Ceangail le linn

Belgium

An chéad uachtarán ar bhreithlá 80 bliain #Kazakhstan Nursultan Nazarbayev agus a ról sa chaidreamh idirnáisiúnta

foilsithe

on

Breathnaíonn Aigul Kuspan, ambasadóir na Casacstáine ar Ríocht na Beilge agus ceann mhisin Phoblacht na Casacstáine chuig an Aontas Eorpach, ar shaol agus ar éachtaí chéad uachtarán na Casacstáine Nursultan Nazarbayev.

Aigul Kuspan, Ambasadóir na Casacstáine

Ambasadóir Kuspan

Ba é 6 Iúil 2020 comóradh 80 bliain Chéad Uachtarán Phoblacht na Casacstáine - Elbasy Nursultan Nazarbayev. Scéal faoi rath ceannaireachta ar chóir an Chéad Uachtarán a dheonú dó is ea ardú mo thíre ó phíosa díreach den Aontas Sóivéadach go comhpháirtí iontaofa sa chaidreamh idirnáisiúnta - an AE agus an Bheilg san áireamh. Bhí air tír a thógáil, arm a bhunú, ár bpóilíní féin, ár saol inmheánach, gach rud ó bhóithre go dtí an bunreacht. Bhí ar Elbasy intinn mhuintir Kazakh a athrú go 180 céim, ó réimeas totalitarian go daonlathas, ó mhaoin stáit go maoin phríobháideach.


An Chasacstáin sa chaidreamh idirnáisiúnta

Rinne Céad Uachtarán Chasacstáin Nursultan Nazarbayev cinneadh stairiúil i 1991 an ceathrú Arsenal núicléach is mó ar domhan a thréigean, rud a chuir ar chumas na Casacstáine agus réigiún iomlán na hÁise Láir a bheith saor ó airm núicléacha. Mar gheall ar a mhian láidir an Domhan a dhéanamh ina áit shíochánta dúinn uile, aithnítear é mar státaire den scoth laistigh den Chasacstáin agus ar fud an Domhain.

Tháinig taidhleoireacht réamhghníomhach ar cheann de na príomhuirlisí chun ceannas agus slándáil na Casacstáine a chinntiú agus chun leasanna náisiúnta na tíre a chur chun cinn go comhsheasmhach. Bunaithe ar phrionsabail an chomhair il-veicteora agus na pragmatachais, bhunaigh Nursultan Nazarbayev caidrimh chuiditheacha lenár gcomharsana is gaire an tSín, an Rúis, tíortha Lár na hÁise, agus an chuid eile den Domhan.

Ó thaobh na hEorpa agus idirnáisiúnta de, tá oidhreacht an Chéad Uachtaráin chomh hiontach céanna: Tá a shaol tiomanta ag Nursultan Nazarbayev ag cur le síocháin, cobhsaíocht agus idirphlé réigiúnach agus idirnáisiúnta. In éineacht lena chomhghleacaithe Eorpacha, bhunaigh sé bunsraitheanna an Chomhaontaithe Comhoibrithe agus Comhoibrithe Feabhsaithe AE-Chasacstáin (EPCA). Chuir sé tús le go leor próiseas idirnáisiúnta um chomhtháthú agus idirphlé, lena n-áirítear Astana Peace Talks ar an tSiria, rún Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ag éileamh Lá Idirnáisiúnta i gcoinne Tástálacha Núicléacha, an Chomhdháil ar Bhearta Idirghníomhaíochta agus Tógála Muiníne san Áise (CICA), Eagraíocht um Chomhar Shanghai ( SCO), agus Comhairle Comhair na Stát Labhairt Turkic (An Chomhairle Turkic).

Nursultan Nazarbayev ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, 2018

Léirigh cathaoirleacht na Casacstáine san Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (OSCE) in 2010 agus i gComhairle Slándála na Náisiún Aontaithe i mí Eanáir 2018 (atá mar chlár oibre do shaincheisteanna slándála don domhan ar fad) rath agus inmharthanacht an chosáin a roghnaigh Nursultan Nazarbayev sa réimse idirnáisiúnta.

Cruinniú Mullaigh OSCE i Nur-Sultan, 2010

Caidreamh idir an Chasacstáin agus an AE

Is comhpháirtí tábhachtach iontaofa í an Chasacstáin don Aontas Eorpach. In éineacht lena chomhghleacaithe Eorpacha, tá an Chéad Uachtarán tar éis bunsraitheanna a leagan síos don Chomhaontú Comhpháirtíochta agus Comhoibrithe Feabhsaithe AE-Chasacstáin (EPCA) a tháinig i bhfeidhm an 1 Márta, 2020. Is é an Comhaontú seo tús céim nua den chaidreamh idir an Chasacstáin agus an Eoraip. agus soláthraíonn sé deiseanna leathana chun comhar ar scála iomlán a thógáil go fadtéarmach. Táim muiníneach go ligfidh cur i bhfeidhm éifeachtach an Chomhaontaithe dúinn trádáil a éagsúlú, ceangail eacnamaíocha a leathnú, infheistíochtaí agus teicneolaíochtaí nua a mhealladh. Léirítear tábhacht an chomhair sa chaidreamh trádála agus infheistíochta freisin. Is é an AE príomh-chomhpháirtí trádála na Casacstáine, arb ionann é agus 40% den trádáil sheachtrach. Is é an príomhinfheisteoir eachtrach i mo thír é freisin, arb ionann é agus 48% den infheistíocht dhíreach eachtrach iomlán (comhlán).

Nursultan Nazarbayev agus Donald Tusk

Caidreamh déthaobhach idir an Bheilg agus an Chasacstáin

Agus mé creidiúnaithe mar Ambasadóir do Ríocht na Beilge, tá áthas orm gur neartaíodh an caidreamh idir an Chasacstáin agus an Bheilg go leanúnach ó neamhspleáchas mo thíre. Ar 31 Nollaig, 1991 d’aithin Ríocht na Beilge ceannasacht stáit Phoblacht na Casacstáine go hoifigiúil. Thosaigh bunús an chaidrimh dhéthaobhaigh le cuairt oifigiúil ón Uachtarán Nazarbayev chun na Beilge i 1993, áit ar bhuail sé leis an Rí Boudewijn I agus leis an bPríomh-Aire Jean-Luc Dehaene.

Thug Nursultan Nazarbayev cuairt ar an mBruiséil ocht n-uaire, le déanaí in 2018. Tharla malartuithe cultúrtha idir an Bheilg agus an Chasacstáin tar éis cuairteanna ardleibhéil. In 2017 rinne ár dtíortha ceiliúradh ar 25 bliain den chaidreamh déthaobhach. Tugadh roinnt cuairteanna ardleibhéil freisin ó thaobh na Beilge ar an Chasacstáin. An chéad chuairt i 1998 ar an bPríomh-Aire Jean-Luc Dehaene, chomh maith le dhá chuairt ó Crown Prince agus Rí na Beilge Philippe i 2002, 2009 agus 2010. Tá caidreamh idir-pharlaiminteach ag forbairt go dearfach mar uirlis éifeachtach chun idirphlé polaitiúil a neartú.

Cruinniú leis an Rí Philippe

Tá caidreamh láidir taidhleoireachta ag forbairt go leanúnach trí thacú le caidreamh trádála atá comhthairbheach. Tá méadú suntasach tagtha ar na malartuithe eacnamaíocha idir an Bheilg agus an Chasacstáin ó 1992 le réimsí tosaíochta comhoibrithe in earnálacha fuinnimh, cúram sláinte, talmhaíochta, idir chalafoirt agus i dteicneolaíochtaí nua. In 2019, mhéadaigh méid na malartuithe tráchtála go dtí níos mó ná € 636 milliún. Amhail an 1 Bealtaine, 2020, bhí 75 fiontar le sócmhainní Beilgeacha cláraithe sa Chasacstáin. Shroich méid infheistíochtaí na Beilge i ngeilleagar na Casacáine € 7.2 billiún le linn na tréimhse 2005 go 2019.

Fáiltiú oifigiúil i bPálás Egmont

Oidhreacht an chéad uachtarán

Bhí an Chéad Uachtarán Nursultan Nazarbayev i gceannas ar mo thír ó 1990 go 2019. Go luath sna 1990idí, threoraigh Elbasy an tír le linn na géarchéime airgeadais a chuaigh i bhfeidhm ar an limistéar iar-Shóivéadach iomlán. Bhí dúshláin bhreise ag fanacht amach romhainn nuair a bhí ar an gCéad Uachtarán déileáil le géarchéim Oirthear na hÁise 1997 agus géarchéim airgeadais na Rúise 1998 a chuaigh i bhfeidhm ar fhorbairt ár dtíre. Mar fhreagra air sin, chuir Elbasy sraith leasuithe eacnamaíocha i bhfeidhm chun an fás riachtanach sa gheilleagar a chinntiú. Le linn na tréimhse seo, rinne Nursultan Nazarbayev maoirseacht ar phríobháidiú thionscal na hola agus thug sí an infheistíocht riachtanach ón Eoraip, na Stáit Aontaithe, an tSín agus tíortha eile.

Mar gheall ar chúinsí stairiúla tháinig an Chasacstáin chun bheith ina tír éagsúil ó thaobh eitne. Chinntigh an Chéad Uachtarán comhionannas cearta gach duine sa Chasacstáin, beag beann ar chleamhnuithe eitneacha agus reiligiúnacha mar threoirphrionsabal de bheartas an stáit. Bhí sé seo ar cheann de na príomh-athchóirithe a d’fhág go raibh cobhsaíocht pholaitiúil leanúnach agus síocháin sa bheartas baile. Le linn tuilleadh leasuithe eacnamaíocha agus nuachóirithe, tá méadú tagtha ar leas sóisialta na tíre agus tá meánaicme ag teacht chun cinn. Níos tábhachtaí fós, mar thoradh ar an bPríomhchathair a aistriú ó Almaty go Nur-Sultan mar ionad riaracháin agus polaitiúil nua sa Chasacstáin, tá tuilleadh forbartha eacnamaíochta sa tír ar fad.

Ceann de na dúshláin is tábhachtaí a leag Nursultan Nazarbayev amach don tír ba ea straitéis 2050 na Casacstáine. Is é aidhm an chláir seo an Chasacstáin a chur chun cinn i gceann de na 30 tír is forbartha ar domhan. Sheol sé an chéad chéim eile de nuachóiriú gheilleagar agus sochaí sibhialta na Casacstáine. Mar thoradh ar an gclár seo cuireadh cúig leasú institiúideacha i bhfeidhm chomh maith le Plean 100 Céim Coincréite an Náisiúin chun an geilleagar agus institiúidí stáit a nuachóiriú. Bhí cumas an Chéad Uachtaráin caidreamh cuiditheach idirnáisiúnta agus taidhleoireachta a fhorbairt mar phríomhfhachtóir i bhforbairt na tíre agus tá sreabhadh billiúin euro infheistíochta sa Chasacstáin mar thoradh air. Idir an dá linn, chuaigh mo thír isteach sna 50 geilleagar iomaíocha is fearr ar domhan.

Buaicphointe d’oidhreacht an Chéad Uachtaráin ba ea a chinneadh gan stát núicléach a shaothrú. Tacaíodh leis an ngealltanas seo tríd an láithreán tástála núicléach is mó ar domhan i Semipalatinsk a dhúnadh, chomh maith le clár airm núicléacha na Casacstáine a thréigean go hiomlán. Bhí Elbasy ar cheann de na ceannairí a chuir na próisis chomhtháthaithe san Eoráise chun cinn. Mar thoradh ar an gcomhtháthú seo tháinig Aontas Eacnamaíoch Eoráiseach, a d’fhás go cumann mór balltíortha ag dearbhú sreafaí saor earraí, seirbhísí, saothair agus caipitil, agus a chuaigh chun leasa na Casacstáine agus a comharsana.

In 2015, d’fhógair an Chéad Uachtarán Nursultan Nazarbayev gurb é an toghchán an toghchán deireanach a bhí aige agus “a luaithe a dhéantar leasuithe institiúideacha agus éagsúlú eacnamaíoch; ba cheart go ndéanfaí athchóiriú bunreachtúil ar an tír lena n-aistreofar cumhacht ón uachtarán go dtí an pharlaimint agus an rialtas."

Ag éirí as a phost in 2019, agus Kassym-Jomart Tokayev ina áit go pras, lean an cheannaireacht nua ag feidhmiú de mheon na chéad Uachtaráin maidir le forbairt eacnamaíoch agus comhar idirnáisiúnta cuiditheach.

Mar a luaigh an tUachtarán Tokayev ina alt le déanaí: “Gan amhras, ní féidir ach le fíorpholaiteoir, críonna agus forbhreathnaitheach, a chonair féin a roghnú, idir dhá chuid den Domhan - an Eoraip agus an Áise, dhá shibhialtacht - an Iarthair agus an Oirthir, dhá chóras - totalitarian agus daonlathach. Leis na comhpháirteanna seo go léir, bhí Elbasy in ann cineál nua stáit a fhoirmiú a chomhcheanglódh traidisiúin na hÁise agus nuálaíochtaí an Iarthair. Sa lá atá inniu ann, tá aithne ag an domhan ar fad ar ár dtír mar stát trédhearcach atá grámhar don tsíocháin, a ghlacann páirt ghníomhach sna próisis chomhtháthaithe. "

Cuairt ar an mBeilg don 12ú Cruinniú Mullaigh ASEM, 2018

Belgium

# COVID-19 - Sassoli: Strasbourg dearbhaithe mar chrios dearg

foilsithe

on

Uachtarán na Parlaiminte Eorpaí David Sassoli (sa phictiúr) Dúirt: "Is é Strasbourg suíomh Pharlaimint na hEorpa, tá sé seo leagtha síos sna Conarthaí a theastaíonn uainn a urramú. Rinneamar gach rud chun gnáthchúrsa ár seisiún iomlánach i Strasbourg a atosú. Mar sin féin, athbheochan na paindéime i go leor Cuireann ballstáit agus na cinntí a dhéanann údaráis na Fraince roinn iomlán na Réine Íochtaraí a rangú mar chrios dearg, oibleagáid orainn athmhachnamh a dhéanamh ar an aistriú go Strasbourg.

"Cé go bhfuil díomá mór orainn faoin gcinneadh seo, ní mór dúinn a mheas go mbeadh coraintín i gceist le haistriú riarachán Pharlaimint na hEorpa don fhoireann go léir nuair a fhillfidh siad ar an mBruiséil. Táimid ag dul trí thréimhse dheacair agus táim buíoch as na comhoibriú, infhaighteacht agus saineolas arna thaispeáint ag Cathair Strasbourg, na húdaráis sláinte, agus an rialtas Is é mian Pharlaimint na hEorpa filleadh ar Strasbourg agus táimid muiníneach go mbeidh sé seo in ainneoin meath ar an bpaindéim. is féidir. Beidh seisiún iomlánach Pharlaimint na hEorpa ón 14 go dtí an 17 Meán Fómhair ar siúl sa Bhruiséil. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Imní domhain sa Bhruiséil faoin gcomhrac i gcoinne éillithe san # Úcráin

foilsithe

on

Chuir breathnóirí na Bruiséile ar an gcomhrac i gcoinne éillithe san Úcráin imní mhór in iúl faoi éifeachtúlacht na mbeartas a cuireadh i bhfeidhm le cúig bliana anuas, le linn idirphlé ar líne idir meitheal smaointe Polita i Kyiv agus Preas Club na Bruiséile an 2 Meán Fómhair, scríobhann Willy Fautré, Human Rights Without Frontiers.

On 28 Lúnasa, dhearbhaigh an Chúirt Bhunreachtúil foraithne leis an Uachtarán Petro Poroshenko i mí Aibreáin 2015 Artem Sytnyk a cheapadh mar an stiúrthóir ar Bhiúró Náisiúnta Frith-Éillithe na hÚcráine (NABU) míbhunreachtúil.

I mBealtaine 2020, fuair an Chúirt Bhunreachtúil tairiscint ó 51 MP dúshlánach an bunreachtúlacht an uachtaráin ceapachán Sytnyk mar stiúrthóir NABU cúig bliana roimhe sin. Measann roinnt faireoirí frith-éillithe go bhfulaingíonn Sytnyk cabal a d’eagraigh lucht gnó billiúnaí mar Igor Kolomoisky agus Oleg Bakhmatyuk taobh thiar de na radhairc, in éineacht leis an Aire Interior Arsen Avakov. Tá imscrúdú déanta ag NABU ar ghníomhaíochtaí conspóideacha a gcuid cuideachtaí chomh maith le teaghlach Avakov.

Taispeánann an eachtra is déanaí seo ar bhóthar cnapánach an athchóirithe do na breithiúna go mbaintear an bonn de pholasaithe frith-éillithe ag geallsealbhóirí an-chumhachtacha san Úcráin. Tá an iomarca institiúidí frith-éillithe ann freisin ar féidir le hionchúisitheoirí, breithiúna agus Básanna atá ar phárolla lucht gnó thar a bheith saibhir a ionramháil.

Biúró Náisiúnta Frith-Éillithe na hÚcráine (NABU)

Cruthaíodh NABU in 2015. Tá sé faoi láthair 653 fostaí, lena n-áirítear 245 bleachtaire, a n-íoctar tuarastail arda leo chun meon an éillithe a mhaolú.

Tá bród ar NABU gur oscail sé 406 imeacht coiriúil agus sheirbheáil sé 125 daoine aonair le muirir during an chéad leath de 2020. Mar sin féin, amháin Tá 33 cás seolta chun na cúirte agus mén iomlán, ach tugadh cúig chiontú i gcoinne seisear.

Ceann de na rudaí a rinne eagraíochtaí cearta daonna na hÚcráine ná nár ciontaíodh aon oifigeach truaillithe feiceálach ó 2015 i leith. Ina eagrán a foilsíodh an 21 Feabhra 2020, thuairiscigh Kyiv Post nár eisíodh ach 1 fíorasc ciontach i gceann cúig bliana amhail an 2020 Eanáir 32 agus nár gearradh ach maorlathaigh ar leibhéal níos ísle díobh sin agus gur díchóimeáladh scéimeanna níos lú. Tá dhá chás feathal, i measc go leor eile, fós gan réiteach ón lá inniu.

Baineann an chéad chás leis an Privatbank ar le Igor Kolomoisky agus Gennadiy Bogolyubov é. É Bhí faoi ​​réir calaoise comhordaithe ar mhórscála a d'eascair i gcaillteanais ag teacht go SAM ar a laghadD 5.5 billiún roimh náisiúnú in 2016. Mar rogha dheiridh, b’éigean d’íocóirí cánach na hÚcráine an banc seo a bhannaí amach.

I gcás scéim Rotterdam +, meastar go bhfuil an iomarca calaoiseach ar fhuinneamh os a chionn USD 710 milliún. Deirtear gurb é an fear gnó Rinat Akhmetov an príomhthairbhí, a rialaíonn 90% den ghual san Úcráin.

An Ard-Chomhairle Dlí agus Cirt

Institiúid ardchonspóideach amháin is ea an Ard-Chomhairle Dlí agus Cirt, a bhfuil sé de chúram uirthi toradh an bhille nua um athchóiriú breithiúnach a chur isteach a chuir an tUachtarán Volodymyr Zelensky faoi bhráid Pharlaimint na hÚcráine an 22 Meitheamh 2020. Tá cáil tocsaineach ar go leor dá mbaill agus tá cúisithe i sáruithe éillithe agus eitice, a shéanann siad.

Ceann de chritéir an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) don íocaíocht de USD 5 billiún le haghaidh clár athchóirithe ná go gcaithfidh an Úcráin coimisiún a chruthú a mbeidh sé de chúram air monatóireacht agus lámhaigh a dhéanamh ar bhaill den Ard-Chomhairle Dlí agus Cirt. Bhí saineolaithe eachtracha sa choimisiún seo chun neamhchlaontacht a sholáthar. Mar sin féin, ní shamhlaítear leis an mbille nua go gcruthófar a leithéid de choimisiún agus go scaoilfí baill chonspóideacha den Ard-Chomhairle Dlí agus Cirt dhéanfadh tromlach dá chomhaltaí féin cinneadh go heisiach gan aon bhaint a bheith ag saineolaithe eachtracha leis.

Ina theannta sin, de réir chomhaontú na hÚcráine leis an CAI, bhí oibleagáid ar Kyiv Ard-Choimisiún um Cháilíocht Breithiúna a chruthú faoin 7 Feabhra. Bheadh ​​sé seo ar an gcomhlacht inniúil chun breithiúna a fhostú agus a lasadh, agus bheadh ​​saineolaithe eachtracha ann freisin. Ba cheart go gceapfadh an Ard Chomhairle na saineolaithe eachtracha seo roimh lár mhí Eanáir, ach níorbh amhlaidh.

Ina áit sin, i mí na Nollag 2019, d’fhoilsigh an Ard-Chomhairle Dlí agus Cirt rialacha go gasta ag baint saineolaithe idirnáisiúnta as aon ról mór i bpróisis chinnteoireachta, a bhí contrártha go díreach le déileáil an CAI.

Anois, Ordaíonn bille nua Zelensky go roghnódh painéal roghnúcháin ar a mbeadh triúr ball de Chomhairle Bhreithiúna na hÚcráine agus triúr saineolaí eachtracha baill nua den Ard Coimisiún um Cháilíocht Breithiúna. Deir sé freisin go bhféadfadh eagraíochtaí eachtracha na saineolaithe idirnáisiúnta a ainmniú, ach go mbeidh an guth deiridh ag an Ard-Chomhairle Dlí agus Cirt maidir le hainmnithigh a fhostú. Osclaíonn sé seo an doras chun an próiseas seo a ionramháil agus is dócha go gcuirfidh sé cosc ​​ar aon athchóiriú dáiríre, aag taifeadadh do roinnt faire faire frith-éillithe.

Mar fhocal scoir, ní urramaíonn dréacht-dlí mhí an Mheithimh critéir athchóirithe breithiúnaigh mheabhrán an IMF nach mór don Úcráin a chomhlíonadh faoi Dheireadh Fómhair 2020 chun an chéad tráinse eile de USD 5 billiún. Téann an bille sa treo eile fiú agus é ag neartú na hArd-Chomhairle, atá ag sabóidiú go gníomhach ar chlár athchóirithe an IMF.

Ní haon ionadh mar sin go gcuireann 76% den phobal i gcoitinne muinín as na breithiúna de réir pobalbhreithe de chuid Ionad Razumkov a foilsíodh i mí Feabhra, mar is léir go bhfuil éilliú fiú sa phróiseas athchóirithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Rinne beirt othar Eorpacha ath-ionfhabhtú le #Coronavirus

foilsithe

on

By

Deimhnítear go raibh beirt othar Eorpach ath-ionfhabhtaithe leis an coronavirus, ag ardú imní faoi imdhíonacht daoine don víreas agus an domhan ag streachailt an paindéim a thalú, scríobh Anthony Deutsch agus Philip Blenkinsop.

Leanann na cásanna, sa Bheilg agus san Ísiltír, tuarascáil an tseachtain seo ag taighdeoirí i Hong Cong faoi fhear ansin a bhí ath-ionfhabhtaithe le brú difriúil den víreas ceithre mhí go leith tar éis a dhearbhú gur gnóthaíodh é - an chéad re dá leithéid - faisnéis a dhoiciméadú. Chuir sé sin eagla ar éifeachtacht vacsaíní féideartha i gcoinne an víris, a mharaigh na céadta mílte duine, cé go ndeir saineolaithe go gcaithfeadh go mbeadh i bhfad níos mó cásanna ath-ionfhabhtaithe ann chun iad seo a chosaint.

Dúirt víreolaí na Beilge Marc Van Ranst gur cás í cás na Beilge a rinne conradh ar COVID-19 den chéad uair i mí an Mhárta agus ansin arís i mí an Mheithimh. Is dóigh go dtiocfadh cásanna eile d’ath-ionfhabhtú chun dromchla, a dúirt sé. “Níl a fhios againn an mbeidh líon mór ann. Is dóigh liom nach ea, ach beidh orainn é a fheiceáil, ”a dúirt sé le Reuters, ag tabhairt dá haire nach raibh COVID-19 i ndaoine ach le níos lú ná bliain. “B’fhéidir go gcaithfear vacsaín a athdhéanamh gach bliain, nó laistigh de dhá nó trí bliana. Is cosúil áfach nach mbeidh rud éigin againn a oibríonn ar feadh 10 mbliana, abair, ”a dúirt sé.

Dúirt Van Ranst, a shuíonn ar roinnt coistí COVID-19 sa Bheilg, i gcásanna cosúil le bean na Beilge ina raibh na hairíonna measartha éadrom, b’fhéidir nár chruthaigh an corp a dhóthain antasubstaintí chun ath-ionfhabhtú a chosc, cé go mb’fhéidir gur chabhraigh siad leis an breoiteacht.

dúirt an Institiúid Náisiúnta um Shláinte Phoiblí san Ísiltír gur bhreathnaigh sí cás ath-ionfhabhtaithe san Ísiltír freisin. Luaigh an craoltóir Dúitseach NOS an Víreolaí Marion Koopmans mar dhuine a dúirt gur duine aosta a raibh córas imdhíonachta lagaithe aige. Dúirt sí go raibh aithne níos fearr ar chásanna ina raibh daoine tinn leis an víreas le fada an lá agus ansin go n-éiríonn sé arís. Ach mar gheall ar ath-ionfhabhtú fíor, mar a tharla i gcásanna na hÍsiltíre, na Beilge agus Hong Cong, rinneadh tástáil ghéiniteach ar an víreas sa chéad agus sa dara ionfhabhtú le fáil amach an raibh difríocht bheag idir dhá chás an víris.

Dúirt Koopmans, comhairleoir do rialtas na hÍsiltíre, go rabhthas ag súil le hath-ionfhabhtuithe. “Dá ndéanfadh duine ath-ionfhabhtú, ní chuireann sé néaróg orm,” a dúirt sí. "Caithfimid féachaint an dtarlaíonn sé go minic." Dúirt urlabhraí WHO, Margaret Harris, le cruinniú faisnéise de chuid na Náisiún Aontaithe sa Ghinéiv maidir le cás Hong Cong, cé go raibh tuairiscí scéalaíochta ar athfheistiú ag teacht chun solais anois agus arís, go raibh sé tábhachtach go mbeadh cáipéisíocht shoiléir ann maidir le cásanna den sórt sin. Deir roinnt saineolaithe gur dócha go bhfuil cásanna den sórt sin ag tosú ag teacht chun cinn mar gheall ar thástáil níos mó ar fud an domhain, seachas toisc go bhféadfadh an víreas a bheith ag scaipeadh ar bhealach difriúil.

Fós, dúirt an Dr David Strain, léachtóir sinsearach cliniciúil in Ollscoil Exeter agus cathaoirleach choiste foirne acadúla leighis Chumann Leighis na Breataine, go raibh na cásanna buartha ar chúiseanna éagsúla. “Is é an chéad cheann ná go dtugann sé le tuiscint nach bhfuil ionfhabhtú roimhe seo cosanta,” a dúirt sé. “Is é an dara ceann ná go n-ardaíonn sé an fhéidearthacht go bhféadfadh nach dtabharfadh vacsaínithe an dóchas a rabhamar ag fanacht leis."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending