Ceangail le linn

Leas ainmhithe

Bearta AE ar allmhairiú na trófaithe fiaigh chun troid i gcoinne cleachtais neamhdhleathacha agus neamh-inbhuanaithe

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Ghlac an Coimisiún Eorpach le bearta chun trádáil fiadhúlra a thagann i bhfeidhm ar 5 Feabhra a rialú.

Baineann an chéad bheart le hallmhairiú trófaithe seilge agus tá sé deartha lena chinntiú go bhfuil aon allmhairí den sórt sin dlíthiúil agus inbhuanaithe. Is iad na speicis lena mbaineann ná leon Afracach, béar bán, eilifint Afracach, srónbheannach bán ó dheas, hippopotamus agus caoirigh argali.

Is cleachtas forleathan é fiach trófaí agus, nuair a dhéantar é a bhainistiú go hinbhuanaithe, is féidir leis cabhrú le speicis a chaomhnú agus ioncam a ghiniúint a rachaidh chun tairbhe na bpobal tuaithe agus a chosnaíonn an bhithéagsúlacht. Mar sin féin, tá imní mhór ann faoi thrádáil trófaithe seilge ó leoin, béir bhána, eilifintí agus srónbheannaigh. Tá baint níos mó ag grúpaí coiriúla, agus tá gá le gáinneáil ar fhiadhúlra mar choireacht eagraithe thrasnáisiúnta atá cosúil le gáinneáil ar dhaoine, ar dhrugaí agus ar airm tine.

Aiseolas

An Coimisinéir Comhshaoil, Muirí agus Iascaigh Karmenu Vella (phictiúr) a dúirt: "Is ceantar an-íogair í fiach speiceas íocónach agus ceann ina gcaithfidh an Eoraip a bheith i gceannas ar leibhéal idirnáisiúnta chun cleachtais fhreagracha a chur chun cinn. Táim muiníneach go bhfuil seasamh tábhachtach ag Rialachán an lae inniu i gcoinne fiaigh neamhdhleathach agus neamh-inbhuanaithe na speiceas luachmhar seo. is rannchuidiú tábhachtach iad céimeanna chun an trádáil a choinneáil dlíthiúil agus sábháilte. "

San am a caitheadh, ní raibh aon iniúchadh córasach ag údaráis eolaíochta sna ballstáit chun a chinntiú go raibh trófaithe ó na speicis seo a allmhairíodh chuig an AE mar thoradh ar fhiach inbhuanaithe. Mar shampla, bhain dronganna coiriúla mí-úsáid as an gcóras chun adharca srónbheannach a iompórtáil mar bhuanna seilge a onnmhairíodh go Vítneam go calaoiseach.

Díríonn na bearta nua ar na fadhbanna seo trí riachtanas le haghaidh cead allmhairiúcháin a thabhairt isteach a ráthaíonn go bhfuil bunús an trófaí dlíthiúil agus inbhuanaithe. Ní sheachadfar an cead ach amháin nuair atá an AE cinnte go gcomhlíonann an t-allmhairiú na critéir a léiríonn go bhfuil sé inbhuanaithe. Mura gcomhlíontar na critéir, cuirfear toirmeasc ar an allmhairiú.

Aiseolas

Tá bearta nua tugtha isteach ag an gCoimisiún freisin chun taisteal do cheoltóirí ag baint úsáide as ionstraimí ina bhfuil míreanna a dhíorthaítear ó speicis atá cosanta faoi Choinbhinsiún CITES a éascú. Inniu, is minic a bhíonn ar cheoltóirí ceadanna CITES a fháil gach uair a thrasnaíonn siad teorainn chun a chinntiú gur féidir leo taisteal le hionstraimí den sórt sin. Cruthaíonn na bearta nua deimhniú sonrach ar féidir a úsáid le haghaidh gluaiseachtaí ilteorann agus tá sé bailí ar feadh trí bliana.

cúlra

Cé go bhfuil sé deacair figiúr beacht a sholáthar maidir le méid na gáinneála ar fhiadhúlra, tá sé tar éis fás le blianta beaga anuas le bheith ina ghnó coiriúil ilmhilliún euro a théann i bhfeidhm ar go leor speiceas ar fud an domhain. Tá Eabhair, adharc srónbheannach, táirgí Tiger, adhmad trópaiceach agus eití siorc i measc na dtáirgí fiadhúlra is luachmhaire a fhaightear ar an margadh dubh.

De réir Europol's measúnú bhagairt ar choireacht chomhshaoiltá grúpaí coiriúla eagraithe ag díriú níos mó ar thrádáil an fhiadhúlra, ag baint úsáide as éilliú, sciúradh airgid agus cáipéisí brionnaithe chun a gcuid gníomhaíochtaí gáinneála a éascú. Tá sláinte an phobail i mbaol freisin, mar go ndéantar ainmhithe a smuigleáil isteach san AE lasmuigh de rialú sláintíochta ar bith.

Is margadh mór é an AE do tháirgí fiadhúlra. Creat rialála cuimsitheach - CITES Coinbhinsiún agus bearta níos déine - i bhfeidhm chun a chinntiú go bhfuil trádáil sna táirgí sin inbhuanaithe. Déantar athbhreithniú rialta ar an gcreat chun patrúin athraitheacha na dtáirgí fiadhúlra a athrú, agus is sampla iad na bearta nua seo d’athbhreithniú amháin dá leithéid.

I mí Feabhra 2014 ghlac an Coimisiún Teachtaireacht maidir le cur chuige an AE maidir le gáinneáil ar fhiadhúlra, ag lorg aiseolais ó pháirtithe leasmhara maidir leis an mbaint atá ag an AE lena chuid iarrachtaí sa réimse sin. An torthaí an chomhairliúcháin seo Foilsíodh i mí na Samhna 2014. Tá an Coimisiún Eorpach i mbun measúnú a dhéanamh ar an mbreisluach, an fhoirm agus an t-ábhar a d'fhéadfadh a bheith i gcur chuige straitéiseach an AE i gcoinne gáinneála fiadhúlra.

De bhreis ar na bearta sonracha sin maidir le trófaithe fiaigh, is léir ó na bearta nua freisin nár cheart ceadanna a eisiúint ag ballstáit an AE i gcásanna nach bhfuarthas faisnéis shásúil ón tír onnmhairithe nó athonnmhairithe maidir le dlíthiúlacht táirgí fiadhúlra le bheith allmhairithe agus faoi réir Choinbhinsiún CITES agus Rialachán 338 / 97. Cruthóidh sé seo bonn láidir do na Ballstáit chun gníomhú nuair a dhéileálann siad le lastais a bhfuil amhras faoi dhlíthiúlacht.

Tá tuilleadh eolais faoi rialacha trádála fiadhúlra an AE le fáil ar an Leathanach gréasáin CITES an Choimisiúin.

tástáil ainmhithe

Parlaimint na hEorpa chun vótáil ar thaighde, ar thástáil agus ar oideachas saor ó ainmhithe

foilsithe

on

Aon duine a bhfuil cur amach aige ar Ralph, mascot coinín tástála atá faoi réir tástála greannaitheachta súl Draize i saotharlanna cosmaidí agus atá ag fulaingt ó daille, beidh sé ag fiafraí cén chaoi a bhfuil cruálacht den sórt sin inghlactha fós in aois ard-eolaíochta agus teicneolaíochta. Tá an Sábháil Ralph chuaigh físeán víreasach ar fud an domhain agus is dócha gurb é sin an fáth gur tháinig Meicsiceo isteach sna céimeanna stáit le déanaí, a chuir cosc ​​ar thástáil ainmhithe ar chosmaidí. Mar sin rinne an AE ar ais in 2013. Tá sé beartaithe ag an AE dul níos faide fós trí rún a ghlacadh maidir le “gníomh comhordaithe ar leibhéal an Aontais chun an t-aistriú go nuálaíocht a éascú gan ainmhithe a úsáid i dtaighde, i dtástáil agus in oideachas” an tseachtain seo ( 15 Meán Fómhair), scríobhann Eli Hadzhieva.

Cé go spreagann an AE modhanna neamh-ainmhithe a úsáid, amhail an teicneolaíocht nua orgán-ar-sliseanna, insamhaltaí ríomhaireachta agus cultúir 3-T de chealla daonna, léiríonn taighde gur mharaigh modhanna ársa, mar shampla “dáileog mharfach 50 faoin gcéad” a leath tá na milliúin ainmhithe tástála fós in úsáid go forleathan. Thairis sin, léiríonn fianaise go fásach go bhfuil roinnt ainmhithe, mar shampla coiníní agus creimirí, ina speicis go hiomlán difriúil ó dhaoine atá le feiceáil mar seachfhreastalaithe iontaofa chun sláinte an duine a chosaint ar rioscaí ceimiceacha. Mar shampla, bhí drugaí, mar thalidómíd, TGN1412 nó fialuridine, a bhí dírithe ar bhreoiteacht ar maidin, leoicéime agus Heipitíteas B faoi seach, sábháilte go hiomlán d’ainmhithe ach ní fhéadfadh daoine iad a fhulaingt.

De réir an Choimisiúin Eorpaigh, mhéadaigh an straitéis Eorpach maidir le hinbhuanaitheacht an tacaíocht d’úsáid Modheolaíochtaí Neamh-Ainmhithe (NAManna) i Measúnú Riosca Ceimiceán, go háirithe le roinnt tionscadal Horizon 2020 (Braisle ASPIS a chuimsíonn RISK-HUNT3R, Tionscadail ONTOX agus PrecisionTOX), na hathbhreithnithe ar REACH agus an Rialachán Cosmaidí atá le teacht, tionscadal nua na Comhpháirtíochta Eorpaí um Chur Chuige Malartach ar úsáid NAManna i measúnú riosca, PARC agus é mar aidhm aige aistriú go measúnú riosca na chéad ghlúine eile agus Clár Oibre um Thaighde agus Nuálaíocht Straitéiseach. . Tá glacadh domhanda le cineálacha cur chuige nuálacha agus ainmhithe maidir le sábháilteacht cheimiceach ard ar chlár oibre an OECD freisin.

Aiseolas

Léirigh seimineár gréasáin a d’eagraigh EU-ToxRisk agus PATROLS an 9 Meán Fómhair, dhá thionscadal ilpháirtithe leasmhara arna maoiniú ag Clár H2020 an AE, teorainneacha an ghuaise in vitro (turgnaimh feadán tástála) agus i bhrath guaise silico (turgnaimh insamhalta ríomhaire) córais agus bosca uirlisí nua á thaispeáint chun measúnuithe saor ó ainmhithe a dhéanamh ar cheimiceáin agus nana-ábhair. Chuir comhordaitheoir tionscadail EU-ToxRisk Bob van der Water ó Ollscoil Leiden béim ar a fhís “athrú paraidíme i dtocsaineolaíocht a thiomáint i dtreo cur chuige comhtháite saor ó ainmhithe, meicníocht-bhunaithe i leith measúnú sábháilteachta ceimicí” trí bhosca uirlisí NAM bunaithe ar in vitro agus in uirlisí silico agus comhpháirteanna bosca uirlisí NAM na chéad ghlúine eile. Chuir sé béim ar ardchórais tástála núíosacha, mar shampla tuairisceoirí fluaraiseacha bunaithe ar CRISPR i gcealla gas, samhail ilchealla ae-dhíorthaithe gascheall, micrea-fhíocháin ae galraithe agus sliseanna ceithre orgán agus é ag aibhsiú gur cheart NAManna a chomhtháthú go tapa i rialáil creataí tástála.

Chuir Shareen Doak, Comhordaitheoir PATROLS ó Ollscoil Abertawe béim ar na bearnaí eolais maidir le héifeachtaí fadtéarmacha neamhchosaintí réalaíocha nana-ábhair innealtóireachta (ENM) ar thimpeallacht an duine agus na sláinte agus modhanna nuálacha á thaispeáint, mar airíonna ENM eistreach, ard-thástálacha éiceathocsaineachta, samhlacha in vitro heterotypic. den scamhóg, GIT agus ae srl. “Tá na modhanna seo curtha in oiriúint chun tuiscint níos fearr a fháil ar ghuaiseacha daonna agus comhshaoil ​​agus ba cheart iad a chur i bhfeidhm mar chuid de straitéis sábháilte agus inbhuanaithe trí dhearadh an AE chun an gá le tástáil ainmhithe a íoslaghdú”, a dúirt sí.

“Is é an dúshlán is mó ná glacadh agus cur i bhfeidhm NAManna. Tá na ceanglais chaighdeánacha bailíochtaithe ró-fhada agus ní mór fearann ​​infheidhmeachta NAManna a bhunú ag smaoineamh ar theicneolaíochtaí nua atá ag teacht chun cinn ”, a dúirt sí.

Aiseolas

I ráiteas níos luaithe, léirigh Braisle ASPIS tacaíocht don tairiscint chun rún a fháil ó Pharlaimint na hEorpa ag cur síos air mar “thráthúil aistriú saor ó ainmhithe a luathú agus uaillmhian an AE a chomhlíonadh chun a bheith i gceannas ar an gcéad ghlúin eile do mheasúnú riosca san Eoraip agus ar fud an domhain” ar fad trí fháiltiú roimh iarrachtaí an AE “a aistreofar go cleachtais rialála agus tionsclaíocha a chosnóidh sláinte an duine agus na héiceachórais níos fearr, trína chur ar ár gcumas substaintí guaiseacha a aithint, a rangú agus a bhaint sa deireadh”.

Dúirt modhnóir an webinar FPE Tilly Metz (Greens, Lucsamburg), ag scáthú rún Pharlaimint na hEorpa freisin, go bhfuil súil aici go mbeidh na heilimintí seo a leanas sa rún deiridh: “Céimeanna coincréite chun tástáil ainmhithe, mapaí bóthair beachta agus staidéir bheachta a bhaint amach, a cur chuige comhordaithe ag gníomhaireachtaí AE, amhail an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Cheimiceáin agus ard-mhodhanna nua a chur i bhfeidhm go tapa ”.

Tugann sé seo go leor bia le smaoineamh do lucht déanta beartas in am trátha do Ralph agus a chairde ainmhithe agus daonna. Tá sé thar am focail a chur i ngníomh agus an timpeallacht rialála a fhorbairt de réir réaltachtaí nua ar an talamh agus spás análaithe a thabhairt do na teicneolaíochtaí geallta agus sábháilte saor ó ainmhithe trí chur chuige dinimiciúil a ghlacadh chun iad a ghlacadh agus a úsáid. Ní amháin go ligfidh sé seo dúinn an uaillmhian truaillithe nialasaigh sa Bheart Glas a chomhlíonadh ach soláthróidh sé “timpeallacht saor ó thocsaineach” d’ainmhithe agus do dhaoine araon.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Leas ainmhithe

Tá úsáid antaibheathach in ainmhithe ag laghdú

foilsithe

on

Tá laghdú tagtha ar úsáid antaibheathach agus tá sé níos ísle anois in ainmhithe a tháirgeann bia ná i ndaoine, a deir an PDF icon an tuarascáil is déanaí arna fhoilsiú ag an Bia Eorpach um Údarás Sábháilteachta (EFSA), an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) agus an An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC).

Ag glacadh le cur chuige Sláinte Amháin, cuireann an tuarascáil ó thrí ghníomhaireacht an AE sonraí i láthair maidir le tomhaltas antaibheathach agus forbairt frithsheasamh frithmhiocróbach (AMR) san Eoraip do 2016-2018.

Tugann an titim shuntasach in úsáid antaibheathach in ainmhithe a tháirgeann bia le tuiscint go bhfuil na bearta a dhéantar ar leibhéal na tíre chun úsáid a laghdú éifeachtach. Tá úsáid aicme antaibheathach ar a dtugtar polymyxins, lena n-áirítear colistin, beagnach leath idir 2016 agus 2018 in ainmhithe a tháirgeann bia. Is forbairt dhearfach í seo, toisc go n-úsáidtear polymyxins in ospidéil freisin chun cóireáil a dhéanamh ar othair atá ionfhabhtaithe le baictéir atá frithsheasmhach in aghaidh ildrugaí.

Aiseolas

Tá an pictiúr san AE éagsúil - tá éagsúlacht mhór sa chás de réir tíre agus de réir aicme antaibheathach. Mar shampla, úsáidtear aminopenicillins, cephalosporins 3ú agus 4ú glúin agus quinolones (fluoroquinolones agus quinolones eile) níos mó i ndaoine ná in ainmhithe a tháirgeann bia, agus úsáidtear polymyxins (colistin) agus tetracyclines níos mó in ainmhithe a tháirgeann bia ná i ndaoine .

An nasc idir úsáid antaibheathach agus friotaíocht baictéarach

Taispeánann an tuarascáil go bhfuil baint ag úsáid carbapenems, cephalosporins 3ú agus 4ú glúin agus quinolones i ndaoine le friotaíocht leis na antaibheathaigh seo i Escherichia coli ionfhabhtuithe i ndaoine. Fuarthas comhlachais den chineál céanna maidir le hainmhithe a tháirgeann bia.

Aiseolas

Aithnítear sa tuarascáil freisin naisc idir tomhaltas frithmhiocróbach in ainmhithe agus AMR i mbaictéir ó ainmhithe a tháirgeann bia, a bhfuil baint aige sin le AMR i mbaictéir ó dhaoine. Sampla de seo is ea Campylobacter spp. baictéir, a fhaightear in ainmhithe a tháirgeann bia agus a chuireann ionfhabhtuithe bia-iompartha i ndaoine. D'aimsigh saineolaithe comhlachas idir friotaíocht sna baictéir seo in ainmhithe agus friotaíocht sna baictéir chéanna i ndaoine.

AMR a throid trí chomhoibriú

Is fadhb shuntasach sláinte phoiblí dhomhanda í AMR a léiríonn ualach tromchúiseach eacnamaíochta. Éilíonn an cur chuige One Health a cuireadh i bhfeidhm trí chomhoibriú EFSA, EMA agus ECDC agus na torthaí a chuirtear i láthair sa tuarascáil seo iarrachtaí leanúnacha dul i ngleic le AMR ar leibhéal náisiúnta, AE agus domhanda ar fud na n-earnálacha cúram sláinte.

Tuilleadh eolais

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Leas ainmhithe

'Cuir deireadh le hAois an Cage' - Lá stairiúil do leas ainmhithe

foilsithe

on

Věra Jourová, Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht

Inniu (30 Meitheamh), mhol an Coimisiún Eorpach freagra reachtach ar an Tionscnamh ‘Saoránaigh Eorpacha’ ‘Cuir Deireadh leis an Aois Cage’ (ECI) le tacaíocht ó níos mó ná aon mhilliún Eorpach as 18 stát éagsúil.

Glacfaidh an Coimisiún togra reachtach faoi 2023 chun cages a thoirmeasc do roinnt ainmhithe feirme. Cuirfear deireadh leis an togra de réir a chéile agus cuirfidh sé cosc ​​ar úsáid na gcóras cage do gach ainmhí a luaitear sa tionscnamh. Cuimseoidh sé ainmhithe atá cumhdaithe cheana féin ag an reachtaíocht: cearca breith, cránacha agus laonna; agus, ainmhithe eile a luaitear lena n-áirítear: coiníní, ulóga, póraitheoirí ciseal, póraitheoirí broiler, gearga, lachain agus géanna. Maidir leis na hainmhithe seo, d’iarr an Coimisiún cheana ar EFSA (an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia) an fhianaise eolaíoch atá ann a chomhlánú chun na coinníollacha a theastaíonn chun cages a thoirmeasc a chinneadh.

Mar chuid dá Straitéis Feirme go Forc, tá an Coimisiún tiomanta cheana féin athbhreithniú a mholadh ar an reachtaíocht leasa ainmhithe, lena n-áirítear iompar agus tógáil, atá á seiceáil faoi láthair, le críochnú faoi shamhradh 2022.

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Is lá stairiúil inniu é leas ainmhithe. Is neacha mothaitheacha iad ainmhithe agus tá freagracht mhorálta, shochaíoch orainn a chinntiú go léiríonn dálaí ainmhithe ar an bhfeirm é seo. Tá rún daingean agam a chinntiú go bhfanfaidh an AE ar thús cadhnaíochta maidir le leas ainmhithe ar an stáitse domhanda agus go gcomhlíonfaimid ionchais na sochaí. "

I gcomhthreo leis an reachtaíocht lorgóidh an Coimisiún bearta tacaíochta ar leith i bpríomhréimsí beartais a bhaineann leis. Go háirithe, soláthróidh an Comhbheartas Talmhaíochta nua tacaíocht airgeadais agus dreasachtaí - amhail an ionstraim nua éicea-scéimeanna - chun cabhrú le feirmeoirí uasghrádú a dhéanamh ar shaoráidí atá níos neamhdhíobhálaí d’ainmhithe de réir na gcaighdeán nua. Beifear in ann an Ciste Just Transition agus an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta a úsáid freisin chun tacú le feirmeoirí oiriúnú do chórais saor ó chliabháin.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending