Ceangail le linn

Belgium

An chéad uachtarán ar bhreithlá 80 bliain #Kazakhstan Nursultan Nazarbayev agus a ról sa chaidreamh idirnáisiúnta

foilsithe

on

Breathnaíonn Aigul Kuspan, ambasadóir na Casacstáine ar Ríocht na Beilge agus ceann mhisin Phoblacht na Casacstáine chuig an Aontas Eorpach, ar shaol agus ar éachtaí chéad uachtarán na Casacstáine Nursultan Nazarbayev.

Ambasadóir Kuspan

Ba é 6 Iúil 2020 comóradh 80 bliain Chéad Uachtarán Phoblacht na Casacstáine - Elbasy Nursultan Nazarbayev. Scéal faoi rath ceannaireachta ar chóir an Chéad Uachtarán a dheonú dó is ea ardú mo thíre ó phíosa díreach den Aontas Sóivéadach go comhpháirtí iontaofa sa chaidreamh idirnáisiúnta - an AE agus an Bheilg san áireamh. Bhí air tír a thógáil, arm a bhunú, ár bpóilíní féin, ár saol inmheánach, gach rud ó bhóithre go dtí an bunreacht. Bhí ar Elbasy intinn mhuintir Kazakh a athrú go 180 céim, ó réimeas totalitarian go daonlathas, ó mhaoin stáit go maoin phríobháideach.


An Chasacstáin sa chaidreamh idirnáisiúnta

Rinne Céad Uachtarán Chasacstáin Nursultan Nazarbayev cinneadh stairiúil i 1991 an ceathrú Arsenal núicléach is mó ar domhan a thréigean, rud a chuir ar chumas na Casacstáine agus réigiún iomlán na hÁise Láir a bheith saor ó airm núicléacha. Mar gheall ar a mhian láidir an Domhan a dhéanamh ina áit shíochánta dúinn uile, aithnítear é mar státaire den scoth laistigh den Chasacstáin agus ar fud an Domhain.

Tháinig taidhleoireacht réamhghníomhach ar cheann de na príomhuirlisí chun ceannas agus slándáil na Casacstáine a chinntiú agus chun leasanna náisiúnta na tíre a chur chun cinn go comhsheasmhach. Bunaithe ar phrionsabail an chomhair il-veicteora agus na pragmatachais, bhunaigh Nursultan Nazarbayev caidrimh chuiditheacha lenár gcomharsana is gaire an tSín, an Rúis, tíortha Lár na hÁise, agus an chuid eile den Domhan.

Ó thaobh na hEorpa agus idirnáisiúnta de, tá oidhreacht an Chéad Uachtaráin chomh hiontach céanna: Tá a shaol tiomanta ag Nursultan Nazarbayev ag cur le síocháin, cobhsaíocht agus idirphlé réigiúnach agus idirnáisiúnta. In éineacht lena chomhghleacaithe Eorpacha, bhunaigh sé bunsraitheanna an Chomhaontaithe Comhoibrithe agus Comhoibrithe Feabhsaithe AE-Chasacstáin (EPCA). Chuir sé tús le go leor próiseas idirnáisiúnta um chomhtháthú agus idirphlé, lena n-áirítear Astana Peace Talks ar an tSiria, rún Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ag éileamh Lá Idirnáisiúnta i gcoinne Tástálacha Núicléacha, an Chomhdháil ar Bhearta Idirghníomhaíochta agus Tógála Muiníne san Áise (CICA), Eagraíocht um Chomhar Shanghai ( SCO), agus Comhairle Comhair na Stát Labhairt Turkic (An Chomhairle Turkic).

Nursultan Nazarbayev ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, 2018

Léirigh cathaoirleacht na Casacstáine san Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (OSCE) in 2010 agus i gComhairle Slándála na Náisiún Aontaithe i mí Eanáir 2018 (atá mar chlár oibre do shaincheisteanna slándála don domhan ar fad) rath agus inmharthanacht an chosáin a roghnaigh Nursultan Nazarbayev sa réimse idirnáisiúnta.

Cruinniú Mullaigh OSCE i Nur-Sultan, 2010

Caidreamh idir an Chasacstáin agus an AE

Is comhpháirtí tábhachtach iontaofa í an Chasacstáin don Aontas Eorpach. In éineacht lena chomhghleacaithe Eorpacha, tá an Chéad Uachtarán tar éis bunsraitheanna a leagan síos don Chomhaontú Comhpháirtíochta agus Comhoibrithe Feabhsaithe AE-Chasacstáin (EPCA) a tháinig i bhfeidhm an 1 Márta, 2020. Is é an Comhaontú seo tús céim nua den chaidreamh idir an Chasacstáin agus an Eoraip. agus soláthraíonn sé deiseanna leathana chun comhar ar scála iomlán a thógáil go fadtéarmach. Táim muiníneach go ligfidh cur i bhfeidhm éifeachtach an Chomhaontaithe dúinn trádáil a éagsúlú, ceangail eacnamaíocha a leathnú, infheistíochtaí agus teicneolaíochtaí nua a mhealladh. Léirítear tábhacht an chomhair sa chaidreamh trádála agus infheistíochta freisin. Is é an AE príomh-chomhpháirtí trádála na Casacstáine, arb ionann é agus 40% den trádáil sheachtrach. Is é an príomhinfheisteoir eachtrach i mo thír é freisin, arb ionann é agus 48% den infheistíocht dhíreach eachtrach iomlán (comhlán).

Nursultan Nazarbayev agus Donald Tusk

Caidreamh déthaobhach idir an Bheilg agus an Chasacstáin

Agus mé creidiúnaithe mar Ambasadóir do Ríocht na Beilge, tá áthas orm gur neartaíodh an caidreamh idir an Chasacstáin agus an Bheilg go leanúnach ó neamhspleáchas mo thíre. Ar 31 Nollaig, 1991 d’aithin Ríocht na Beilge ceannasacht stáit Phoblacht na Casacstáine go hoifigiúil. Thosaigh bunús an chaidrimh dhéthaobhaigh le cuairt oifigiúil ón Uachtarán Nazarbayev chun na Beilge i 1993, áit ar bhuail sé leis an Rí Boudewijn I agus leis an bPríomh-Aire Jean-Luc Dehaene.

Thug Nursultan Nazarbayev cuairt ar an mBruiséil ocht n-uaire, le déanaí in 2018. Tharla malartuithe cultúrtha idir an Bheilg agus an Chasacstáin tar éis cuairteanna ardleibhéil. In 2017 rinne ár dtíortha ceiliúradh ar 25 bliain den chaidreamh déthaobhach. Tugadh roinnt cuairteanna ardleibhéil freisin ó thaobh na Beilge ar an Chasacstáin. An chéad chuairt i 1998 ar an bPríomh-Aire Jean-Luc Dehaene, chomh maith le dhá chuairt ó Crown Prince agus Rí na Beilge Philippe i 2002, 2009 agus 2010. Tá caidreamh idir-pharlaiminteach ag forbairt go dearfach mar uirlis éifeachtach chun idirphlé polaitiúil a neartú.

Cruinniú leis an Rí Philippe

Tá caidreamh láidir taidhleoireachta ag forbairt go leanúnach trí thacú le caidreamh trádála atá comhthairbheach. Tá méadú suntasach tagtha ar na malartuithe eacnamaíocha idir an Bheilg agus an Chasacstáin ó 1992 le réimsí tosaíochta comhoibrithe in earnálacha fuinnimh, cúram sláinte, talmhaíochta, idir chalafoirt agus i dteicneolaíochtaí nua. In 2019, mhéadaigh méid na malartuithe tráchtála go dtí níos mó ná € 636 milliún. Amhail an 1 Bealtaine, 2020, bhí 75 fiontar le sócmhainní Beilgeacha cláraithe sa Chasacstáin. Shroich méid infheistíochtaí na Beilge i ngeilleagar na Casacáine € 7.2 billiún le linn na tréimhse 2005 go 2019.

 Fáiltiú oifigiúil i bPálás Egmont

Oidhreacht an chéad uachtarán

Bhí an Chéad Uachtarán Nursultan Nazarbayev i gceannas ar mo thír ó 1990 go 2019. Go luath sna 1990idí, threoraigh Elbasy an tír le linn na géarchéime airgeadais a chuaigh i bhfeidhm ar an limistéar iar-Shóivéadach iomlán. Bhí dúshláin bhreise ag fanacht amach romhainn nuair a bhí ar an gCéad Uachtarán déileáil le géarchéim Oirthear na hÁise 1997 agus géarchéim airgeadais na Rúise 1998 a chuaigh i bhfeidhm ar fhorbairt ár dtíre. Mar fhreagra air sin, chuir Elbasy sraith leasuithe eacnamaíocha i bhfeidhm chun an fás riachtanach sa gheilleagar a chinntiú. Le linn na tréimhse seo, rinne Nursultan Nazarbayev maoirseacht ar phríobháidiú thionscal na hola agus thug sí an infheistíocht riachtanach ón Eoraip, na Stáit Aontaithe, an tSín agus tíortha eile.

Mar gheall ar chúinsí stairiúla tháinig an Chasacstáin chun bheith ina tír éagsúil ó thaobh eitne. Chinntigh an Chéad Uachtarán comhionannas cearta gach duine sa Chasacstáin, beag beann ar chleamhnuithe eitneacha agus reiligiúnacha mar threoirphrionsabal de bheartas an stáit. Bhí sé seo ar cheann de na príomh-athchóirithe a d’fhág go raibh cobhsaíocht pholaitiúil leanúnach agus síocháin sa bheartas baile. Le linn tuilleadh leasuithe eacnamaíocha agus nuachóirithe, tá méadú tagtha ar leas sóisialta na tíre agus tá meánaicme ag teacht chun cinn. Níos tábhachtaí fós, mar thoradh ar an bPríomhchathair a aistriú ó Almaty go Nur-Sultan mar ionad riaracháin agus polaitiúil nua sa Chasacstáin, tá tuilleadh forbartha eacnamaíochta sa tír ar fad.

Ceann de na dúshláin is tábhachtaí a leag Nursultan Nazarbayev amach don tír ba ea straitéis 2050 na Casacstáine. Is é aidhm an chláir seo an Chasacstáin a chur chun cinn i gceann de na 30 tír is forbartha ar domhan. Sheol sé an chéad chéim eile de nuachóiriú gheilleagar agus sochaí sibhialta na Casacstáine. Mar thoradh ar an gclár seo cuireadh cúig leasú institiúideacha i bhfeidhm chomh maith le Plean 100 Céim Coincréite an Náisiúin chun an geilleagar agus institiúidí stáit a nuachóiriú. Bhí cumas an Chéad Uachtaráin caidreamh cuiditheach idirnáisiúnta agus taidhleoireachta a fhorbairt mar phríomhfhachtóir i bhforbairt na tíre agus tá sreabhadh billiúin euro infheistíochta sa Chasacstáin mar thoradh air. Idir an dá linn, chuaigh mo thír isteach sna 50 geilleagar iomaíocha is fearr ar domhan.

Buaicphointe d’oidhreacht an Chéad Uachtaráin ba ea a chinneadh gan stát núicléach a shaothrú. Tacaíodh leis an ngealltanas seo tríd an láithreán tástála núicléach is mó ar domhan i Semipalatinsk a dhúnadh, chomh maith le clár airm núicléacha na Casacstáine a thréigean go hiomlán. Bhí Elbasy ar cheann de na ceannairí a chuir na próisis chomhtháthaithe san Eoráise chun cinn. Mar thoradh ar an gcomhtháthú seo tháinig Aontas Eacnamaíoch Eoráiseach, a d’fhás go cumann mór balltíortha ag dearbhú sreafaí saor earraí, seirbhísí, saothair agus caipitil, agus a chuaigh chun leasa na Casacstáine agus a comharsana.

In 2015, d’fhógair an Chéad Uachtarán Nursultan Nazarbayev gurb é an toghchán an toghchán deireanach a bhí aige agus “a luaithe a dhéantar leasuithe institiúideacha agus éagsúlú eacnamaíoch; ba cheart go ndéanfaí athchóiriú bunreachtúil ar an tír lena n-aistreofar cumhacht ón uachtarán go dtí an pharlaimint agus an rialtas."

Ag éirí as a phost in 2019, agus Kassym-Jomart Tokayev ina áit go pras, lean an cheannaireacht nua ag feidhmiú de mheon na chéad Uachtaráin maidir le forbairt eacnamaíoch agus comhar idirnáisiúnta cuiditheach.

Mar a luaigh an tUachtarán Tokayev ina alt le déanaí: “Gan amhras, ní féidir ach le fíorpholaiteoir, críonna agus forbhreathnaitheach, a chonair féin a roghnú, idir dhá chuid den Domhan - an Eoraip agus an Áise, dhá shibhialtacht - an Iarthair agus an Oirthir, dhá chóras - totalitarian agus daonlathach. Leis na comhpháirteanna seo go léir, bhí Elbasy in ann cineál nua stáit a fhoirmiú a chomhcheanglódh traidisiúin na hÁise agus nuálaíochtaí an Iarthair. Sa lá atá inniu ann, tá aithne ag an domhan ar fad ar ár dtír mar stát trédhearcach atá grámhar don tsíocháin, a ghlacann páirt ghníomhach sna próisis chomhtháthaithe. "

Cuairt ar an mBeilg don 12ú Cruinniú Mullaigh ASEM, 2018

Belgium

Slóg Freasúra na hIaráine os comhair ambasáid na SA sa Bhruiséil chun beartas daingean a iarraidh ar SAM agus ar an AE i dtreo réimeas na hIaráine

foilsithe

on

Tar éis chruinniú mullaigh an G7 i Londain, óstálann an Bhruiséil cruinniú mullaigh NATO le ceannairí na SA agus an AE. Is é an chéad turas é ón Uachtarán Joe Biden lasmuigh de na SA. Idir an dá linn, tá tús curtha le caibidlíocht mhargadh na hIaráine i Vín agus in ainneoin na n-iarrachtaí idirnáisiúnta an Iaráin agus na SA a thabhairt ar ais chun comhlíonadh an JCPOA, níor léirigh réimeas na hIaráine aon spéis filleadh ar a tiomantais faoi chomhthéacs JCPOA. Sa tuarascáil IAEA le déanaí, ardaíodh imní tábhachtach nár éirigh le réimeas na hIaráine aghaidh a thabhairt orthu.

Reáchtáil diaspóra na hIaráine, lucht tacaíochta Chomhairle Náisiúnta Friotaíochta na hIaráine sa Bheilg, rally inniu (14 Meitheamh) os comhair ambasáid na SA sa Bheilg. Bhí póstaeir agus meirgí acu leis an bpictiúr de Maryam Rajavi, ceannaire ghluaiseacht freasúra na hIaráine a dhearbhaigh an Iaráin neamh-núicléach ina plean 10 bpointe don Iaráin shaor dhaonlathach.

Ina gcuid póstaeir agus slogáin, d’iarr na hIaránaigh ar na SA agus an AE oibriú níos deacra chun réimeas na mullahs a choinneáil cuntasach as a sáruithe ar chearta an duine freisin. Chuir an lucht agóide béim ar an ngá le beartas cinntitheach ag na SA agus ag tíortha na hEorpa leas a bhaint as rompu na mullahs ar bhuama núicléach, chuir siad dlús leis an mbrú sa bhaile, agus gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta thar lear.

De réir na tuarascála nua IAEA, in ainneoin an chomhaontaithe roimhe seo, diúltaíonn an réimeas cléireachais ceisteanna IAEA a fhreagairt ar cheithre shuíomh faoi dhíospóid agus (chun am a mharú) tá tuilleadh cainteanna curtha siar go dtí tar éis a thoghcháin uachtaránachta. De réir na tuarascála, tá cúlchistí úráiniam saibhrithe an réimis 16 oiread na teorann a cheadaítear sa mhargadh núicléach. Is cúis mhór imní dúinn 2.4 kg de úráiniam saibhrithe 60% agus thart ar 62.8kg de úráiniam saibhrithe 20% a tháirgeadh.

Dúirt Ard-Stiúrthóir IAEA Rafael Grossi: In ainneoin téarmaí comhaontaithe, “Tar éis míonna fada, níor thug an Iaráin an míniú riachtanach maidir le láithreacht na gcáithníní ábhair núicléacha… Táimid ag tabhairt aghaidh ar thír a bhfuil clár núicléach ardleibhéil uaillmhianach aici agus atá ag saibhriú Úráiniam an-ghar do leibhéal grád airm. "

D'athdhearbhaigh ráitis Grossi, a thuairiscigh Reuters inniu freisin: “Cuirfidh an easpa soiléirithe ar cheisteanna na gníomhaireachta maidir le cruinneas agus sláine Dhearbhú Cosanta na hIaráine isteach go mór ar chumas na gníomhaireachta nádúr síochánta chlár núicléach na hIaráine a chinntiú."

Maryam Rajavi (phictiúr), dúirt Uachtarán togha Chomhairle Náisiúnta Friotaíochta na hIaráine (NCRI), go léiríonn tuarascáil le déanaí ón nGníomhaireacht Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach (IAEA) agus ó ráitis a hArd-Stiúrthóra go gcinnteoidh sí go mairfidh sí níor thréig réimeas cléireachais a thionscadal buama adamhach. Taispeánann sé freisin gur lean an réimeas lena bheartas rúndachta chun an pobal idirnáisiúnta a chur amú chun am a cheannach. Ag an am céanna, tá an réimeas ag dúmhál a n-idirghabhálaithe eachtracha chun smachtbhannaí a ardú agus neamhaird a dhéanamh ar a chláir diúracán, onnmhairiú na sceimhlitheoireachta, agus gnó coiriúil sa réigiún.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Bhruiséil

'Tá Meiriceá ar ais': An Bhruiséil ar bun ar an oíche roimh thuras Biden san Eoraip

foilsithe

on

By

Uachtarán na SA Joe Biden (sa phictiúr) léireoidh turas chun na hEorpa an tseachtain seo gur mhair an iltaobhachas le blianta Trump, agus leagfaidh sé an chéim don chomhar trasatlantach ar dhúshláin ón tSín agus ón Rúis i leith athrú aeráide, a dúirt cathaoirleach chruinnithe mullaigh an AE, Reuters.

"Tá Meiriceá ar ais," a dúirt Uachtarán na Comhairle Eorpaí Charles Michel, ag baint úsáide as an mana a ghlac Biden tar éis don iar-Uachtarán Donald Trump Washington a tharraingt as roinnt institiúidí iltaobhacha agus ag pointe amháin bhagair sé siúl amach as NATO.

“Ciallaíonn sé go bhfuil comhpháirtí an-láidir againn arís chun an cur chuige iltaobhach a chur chun cinn ... difríocht mhór le riarachán Trump,” a dúirt Michel le grúpa tuairisceoirí sa Bhruiséil go déanach Dé Luain.

Buailfidh Michel agus ceannasaí feidhmiúcháin an Aontais Eorpaigh, Ursula von der Leyen, le Biden an 15 Meitheamh. Leanfaidh sé sin cruinniú mullaigh de G7 daonlathais shaibhre sa Bhreatain agus cruinniú de cheannairí náisiún NATO sa Bhruiséil an 14 Meitheamh.

Dúirt Michel gur mó ná mana an smaoineamh go bhfuil “iltaobhachas ar ais”, gur aitheantas é go bhfuil gá le cur chuige domhanda chun saincheisteanna a réiteach, cibé acu slabhraí soláthair iad le haghaidh vacsaíní COVID-19 nó cánacha corparáideacha níos cothroime san aois dhigiteach.

Dúirt sé go bhféadfadh an cruinniú trí lá G7 i gCorn na Breataine, Sasana, a bheith ina “phointe casaidh tábhachtach” a léiríonn tiomantas polaitiúil tromchúiseach taobh thiar de ghealltanais rialtais “tógáil siar níos fearr” tar éis léirscrios eacnamaíoch na paindéime coronavirus.

Deis a bheadh ​​ann freisin aghaidh a thabhairt ar bhrú a bhraitheann daonlathais liobrálacha, a dúirt Michel, atá ag súil le plé ag an G7 ar an ngá don Iarthar cur chuige níos réamhghníomhaí a ghlacadh chun a luachanna a chosaint i bhfianaise ardú na Síne agus treallús na Rúise.

Dúirt Michel gur labhair sé ar feadh 90 nóiméad le hUachtarán na Rúise Vladimir Putin Dé Luain, ag rá leis go gcaithfidh Moscó a iompar a athrú más mian léi caidreamh níos fearr leis an AE 27 náisiún.

Easaontaíonn an AE agus an Rúis le raon leathan saincheisteanna lena n-áirítear cearta an duine, idirghabháil na Rúise san Úcráin agus an chaoi ar dhéileáil Moscó leis an gcáineadh Kremlin i bpríosún Alexei Navalny, agus dúirt Michel go raibh an caidreamh eatarthu tar éis pointe íseal a bhaint amach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Fiosraíonn an Bheilg maoiniú do ENRanna Palaistíneacha le naisc le grúpa sceimhlitheoireachta

foilsithe

on

Tagann imscrúdú na Beilge mar thoradh ar thuairiscí a chuir rialtas Iosrael chuig rialtas na Beilge agus tuarascálacha ó NGO Monitor a leag béim ar na dlúthnaisc idir roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha Palaistíneacha agus an PFLP, atá ainmnithe ag an AE mar eagraíocht sceimhlitheoireachta, scríobhann Yossi Lempkowicz.

Aire Forbartha na Beilge Meryame Kitir (phictiúr), tar éis a rá le Coiste de pharlaimint cónaidhme na Beilge go bhfuil imscrúdú ar bun i dtaobh an bhféadfaí cúnamh forbartha na Beilge a úsáid chun gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta an Fhronta Coitianta chun Saoirse na Palaistíne (PFLP) a mhaoiniú. 

D'iarr MP na Beilge Kathleen Depoorter, ó pháirtí an fhreasúra N-VA, ar Kitir, le linn seisiún den choiste caidrimh sheachtraigh an tseachtain seo faoi na líomhaintí maidir le cistí daonnúla a atreorú chuig grúpaí sceimhlitheoireachta. Dúirt sí leis an gcoiste go líomhnaítear go bhfuair roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha “maoiniú go rialta ó Iarthar na hEorpa, agus iad ag feidhmiú i bpáirt ar a laghad mar chlúdach do ghníomhaíochtaí an Fhronta Coitianta”.

Ní mhaoiníonn Ard-Stiúrthóireacht na Beilge um Chomhar Forbartha ENRanna Palaistíneacha go díreach, ach trí eagraíochtaí neamhrialtasacha na Beilge mar thríú páirtithe. Ceann d’aidhmeanna an mhaoinithe stáit seo ba ea “tionchar guthanna pro-Iosrael a mhaolú” agus cheadaigh Aire Comhoibrithe Forbartha na Beilge (agus an Príomh-Aire anois) Alexander De Croo in 2016 é.

Dúirt an tAire Kitir leis an gcoiste gur tugadh 6 mhilliún Euro le NGOnna na Beilge atá gníomhach i gcríocha na Palaistíne le cúig bliana anuas, lena n-áirítear Broederlijk Delen, Dlúthpháirtíocht Oxfam, Viva Salud agus Solidarité Socialiste (SolSoc), ar eagraíochtaí neamhrialtasacha frith-Iosrael iad uile a bhfuil polaitíocht acu i gcomhpháirtíocht le ENRanna Palaistíneacha atá nasctha leis an PFLP sceimhlitheoireachta.

Dúirt an tAire gurb iad na ceithre ENR Palaistíneacha a bhfuil naisc ghníomhacha acu leis an mBeilg:

  1. HWC, comhpháirtí de chuid NGO na Beilge Viva Salud
  2. Bisan, comhpháirtí le Viva Salud
  3. Defense for Children International - An Phalaistín (DCI-P), comhpháirtí de Broederlijk Delen
  4. Coistí Aontas na hOibre Talmhaíochta (UAWC), comhpháirtí le Oxfam trí mhaoiniú daonnúil.

Mhínigh an tAire gur bronnadh € 660,000 trí Viva Salud le cúig bliana anuas, go ndeachaigh € 1.8 milliún trí Oxfam agus € 1.3m trí Broederlijk Delen agus go bhfuil imscrúdú ar úsáid an airgid seo ar siúl anois.

“Tugaim na líomhaintí seo an-dáiríre. Ní féidir a rá nach féidir cistí comhair forbartha a úsáid chun críocha sceimhlitheoireachta nó chun iompar foréigneach a spreagadh, ”a dúirt sí.

Tagann imscrúdú na Beilge mar thoradh ar thuairiscí a chuir rialtas Iosrael chuig rialtas na Beilge agus tuarascálacha ó NGO Monitor a leag béim ar na dlúthnaisc idir roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha Palaistíneacha agus an PFLP, atá ainmnithe ag an AE mar eagraíocht sceimhlitheoireachta.

Scríobh Dlíodóirí Iosrael na RA (UKLFI) chuig Kitir agus chuig an Ard-Stiúrthóireacht um Chomhar Forbartha agus Cúnamh Daonnúil in Iarúsailéim faoi cheann de na ENRanna atá i gceist.

Chuir Cairde Iosrael na Beilge (BFOI) faisnéis ar fáil do roinnt Básanna Beilgeacha agus thug siad foláireamh dóibh faoin scéal, chomh maith le feachtas Twitter a reáchtáil, ag glaoch ar Kitir as leanúint ar aghaidh ag maoiniú na NGOnna atá nasctha leis an sceimhlitheoireacht.

MP Kathleen Depoorter Thug siad le fios gur spreag na rialtais san Ísiltír tuairiscí na nasc idir eagraíochtaí neamhrialtasacha na Palaistíne agus an eagraíocht sceimhlitheoireachta agus tá íocaíochtaí curtha ar fionraí anois.

“D'iarr mé ar an Aire na tuarascálacha seo a iniúchadh agus go gcuirfeadh sí a himscrúdú féin ar an mí-úsáid faoi bhráid na parlaiminte. Tá gach duine neamhchiontach go dtí go gcruthófar a mhalairt agus tá deis chothrom tuillte ag na heagraíochtaí Palaistíneacha seo, ach táimid ag súil le gníomh iomchuí má chruthaítear na fíricí, ’’ a dúirt Depoorter.

Tá áthas orm go bhfuil an scéal á imscrúdú, ach táim ag súil le freagraí gasta agus céimeanna iomchuí ón Aire freisin, ”a dúirt sí.

Bhí UKLFI lárnach san fheachtasaíocht ar son rialtas na hÍsiltíre íocaíochtaí le Coistí an Aontais Oibre Talmhaíochta a chur ar fionraí (UAWC), ENR Palaistíneach a dhéanann ionadaíocht ar fheirmeoirí, go háirithe tar éis díotáil a dhéanamh ar roinnt dá phríomhoifigigh agus tá siad anois ar a dtriail as a rannpháirtíocht in ionsaí sceimhlitheoireachta PFLP a mharaigh Rina Shnerb, cailín Iosrael 17 mbliana d’aois i mí Lúnasa 2019.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending