Ceangail le linn

Comhshaol

Feisirí a vóta a chaitheamh ar chomhaontú na Comhairle i gcomhair gluaisteán níos glaine

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

20140222PHT36703_originalDéanann Feisirí Eorpacha comhaontú a phlé leis an gComhairle maidir le hastaíochtaí CO2 a ghearradh ar 2020 ar 24 Feabhra agus vótáil air an lá dár gcionn. Tá sé seo tábhachtach mar go dtagann an cúigiú cuid de na hastaíochtaí CO2 uile ó ghluaisteáin, agus tháinig méadú 26% ar astaíochtaí ó iompar de bhóthar idir 1990 agus 2008.

Laghdú ar astaíochtaí CO2

Tar éis caibidlí diana, chomhaontaigh Feisirí Eorpacha agus ionadaithe na Comhairle ar dhéileáil a laghdódh astaíochtaí CO2 go meán de 95g / km do 95 de ghluaisteáin nua i 2020. Sa lá atá inniu ann tá cead ag carranna 160gCO2 / km a astú. Thacaigh an coiste comhshaoil ​​ar an déileáil ar 17 Nollaig 2013.

Aiseolas

Dúirt Thomas Ulmer, ball Gearmánach den ghrúpa EPP atá i gceannas ar an togra a stiúradh tríd an bParlaimint, tar éis vóta an choiste: "Throid muid ar son comhaontú maith, ag comhcheangal solúbthacht do mhonaróirí, cosaint don chomhshaol agus leas na dtomhaltóirí. . Is mór an méid é seo do na trí pháirtí atá i gceist. "

Conas a bhainfear amach é

Tugann an togra córas dreasachta isteach do tháirgeoirí chun carranna a thógáil a scaoileann astuithe níos lú. Má tháirgeann déantóirí gluaisteán gluaisteáin a astaíonn faoi bhun 50g / km, féadfaidh siad ‘sárchreidmheasanna’ a bhailiú gach bliain go dtí 2020 go 2022, rud a thabharfaidh meáchan níos fabhraí do na gluaisteáin sin in iarmhéid iomlán an déantóra gluaisteán. Má theipeann ar chuideachtaí an sprioc a bhaint amach, caithfidh siad íoc as gach gram in aghaidh an chiliméadair (g / km) a astaítear os cionn na teorann. Maidir le déantúsóirí gluaisteán tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat cé na caighdeáin a nglacfar leo in 2020 d’fhonn an teicneolaíocht a theastaíonn a fhorbairt.

Aiseolas

Na chéad chéimeanna eile

Sular féidir leis an gcomhaontú teacht i bhfeidhm beidh sé le faomhadh ag FPEanna le linn an tseisiúin iomlánaigh chomh maith le Comhairle na nAirí.

Maidir leis an ngrianghraf

Tá an t-alt seo léirithe sa phictiúr Bain sult as, tógtha ag Stéphane Debrulle, ón mBeilg. Ba é Debrulle buaiteoir Eanáir ar chomórtas Aoi-Ghrianghrafadóir Pharlaimint na hEorpa. Le linn na míonna amach romhainn, fógróidh an Pharlaimint ábhar difriúil gach mí go dtí toghcháin na hEorpa i mí na Bealtaine.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Tagann mórchomhdháil aeráide go Glaschú i mí na Samhna

foilsithe

on

Tá ceannairí ó 196 tír ag teacht le chéile i nGlaschú i mí na Samhna le haghaidh mórchomhdhála aeráide. Iarrtar orthu gníomh a chomhaontú chun athrú aeráide agus a éifeachtaí a theorannú, cosúil le leibhéil na farraige ag ardú agus drochaimsir. Tá súil le níos mó ná 120 polaiteoir agus ceann stáit do chruinniú mullaigh trí lá na gceannairí domhanda ag tús na comhdhála. Tá ceithre phríomh agóid, nó “spriocanna” ag an ócáid, ar a dtugtar COP26, lena n-áirítear ceann a théann faoin gceannteideal, 'oibrigh le chéile chun seachadadh' scríobhann iriseoir agus iar-FPE Nikolay Barekov.

Is é an smaoineamh atá taobh thiar de cheathrú spriocanna COP26 ná nach féidir leis an domhan ach dúshláin na géarchéime aeráide a sheasamh trí oibriú le chéile.

Mar sin, ag COP26 spreagtar ceannairí chun Leabhar Rialacha Pháras a thabhairt chun críche (na rialacha mionsonraithe a fhágann go bhfuil Comhaontú Pháras ag feidhmiú) agus dlús a chur le gníomhaíocht chun dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide trí chomhoibriú idir rialtais, gnóthais agus an tsochaí shibhialta.

Aiseolas

Tá fonn ar ghnólachtaí freisin beart a dhéanamh i nGlaschú. Teastaíonn soiléireacht uathu go bhfuil rialtais ag bogadh go láidir i dtreo astaíochtaí glan-nialasacha a bhaint amach ar fud a ngeilleagair.

Sula bhféachann siad ar a bhfuil á dhéanamh ag ceithre thír AE chun an ceathrú sprioc COP26 a bhaint amach, b’fhéidir gur fiú athchasadh gairid a dhéanamh go Nollaig 2015 nuair a chruinnigh ceannairí domhanda i bPáras chun fís do thodhchaí náidcharbóin a mhapáil. Ba é an toradh a bhí air sin Comhaontú Pháras, ceannródaíocht stairiúil sa chomhfhreagairt ar athrú aeráide. Shocraigh an Comhaontú spriocanna fadtéarmacha chun na náisiúin uile a threorú: téamh domhanda a theorannú go dtí faoi bhun 2 chéim Celsius agus iarrachtaí a dhéanamh an téamh a choinneáil go 1.5 céim C; athléimneacht a neartú agus cumais a fheabhsú chun dul in oiriúint do thionchair aeráide agus infheistíocht airgeadais a dhíriú ar astaíochtaí ísle agus forbairt atá athléimneach ó thaobh na haeráide de.

Chun na haidhmeanna fadtéarmacha seo a bhaint amach, leagann idirbheartaithe amchlár amach ina bhfuiltear ag súil go gcuirfidh gach tír pleananna náisiúnta nuashonraithe isteach gach cúig bliana chun astaíochtaí a theorannú agus chun oiriúnú d’éifeachtaí an athraithe aeráide. Tugtar ranníocaíochtaí arna gcinneadh go náisiúnta, nó NDCnna ar na pleananna seo.

Aiseolas

Thug tíortha trí bliana dóibh féin aontú ar na treoirlínte cur chun feidhme - ar a dtugtar Leabhar Rialacha Pháras - chun an Comhaontú a fhorghníomhú.

D’fhéach an suíomh Gréasáin seo go géar ar a bhfuil, agus atá, á dhéanamh ag ceithre bhallstát AE - an Bhulgáir, an Rómáin, an Ghréig agus an Tuirc chun dul i ngleic leis an athrú aeráide agus, go sonrach, maidir le cuspóirí Sprioc Uimh. 4 a bhaint amach.

De réir urlabhraí d’Aireacht Comhshaoil ​​agus Uisce na Bulgáire, tá an Bhulgáir “ró-ghnóthaithe” maidir le roinnt spriocanna aeráide ar an leibhéal náisiúnta do 2016:

Tóg, mar shampla, an sciar de bhithbhreoslaí atá, de réir na meastachán is déanaí, freagrach as thart ar 7.3% den ídiú fuinnimh iomlán in earnáil iompair na tíre. Deirtear, sháraigh an Bhulgáir na spriocanna náisiúnta freisin maidir le sciar na bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite ina holl-ídiú fuinnimh deiridh.

Cosúil le mórchuid na dtíortha, tá téamh domhanda ag dul i bhfeidhm air agus tugann réamhaisnéisí le tuiscint go bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh méadú 2.2 ° C ar theochtaí míosúla sna 2050idí, agus 4.4 ° C faoi na 2090idí.

Cé go bhfuil roinnt dul chun cinn déanta i réimsí áirithe, tá i bhfad níos mó le déanamh fós, de réir staidéar mór 2021 ar an mBulgáir ag an mBanc Domhanda.

I measc liosta fada moltaí ón mBanc chun na Bulgáire tá ceann a dhíríonn go sonrach ar Sprioc Uimh. 4. Áitíonn sé ar Sophia “rannpháirtíocht an phobail, institiúidí eolaíochta, mná agus pobail áitiúla a mhéadú i bpleanáil agus i mbainistíocht, cuntas a thabhairt ar chur chuige agus ar mhodhanna inscne cothromas, agus athléimneacht uirbeach a mhéadú. "

Sa Rómáin in aice láimhe, tá tiomantas daingean ann freisin troid in aghaidh athrú aeráide agus forbairt ísealcharbóin a shaothrú.

Ceanglaíonn reachtaíocht cheangailteach aeráide agus fuinnimh an AE do 2030 ar an Rómáin agus ar na 26 ballstát eile pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide (NECPanna) a ghlacadh don tréimhse 2021-2030. Deireadh Fómhair 2020 seo caite, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach measúnú do gach NECP.

Dúirt NECP deiridh na Rómáine go bhfuil níos mó ná leath (51%) na Rómánach ag súil go rachaidh rialtais náisiúnta i ngleic leis an athrú aeráide.

Gineann an Rómáin 3% d’astaíochtaí iomlána gás ceaptha teasa (GHG) AE-27 agus astaíochtaí laghdaithe níos tapa ná meán an AE idir 2005 agus 2019, a deir an Coimisiún.

Le go leor tionscail atá dian ar fhuinneamh sa Rómáin, tá déine carbóin na tíre i bhfad níos airde ná meán an AE, ach “ag laghdú go gasta freisin.”

Thit astaíochtaí tionscail fuinnimh sa tír 46% idir 2005 agus 2019, ag laghdú sciar na hearnála d’astaíochtaí iomlána ocht bpointe céatadáin. Ach tháinig méadú 40% ar astaíochtaí ón earnáil iompair thar an tréimhse chéanna, ag dúbailt sciar na hearnála sin d’astaíochtaí iomlána.

Tá an Rómáin fós ag brath cuid mhór ar bhreoslaí iontaise ach meastar go bhfuil fuinneamh in-athnuaite, mar aon le fuinneamh núicléach agus gás riachtanach don phróiseas aistrithe. Faoi reachtaíocht comhroinnte iarrachtaí an AE, tugadh cead don Rómáin astaíochtaí a mhéadú go dtí 2020 agus ní mór di na hastuithe sin a laghdú 2% i gcoibhneas le 2005 faoi 2030. Ghnóthaigh an Rómáin sciar 24.3% d’fhoinsí fuinnimh in-athnuaite in 2019 agus sprioc 2030 na tíre de 30.7% tá an sciar dírithe go príomha ar ghaoth, hidrea, grian agus breoslaí ó bhithmhais.

Dúirt foinse ag ambasáid na Rómáine chuig an AE go ndíríonn bearta éifeachtúlachta fuinnimh ar sholáthar teasa agus clúdaigh foirgnimh mar aon le nuachóiriú tionsclaíoch.

Is í an Ghréig ceann de na náisiúin AE is mó a ndeachaigh an t-athrú aeráide i bhfeidhm air, a chonaic roinnt tinte foraoise tubaisteacha an samhradh seo a rinne scrios ar shaol agus a bhuail a trádáil ríthábhachtach turasóireachta.

 Cosúil le mórchuid tíortha an AE, tacaíonn an Ghréig le cuspóir neodrachta carbóin do 2050. Múnlaítear spriocanna maolaithe aeráide na Gréige den chuid is mó le spriocanna agus reachtaíocht an AE. Faoi chomhroinnt iarrachtaí an AE, táthar ag súil go laghdóidh an Ghréig astaíochtaí ETS (córas trádála astaíochtaí) neamh-AE faoi 4% faoi 2020 agus faoi 16% faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 2005.

Go páirteach mar fhreagairt ar thinte fiáine a dhó níos mó ná 1,000 ciliméadar cearnach (385 míle cearnach) d’fhoraois ar oileán Evia agus i dtinte theas na Gréige, chruthaigh rialtas na Gréige aireacht nua le déanaí chun aghaidh a thabhairt ar thionchar an athraithe aeráide agus ainmnigh sé iar-Eorpach Coimisinéir an Aontais Christos Stylianides mar aire.

D’fhóin Stylianides, 63, mar choimisinéir um chúnamh daonnúil agus bainistíocht géarchéime idir 2014 agus 2019 agus beidh siad i gceannas ar chomhrac dóiteáin, faoiseamh ó thubaistí agus beartais chun oiriúnú do theochtaí ag ardú a thig ón athrú aeráide. Dúirt sé: “Is é cosc ​​agus ullmhacht tubaiste an t-arm is éifeachtaí atá againn."

Is iad an Ghréig agus an Rómáin an ceann is gníomhaí i measc bhallstáit an Aontais Eorpaigh in Oirdheisceart na hEorpa ar shaincheisteanna a bhaineann le hathrú aeráide, agus tá an Bhulgáir fós ag iarraidh teacht suas le cuid mhaith den AE, de réir tuarascála ar chur i bhfeidhm Bheart Glas na hEorpa a d’fhoilsigh an Eoraip An Chomhairle um Chaidreamh Eachtrach (ECFR). Ina mholtaí maidir le conas is féidir le tíortha luach a chur le tionchar Bheart Glas na hEorpa, deir an ECFR gur cheart don Ghréig, más mian léi í féin a bhunú mar churadh glas, dul i mbun oibre leis an Rómáin agus an Bhulgáir “nach bhfuil chomh huaillmhianach”, a roinneann cuid de na dúshláin a bhaineann leis an aeráid. D’fhéadfadh sé seo, a deir an tuarascáil, brú a chur ar an Rómáin agus an Bhulgáir na cleachtais aistrithe glasa is fearr a ghlacadh agus dul isteach sa Ghréig i dtionscnaimh aeráide.

Tá iarmhairtí an téimh dhomhanda buailte go dona ag ceann eile de na ceithre thír a chuir muid faoi aire - Turkey - le sraith tuilte agus tinte tubaisteacha an samhradh seo. Tá eachtraí aimsire foircneacha ag méadú ó 1990, de réir Sheirbhís Meitéareolaíochta Stáit na Tuirce (TSMS). In 2019, bhí 935 eachtra aimsire drochaimsire ag an Tuirc, an líon is airde le cuimhne le déanaí, ”a dúirt sí.

Go páirteach mar fhreagairt dhíreach, tá bearta nua tugtha isteach ag rialtas na Tuirce anois chun srian a chur le tionchar an athraithe aeráide, lena n-áirítear an Dearbhú um Chomhrac in aghaidh Athrú Aeráide.

Arís, díríonn sé seo go díreach ar Sprioc Uimh. 4 den chomhdháil COP26 atá le teacht in Albain toisc go bhfuil an dearbhú mar thoradh ar phlé le heolaithe agus eagraíochtaí neamhrialtasacha - agus rannchuidiú leo - le hiarrachtaí rialtas na Tuirce aghaidh a thabhairt ar an gceist.

Cuimsíonn an dearbhú plean gníomhaíochta do straitéis oiriúnaithe do fheiniméan domhanda, tacaíocht do chleachtais agus infheistíochtaí táirgeachta atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, agus athchúrsáil dramhaíola, i measc céimeanna eile.

Maidir le fuinneamh in-athnuaite tá sé beartaithe ag Ankara giniúint leictreachais ó na foinsí sin a mhéadú sna blianta amach romhainn agus Ionad Taighde um Athrú Aeráide a bhunú. Tá sé seo deartha chun beartais a mhúnlú ar an gceist agus staidéir a dhéanamh, mar aon le hardán athraithe aeráide ina roinnfear staidéir agus sonraí ar athrú aeráide - arís ar aon dul le Sprioc Uimh. 26 de chuid COP4.

Os a choinne sin, níl an Tuirc fós le Comhaontú Pháras 2016 a shíniú ach tá an Chéad bhean Emine Erdoğan ina curadh ar chúiseanna comhshaoil.

Dúirt Erdoğan gur dhéileáil an paindéim coronavirus leanúnach leis an gcomhrac i gcoinne athrú aeráide agus go gcaithfear roinnt príomhchéimeanna a ghlacadh anois ar an gceist, ó athrú go foinsí fuinnimh in-athnuaite go spleáchas ar bhreoslaí iontaise agus cathracha a athdhearadh.

Ag teacht le ceathrú sprioc COP26, leag sí béim freisin go bhfuil ról daoine aonair níos tábhachtaí.

Ag féachaint chun tosaigh ar COP26, deir uachtarán an choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen “maidir le hathrú aeráide agus géarchéim an dúlra, is féidir leis an Eoraip go leor a dhéanamh”.

Ag labhairt di an 15 Meán Fómhair i seoladh an aontais chuig FPEnna, dúirt sí: “Agus tacóidh sé le daoine eile. Tá bród orm a fhógairt inniu go ndéanfaidh an AE a mhaoiniú seachtrach don bhithéagsúlacht a dhúbailt, go háirithe do na tíortha is leochailí. Ach ní féidir leis an Eoraip é a dhéanamh léi féin. 

“Beidh an COP26 i nGlaschú ina nóiméad fírinne don phobal domhanda. Tá uaillmhianta leagtha síos ag mór-gheilleagair - ó na SA go dtí an tSeapáin - maidir le neodracht aeráide i 2050 nó go gairid ina dhiaidh sin. Caithfear tacú leo seo anois le pleananna nithiúla in am do Ghlaschú. Toisc nach gcoinneoidh tiomantais reatha do 2030 téamh domhanda go 1.5 ° C laistigh de bhaint amach. Tá freagracht ar gach tír. Is ábhar misnigh na spriocanna atá leagtha síos ag Uachtarán Xi don tSín. Ach iarraimid an cheannaireacht chéanna sin ar leagan amach conas a rachaidh an tSín ann. Bheadh ​​faoiseamh ar an domhan dá léireoidís go bhféadfaidís astaíochtaí a bhaint amach faoi lár na ndeich mbliana - agus bogadh ar shiúl ó ghual sa bhaile agus thar lear. "

Dúirt sí: “Ach cé go bhfuil freagracht ar gach tír, tá dualgas speisialta ar gheilleagair mhóra sna tíortha is lú forbairt agus is leochailí. Tá airgeadas aeráide riachtanach dóibh - maidir le maolú agus oiriúnú. I Meicsiceo agus i bPáras, gheall an domhan $ 100 billiún dollar a sholáthar in aghaidh na bliana go dtí 2025. Déanaimid ár dtiomantas a chomhlíonadh. Cuireann Foireann na hEorpa $ 25bn dollar in aghaidh na bliana. Ach fágann daoine eile poll mór i dtreo an sprioc dhomhanda a bhaint amach. "

Lean an t-uachtarán air, “Má dhúnann tú an bhearna sin, méadófar an seans go n-éireoidh leat i nGlaschú. Is é mo theachtaireacht inniu go bhfuil an Eoraip réidh le níos mó a dhéanamh. Beimid ag moladh anois € 4bn breise le haghaidh airgeadas aeráide go dtí 2027. Ach táimid ag súil go n-éireoidh leis na Stáit Aontaithe agus ár gcomhpháirtithe céim suas freisin. Ba chomhartha láidir do cheannaireacht aeráide domhanda an bhearna airgeadais aeráide a dhúnadh le chéile - na SA agus an AE. Tá sé thar am seachadadh a dhéanamh. "

Mar sin, agus gach uile shúil socraithe go daingean ar Ghlaschú, is í an cheist do chuid acu ná an gcuideoidh an Bhulgáir, an Rómáin, an Ghréig agus an Tuirc le blaze a rianú don chuid eile den Eoraip agus í ag dul i ngleic leis an mbagairt is mó don chine daonna fós.

Is iriseoir polaitiúil agus láithreoir teilifíse í Nikolay Barekov, iar-POF TV7 na Bulgáire agus iar-FPE don Bhulgáir agus iar-leaschathaoirleach an ghrúpa ECR i bParlaimint na hEorpa.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Copernicus: I samhradh na dtinte fiáine tháinig tubaiste agus taifeadadh astuithe timpeall Leathsféar an Tuaiscirt

foilsithe

on

Tá dlúthfhaireachán á dhéanamh ag Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus ar shamhradh na dtinte fiáine ar fud Leathsféar an Tuaiscirt, lena n-áirítear áiteanna teo timpeall imchuach na Meánmhara agus i Meiriceá Thuaidh agus sa tSibéir. Mar thoradh ar na tinte dian bhí taifid nua i tacar sonraí CAMS agus i mí Iúil agus Lúnasa chonacthas na hastuithe carbóin domhanda is airde faoi seach.

Eolaithe ón Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus Tá (CAMS) ag déanamh dlúthfhaireacháin ar samhradh de thinte fiáine troma a chuaigh i bhfeidhm ar go leor tíortha éagsúla ar fud Leathsféar an Tuaiscirt agus a d’fhág go raibh astaíochtaí carbóin is airde riamh ann i mí Iúil agus Lúnasa. Tuairiscíonn CAMS, atá curtha i bhfeidhm ag an Ionad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meánmhéide thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh le maoiniú ón AE, go raibh tionchar ní amháin ar chodanna móra de Leathsféar an Tuaiscirt le linn shéasúr tine boreal na bliana seo, ach ar líon na bhí tinte, a marthanacht agus a déine suntasach.

De réir mar a bhíonn séasúr na tine boreal ag druidim chun deiridh, nochtann eolaithe CAMS:

Aiseolas
  • Chuir dálaí tirime agus tonnta teasa sa Mheánmhuir le hotspot tine fiáin le go leor tinte dian agus tapa ag forbairt ar fud an réigiúin, rud a chruthaigh go leor truaillithe deataigh.
  • Ba mhí Iúil an mhí ba mhó riamh ar fud an domhain i tacar sonraí GFAS le 1258.8 meigeatón de CO2 scaoileadh. Cuireadh níos mó ná leath an dé-ocsaíd charbóin i leith tinte i Meiriceá Thuaidh agus sa tSibéir.
  • De réir sonraí GFAS, bhí Lúnasa ina mhí is airde riamh maidir le tinte freisin, ag scaoileadh thart ar 1384.6 meigeatón de CO2 go domhanda isteach san atmaisféar.
  • Scaoil tinte fiáine Artacha 66 meigeatón de CO2 idir Meitheamh agus Lúnasa 2021.
  • CO Measta2 B'ionann astaíochtaí ó thinte fiáine sa Rúis ina hiomláine ó Mheitheamh go Lúnasa agus 970 meigeatonn, agus 806 meigeatón i bPoblacht Sakha agus Chukotka.

Úsáideann eolaithe ag CAMS breathnuithe satailíte ar dhóiteáin ghníomhacha i bhfíor-am chun astaíochtaí a mheas agus tionchar an truaillithe aeir a thig dá bharr a thuar. Soláthraíonn na breathnuithe seo tomhas ar aschur teasa tinte ar a dtugtar cumhacht radaíochta dóiteáin (FRP), a bhaineann leis an astaíocht. Déanann CAMS meastachán ar astaíochtaí dóiteáin domhanda laethúla lena Chóras Comhshamhlú Dóiteáin Domhanda (GFAS) ag úsáid breathnuithe FRP ó ionstraimí satailíte NASA MODIS. Úsáidtear astaíochtaí measta truailleán atmaisféarach éagsúil mar choinníoll teorann dromchla i gcóras réamhaisnéise CAMS, bunaithe ar chóras réamhaisnéise aimsire ECMWF, a shamhaltaíonn iompar agus ceimic truailleán atmaisféarach, chun a thuar conas a rachaidh suas le cúig cinn de cháilíocht aeir dhomhanda i bhfeidhm. laethanta amach romhainn.

De ghnáth maireann an séasúr tine boreal ó Bhealtaine go Deireadh Fómhair agus bíonn buaicghníomhaíocht ar siúl idir Iúil agus Lúnasa. Sa samhradh seo de thinte fiáine, ba iad na réigiúin is mó a raibh tionchar orthu:

Meánmhara

Aiseolas

Go leor náisiúin i d’fhulaing an Mheánmhuir thoir agus lárnach éifeachtaí dian-thinte fiáine i rith Iúil agus Lúnasa le pluimíní deataigh le feiceáil go soiléir in íomhánna satailíte agus in anailísí agus i réamhaisnéisí CAMS ag trasnú imchuach thoir na Meánmhara. De réir mar a bhí coinníollacha fada teasa teasa in oirdheisceart na hEorpa, léirigh sonraí CAMS déine dóiteáin laethúil don Tuirc ag sroicheadh ​​na leibhéil is airde i tacar sonraí GFAS ag dul siar go 2003. Tar éis na dtinte sa Tuirc, chuaigh tinte fiáine tubaisteacha lena n-áirítear an Ghréig i bhfeidhm ar thíortha eile sa réigiún. , An Iodáil, an Albáin, Macadóine Thuaidh, an Ailgéir agus an Túinéis.

Bhuail tinte Leithinis na hIbéire i mí Lúnasa, ag dul i bhfeidhm ar chodanna móra den Spáinn agus den Phortaingéil, go háirithe limistéar mór in aice le Navalacruz i gCúige Avila, díreach siar ó Mhaidrid. Cláraíodh tinte fiáine fairsing soir ó Algiers i dtuaisceart na hAilgéire, réamhaisnéisí CAMS GFAS ag taispeáint tiúchan ard dromchla den ábhar cáithníneach mín truaillithe PM2.5.

TSibéir

Cé go mbíonn gníomhaíocht tine fiáin de ghnáth ag Poblacht Sakha in oirthuaisceart na Sibéire gach samhradh, bhí 2021 neamhghnách, ní amháin i méid ach freisin marthanacht na milleán ard-déine ó thús mhí an Mheithimh. Socraíodh taifead nua astaíochtaí ar 3rd Lúnasa don réigiún agus bhí astaíochtaí níos mó ná dhá oiread an iomlán roimhe sin ó Mheitheamh go Lúnasa. Ina theannta sin, shroich déine laethúil na dtinte leibhéil níos airde ná an meán ó mhí an Mheithimh agus níor thosaigh siad ag sosa go luath i mí Mheán Fómhair. I measc na réimsí eile a ndeachaigh an tSibéir i bhfeidhm orthu bhí Oblast Uathrialach Chukotka (lena n-áirítear codanna den Chiorcal Artach) agus Oblast Irkutsk. An ghníomhaíocht mhéadaithe a thug eolaithe CAMS faoi deara comhfhreagraíonn sé le teochtaí méadaithe agus taise ithreach laghdaithe sa réigiún.

Meiriceá Thuaidh

Bhí tinte fiáine ar mhórscála ag lasadh i réigiúin thiar Mheiriceá Thuaidh i rith Iúil agus Lúnasa ag dul i bhfeidhm ar roinnt cúigí i gCeanada chomh maith leis an Aigéan Ciúin Thiar Thuaidh agus California. Tá an Dixie Fire, mar a thugtar air, a raged ar fud thuaisceart California anois ar cheann de na cinn is mó a taifeadadh riamh i stair an stáit. Bhí tionchar ag truailliú mar thoradh ar an ngníomhaíocht leanúnach agus dhian dóiteáin ar cháilíocht an aeir do na mílte duine sa réigiún. Léirigh réamhaisnéisí domhanda CAMS meascán deataigh ó na tinte fiáine fadtéarmacha a dhó sa tSibéir agus i Meiriceá Thuaidh ag taisteal trasna an Atlantaigh. Chonacthas pluim shoiléir deataigh ag bogadh trasna an Atlantaigh thuaidh agus ag sroicheadh ​​codanna thiar d’Oileáin na Breataine go déanach i mí Lúnasa sular thrasnaigh sé an chuid eile den Eoraip. Tharla sé seo toisc go raibh deannach Shahárach ag taisteal sa treo eile trasna an Atlantaigh lena n-áirítear cuid thar cheantair theas na Meánmhara agus mar thoradh air sin bhí cáilíocht an aeir laghdaithe. 

Dúirt Mark Parrington, Eolaí Sinsearach agus saineolaí tine fiáine ag Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus ECMWF: “I rith an tsamhraidh bhíomar ag déanamh monatóireachta ar ghníomhaíocht tine fiáine ar fud Leathsféar an Tuaiscirt. Rud a sheas amach mar rud neamhghnách ba ea líon na dtinte, méid na limistéar ina raibh siad ag lasadh, a ndéine agus a marthanacht freisin. Mar shampla, tá na tinte fiáine i bPoblacht Sakha in oirthuaisceart na Sibéire ag dó ó mhí an Mheithimh agus níor thosaigh siad ag cúlú ach go déanach i mí Lúnasa cé go raibh muid ag breathnú ar roinnt tinte leanúnacha go luath i mí Mheán Fómhair. Scéal cosúil leis seo i Meiriceá Thuaidh, i gcodanna de Cheanada, san Aigéan Ciúin Thiar Thuaidh agus i California, a bhí ag fulaingt tinte fiáine móra ó dheireadh mhí an Mheithimh agus tús mhí Iúil agus atá fós ar siúl. "

“Is cúis imní é go méadaíonn dálaí réigiúnacha níos tirime agus níos teo - a chruthaíonn téamh domhanda - inadhainteacht agus riosca tine fásra. Mar thoradh air seo tá tinte an-dian agus ag forbairt go tapa. Cé go bhfuil ról ag na dálaí aimsire áitiúla san iompar dóiteáin iarbhír, tá athrú aeráide ag cuidiú leis na timpeallachtaí idéalach a sholáthar do thinte fiáine. Táthar ag súil le níos mó tinte ar fud an domhain sna seachtainí amach romhainn freisin, de réir mar a leanann séasúr na tine san Amazon agus i Meiriceá Theas ag forbairt, ”a dúirt sé.

Tuilleadh faisnéise faoi thinte fiáine i Leathsféar an Tuaiscirt i rith samhradh 2021.

Is féidir teacht ar leathanach Monatóireachta Dóiteáin Domhanda CAMS anseo.

Faigh tuilleadh eolais faoi mhonatóireacht dóiteáin sa CAMS Wildfire Q & As.

Is cuid de chlár spáis an Aontais Eorpaigh é Copernicus, le maoiniú ón AE, agus is é a phríomhchlár breathnadóireachta Cruinne, a fheidhmíonn trí shé sheirbhís théamacha: Atmaisféar, Mara, Talamh, Athrú Aeráide, Slándáil agus Éigeandáil. Seachadann sé sonraí agus seirbhísí oibríochta atá inrochtana go saor agus a sholáthraíonn faisnéis iontaofa agus cothrom le dáta d’úsáideoirí a bhaineann lenár bplainéad agus lena timpeallacht. Déanann an Coimisiún Eorpach an clár a chomhordú agus a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm i gcomhpháirtíocht leis na Ballstáit, Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA), an Eagraíocht Eorpach um Shaothrú Satailítí Meitéareolaíochta (EUMETSAT), an tIonad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meán-raoin ( ECMWF), Gníomhaireachtaí AE agus Mercator Océan, i measc nithe eile.

Feidhmíonn ECMWF dhá sheirbhís ó chlár breathnóireachta Copernicus Earth an AE: Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus (CAMS) agus Seirbhís Athraithe Aeráide Copernicus (C3S). Cuireann siad freisin le Seirbhís Bainistíochta Éigeandála Copernicus (CEMS), a chuireann Comhchomhairle Taighde an AE (JRC) i bhfeidhm. Is eagraíocht neamhspleách idir-rialtasach é an Lárionad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meán-raoin (ECMWF) le tacaíocht ó 34 stát. Is institiúid taighde agus seirbhís oibríochta 24/7 í, a tháirgeann agus a scaipeann tuartha aimsire uimhriúla dá bhallstáit. Tá na sonraí seo ar fáil go hiomlán do na seirbhísí meitéareolaíochta náisiúnta sna ballstáit. Tá an tsaoráid supercomputer (agus an chartlann sonraí gaolmhar) ag ECMWF ar cheann de na cinn is mó dá cineál san Eoraip agus is féidir le ballstáit 25% dá acmhainn a úsáid chun a gcuspóirí féin.

Tá ECMWF ag leathnú a shuíomh ar fud a bhallstáit le haghaidh roinnt gníomhaíochtaí. Chomh maith le Ceanncheathrú sa RA agus Ionad Ríomhaireachta san Iodáil, beidh oifigí nua le fócas ar ghníomhaíochtaí a dhéantar i gcomhpháirtíocht leis an AE, mar Copernicus, lonnaithe i mBonn na Gearmáine ó Samhradh 2021.


Suíomh Gréasáin Sheirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus.

Suíomh Gréasáin Sheirbhís Athraithe Aeráide Copernicus. 

Tuilleadh faisnéise ar Copernicus.

Suíomh Gréasáin ECMWF.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

#EUSpace

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending