Ceangail le linn

geilleagar ciorclach

Geilleagar ciorclach: An tábhacht a bhaineann le táirgí agus ábhair ath-úsáid a bhaint as

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

. \ tThe average European consumes 14 tonnes of raw materials and generates five tonnes of waste a year. These figures look alarming considering our resources are limited, but there might be a solution. Many products and materials can be reused or repaired, thus reducing waste. On Wednesday (2 December) MEPs debate in plenary a proposal by the European Commission aiming to create a circular economy, where products are designed in order to facilitate reuse.

The traditional economy is based on buying a product and then replacing it when it no longer works, but in the circular economy the life cycle of products is extended. This could be for example due to improved durability, more efficient waste management or a better design that makes it easier to repair, reuse or remanufacture old products. However, it could also involve new business models based on leasing, sharing or selling pre-owned products.

Another example could be to repair a broken household appliance rather than replacing it. However, in a poll on our different Twitter accounts two thirds of respondents said that if their toaster didn't work anymore, they would buy a new one rather than fix it.

Aiseolas

réiteach adopted on 9 July, MEPs called for a binding target to increase resource efficiency in the EU by 30% by 2030 compared with last year. This would boost the EU's gross domestic product by nearly 1% and create an additional two million jobs, according to estimates by the Commission.

Report author Sirpa Pietikäinen, a Finnish member of the EPP group, said: "This is a paradigm shift, a systemic change that we are facing, as well as a huge, hidden, business opportunity. It can be created only by helping a new business ecosystem to emerge."

The Commission presents its action plan and new legislative proposal on the circular economy on Wednesday 2 December.

Aiseolas

geilleagar ciorclach

Conas is mian leis an AE geilleagar ciorclach a bhaint amach faoi 2050

foilsithe

on

Faigh amach faoi phlean gníomhaíochta gheilleagar ciorclach an AE agus na bearta breise a theastaíonn ó FPEanna chun dramhaíl a laghdú agus táirgí a dhéanamh níos inbhuanaithe. Má leanaimid orainn ag saothrú acmhainní mar a dhéanaimid anois, faoi 2050 ba mhaith linn acmhainní trí Domhan de dhíths. Éilíonn acmhainní teoranta agus saincheisteanna aeráide bogadh ó shochaí ‘tóg-le-diúscairt’ go geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin, inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil, saor ó thocsaineach agus go hiomlán ciorclach faoi 2050, Cumann.

Chuir an ghéarchéim reatha béim ar laigí i slabhraí acmhainní agus luacha, ag bualadh Fiontair bheaga agus mheánmhéide agus tionscal. Laghdóidh geilleagar ciorclach astaíochtaí CO2, agus spreagfaidh sé fás eacnamaíoch agus cruthófar deiseanna fostaíochta.

Léigh níos mó faoi na sainmhíniú agus tairbhí an gheilleagair chiorclaigh.

Aiseolas

Plean gníomhaíochta gheilleagar ciorclach an AE

Ag teacht le AE Sprioc neodrachta aeráide 2050 faoi ​​na Déileáil ghlas, mhol an Coimisiún Eorpach ceann nua Plean Geilleagar Gníomhaíochta Ciorclán i mí an Mhárta 2020, ag díriú ar chosc agus bainistíocht dramhaíola agus dírithe ar fhás, iomaíochas agus ceannaireacht dhomhanda an AE sa réimse a threisiú.

D'iarr an Pharlaimint rialacha athchúrsála níos doichte agus ceangailteach 2030 sprioc maidir le húsáid agus tomhaltas ábhar i rún a glacadh an 9 Feabhra 2021.

Ag bogadh go táirgí inbhuanaithe

Margadh AE de táirge inbhuanaithe, neodrach ó thaobh aeráide agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní des, molann an Coimisiún an Treoir Éiceachórais do tháirgí nach mbaineann le fuinneamh. Teastaíonn ó FPEnna go mbeadh na rialacha nua i bhfeidhm i 2021.

Aiseolas

Tacaíonn FPEnna freisin le tionscnaimh chun dul i ngleic le dul i léig pleanáilte, marthanacht agus in-inúsáidteacht táirgí a fheabhsú agus cearta tomhaltóirí a neartú leis an ceart a dheisiú. Áitíonn siad go bhfuil sé de cheart ag tomhaltóirí a bheith ar an eolas i gceart faoi thionchar comhshaoil ​​na dtáirgí agus na seirbhísí a cheannaíonn siad agus d’iarr siad ar an gCoimisiún tograí a dhéanamh chun troid i gcoinne greenwashing mar a thugtar air, nuair a chuireann cuideachtaí i láthair iad féin a bheith níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol ná mar atá siad i ndáiríre.

Earnálacha ríthábhachtacha a dhéanamh ciorclach

Ní mór ciorclán agus inbhuanaitheacht a ionchorprú i ngach céim de shlabhra luacha chun geilleagar iomlán ciorclach a bhaint amach: ón dearadh go dtí an táirgeadh agus an bealach ar fad don tomhaltóir. Leagann plean gníomhaíochta an Choimisiúin síos seacht bpríomhréimse atá riachtanach chun geilleagar ciorclach a bhaint amach: plaistigh; teicstílí; r-dramhaíola; bia, uisce agus cothaithigh; pacáistiú; cadhnraí agus feithiclí; foirgnimh agus tógála.

Plaistigh

FPEanna ar ais an Straitéis Eorpach do Phlaistigh i nGeilleagar Ciorclach, a chuirfeadh deireadh le húsáid microplastics.

Léigh níos mó faoi na Straitéis an AE chun dramhaíl phlaisteach a laghdú.

Teicstílí

Teicstílí bain úsáid as a lán amhábhar agus uisce, agus athchúrsáiltear níos lú ná 1%. Teastaíonn bearta nua ó FPEnna i gcoinne caillteanas microfiber agus caighdeáin níos déine maidir le húsáid uisce.

Discover conas a théann táirgeadh agus dramhaíl teicstíle i bhfeidhm ar an gcomhshaol.

Leictreonaic agus TFC

Is í dramhaíl leictreonach agus leictreach, nó r-dhramhaíl, an sruth dramhaíola is mó fáis san AE agus athchúrsáiltear níos lú ná 40%. Tá FPEanna ag iarraidh ar an AE saol táirge níos faide a chur chun cinn trí ath-inúsáidteacht agus in-inchúititheacht.

Foghlaim roinnt Fíricí agus figiúirí r-dramhaíola.

Bia, uisce agus cothaithigh

Meastar go gcailltear nó go gcuirtear amú 20% den bhia san AE. Áitíonn FPEanna go gcuirfí leath den dramhaíl bia faoi 2030 faoin Straitéis Feirme go Forc.

pacáistiú

Bhí an dramhaíl phacáistithe san Eoraip níos airde ná riamh in 2017. Tá sé mar aidhm ag rialacha nua a chinntiú go mbeidh gach pacáistiú ar mhargadh an AE in-athúsáidte nó in-athchúrsáilte go heacnamaíoch faoi 2030.

Cadhnraí agus feithiclí

Tá FPEanna ag féachaint ar thograí a éilíonn táirgeadh agus ábhair gach duine cadhnraí ar mhargadh an AE lorg ísealcharbóin a bheith aige agus cearta an duine, caighdeáin shóisialta agus éiceolaíocha a urramú.

Tógáil agus foirgnimh

Cuntas tógála do níos mó ná 35% de dhramhaíl iomlán an AE. Tá FPEanna ag iarraidh saolré foirgneamh a mhéadú, spriocanna laghdaithe a leagan síos do lorg carbóin ábhar agus íoscheanglais a bhunú maidir le héifeachtúlacht acmhainní agus fuinnimh.

Bainistíocht agus loingsiú dramhaíola

Gineann an AE níos mó ná 2.5 billiún tonna dramhaíola in aghaidh na bliana, go príomha ó theaghlaigh. Áitíonn FPEnna ar thíortha an AE athchúrsáil ardchaighdeáin a mhéadú, bogadh ó líonadh talún agus loscadh a íoslaghdú.

A fháil amach faoi ​​staitisticí líonta talún agus athchúrsála san AE.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

geilleagar ciorclach

Tá sé mar aidhm ag an bParlaimint geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin, inbhuanaithe, saor ó thocsaineach agus go hiomlán ciorclach

foilsithe

on

Iarrann FPEanna spriocanna ceangailteach 2030 maidir le lorg úsáide agus tomhaltas ábhair © AdobeStock_Fotoschlick  

Ghlac an Pharlaimint moltaí cuimsitheacha beartais chun geilleagar carbóin-neodrach, inbhuanaithe, saor ó thocsaineach agus go hiomlán ciorclach a bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí. Is freagra í an tuarascáil, a glacadh inniu (10 Feabhra) le 574 vóta i bhfabhar, 22 i gcoinne agus 95 staonadh ó vótáil, freagra an Choimisiúin Plean Geilleagar Gníomhaíochta Ciorclán. Teastaíonn 2030 sprioc ceangailteach maidir le húsáid ábhar agus ár lorg tomhaltais, a chuimsíonn saolré iomlán gach catagóire táirge a chuirtear ar mhargadh an AE, strus FPEnna. Iarrann siad freisin ar an gCoimisiún spriocanna ceangailteacha atá sainiúil do tháirgí agus / nó earnáilsonracha a mholadh d’ábhar athchúrsáilte.

Áitíonn an Pharlaimint ar an gCoimisiún reachtaíocht nua a chur ar aghaidh i 2021, ag leathnú scóip an Treoir Éiceachórais táirgí nach mbaineann le fuinneamh a áireamh. Ba cheart go leagfadh sé seo caighdeáin a bhaineann go sonrach le táirgí, ionas go bhfeidhmeodh táirgí a chuirtear ar mhargadh an AE go maith, go bhfuil siad marthanach, in-athúsáidte, gur féidir iad a dheisiú go héasca, nach bhfuil siad tocsaineach, gur féidir iad a uasghrádú agus a athchúrsáil, go bhfuil ábhar athchúrsáilte iontu, agus go bhfuil siad acmhainní agus fuinnimh- éifeachtach. Tá mionsonraí ar phríomh-mholtaí eile anseo.

Dúirt an rapóirtéir Jan Huitema (Renew Europe, NL): “Is deis eacnamaíoch don Eoraip an t-aistriú go geilleagar ciorclach ar cheart dúinn glacadh leis. Ní mór-roinn saibhir acmhainní í an Eoraip, ach tá na scileanna, an saineolas agus an cumas againn na teicneolaíochtaí a theastaíonn chun lúba a dhúnadh agus sochaí saor ó dhramhaíl a thógáil. Cruthóidh sé seo poist agus fás eacnamaíoch agus tabharfaidh sé níos gaire dúinn ár gcuspóirí aeráide a bhaint amach: Is bua-bua é. " Bí ag faire ráiteas físe.

Sa díospóireacht iomlánach, leag FPEanna béim freisin nach mbeifear in ann cuspóirí an Bheart Ghlais a bhaint amach ach amháin má athraíonn an AE go samhail geilleagair chiorclaigh, agus go gcruthóidh an t-athrú seo poist agus deiseanna gnó nua. Caithfear reachtaíocht atá ann cheana maidir le dramhaíl a chur i bhfeidhm ar bhealach níos críochnúla, agus tá gá le bearta breise le haghaidh earnálacha agus táirgí lárnacha, mar theicstílí, plaistigh, pacáistiú agus leictreonaic, a dúirt FPEnna. Féach ar thaifeadadh iomlán na díospóireachta anseo.

Aiseolas

Comhthéacs

I mí an Mhárta 2020, ghlac an Coimisiún “nua”Plean Geilleagar Gníomhaíochta Ciorclán le haghaidh Eoraip níos Glaine agus Níos Iomaíocha ”. A. díospóireacht sa Choiste Comhshaoil ​​i mí Dheireadh Fómhair 2020, agus glacadh leis an tuarascáil an 27 Eanáir 2021.

Cinntear suas le 80% de thionchar comhshaoil ​​táirgí ag céim an dearaidh. Meastar go dtiocfaidh méadú faoi dhó ar thomhaltas domhanda na n-ábhar sa daichead bliain atá romhainn, agus meastar go dtiocfaidh méadú 70% ar an méid dramhaíola a ghintear gach bliain faoi 2050. Leath na n-astaíochtaí iomlána ceaptha teasa, agus níos mó ná 90% den chaillteanas bithéagsúlachta agus uisce strus, teacht ó acmhainní a bhaint agus a phróiseáil.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

geilleagar ciorclach

Conas is mian leis an AE geilleagar ciorclach a bhaint amach faoi 2050  

foilsithe

on

Faigh amach faoi phlean gníomhaíochta gheilleagar ciorclach an AE agus na bearta breise a theastaíonn ó FPEanna chun dramhaíl a laghdú agus táirgí a dhéanamh níos inbhuanaithe. Má leanaimid orainn ag saothrú acmhainní mar a dhéanaimid anois, faoi 2050 ba mhaith linn acmhainní trí Domhan de dhíths. Éilíonn acmhainní teoranta agus saincheisteanna aeráide bogadh ó shochaí ‘tóg le diúscairt’ go geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin, inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil, saor ó thocsaineach agus go hiomlán ciorclach faoi 2050.

Chuir an ghéarchéim reatha béim ar laigí i slabhraí acmhainní agus luacha, ag bualadh Fiontair bheaga agus mheánmhéideagustionscal. Laghdóidh geilleagar ciorclach astaíochtaí CO2, agus spreagfaidh sé fás eacnamaíoch agus cruthófar deiseanna fostaíochta.

Léigh níos mó faoi na sainmhíniú agus tairbhí an gheilleagair chiorclaigh.

Plean gníomhaíochta gheilleagar ciorclach an AE

Ag teacht le AE Sprioc neodrachta aeráide 2050 faoi ​​na Déileáil ghlas, mhol an Coimisiún Eorpach ceann nua Plean Geilleagar Gníomhaíochta Ciorclán i mí an Mhárta 2020, ag díriú ar chosc agus bainistíocht dramhaíola agus dírithe ar fhás, iomaíochas agus ceannaireacht dhomhanda an AE sa réimse a threisiú.

Aiseolas

An 27 Eanáir, thacaigh coiste comhshaoil ​​na Parlaiminte leis an bplean agus d’iarr sé ceangailteach 2030 sprioc maidir le húsáid agus tomhaltas ábhar. Vótálfaidh FPEnna ar an tuarascáil le linn seisiún iomlánach mhí Feabhra.

Ag bogadh go táirgí inbhuanaithe

Margadh AE de táirgí inbhuanaithe, neodrach ó thaobh aeráide agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní de, molann an Coimisiún an Ecodesign Directive do tháirgí nach mbaineann le fuinneamh. Teastaíonn ó FPEnna go mbeadh na rialacha nua i bhfeidhm i 2021.

Tacaíonn FPEnna freisin le tionscnaimh chun dul i ngleic le dul i léig pleanáilte, marthanacht agus in-inúsáidteacht táirgí a fheabhsú agus cearta tomhaltóirí a neartú leis an ceart a dheisiú. Áitíonn siad go bhfuil sé de cheart ag tomhaltóirí a bheith ar an eolas i gceart faoi thionchar comhshaoil ​​na dtáirgí agus na seirbhísí a cheannaíonn siad agus d’iarr siad ar an gCoimisiún tograí a dhéanamh chun troid i gcoinne greenwashing mar a thugtar air, nuair a chuireann cuideachtaí i láthair iad féin a bheith níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol ná mar atá siad i ndáiríre.

Aiseolas
Earnálacha ríthábhachtacha a dhéanamh ciorclach

Ní mór ciorclán agus inbhuanaitheacht a ionchorprú i ngach céim de shlabhra luacha chun geilleagar iomlán ciorclach a bhaint amach: ón dearadh go dtí an táirgeadh agus an bealach ar fad don tomhaltóir. Leagann plean gníomhaíochta an Choimisiúin síos seacht bpríomhréimse atá riachtanach chun geilleagar ciorclach a bhaint amach: plaistigh; teicstílí; r-dramhaíola; bia, uisce agus cothaithigh; pacáistiú; cadhnraí agus feithiclí; foirgnimh agus tógála.
Plaistigh

FPEanna ar ais an Straitéis Eorpach do Phlaistigh i nGeilleagar Ciorclachy, a chuirfeadh deireadh le húsáid microplastics.

Léigh níos mó faoi na Straitéis an AE chun dramhaíl phlaisteach a laghdú.

Teicstílí

Teicstílí bain úsáid as a lán amhábhar agus uisce, agus athchúrsáiltear níos lú ná 1%. Teastaíonn bearta nua ó FPEnna i gcoinne caillteanas microfiber agus caighdeáin níos déine maidir le húsáid uisce.

Discover conas a théann táirgeadh agus dramhaíl teicstíle i bhfeidhm ar an gcomhshaol.

Leictreonaic agus TFC

Is í dramhaíl leictreonach agus leictreach, nó r-dhramhaíl, an sruth dramhaíola is mó fáis san AE agus athchúrsáiltear níos lú ná 40%. Tá FPEanna ag iarraidh ar an AE saol táirge níos faide a chur chun cinn trí ath-inúsáidteacht agus in-inchúititheacht.

Foghlaim roinnt Fíricí agus figiúirí r-dramhaíola.

Bia, uisce agus cothaithigh

Meastar go gcailltear nó go gcuirtear amú 20% den bhia san AE. Áitíonn FPEanna go gcuirfí leath den dramhaíl bia faoi 2030 faoin Straitéis Feirme go Forc.

pacáistiú

Bhí an dramhaíl phacáistithe san Eoraip níos airde ná riamh in 2017. Tá sé mar aidhm ag rialacha nua a chinntiú go mbeidh gach pacáistiú ar mhargadh an AE in-athúsáidte nó in-athchúrsáilte go heacnamaíoch faoi 2030.

Cadhnraí agus feithiclí

Tá FPEanna ag féachaint ar thograí a éilíonn táirgeadh agus ábhair all cadhnraí ar mhargadh an AE lorg ísealcharbóin a bheith aige agus cearta an duine, caighdeáin shóisialta agus éiceolaíocha a urramú.

Tógáil agus foirgnimh

Cuntas tógála do níos mó ná 35% de dhramhaíl iomlán an AE. Tá FPEanna ag iarraidh saolré foirgneamh a mhéadú, spriocanna laghdaithe a leagan síos do lorg carbóin ábhar agus íoscheanglais a bhunú maidir le héifeachtúlacht acmhainní agus fuinnimh.

Bainistíocht agus loingsiú dramhaíola

Gineann an AE níos mó ná 2.5 billiún tonna dramhaíola in aghaidh na bliana, go príomha ó theaghlaigh. Áitíonn FPEnna ar thíortha an AE athchúrsáil ardchaighdeáin a mhéadú, bogadh ó líonadh talún agus loscadh a íoslaghdú.

A fháil amach faoi ​​staitisticí líonta talún agus athchúrsála san AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending