Ceangail le linn

Belgium

An chéad uachtarán ar bhreithlá 80 bliain #Kazakhstan Nursultan Nazarbayev agus a ról sa chaidreamh idirnáisiúnta

foilsithe

on

Breathnaíonn Aigul Kuspan, ambasadóir na Casacstáine ar Ríocht na Beilge agus ceann mhisin Phoblacht na Casacstáine chuig an Aontas Eorpach, ar shaol agus ar éachtaí chéad uachtarán na Casacstáine Nursultan Nazarbayev.

Aigul Kuspan, Ambasadóir na Casacstáine

Ambasadóir Kuspan

Ba é 6 Iúil 2020 comóradh 80 bliain Chéad Uachtarán Phoblacht na Casacstáine - Elbasy Nursultan Nazarbayev. Scéal faoi rath ceannaireachta ar chóir an Chéad Uachtarán a dheonú dó is ea ardú mo thíre ó phíosa díreach den Aontas Sóivéadach go comhpháirtí iontaofa sa chaidreamh idirnáisiúnta - an AE agus an Bheilg san áireamh. Bhí air tír a thógáil, arm a bhunú, ár bpóilíní féin, ár saol inmheánach, gach rud ó bhóithre go dtí an bunreacht. Bhí ar Elbasy intinn mhuintir Kazakh a athrú go 180 céim, ó réimeas totalitarian go daonlathas, ó mhaoin stáit go maoin phríobháideach.


An Chasacstáin sa chaidreamh idirnáisiúnta

Rinne Céad Uachtarán Chasacstáin Nursultan Nazarbayev cinneadh stairiúil i 1991 an ceathrú Arsenal núicléach is mó ar domhan a thréigean, rud a chuir ar chumas na Casacstáine agus réigiún iomlán na hÁise Láir a bheith saor ó airm núicléacha. Mar gheall ar a mhian láidir an Domhan a dhéanamh ina áit shíochánta dúinn uile, aithnítear é mar státaire den scoth laistigh den Chasacstáin agus ar fud an Domhain.

Tháinig taidhleoireacht réamhghníomhach ar cheann de na príomhuirlisí chun ceannas agus slándáil na Casacstáine a chinntiú agus chun leasanna náisiúnta na tíre a chur chun cinn go comhsheasmhach. Bunaithe ar phrionsabail an chomhair il-veicteora agus na pragmatachais, bhunaigh Nursultan Nazarbayev caidrimh chuiditheacha lenár gcomharsana is gaire an tSín, an Rúis, tíortha Lár na hÁise, agus an chuid eile den Domhan.

Ó thaobh na hEorpa agus idirnáisiúnta de, tá oidhreacht an Chéad Uachtaráin chomh hiontach céanna: Tá a shaol tiomanta ag Nursultan Nazarbayev ag cur le síocháin, cobhsaíocht agus idirphlé réigiúnach agus idirnáisiúnta. In éineacht lena chomhghleacaithe Eorpacha, bhunaigh sé bunsraitheanna an Chomhaontaithe Comhoibrithe agus Comhoibrithe Feabhsaithe AE-Chasacstáin (EPCA). Chuir sé tús le go leor próiseas idirnáisiúnta um chomhtháthú agus idirphlé, lena n-áirítear Astana Peace Talks ar an tSiria, rún Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ag éileamh Lá Idirnáisiúnta i gcoinne Tástálacha Núicléacha, an Chomhdháil ar Bhearta Idirghníomhaíochta agus Tógála Muiníne san Áise (CICA), Eagraíocht um Chomhar Shanghai ( SCO), agus Comhairle Comhair na Stát Labhairt Turkic (An Chomhairle Turkic).

Nursultan Nazarbayev ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, 2018

Léirigh cathaoirleacht na Casacstáine san Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (OSCE) in 2010 agus i gComhairle Slándála na Náisiún Aontaithe i mí Eanáir 2018 (atá mar chlár oibre do shaincheisteanna slándála don domhan ar fad) rath agus inmharthanacht an chosáin a roghnaigh Nursultan Nazarbayev sa réimse idirnáisiúnta.

Cruinniú Mullaigh OSCE i Nur-Sultan, 2010

Caidreamh idir an Chasacstáin agus an AE

Is comhpháirtí tábhachtach iontaofa í an Chasacstáin don Aontas Eorpach. In éineacht lena chomhghleacaithe Eorpacha, tá an Chéad Uachtarán tar éis bunsraitheanna a leagan síos don Chomhaontú Comhpháirtíochta agus Comhoibrithe Feabhsaithe AE-Chasacstáin (EPCA) a tháinig i bhfeidhm an 1 Márta, 2020. Is é an Comhaontú seo tús céim nua den chaidreamh idir an Chasacstáin agus an Eoraip. agus soláthraíonn sé deiseanna leathana chun comhar ar scála iomlán a thógáil go fadtéarmach. Táim muiníneach go ligfidh cur i bhfeidhm éifeachtach an Chomhaontaithe dúinn trádáil a éagsúlú, ceangail eacnamaíocha a leathnú, infheistíochtaí agus teicneolaíochtaí nua a mhealladh. Léirítear tábhacht an chomhair sa chaidreamh trádála agus infheistíochta freisin. Is é an AE príomh-chomhpháirtí trádála na Casacstáine, arb ionann é agus 40% den trádáil sheachtrach. Is é an príomhinfheisteoir eachtrach i mo thír é freisin, arb ionann é agus 48% den infheistíocht dhíreach eachtrach iomlán (comhlán).

Nursultan Nazarbayev agus Donald Tusk

Caidreamh déthaobhach idir an Bheilg agus an Chasacstáin

Agus mé creidiúnaithe mar Ambasadóir do Ríocht na Beilge, tá áthas orm gur neartaíodh an caidreamh idir an Chasacstáin agus an Bheilg go leanúnach ó neamhspleáchas mo thíre. Ar 31 Nollaig, 1991 d’aithin Ríocht na Beilge ceannasacht stáit Phoblacht na Casacstáine go hoifigiúil. Thosaigh bunús an chaidrimh dhéthaobhaigh le cuairt oifigiúil ón Uachtarán Nazarbayev chun na Beilge i 1993, áit ar bhuail sé leis an Rí Boudewijn I agus leis an bPríomh-Aire Jean-Luc Dehaene.

Thug Nursultan Nazarbayev cuairt ar an mBruiséil ocht n-uaire, le déanaí in 2018. Tharla malartuithe cultúrtha idir an Bheilg agus an Chasacstáin tar éis cuairteanna ardleibhéil. In 2017 rinne ár dtíortha ceiliúradh ar 25 bliain den chaidreamh déthaobhach. Tugadh roinnt cuairteanna ardleibhéil freisin ó thaobh na Beilge ar an Chasacstáin. An chéad chuairt i 1998 ar an bPríomh-Aire Jean-Luc Dehaene, chomh maith le dhá chuairt ó Crown Prince agus Rí na Beilge Philippe i 2002, 2009 agus 2010. Tá caidreamh idir-pharlaiminteach ag forbairt go dearfach mar uirlis éifeachtach chun idirphlé polaitiúil a neartú.

Cruinniú leis an Rí Philippe

Tá caidreamh láidir taidhleoireachta ag forbairt go leanúnach trí thacú le caidreamh trádála atá comhthairbheach. Tá méadú suntasach tagtha ar na malartuithe eacnamaíocha idir an Bheilg agus an Chasacstáin ó 1992 le réimsí tosaíochta comhoibrithe in earnálacha fuinnimh, cúram sláinte, talmhaíochta, idir chalafoirt agus i dteicneolaíochtaí nua. In 2019, mhéadaigh méid na malartuithe tráchtála go dtí níos mó ná € 636 milliún. Amhail an 1 Bealtaine, 2020, bhí 75 fiontar le sócmhainní Beilgeacha cláraithe sa Chasacstáin. Shroich méid infheistíochtaí na Beilge i ngeilleagar na Casacáine € 7.2 billiún le linn na tréimhse 2005 go 2019.

 Fáiltiú oifigiúil i bPálás Egmont

Oidhreacht an chéad uachtarán

Bhí an Chéad Uachtarán Nursultan Nazarbayev i gceannas ar mo thír ó 1990 go 2019. Go luath sna 1990idí, threoraigh Elbasy an tír le linn na géarchéime airgeadais a chuaigh i bhfeidhm ar an limistéar iar-Shóivéadach iomlán. Bhí dúshláin bhreise ag fanacht amach romhainn nuair a bhí ar an gCéad Uachtarán déileáil le géarchéim Oirthear na hÁise 1997 agus géarchéim airgeadais na Rúise 1998 a chuaigh i bhfeidhm ar fhorbairt ár dtíre. Mar fhreagra air sin, chuir Elbasy sraith leasuithe eacnamaíocha i bhfeidhm chun an fás riachtanach sa gheilleagar a chinntiú. Le linn na tréimhse seo, rinne Nursultan Nazarbayev maoirseacht ar phríobháidiú thionscal na hola agus thug sí an infheistíocht riachtanach ón Eoraip, na Stáit Aontaithe, an tSín agus tíortha eile.

Mar gheall ar chúinsí stairiúla tháinig an Chasacstáin chun bheith ina tír éagsúil ó thaobh eitne. Chinntigh an Chéad Uachtarán comhionannas cearta gach duine sa Chasacstáin, beag beann ar chleamhnuithe eitneacha agus reiligiúnacha mar threoirphrionsabal de bheartas an stáit. Bhí sé seo ar cheann de na príomh-athchóirithe a d’fhág go raibh cobhsaíocht pholaitiúil leanúnach agus síocháin sa bheartas baile. Le linn tuilleadh leasuithe eacnamaíocha agus nuachóirithe, tá méadú tagtha ar leas sóisialta na tíre agus tá meánaicme ag teacht chun cinn. Níos tábhachtaí fós, mar thoradh ar an bPríomhchathair a aistriú ó Almaty go Nur-Sultan mar ionad riaracháin agus polaitiúil nua sa Chasacstáin, tá tuilleadh forbartha eacnamaíochta sa tír ar fad.

Ceann de na dúshláin is tábhachtaí a leag Nursultan Nazarbayev amach don tír ba ea straitéis 2050 na Casacstáine. Is é aidhm an chláir seo an Chasacstáin a chur chun cinn i gceann de na 30 tír is forbartha ar domhan. Sheol sé an chéad chéim eile de nuachóiriú gheilleagar agus sochaí sibhialta na Casacstáine. Mar thoradh ar an gclár seo cuireadh cúig leasú institiúideacha i bhfeidhm chomh maith le Plean 100 Céim Coincréite an Náisiúin chun an geilleagar agus institiúidí stáit a nuachóiriú. Bhí cumas an Chéad Uachtaráin caidreamh cuiditheach idirnáisiúnta agus taidhleoireachta a fhorbairt mar phríomhfhachtóir i bhforbairt na tíre agus tá sreabhadh billiúin euro infheistíochta sa Chasacstáin mar thoradh air. Idir an dá linn, chuaigh mo thír isteach sna 50 geilleagar iomaíocha is fearr ar domhan.

Buaicphointe d’oidhreacht an Chéad Uachtaráin ba ea a chinneadh gan stát núicléach a shaothrú. Tacaíodh leis an ngealltanas seo tríd an láithreán tástála núicléach is mó ar domhan i Semipalatinsk a dhúnadh, chomh maith le clár airm núicléacha na Casacstáine a thréigean go hiomlán. Bhí Elbasy ar cheann de na ceannairí a chuir na próisis chomhtháthaithe san Eoráise chun cinn. Mar thoradh ar an gcomhtháthú seo tháinig Aontas Eacnamaíoch Eoráiseach, a d’fhás go cumann mór balltíortha ag dearbhú sreafaí saor earraí, seirbhísí, saothair agus caipitil, agus a chuaigh chun leasa na Casacstáine agus a comharsana.

In 2015, d’fhógair an Chéad Uachtarán Nursultan Nazarbayev gurb é an toghchán an toghchán deireanach a bhí aige agus “a luaithe a dhéantar leasuithe institiúideacha agus éagsúlú eacnamaíoch; ba cheart go ndéanfaí athchóiriú bunreachtúil ar an tír lena n-aistreofar cumhacht ón uachtarán go dtí an pharlaimint agus an rialtas."

Ag éirí as a phost in 2019, agus Kassym-Jomart Tokayev ina áit go pras, lean an cheannaireacht nua ag feidhmiú de mheon na chéad Uachtaráin maidir le forbairt eacnamaíoch agus comhar idirnáisiúnta cuiditheach.

Mar a luaigh an tUachtarán Tokayev ina alt le déanaí: “Gan amhras, ní féidir ach le fíorpholaiteoir, críonna agus forbhreathnaitheach, a chonair féin a roghnú, idir dhá chuid den Domhan - an Eoraip agus an Áise, dhá shibhialtacht - an Iarthair agus an Oirthir, dhá chóras - totalitarian agus daonlathach. Leis na comhpháirteanna seo go léir, bhí Elbasy in ann cineál nua stáit a fhoirmiú a chomhcheanglódh traidisiúin na hÁise agus nuálaíochtaí an Iarthair. Sa lá atá inniu ann, tá aithne ag an domhan ar fad ar ár dtír mar stát trédhearcach atá grámhar don tsíocháin, a ghlacann páirt ghníomhach sna próisis chomhtháthaithe. "

Cuairt ar an mBeilg don 12ú Cruinniú Mullaigh ASEM, 2018

Belgium

Formheasann an Coimisiún scéim fóirdheontais pá € 434 milliún chun tacú le cuideachtaí Beilgeacha a ndeachaigh ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim fóirdheontais pá € 434 milliún ón mBeilg chun tacú le cuideachtaí a raibh orthu a gcuid gníomhaíochtaí a chur ar fionraí mar gheall ar bhearta éigeandála nua a chuir an Rialtas i bhfeidhm chun scaipeadh an coronavirus a theorannú. Faomhadh an scéim faoin státchabhair Creat Sealadach.

Beidh an scéim oscailte do chuideachtaí sna hearnálacha fáilteachais, cultúir, áineasa agus imeachtaí, spóirt, páirceanna saoire agus ionad campála, chomh maith le gníomhaireachtaí taistil, tionscnóirí turas agus seirbhísí faisnéise turasóireachta. Tá feidhm ag an mbeart freisin maidir le cuid dá soláthraithe, faoi réir an choinníll gur fhulaing siad laghdú suntasach ar láimhdeachas mar thoradh ar mhúchadh éigeantach a gcliant.

Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach, de mhéid a fhreagraíonn do na ranníocaíochtaí slándála sóisialta atá dlite ag na fostóirí idir Iúil agus Meán Fómhair 2020. Tá sé mar aidhm ag an scéim asleagain a sheachaint agus cuidiú leis na tairbhithe a gcuid gníomhaíochtaí gnó a atosú tar éis an múchadh éigeantach tréimhse.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Beilge ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Creat Sealadach. Go háirithe, deonófar an tacaíocht (i) do chuideachtaí a dtéann an ráig coronavirus go mór i bhfeidhm orthu; (ii) nach rachaidh sé thar 80% d’olltuarastal an phearsanra sochair sa tréimhse 3 mhí iomchuí; agus (iii) faoi réir an choinníll go ngeallfaidh na fostóirí gan an pearsanra ábhartha a chur as oifig le linn na dtrí mhí tar éis an chabhair a dheonú. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an scéim riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59297 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Sáraíonn tithe cúraim na Beilge cearta daonna: Grúpa cearta

foilsithe

on

Sáraíodh bunchearta daonna daoine scothaosta i dtithe cúraim sa Bheilg le linn na paindéime coronavirus, a dúirt grúpa cearta i dtuarascáil. De réir tuarascála Amnesty International ar thithe altranais sa Bheilg, thréig údaráis na tíre daoine scothaosta i dtithe altranais agus fuair siad bás “go luath” mar gheall ar easpa cúram sláinte leordhóthanach, scríobhann Busra Nur Bilgic Cakmak.

Dúirt an tuarascáil - a ullmhaíodh trí agallaimh le daoine i dtithe altranais, fostaithe, agus bainisteoirí i Márta-Deireadh Fómhair - gurbh iad 61% díobh siúd a fuair bás sa tréimhse seo sa tír iad siúd a d’fhan i dtithe altranais. Sa Bheilg, le daonra de 11.4 milliún, taifeadadh 535,000 cás agus níos mó ná 14,000 bás ó thús na paindéime COVID-19.

De réir na tuarascála, chuir údaráis moill ar bhearta a ghlacadh chun daoine scothaosta atá ag fanacht i dtithe altranais a chosaint. D'áitigh an tuarascáil freisin nach raibh an acmhainn tástála leordhóthanach go dtí mí Lúnasa d'fhostaithe i dtithe altranais, a d'fhóin gan trealamh cosanta leordhóthanach ar feadh i bhfad.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Seolann an Bheilg ardaitheoirí aeir othair COVID chun na Gearmáine

foilsithe

on

By

Chuir an dara tonn borrtha sa Bheilg de chásanna COVID-19 iallach uirthi roinnt othar atá go dona tinn, go leor acu ar aerálaithe, a aistriú go dtí an Ghearmáin in aice láimhe, agus thosaigh otharcharranna aeir ag eitilt othair ón mBeilg níos faide isteach sa tír Dé Máirt (3 Samhain), scríobh Philip Blenkinsop agus .

Iompraíonn oibreoir an héileacaptair gach duine atá ag fulaingt COVID taobh istigh de mhála plaisteach trédhearcach ollmhór atá ceangailte le gairis leighis. Tá an chuid is mó de na hothair aistrithe ionghafa agus ar aerálaithe.

Bhí an Bheilg i measc na dolaí báis is airde per capita ón gcéad tonn coronavirus i Márta-Aibreán, agus anois tá an líon per capita is airde san Eoraip de ionfhabhtuithe nua dearbhaithe aici, de réir an Lárionaid Eorpaigh um Ghalair a Chosc agus a Rialú.

Sa tír ina bhfuil 11 milliún duine tá 7,231 othar COVID san ospidéal, 1,302 acu i ndianchúram agus tá spotaí áitiúla, mar chathair thoir Liege, tar éis acmhainn leapacha dianchúraim a bhaint amach.

Thosaigh otharchairr ag tabhairt othair trasna na teorann an tseachtain seo caite agus tá siad aistrithe go dtí seo 15. Thosaigh héileacaptair otharchairr aeir ag aistriú othair níos doimhne isteach sa Ghearmáin ó Dé Máirt.

Dúirt Olivier Pirotte, comhordaitheoir oibríochtaí don Lárionad Leighis Heliporte (ionad leighis héileacaptair), go raibh gá le hiompar aer chun an t-am taistil d’othair a íoslaghdú.

Thógfadh turas ar nós cathair na Gearmáine Muenster trí uair an chloig ar a laghad de bhóthar, ach is féidir é a dhéanamh suas le trí huaire níos tapa san aer, agus le níos lú turraingí don othar amhail ó chnapáin bhóthair.

Dúirt Martin Kotthaus, ambasadóir na Gearmáine chun na Beilge, go raibh meicníocht curtha ar bun chun ligean d’othair na Beilge aistriú chuig ospidéil i stát na Gearmáine Réine Thuaidh-Westphalia Thuaidh, áit a bhfuil níos mó acmhainne spártha ann.

“Sa chéad tonn, bhí níos mó ná 230 othar ag an nGearmáin ón Iodáil, ón bhFrainc agus ón Ísiltír. Anois táimid ag leathnú ár gcabhair chun na Beilge, ”a dúirt sé le Reuters. “Ach amach anseo, b’fhéidir gurb iad na Gearmánaigh a chaithfeadh teacht chun na Beilge."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending