Ceangail le linn

Cáilíocht an aeir

Bagairt ar Fheirmeoireacht stocaireacht dul chun cinn ar na dlíthe ríthábhachtach aer-thruailliú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Ardaíonn scamall deataigh thar Gaza i ndiaidh an stailce aeir (Cartlann)Tá brú ar FPEanna na Breataine ón stocaireacht talmhaíochta chun reachtaíocht nua truaillithe aeir atá beartaithe don AE a vótáil an tseachtain seo.

Socróidh an Treoir um Uasteorainn Astaíochtaí Náisiúnta (NEC) teorainneacha nua ar astaíochtaí náisiúnta truaillithe aeir díobhálach agus tá sí riachtanach chun cáilíocht aeir níos fearr a bhaint amach sa RA, áit a meastar go mbeidh truailliú aeir ina chúis leis na mílte bás luath gach bliain.

Tá FPEanna, faoi stiúir pholaiteoirí na Breataine Catherine Bearder agus Seb Dance, tar éis brú níos láidre a dhéanamh ar thruailliú. Ach tá brú orthu ó Rialtas na RA agus ón stocaireacht feirmeoireachta spriocanna a bhaint amach maidir le meatán agus amóinia - dhá thruailleán atá nasctha le feirmeoireacht.

Aiseolas

Dúirt Alan Andrews, dlíodóir truaillithe aeir ag ClientEarth: “Éilíonn rialtas na RA gur laghdú é truailliú aeir 'tosaíocht' tar éis an Ordaíodh an Chúirt Uachtarach níos luaithe i mbliana aer an RA a ghlanadh. Taispeánann a chuid iarrachtaí an bonn a bhaint den Treoir seo cé chomh lag agus atá a réiteach.

“Go háirithe, teastaíonn spriocanna níos ísle uaidh don amóinia agus ba mhaith léi spriocanna meatáin a scriosadh go hiomlán. Má éiríonn leis cuirfidh sé isteach níos mó ar na hiarrachtaí nach leor cheana chun sláinte daoine a chosaint ar thruailliú aeir. "

Creideann ClientEarth go bhfuil an Rialtas ag gníomhú faoi bhrú ó bhrústocairí feirmeoireachta mar go léiríonn a seasamh tuairimí Aontas Náisiúnta na bhFeirmeoirí go díreach.

Aiseolas

I mí Iúil 2015 chuir an NFU “díomá searbh” in iúl maidir le spriocanna amóinia agus meatáin.

Roimhe seo dúirt príomhchomhairleoir comhshaoil ​​an NFU, an Dr. Diane Mitchell, go raibh “imní mhór” orthu faoi cé acu an sprioc.

Dúirt Alan Andrews: “Ní féidir leis an rialtas iad féin a iompar ar an mbealach seo. Tá siad ag cur tionscal na feirmeoireachta chun tosaigh ar ár sláinte. "

Cáilíocht an aeir

Geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide a chumhachtú: Leagann an Coimisiún amach pleananna do chóras fuinnimh na todhchaí agus hidrigin ghlan, agus seolann sé an #EuropeanCleanHydrogenAlliance

foilsithe

on

Le bheith neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050, ní mór don Eoraip a córas fuinnimh a athrú, arb ionann é agus 75% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa an AE. Straitéisí an AE do comhtháthú an chórais fuinnimh agus hidrigineRéiteoidh an lá inniu (8 Iúil) an bealach i dtreo earnáil fuinnimh níos éifeachtaí agus níos idirnasctha, arna thiomáint ag dhá chuspóir phláinéid níos glaine agus geilleagar níos láidre.

Cuireann an dá straitéis clár oibre nua infheistíochta fuinnimh ghlain i láthair, ar aon dul le clár oibre an Choimisiúin An Chéad Ghlúin Eile AE pacáiste téarnaimh agus an Déileáil Ghlas na hEorpa. Tá sé de chumas ag na hinfheistíochtaí pleanáilte an téarnamh eacnamaíoch ó ghéarchéim an choróivíris a spreagadh. Cruthaíonn siad poist Eorpacha agus treisíonn siad ár gceannaireacht agus ár n-iomaíochas i dtionscail straitéiseacha, rud atá ríthábhachtach d’athléimneacht na hEorpa.

Le cuidiú leis an Straitéis seo a bhaint amach, tá an Coimisiún ag seoladh inniu an Comhghuaillíocht Hidrigin Ghlan na hEorpa le ceannairí tionscail, an tsochaí shibhialta, airí náisiúnta agus réigiúnacha agus an Banc Eorpach Infheistíochta. Tógfaidh an Chomhghuaillíocht píblíne infheistíochta le haghaidh táirgeadh de réir scála agus tacóidh sé leis an éileamh ar hidrigin ghlan san AE. Tógfar an chomhghuaillíocht ar phrionsabail an chomhair, na cuimsitheachta agus na trédhearcachta. Tá fócas Chomhghuaillíocht Hidrigin Ghlan na hEorpa ar hidrigin in-athnuaite, arna chomhlánú le linn idirthréimhse le hidrigin ísealcharbóin le laghduithe astaíochtaí CO2 an-uaillmhianach i gcomparáid le hidrigin bunaithe ar iontaise.Tdéanfar imeacht seolta Chomhghuaillíocht Hidrigin Ghlan na hEorpa a shruthlú beo anseo ag 16h00.

Aiseolas

Tuilleadh eolais

Lean an preasagallamh le Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin do Bheart Glas na hEorpa Timmermans agus an Coimisinéir Fuinnimh Simson beo ar EbS.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cáilíocht an aeir

Aerfoirt 50 anois #CarbonNeodrach san Eoraip

foilsithe

on

Roimh an COP25 le tosú i Santiago de Chile an mhí seo chugainn, tugann comhlacht trádála aerfoirt na hEorpa ACI EUROPE cothrom le dáta inniu ar an dul chun cinn atá déanta ag aerfoirt chun a dtiomantas chun aerfoirt 100 neodrach ó thaobh carbóin de 2030 a bhaint amach1. Is céim mhór eatramhach é an tiomantas seo i dtreo a bhfís agus a ngealltanais Net Zero faoi 20502 - atá mar chuid den Straitéis Inbhuanaitheachta níos leithne d'Aerfoirt3 a sheol ACI EUROPE mí an Mheithimh seo caite.

Leis an uasghrádú rathúil inniu ar shé Aerfort Laplainn4 arna oibriú ag Finavia (oibreoir aerfoirt na Fionlainne) go Neodracht Leibhéal 3+ den chaighdeán bainistíochta CO2 domhanda, Creidiúnú Carbóin Aerfoirt, tá 50 aerfort neodrach carbóin san Eoraip anois5.

Dúirt Ard-Stiúrthóir ACI EORAIP Olivier Jankovec: "Díreach 3 bliana tar éis tiomantas a thabhairt do 100 aerfort neodrach ó charbón faoi 2030, tá tionscal aerfort na hEorpa leathbhealach tríd anois chun an aidhm sin a bhaint amach. Tá fáilte roimh na 50 aerfort atá neodrach ó thaobh carbóin de faoi Chreidiúnú Carbóin Aerfoirt. - trácht paisinéirí na mór-roinne - le meascán de mhoil mhóra agus aerfoirt réigiúnacha níos lú ina measc. "

Aiseolas

Faoi láthair is ionann neodracht charbóin agus an leibhéal is airde feidhmíochta bainistíochta carbóin faoi Chreidiúnú Carbóin Aerfoirt. D’fhonn teacht air, ní mór d’aerfoirt astaíochtaí CO2 ó na foinsí sin atá faoina rialú a laghdú a oiread agus is féidir, agus na hastaíochtaí iarmharacha atá fágtha a chúiteamh le hinfheistíocht i bhfritháireamh carbóin ar ardchaighdeán. Ní mór d’aerfoirt neodracha carbóin ag Leibhéal 3+ de Chreidiúnú Carbóin an Aerfoirt fianaise a sholáthar maidir le tabhairt faoi na gníomhartha go léir a éilíonn an clár (a n-astaíochtaí a mhapáil, iad a laghdú agus geallsealbhóirí oibríochta a fhostú ar shuíomh an aerfoirt chun an rud céanna a dhéanamh), sula ndéanann siad infheistíocht i gcarbón fritháireamh.

Dúirt Jankovec: "Cé nach gceadaíonn an glanchoincheap nialas fritháireamh, tugann neodracht charbóin ar dtús deis d’aerfoirt fás i dtreo bainistíochta agus srianta CO2 níos uaillmhianaí ar bhealach forásach. Le tiomantas thionscal aerfoirt na hEorpa astaíochtaí Glan nialais CO2 a bhaint amach faoi a rialú faoi 2050 mar thosaíocht iomlán, leanann aerfoirt na hEorpa ar aghaidh go tapa chun na cuaillí báire a bhaint amach idir a leibhéal bainistíochta carbóin reatha agus an cuspóir uaillmhianach atá amach romhainn. "

Dúirt Niclas Svenningsen, atá i gceannas ar an tionscnamh Aeráide Neodrach Anois ag Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Athrú Aeráide (UNFCCC) i mBonn na Gearmáine: «Tá ríméad orainn níos mó agus níos mó aerfort san Eoraip a bhaint amach lena neodracht charbóin crua gach bliain . Tugaimid faoi deara gur chruthaigh an phráinn atá ag fás chun freagairt don Éigeandáil Aeráide na haerfoirt mhóiminteam a chruthaigh trína ndul chun cinn deich mbliana laistigh de Chreidiúnú Carbóin Aerfoirt. »

Aiseolas

Dúirt sé: «Leanann aerfoirt na hEorpa mar shampla le leanúint i réimse na gníomhaíochta neamhstáit chun aghaidh a thabhairt ar an éigeandáil aeráide. Cé go bhfuil a súile acu ar an gcuspóir mór astaíochtaí carbóin Glan nialais a bhaint amach óna gcuid oibríochtaí faoi 2050, leanann siad ar aghaidh lena gcuid oibre incriminteacha chun a dtionchar aeráide a laghdú. Is é seo go díreach an cineál ceannaireachta tionscail a theastaíonn uainn chun dul i ngleic leis an dúshlán uafásach gan fasach a léiríonn Athrú Aeráide. "

1Féach an gealltanas anseo.

2Foghlaim tuilleadh faoin Net Zero le tiomantas 2050 anseo. 

3Íoslódáil do chóip de Straitéis Inbhuanaitheachta EORAIP ACI anseo.

4Aerfoirt Laplainn: Enontekiö (ENF), Ivalo (IVL), Kemi-Tornio (KEM), Kittilä (KTT), Kuusamo (KAO) agus Rovaniemi (RVN)

5Íoslódáil liosta iomlán na n-aerfort neodrach ó thaobh carbóin anseo:
Liosta iomlán na n-aerfort atá neodrach ó thaobh carbóin de ..pdf

Tá measta ag an IPCC (Painéal Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide) gurb ionann astaíochtaí iomlána CO2 na heitlíochta agus 2% de thionchar na n-astaíochtaí domhanda ar athrú aeráide. As an bhfigiúr sin, ní dhéanann oibríochtaí an aerfoirt féin ach suas le 5%.

Is é Creidiúnú Carbóin Aerfoirt an t-aon chaighdeán domhanda maidir le bainistiú carbóin ag aerfoirt. Is í an aidhm atá aige aerfoirt a spreagadh agus a chumasú chun a n-astaíochtaí a laghdú. Laistigh dá chreat, is féidir le haerfoirt a bheith creidiúnaithe ag ceithre leibhéal creidiúnaithe atá forásach de réir a chéile: Mapáil, Laghdú, Leas iomlán a bhaint agus Neodracht. 

Tá sé á riaradh go neamhspleách, formhuinithe ag institiúidí agus tá moladh faighte aige cheana féin ón Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO), Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (UNFCCC), agus an Coimisiún Eorpach (CE).

Arna fhorbairt agus arna sheoladh ar dtús ag ACI EUROPE i Meitheamh 2009, leathnaíodh Creidiúnú Carbóin Aerfoirt chuig aerfoirt san Áise-Aigéan Ciúin, i mí na Samhna 2011 (i gcomhpháirtíocht le ACI Áise-Aigéan Ciúin) agus chuig aerfoirt na hAfraice i Meitheamh 2013, (i gcomhpháirtíocht le ACI Africa) , Aerfoirt Mheiriceá Thuaidh i Meán Fómhair 2014 (i gcomhpháirtíocht le ACI-NA) agus aerfoirt i Meiriceá Laidineach & sa Mhuir Chairib i mí na Nollag 2014 (i gcomhpháirtíocht le ACI-LAC).

Chun a fháil amach cé na haerfoirt atá deimhnithe agus leibhéal a ndeimhnithe, cliceáil anseo.

Is é ACI EUROPE réigiún Eorpach na Comhairle Aerfoirt Idirnáisiúnta (ACI), an t-aon chumann gairmiúil ar fud an domhain le hoibreoirí aerfoirt. Seasann ACI EORAIP thar aerfoirt 500 i dtíortha Eorpacha 45. Éascaíonn ár gcomhaltaí os cionn 90% de thrácht aeir tráchtála san Eoraip: 2.3 paisinéirí, 21.2 milliún tonna de ghluaiseachtaí aerárthaí agus 25.7 milliún in 2018. Mar fhreagra ar an Éigeandáil Aeráide, i mí an Mheithimh 2019 gheall ár mbaill astaíochtaí nialais carbóin glan a bhaint amach d'oibríochtaí a bhí faoi smacht 2050 acu, gan fhritháireamh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cáilíocht an aeir

Glaonn Clarkson éicea-laoch #GretaThunberg mar 'brat millte'

foilsithe

on

Jeremy Clarkson (sa phictiúr) tá an t-éicea-ghníomhaí Greta Thunberg tar éis a mheá a dhéanamh, ag glaoch uirthi “brat millte”.

D'inis Greta, 16, do na Náisiúin Aontaithe gur tháinig athrú ar a hóige trí athrú domhanda.

Aiseolas

Dúirt sí: “Níor chóir dom a bheith anseo. Ba chóir dom a bheith ar ais ar scoil ar an taobh eile den aigéan.

“Ach thiocfaidh tú uilig chugainn le haghaidh dóchais.

“Conas mar a dhéanann tú dare.

Aiseolas

“Tá mo bhrionglóidí agus mo óige goidte le do chuid focal folamh.”

Dúirt Clarkson: “Conas is maith leat seol go Meiriceá ar luamh snáithín carbóin nár thóg tú a chosain £ 15million, nár thuill tú, agus a bhfuil inneall díosail cúltaca nár luaigh tú.

“Thug muid fóin phóca agus ríomhairí glúine duit agus an t-idirlíon.

“Chruthaíomar na meáin shóisialta a úsáideann tú gach lá agus reáchtálaimid na bainc a íocann as.

“Mar sin, conas mar a sheasann tú ann agus léigí dúinn, bratanna millte.”

D'éiligh sé go réiteodh an eolaíocht fadhb an domhain “ní scowling agus ag screadadh ab-dabs gach cúig nóiméad”.

Mar fhocal scoir, dúirt sé: “Mar chailín maith, dúnadh agus lig dóibh dul ar aghaidh leis.”

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending