Ceangail le linn

Cáilíocht an aeir

caighdeán an aeir: Comhshaol Feisirí Eorpacha glaoch le haghaidh caipíní náisiúnta nua tougher ar thruailleáin

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

20150715PHT82105_originalTougher spriocanna nua truailliú aeir iarr thíortha an AE © BELGAIMAGE / PHOTOSHOT / W.Lili

Toisc go bhfuil truailliú aeir freagrach as básanna ar fud 400,000 roimh am san AE bliantúil, Feisirí Eorpacha Comhshaol ar an gCéadaoin tightened pleananna an Choimisiúin agus d'iarr siad caipíní náisiúnta níos uaillmhianaí maidir le hastaíochtaí de shé príomhthruailleáin a, cosúil le dé-ocsaíd sulfair, ábhair cháithnínigh agus ocsaídí nítrigine chun astuithe a laghdú 70% ar fud an AE agus a shábháil € 40 billiún ar chostais aerthruailliú ag 2030. Feisirí Eorpacha ag iarraidh freisin a chur san áireamh uasteorainneacha laghdaithe astuithe maidir le mearcair, agus sprioc lárphointe do caipíní mó de 2025.

"Is í an treoir nua NEC an deis chun dul i ngleic leis an tsaincheist thábhachtach sláinte seo, trí na tagarmharcanna a chur i bhfeidhm do bhallstáit chun oibriú ina leith. Ní féidir linn beag is fiú a dhéanamh de na buntáistí a thiocfadh as an aer a análaimid a ghlanadh," a dúirt an rapóirtéir, Julie Girling (ECR, an Ríocht Aontaithe) tar éis a tuarascála a ghlacadh le 38 vóta go 28, le dhá staonadh ó vótáil.

caipíní níos uaillmhianaí

Aiseolas

Is mian leis an gcoiste an treoir sa todhchaí uasteorainn náisiúnta maidir le hastaíochtaí (NEC) a chur san áireamh caipíní maidir le mearcair (HG) ó 2020, chomh maith leis na caipíní nua sna ballstáit maidir le hastaíochtaí de dé-ocsaíd truailleáin aeir sulfair (SO2), ocsaídí de nítrigin (NOx) , neamh-mheatáin comhdhúile so-ghalaithe orgánacha (NMVOC), meatán (CH4) amóinia (NH3), agus ábhar cáithníneach (PM2,5) atá le baint amach ag 2020 2030 agus, go bhfuil a mhol an Coimisiún. An coiste béim gur chóir spriocanna níos uaillmhianaí a shocrú d'fhonn teacht ar spriocanna 2030.

spriocanna lárphointe do 2025

Chun dul chun cinn i dtreo na spriocanna atá leagtha síos do 2030 a áirithiú, molann an coiste timpeallacht go spriocanna i leith astaíochtaí lárphointe do 2025 a chur leis an reachtaíocht. Ba mhaith leis an spriocanna lárphointe ina cheangal go hiomlán le haghaidh gach truailleán, cé is moite d'meatáin.

Aiseolas

Níl offsets le haghaidh loingseoireachta idirnáisiúnta

An coiste vótáil freisin a bhaint as an togra ón gCoimisiún do bhaill solúbthacht Deir laghduithe in astaíochtaí ó ocsaídí nítrigine, ocsaídí sulfair agus ábhar cáithníneach ó loingseoireacht idirnáisiúnta fhritháireamh. Bheadh ​​offsets muirí Ag tairiscint bheith an-deacair a chur i bhfeidhm, agus go mbeadh tíortha talamhiata eisiamh go bunúsach, creideann an choiste.

Na chéad chéimeanna eile

Cuirfidh an tuarascáil, déanfar vótáil iomlánach i Strasbourg i mí Dheireadh Fómhair.

De réir an Choimisiúin Eorpaigh, bíonn tionchair shubstaintiúla ar an gcomhshaol agus ar shláinte ag truailliú aeir: in 2010 bhí básmhaireachtaí roimh am bliantúla os cionn 400,000 agus bhí 62% de limistéar an AE nochtaithe do eotrófú, lena n-áirítear 71% d’éiceachórais Natura 2000. Tá na costais sheachtracha iomlána a bhaineann le sláinte sa raon € 330-940bn in aghaidh na bliana, lena n-áirítear damáistí eacnamaíocha díreacha de € 15bn ó laethanta oibre caillte, costais chúraim sláinte € 4bn, caillteanas toraidh barr € 3bn agus damáiste € 1bn d’fhoirgnimh. Coscann neamhchomhlíonadh suntasach le caighdeáin cháilíochta aeir atá ann cheana agus oibleagáidí idirnáisiúnta nua an AE (faoi Phrótacal Gothenburg) cosaint níos fearr a thabhairt do shaoránaigh an AE agus a chomhshaol. Is é líon na gcriosanna nach gcomhlíonann caighdeáin PM10 agus NO2 ná 32% agus 24%; Tá 40m saoránach fós nochtaithe do leibhéil PM10 os cionn luachanna teorann an AE.

Tuilleadh eolais

Cáilíocht an aeir

Geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide a chumhachtú: Leagann an Coimisiún amach pleananna do chóras fuinnimh na todhchaí agus hidrigin ghlan, agus seolann sé an #EuropeanCleanHydrogenAlliance

foilsithe

on

Le bheith neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050, ní mór don Eoraip a córas fuinnimh a athrú, arb ionann é agus 75% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa an AE. Straitéisí an AE do comhtháthú an chórais fuinnimh agus hidrigineRéiteoidh an lá inniu (8 Iúil) an bealach i dtreo earnáil fuinnimh níos éifeachtaí agus níos idirnasctha, arna thiomáint ag dhá chuspóir phláinéid níos glaine agus geilleagar níos láidre.

Cuireann an dá straitéis clár oibre nua infheistíochta fuinnimh ghlain i láthair, ar aon dul le clár oibre an Choimisiúin An Chéad Ghlúin Eile AE pacáiste téarnaimh agus an Déileáil Ghlas na hEorpa. Tá sé de chumas ag na hinfheistíochtaí pleanáilte an téarnamh eacnamaíoch ó ghéarchéim an choróivíris a spreagadh. Cruthaíonn siad poist Eorpacha agus treisíonn siad ár gceannaireacht agus ár n-iomaíochas i dtionscail straitéiseacha, rud atá ríthábhachtach d’athléimneacht na hEorpa.

Le cuidiú leis an Straitéis seo a bhaint amach, tá an Coimisiún ag seoladh inniu an Comhghuaillíocht Hidrigin Ghlan na hEorpa le ceannairí tionscail, an tsochaí shibhialta, airí náisiúnta agus réigiúnacha agus an Banc Eorpach Infheistíochta. Tógfaidh an Chomhghuaillíocht píblíne infheistíochta le haghaidh táirgeadh de réir scála agus tacóidh sé leis an éileamh ar hidrigin ghlan san AE. Tógfar an chomhghuaillíocht ar phrionsabail an chomhair, na cuimsitheachta agus na trédhearcachta. Tá fócas Chomhghuaillíocht Hidrigin Ghlan na hEorpa ar hidrigin in-athnuaite, arna chomhlánú le linn idirthréimhse le hidrigin ísealcharbóin le laghduithe astaíochtaí CO2 an-uaillmhianach i gcomparáid le hidrigin bunaithe ar iontaise.Tdéanfar imeacht seolta Chomhghuaillíocht Hidrigin Ghlan na hEorpa a shruthlú beo anseo ag 16h00.

Aiseolas

Tuilleadh eolais

Lean an preasagallamh le Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin do Bheart Glas na hEorpa Timmermans agus an Coimisinéir Fuinnimh Simson beo ar EbS.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cáilíocht an aeir

Aerfoirt 50 anois #CarbonNeodrach san Eoraip

foilsithe

on

Roimh an COP25 le tosú i Santiago de Chile an mhí seo chugainn, tugann comhlacht trádála aerfoirt na hEorpa ACI EUROPE cothrom le dáta inniu ar an dul chun cinn atá déanta ag aerfoirt chun a dtiomantas chun aerfoirt 100 neodrach ó thaobh carbóin de 2030 a bhaint amach1. Is céim mhór eatramhach é an tiomantas seo i dtreo a bhfís agus a ngealltanais Net Zero faoi 20502 - atá mar chuid den Straitéis Inbhuanaitheachta níos leithne d'Aerfoirt3 a sheol ACI EUROPE mí an Mheithimh seo caite.

Leis an uasghrádú rathúil inniu ar shé Aerfort Laplainn4 arna oibriú ag Finavia (oibreoir aerfoirt na Fionlainne) go Neodracht Leibhéal 3+ den chaighdeán bainistíochta CO2 domhanda, Creidiúnú Carbóin Aerfoirt, tá 50 aerfort neodrach carbóin san Eoraip anois5.

Dúirt Ard-Stiúrthóir ACI EORAIP Olivier Jankovec: "Díreach 3 bliana tar éis tiomantas a thabhairt do 100 aerfort neodrach ó charbón faoi 2030, tá tionscal aerfort na hEorpa leathbhealach tríd anois chun an aidhm sin a bhaint amach. Tá fáilte roimh na 50 aerfort atá neodrach ó thaobh carbóin de faoi Chreidiúnú Carbóin Aerfoirt. - trácht paisinéirí na mór-roinne - le meascán de mhoil mhóra agus aerfoirt réigiúnacha níos lú ina measc. "

Aiseolas

Faoi láthair is ionann neodracht charbóin agus an leibhéal is airde feidhmíochta bainistíochta carbóin faoi Chreidiúnú Carbóin Aerfoirt. D’fhonn teacht air, ní mór d’aerfoirt astaíochtaí CO2 ó na foinsí sin atá faoina rialú a laghdú a oiread agus is féidir, agus na hastaíochtaí iarmharacha atá fágtha a chúiteamh le hinfheistíocht i bhfritháireamh carbóin ar ardchaighdeán. Ní mór d’aerfoirt neodracha carbóin ag Leibhéal 3+ de Chreidiúnú Carbóin an Aerfoirt fianaise a sholáthar maidir le tabhairt faoi na gníomhartha go léir a éilíonn an clár (a n-astaíochtaí a mhapáil, iad a laghdú agus geallsealbhóirí oibríochta a fhostú ar shuíomh an aerfoirt chun an rud céanna a dhéanamh), sula ndéanann siad infheistíocht i gcarbón fritháireamh.

Dúirt Jankovec: "Cé nach gceadaíonn an glanchoincheap nialas fritháireamh, tugann neodracht charbóin ar dtús deis d’aerfoirt fás i dtreo bainistíochta agus srianta CO2 níos uaillmhianaí ar bhealach forásach. Le tiomantas thionscal aerfoirt na hEorpa astaíochtaí Glan nialais CO2 a bhaint amach faoi a rialú faoi 2050 mar thosaíocht iomlán, leanann aerfoirt na hEorpa ar aghaidh go tapa chun na cuaillí báire a bhaint amach idir a leibhéal bainistíochta carbóin reatha agus an cuspóir uaillmhianach atá amach romhainn. "

Dúirt Niclas Svenningsen, atá i gceannas ar an tionscnamh Aeráide Neodrach Anois ag Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Athrú Aeráide (UNFCCC) i mBonn na Gearmáine: «Tá ríméad orainn níos mó agus níos mó aerfort san Eoraip a bhaint amach lena neodracht charbóin crua gach bliain . Tugaimid faoi deara gur chruthaigh an phráinn atá ag fás chun freagairt don Éigeandáil Aeráide na haerfoirt mhóiminteam a chruthaigh trína ndul chun cinn deich mbliana laistigh de Chreidiúnú Carbóin Aerfoirt. »

Aiseolas

Dúirt sé: «Leanann aerfoirt na hEorpa mar shampla le leanúint i réimse na gníomhaíochta neamhstáit chun aghaidh a thabhairt ar an éigeandáil aeráide. Cé go bhfuil a súile acu ar an gcuspóir mór astaíochtaí carbóin Glan nialais a bhaint amach óna gcuid oibríochtaí faoi 2050, leanann siad ar aghaidh lena gcuid oibre incriminteacha chun a dtionchar aeráide a laghdú. Is é seo go díreach an cineál ceannaireachta tionscail a theastaíonn uainn chun dul i ngleic leis an dúshlán uafásach gan fasach a léiríonn Athrú Aeráide. "

1Féach an gealltanas anseo.

2Foghlaim tuilleadh faoin Net Zero le tiomantas 2050 anseo. 

3Íoslódáil do chóip de Straitéis Inbhuanaitheachta EORAIP ACI anseo.

4Aerfoirt Laplainn: Enontekiö (ENF), Ivalo (IVL), Kemi-Tornio (KEM), Kittilä (KTT), Kuusamo (KAO) agus Rovaniemi (RVN)

5Íoslódáil liosta iomlán na n-aerfort neodrach ó thaobh carbóin anseo:
Liosta iomlán na n-aerfort atá neodrach ó thaobh carbóin de ..pdf

Tá measta ag an IPCC (Painéal Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide) gurb ionann astaíochtaí iomlána CO2 na heitlíochta agus 2% de thionchar na n-astaíochtaí domhanda ar athrú aeráide. As an bhfigiúr sin, ní dhéanann oibríochtaí an aerfoirt féin ach suas le 5%.

Is é Creidiúnú Carbóin Aerfoirt an t-aon chaighdeán domhanda maidir le bainistiú carbóin ag aerfoirt. Is í an aidhm atá aige aerfoirt a spreagadh agus a chumasú chun a n-astaíochtaí a laghdú. Laistigh dá chreat, is féidir le haerfoirt a bheith creidiúnaithe ag ceithre leibhéal creidiúnaithe atá forásach de réir a chéile: Mapáil, Laghdú, Leas iomlán a bhaint agus Neodracht. 

Tá sé á riaradh go neamhspleách, formhuinithe ag institiúidí agus tá moladh faighte aige cheana féin ón Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO), Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (UNFCCC), agus an Coimisiún Eorpach (CE).

Arna fhorbairt agus arna sheoladh ar dtús ag ACI EUROPE i Meitheamh 2009, leathnaíodh Creidiúnú Carbóin Aerfoirt chuig aerfoirt san Áise-Aigéan Ciúin, i mí na Samhna 2011 (i gcomhpháirtíocht le ACI Áise-Aigéan Ciúin) agus chuig aerfoirt na hAfraice i Meitheamh 2013, (i gcomhpháirtíocht le ACI Africa) , Aerfoirt Mheiriceá Thuaidh i Meán Fómhair 2014 (i gcomhpháirtíocht le ACI-NA) agus aerfoirt i Meiriceá Laidineach & sa Mhuir Chairib i mí na Nollag 2014 (i gcomhpháirtíocht le ACI-LAC).

Chun a fháil amach cé na haerfoirt atá deimhnithe agus leibhéal a ndeimhnithe, cliceáil anseo.

Is é ACI EUROPE réigiún Eorpach na Comhairle Aerfoirt Idirnáisiúnta (ACI), an t-aon chumann gairmiúil ar fud an domhain le hoibreoirí aerfoirt. Seasann ACI EORAIP thar aerfoirt 500 i dtíortha Eorpacha 45. Éascaíonn ár gcomhaltaí os cionn 90% de thrácht aeir tráchtála san Eoraip: 2.3 paisinéirí, 21.2 milliún tonna de ghluaiseachtaí aerárthaí agus 25.7 milliún in 2018. Mar fhreagra ar an Éigeandáil Aeráide, i mí an Mheithimh 2019 gheall ár mbaill astaíochtaí nialais carbóin glan a bhaint amach d'oibríochtaí a bhí faoi smacht 2050 acu, gan fhritháireamh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cáilíocht an aeir

Glaonn Clarkson éicea-laoch #GretaThunberg mar 'brat millte'

foilsithe

on

Jeremy Clarkson (sa phictiúr) tá an t-éicea-ghníomhaí Greta Thunberg tar éis a mheá a dhéanamh, ag glaoch uirthi “brat millte”.

D'inis Greta, 16, do na Náisiúin Aontaithe gur tháinig athrú ar a hóige trí athrú domhanda.

Aiseolas

Dúirt sí: “Níor chóir dom a bheith anseo. Ba chóir dom a bheith ar ais ar scoil ar an taobh eile den aigéan.

“Ach thiocfaidh tú uilig chugainn le haghaidh dóchais.

“Conas mar a dhéanann tú dare.

Aiseolas

“Tá mo bhrionglóidí agus mo óige goidte le do chuid focal folamh.”

Dúirt Clarkson: “Conas is maith leat seol go Meiriceá ar luamh snáithín carbóin nár thóg tú a chosain £ 15million, nár thuill tú, agus a bhfuil inneall díosail cúltaca nár luaigh tú.

“Thug muid fóin phóca agus ríomhairí glúine duit agus an t-idirlíon.

“Chruthaíomar na meáin shóisialta a úsáideann tú gach lá agus reáchtálaimid na bainc a íocann as.

“Mar sin, conas mar a sheasann tú ann agus léigí dúinn, bratanna millte.”

D'éiligh sé go réiteodh an eolaíocht fadhb an domhain “ní scowling agus ag screadadh ab-dabs gach cúig nóiméad”.

Mar fhocal scoir, dúirt sé: “Mar chailín maith, dúnadh agus lig dóibh dul ar aghaidh leis.”

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending