmhithe, deireadh a chur le hiompar ainmhithe beo fad-achair agus onnmhairí ainmhithe beo lasmuigh den AE, agus caighdeáin níos airde leasa ainmhithe, lena n-áirítear iasc. .
 4. A CEATHAIR PAWS Is í an eagraíocht leasa ainmhithe dhomhanda d’ainmhithe atá faoi thionchar an duine, a nochtann fulaingt, a tharrthálann ainmhithe i ngátar agus a chosnaíonn iad. Bunaithe ag Heli Dungler i Vín i 1988, díríonn CEITHRE PAWS ar ainmhithe compánaigh lena n-áirítear madraí agus cait fáin, ainmhithe feirme agus ainmhithe fiáine a choimeádtar i ndálaí míchuí, chomh maith le criosanna tubaiste agus coinbhleachta. Le feachtais agus tionscadail inbhuanaithe, soláthraíonn CEITHRE PAWS cabhair thapa agus cosaint fhadtéarmach d’ainmhithe atá ag fulaingt.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Leas ainmhithe

Taispeánann pobalbhreith nua go seasann saoránaigh an AE do #Wolves

foilsithe

on

Tacaíonn saoránaigh na hEorpa le cosaint mac tíre, agus cuireann a bhformhór i gcoinne marú mac tíre in imthosca ar bith. Is é seo príomhthoradh pobalbhreithe i measc daoine fásta ar fud sé thír AE a choimisiúnaigh Eurogroup for Animal. Tá sé thar am do pholaiteoirí éisteacht le guth a dtoghthóirí agus a chinntiú go ndéantar cosaint dhian ar an speiceas.

Rinne Savanta ComRes i sé bhallstát den AE - an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Spáinn, an Pholainn agus an Fhionlainn iarracht an tuiscint agus an dearcadh atá ag an bpobal i leith cosaint mac tíre ar fud na hEorpa a thuiscint níos fearr.

Léirigh na 6,137 saoránach AE a d’fhreagair leibhéal ard tacaíochta ar an iomlán do chosaint mac tíre, go háirithe sa Pholainn, sa Spáinn agus san Iodáil, agus leibhéal mór feasachta faoi na buntáistí a bhaineann le madraí dá n-éiceachóras áitiúil. Deir formhór na ndaoine fásta gur annamh nó nach nglactar le marú mac tíre in imthosca ar bith a ndearnadh tástáil orthu, fiú nuair a rinne siad ionsaí ar ainmhithe feirme (55%), nó chun méid a ndaonra a rialú (55%).

Cé go raibh pobal na sealgairí agus roinnt ballstát ag éileamh go mbeadh níos mó solúbthachta ann maidir lena ndaonraí mac tíre a bhainistiú, easaontaíonn saoránaigh an AE a ndearnadh suirbhé orthu. Ina áit sin, aontaíonn 86% de na freagróirí ar fud na sé thír a ndearnadh suirbhé orthu gur cheart do rialtais náisiúnta agus don AE na huirlisí a mhaoiniú agus a threalmhú d’fheirmeoirí chun ainmhithe feirme a chosaint ar ionsaithe mac tíre. Aontaíonn 93% d’aosaigh go bhfuil sé de cheart ag madraí a bheith ann san fhiáine. Ar an gcaoi chéanna, aontaíonn 89% go mbaineann madraí lenár dtimpeallacht nádúrtha díreach cosúil le sionnaigh, fianna nó giorriacha, agus aontaíonn 86% gur cheart glacadh le madraí chun cónaí ina dtíortha faoi seach.

Aontaíonn trí cheathrú ar a laghad d’aosaigh faoi agallamh gur chóir d’fheirmeoirí agus do dhaoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe maireachtáil le madraí agus ainmhithe fiáine eile gan dochar a dhéanamh dóibh (78%). Cé go gceapann 38% go bhfuil madraí ina mbaol do dhaoine, ní deir ach 39% go mbeadh a fhios acu conas iad féin a iompar dá dtiocfaidís ar mhadadh - mar sin is léir go gcaithfear níos mó a dhéanamh chun oideachas a chur ar shaoránaigh an lae inniu faoi conas maireachtáil taobh le madraí arís. .

“Taispeánann an taighde seo go cinnte go dtacaíonn saoránaigh Eorpacha go láidir le cosaint do mhadraí, agus go gcuireann siad i gcoinne a marú in imthosca ar bith,” a deir Reineke Hameleers, POF Eurogroup for Ainmhithe.

“Tá súil againn go n-oibreoidh polaiteoirí institiúidí an AE agus ballstáit le chéile anois chun a chinntiú go gcoinnítear na leibhéil chosanta reatha fad is a chuirtear maoiniú náisiúnta agus AE ar fáil chun uirlisí nuálacha a fhorbairt agus a sholáthar d’fheirmeoirí chun ainmhithe feirme a chosaint ar ionsaí mac tíre agus caoinfhulaingt agus sóisialta a mhéadú. inghlacthacht. Déanta na fírinne, iarrann Straitéis Bithéagsúlachta an AE a foilsíodh le déanaí go 2030 ar bhallstáit tiomantas a thabhairt gan meath a dhéanamh ar chaomhnú speiceas faoi chosaint, cosúil leis an mac tíre. "

Iarrann Straitéis Bithéagsúlachta an AE go 2030, a dréachtaíodh mar chuid de Bheart Glas an AE, ar bhallstáit a chinntiú go bhfuil 30% ar a laghad de speicis agus gnáthóga nach bhfuil i stádas fabhrach faoi láthair sa chatagóir sin nó go léiríonn siad treocht láidir dearfach. I bhfianaise ardtacaíocht an phobail do chaomhnú mac tíre, spreagann Eurogroup for Ainmhithe tíortha ina ndéantar géarleanúint níos mó ar an speiceas, cosúil leis an bhFionlainn, an Fhrainc agus an Ghearmáin, chun éisteacht le tuairim a gcuid saoránach agus tosaíocht a thabhairt d’iarrachtaí an speiceas a chosaint agus coinbhleacht mór a chosc. is cosúil le carnabhóirí cosúil le madraí agus béir, chomh maith le feasacht a mhéadú ar an gcaoi le bheith in ann maireachtáil go síochánta agus gan riosca.

Mar fhocal scoir, tá súil againn go dtabharfaidh an foilseachán atá le teacht de dhoiciméad nuashonraithe an Choimisiúin Eorpaigh maidir le cosaint dhian ar speicis ainmhithe ar díol spéise Comhphobail níos mó soiléireachta do na Ballstáit sin ar Threoir Gnáthóg an AE chun daonraí mac tíre agus speicis chosanta eile a bhainistiú go marfach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending