Ceangail le linn

Geilleagar

Geilleagar ciorclach: Teastaíonn 'athrú sistéamach' chun aghaidh a thabhairt ar ghanntanas acmhainní

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

wasteplasticIs iad spriocanna laghdaithe dramhaíola ceangailteach, reachtaíocht éiceachórais athchóirithe agus bearta chun an nasc idir fás agus úsáid acmhainní nádúrtha a bhriseadh na príomhéilimh a leagtar amach i rún a ritheadh ​​Dé Céadaoin (17 Meitheamh) ag FPEanna comhshaoil, atá ag éileamh ar an gCoimisiún reachtaíocht nua a chur síos faoi dheireadh 2015.

“Is céim ríthábhachtach í don AE acmhainní a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí agus ár spleáchas ar acmhainní a laghdú agus coigilteas a dhéanamh ar chostais ábhartha freisin. Cuimhnítear deisiúchán, athúsáid agus athchúrsáil táirgí ar éiceachóras cliste táirgí freisin, ”a dúirt luaidhe FPE Sirpa PIETIKÄINEN, tar éis don choiste comhshaoil ​​glacadh lena rún le 56 vóta go cúig, agus cúig staonadh ó vótáil.

"Toisc go bhfuil an Eoraip ag brath níos mó ar acmhainní allmhairithe ná aon réigiún eile ar domhan, is cás buaiteach eacnamaíoch agus éiceolaíoch í bogadh i dtreo geilleagair chiorclaigh," a dúirt sí.

Aiseolas

Leanann an rún cumarsáid an Choimisiúin maidir le pacáiste ciorclach geilleagair, a cuireadh i gcomhpháirt le togra reachtach maidir le dramhaíl a tarraingíodh siar cúpla mí ina dhiaidh sin.

I dtreo nialas dramhaíola

Iarrann an coiste comhshaoil ​​ar an gCoimisiún togra nua a chur síos leis na pointí seo a leanas faoi dheireadh 2015:

Aiseolas
 • Bearta coiscthe dramhaíola;
 • spriocanna ceangailteacha laghdaithe dramhaíola do dhramhaíl chathrach, tráchtála agus thionsclaíoch a bhaint amach faoi 2025;
 • an prionsabal 'íoc mar a chaitheann tú' a chur i bhfeidhm;
 • spriocanna le haghaidh athchúrsála agus ullmhúcháin le haghaidh athúsáid a ardú go 70% ar a laghad de dhramhaíl sholadach chathrach agus 80% de dhramhaíl phacáistithe faoi 2030;
 • beidh loscadh teoranta go docht faoi 2020 do dhramhaíl neamh-in-athchúrsáilte agus neamh-bhith-dhíghrádaithe, agus;
 • laghdú ceangailteach, de réir a chéile ar an dramhaíl líonta talún go léir.

Éiceachóras

Iarrann na FPEnna ar an gCoimisiún cur chuige saolré dírithe ar bheartas táirgí agus ar éiceachóras a chur chun cinn, le clár oibre uaillmhianach. Teastaíonn athbhreithniú uathu ar an reachtaíocht maidir le héicea-dhearadh faoi dheireadh 2016, ag leathnú a raon feidhme agus ag clúdach gach grúpa táirgí. Éilíonn siad sainmhínithe ar na ceanglais maidir le critéir amhail marthanacht, in-athúsáidteacht, ath-inúsáidteacht agus in-athchúrsáil. Teastaíonn uathu freisin go ndéanfadh an Coimisiún bearta a dhréachtú chun deireadh a chur le dul i léig pleanáilte.

Athrú sistéamach

Chun dul i ngleic le fadhb na n-acmhainní gann, caithfear eastóscadh agus úsáid acmhainní a laghdú agus caithfear an nasc idir fás agus úsáid acmhainní nádúrtha a bhriseadh. Deir an coiste, chun athrú go dtí úsáid inbhuanaithe acmhainní faoi 2050, go gcaithfidh beartas an AE a cheangal:

 • Laghdú, i dtéarmaí iomlána, ar ídiú acmhainní go leibhéil inbhuanaithe;
 • an t-ordlathas dramhaíola a chur i bhfeidhm go docht;
 • úsáid easghluaiseachta acmhainní a chur i bhfeidhm;
 • úsáid níos mó a bhaint as fuinneamh in-athnuaite,
 • deireadh a chur de réir a chéile le substaintí tocsaineacha, agus;
 • Feabhsúcháin ar cháilíocht seirbhísí éiceachórais.

Ba cheart don Choimisiún táscairí a mholadh freisin maidir le héifeachtúlacht acmhainní, tomhaltas acmhainní a thomhas, lena n-áirítear allmhairí agus onnmhairí, agus ba cheart go mbeadh a n-úsáid éigeantach ó 2018, a deir an coiste. Iarrann sé sprioc cheangailteach chun éifeachtúlacht acmhainní ar leibhéal an AE a mhéadú 30% ó leibhéil 2014, faoi 2030, chomh maith le spriocanna aonair do gach ballstát.

cúlra

Baineann an geilleagar domhanda úsáid as luach acmhainní pláinéid go leith chun aschur domhanda a tháirgeadh agus dramhaíl a ionsú agus cuireann meastacháin an figiúr seo ar luach acmhainní dhá phláinéid faoi na 2030idí, deir FPEnna. Tá an Eoraip ag brath níos mó ar acmhainní allmhairithe ná aon réigiún eile ar domhan agus ídítear go leor acmhainní sa ghearrthéarma, cuireann siad leis.

Cuireann FPEnna i bhfáth go bhféadfadh glanchoigilteas suntasach a bheith mar thoradh ar úsáid acmhainní a fheabhsú do ghnólachtaí AE, údaráis phoiblí agus tomhaltóirí, a mheastar a bheith ag EUR 600 billiún, nó 8% den láimhdeachas bliantúil, agus ag an am céanna ag laghdú 2 go 4% ar astaíochtaí bliantúla gás ceaptha teasa. Cuireann siad i bhfáth go bhféadfadh méadú 30% ar tháirgiúlacht acmhainní faoi 2030 OTI a mhéadú beagnach 1% agus 2 mhilliún post inbhuanaithe breise a chruthú.

Na chéad chéimeanna eile

Vótálfaidh an Teach iomlán ar an tuarascáil ag an seisiún 6 go 9 Iúil, i Strasbourg.

Tuilleadh eolais

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending