Ceangail le linn

Leas ainmhithe

Ceisteanna agus freagraí faoi gháinneáil fiadhúlra

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

11052012_AP110522013959_600Cé chomh mór is atá an fhadhb gáinneáil fiadhúlra?

Mar is amhlaidh le haon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile, go bhfuil sé dodhéanta figiúr beacht a chur ar fáil maidir le scála agus luach na gáinneála fhiadhúlra. Ach níl aon amhras ach go bhfuil sé tar éis fás go mór le blianta beaga anuas. Tá sé anois il-milliún euro gnó coiriúil a dhéanann difear speicis iomadúla ar fud an domhain. Tá Eabhair, adharc srónbheannach, táirgí Tiger, adhmad trópaiceacha agus siorc eití i measc na táirgí is luachmhaire fiadhúlra le fáil ar an margadh dubh, ach tá a lán speiceas eile atá i gceist chomh maith, lena n-áirítear reiptílí, éin, agus pangolins. Tá grúpaí coiriúla rannpháirteach go méadaitheach i gáinneáil fiadhúlra, a tháinig chun bheith ina saghas coirpeachta eagraithe trasnáisiúnta go resembles níos gáinneáil ar dhaoine, drugaí agus arm tine.

Cad atá taobh thiar an borradh le déanaí i gáinneáil fiadhúlra?

Aiseolas

Is é an fachtóir lárnach a mhéadú éileamh ar tháirgí fiadhúlra, go háirithe san Áise, a thiomáin suas praghsanna géar. Is é an tSín an ceann scríbe mór do Eabhair, agus Vítneam do adharc srónbheannach. Tá an pobal idirnáisiúnta a d'aithin an ghéarghá le déileáil leis an taobh an éilimh na faidhbe, ach is gníomhartha coincréiteacha beag tógtha go dtí seo. I measc fachtóirí eile bochtaineacht, éilliú, easpa acmhainní maidir le forfheidhmiú, leibhéil smachtbhannaí íseal agus éagobhsaíocht i réigiúin áirithe den domhan tionchar ag gáinneáil fiadhúlra, go háirithe Lár na hAfraice.

Cén fáth go bhfuil gáinneáil fiadhúlra imní don AE?

Tá gáinneáil fiadhúlra ar cheann de na bagairtí is tromchúisí don bhithéagsúlacht. Tá an mairfidh roinnt speiceas sa fiáin i gcontúirt go díreach ag póitseáil agus an trádáil mhídhleathach a bhaineann leo. bonn Gáinneáil freisin na mórspriocanna i mbeartas eachtrach an AE agus tacaíocht forbartha, lena n-áirítear forbairt inbhuanaithe, an smacht reachta, dea-rialachas agus síocháin agus cobhsaíocht.

Aiseolas

An AE é féin go bhfuil chomh maith le margadh do tháirgí fhiadhúlra mídhleathach, agus tá aerfoirt agus calafoirt an AE pointí idirthurais tábhachtach idir, go háirithe, san Afraic agus san Áis. Táirgí fiadhúlra Neamhdhleathach a onnmhairítear go maith ó bhallstáit an AE, araon ballstáit eile agus chuig tríú tíortha. Gach bliain, roinnt 2500 urghabhálacha suntasacha ar tháirgí fiadhúlra a thuairisciú san AE.

De réir Europol le déanaí measúnú bhagairt ar choireacht chomhshaoil, Is é an trádáil mhídhleathach i speicis i mbaol bagairt ag teacht chun cinn san AE, le grúpaí coiriúla eagraithe ag díriú níos fiadhúlra. grúpaí coiriúla Eagraithe baint acu le húsáid éilliú gáinneáil fiadhúlra, sciúradh airgid agus doiciméad brionnaithe a éascú a gcuid gníomhaíochtaí gáinneála. Seachas an tionchar ar shlándáil inmheánach ginearálta trí choireacht eagraithe, tá an tsláinte phoiblí trí scaipeadh galair chomh maith i mbaol, mar go bhfuil ainmhithe smuigleáil isteach san AE taobh amuigh d'aon smacht sláintíochta.

Cad iad na bearta atá i bhfeidhm san Aontas Eorpach chun an fhadhb i ngleic?

Tá an AE rialacha diana do speicis trádála i mbaol, ar a dtugtar an AE Na Rialacháin Trádála Fiadhúlra. Treoir ar an Cosaint an Chomhshaoil ​​trí Dhlí Coiriúil Éilíonn gach Ballstáit a áirithiú go bhfuil an trádáil fiadhúlra mhídhleathach meastar gur cion coiriúil ina ndlí náisiúnta, agus do dhéanamh socrú smachtbhannaí coiriúla éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Is féidir le roinnt ionstraimí cothrománacha leibhéal an AE i gcoinne na coireachta eagraithe ar fáil freisin uirlisí úsáideacha do chomhar idir údaráis forfheidhmithe náisiúnta i gcásanna gáinneála fhiadhúlra.

Tagann an Grúpa Forfheidhmithe AE an Coimisiún ina chathaoirleach dhá uair sa bhliain, ag tabhairt le chéile oifigigh fhorfheidhmithe dlí ó Bhallstáit uile an AE, Europol, Eurojust, an Eagraíocht Dhomhanda Chustam agus eagraíochtaí eile comhair maidir le cásanna trádála fiadhúlra mhídhleathach a chur chun cinn.

Lena chois sin, leagann Moladh neamhcheangailteach Coimisiún bearta ba cheart do na Ballstáit a chur i bhfeidhm d'fhonn feabhas a n-iarrachtaí chun dul i ngleic le trádáil mhídhleathach, lena n-áirítear pionóis sách ard mar gheall ar chionta trádála fiadhúlra, comhoibriú níos mó agus malartú faisnéise laistigh agus idir na Ballstáit mar aon le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta iomchuí, nó an gá atá le feasacht an phobail a mhéadú mar gheall ar na tionchair diúltach na trádála fiadhúlra mhídhleathach.

Cad atá déanta ag an AE atá déanta go dtí seo dul i ngleic le gáinneáil ar fhiadhúlra ar fud an domhain?

Tá príomhról ag an AE ról gníomhach sa An Coinbhinsiún um Thrádáil Idirnáisiúnta Speiceas i mBaol (CITES), a bhfuil sé mar aidhm aige a chinntiú nach gcuirfidh trádáil idirnáisiúnta i thart ar 35 000 speiceas ainmhithe agus plandaí faoi chosaint bagairt ar a maireachtáil. Chuir an Coimisiún togra isteach le déanaí maidir le haontachas an AE leis an gCoinbhinsiún, d’fhonn a ról mar thacadóir do ghníomhaíocht láidir dhomhanda i gcoinne trádáil neamhdhleathach fiadhúlra a neartú tuilleadh.

Úsáideann an AE ionstraimí beartais trádála freisin chun cur i bhfeidhm comhaontuithe iltaobhacha comhshaoil ​​mar CITES a fheabhsú. Cuirtear forálacha san áireamh go rialta i gComhaontuithe Saorthrádála (FTAnna) an AE le tríú tíortha, agus baineann tíortha i mbéal forbartha a dhaingníonn agus a chuireann i bhfeidhm coinbhinsiúin idirnáisiúnta maidir le forbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas (lena n-áirítear CITES) leas as roghanna breise trádála, trí shocrú speisialta na Scéime Ginearálaithe um Roghanna. (GSP +).

Le blianta beaga anuas tá tacaíocht an AE raon mór de chláir chun cabhrú le tíortha i mbéal forbartha comhrac i gcoinne gáinneála ar fhiadhúlra. San Afraic ina n-aonar, tá an AE tiomanta níos mó ná EUR 500 milliún do chaomhnú na bithéagsúlachta thar na 30 bliain anuas, le punann de thionscadail leanúnacha fiú thart ar EUR 160 milliún. Tá líon mór tionscadal rialachais a neartú agus an smacht reachta hindíreach freisin cabhrú le tacú cumais forfheidhmithe.

i gceist le roinnt tionscadail le déanaí go sonrach chun dul i ngleic le gáinneáil ar fhiadhúlra:

  • Is é an AE an príomh deontóir (EUR 1.73 milliún) don Chuibhreannas Idirnáisiúnta a Chomhrac Coireacht Fiadhúlra, a chuimsíonn CITES, Interpol, UNODC, an Banc Domhanda agus an Eagraíocht Dhomhanda Chustam. An fócas cuibhreannas ar chomhordú idirnáisiúnta na n-iarrachtaí forfheidhmithe agus a neartú forfheidhmiú agus comhlíonadh acmhainne, eg tíortha a spreagadh chun úsáid a Fiadhúlra agus Foraoiseachta Coireacht Anailíseach Toolkit.
  • I mí na Nollag 2013, cheadaigh an Coimisiún maoiniú ar thionscadal a dtugtar Mikes (Íoslaghdú marú neamhdhleathach Elephants agus Eile Speicis i mBaol) le deontas EUR 12.3 milliún. Leanann an clár seo níos luaithe amháin chun monatóireacht a dhéanamh marú mídhleathach de elephants (MIKE) le ranníocaíocht fhoriomlán do CITES Rúnaíocht 12 milliún EUR láithreáin 71 chlúdaíonn san Afraic agus san Áis. Cuireann an clár nua béim níos mó ar forfheidhmiú, agus folaíonn sé freisin speicis i mbaol eile sna réigiúin Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin.

Tá an Coimisiún féachaint lena chinntiú go mbeidh dóthain maoinithe ar fáil i gclárú na n-ionstraimí comhair um fhorbairt sna seacht mbliana atá romhainn chun cabhrú le tíortha i mbéal forbartha lena ngníomhaíocht i gcoinne na gáinneála ar fhiadhúlra agus comhar idirnáisiúnta a fheabhsú.

Cad iad institiúidí eile an AE agus an pobal idirnáisiúnta a dhéanamh mar gheall ar an bhfadhb?

Ghlac Parlaimint na hEorpa a réiteach ar choireacht fhiadhúlra ar 15 2014 Eanáir. Ag an leibhéal idirnáisiúnta, tá gáinneáil fiadhúlra a fuarthas aird i roinnt fóram tábhachtacha le bliain anuas. Comhthionól Ginearálta Náisiún Aontaithe iúl a imní domhain. Ceannairí G8 tiomanta do troid le trádáil fiadhúlra mhídhleathach i mí an Mheithimh 2013. Níl ach an tseachtain seo caite, ghlac an Chomhairle Slándála don chéad uair smachtbhannaí spriocdhírithe i gcoinne na grúpaí armtha tacaíochta nó líonraí coiriúla sa Lárnach Poblacht na hAfraice agus an PDC trí shaothrú aindleathach fhiadhúlra agus fiadhúlra táirgí.

ballstáit aonair a bheith gníomhach chomh maith. D'eagraigh an Ghearmáin agus Ghabúin (ní MS ...) cruinniú ar leith i rith na seachtaine aireachta an Chomhthionóil Ghinearálta na Náisiún Aontaithe caite; Uachtarán Hollande ina chathaoirleach comhstádais maidir le gáinneáil fiadhúlra sa imeall Chruinniú Mullaigh Elysee ar Síocháin agus Slándáil san Afraic Nollaig seo caite; agus beidh an rialtas na Ríochta Aontaithe eagrú Cruinniú Mullaigh faoi chathaoirleacht an Príomh-Aire Cameron ar 13 2014 Feabhra.

Tá an Coimisiún Eorpach ag tacú leis na tionscnaimh seo d'fhonn ról láidir leanúnach don AE ina iomláine sna hiarrachtaí domhanda i gcoinne gáinneáil fiadhúlra.

Cén fáth nach bhfuil an Coimisiún a mholadh bearta coincréiteacha breise anois?

Sheol an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar conas is féidir leis an AE a bheith níos éifeachtaí i ngleic le gáinneáil ar fhiadhúlra. Sula ndéanfaidh sé cinneadh ar na chéad chéimeanna eile, ní mór don Choimisiún measúnú a dhéanamh go cúramach na bearta atá i bhfeidhm, aon bearnaí, agus breithniú ar thorthaí an chomhairliúcháin, rud a chuideoidh freisin feasacht gáinneáil fiadhúlra a ardú lasmuigh de chiorcail comhshaoil ​​traidisiúnta.

Leanfaidh an AE ar ndóigh bheith gníomhach le linn an chomhairliúcháin. Ardaíonn an Coimisiún go córasach ar an gceist i gcaidreamh déthaobhach polaitiúil agus trádála le tíortha tábhachtacha, mar shampla an tSín, Vítneam agus sa Téalainn. Tá sé freisin réimse á phlé leis na Stáit Aontaithe faoi chuimsiú na Comhpháirtíochta Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach (TTIP).

Féach freisin IP / 14 / 123

tástáil ainmhithe

Parlaimint na hEorpa chun vótáil ar thaighde, ar thástáil agus ar oideachas saor ó ainmhithe

foilsithe

on

Aon duine a bhfuil cur amach aige ar Ralph, mascot coinín tástála atá faoi réir tástála greannaitheachta súl Draize i saotharlanna cosmaidí agus atá ag fulaingt ó daille, beidh sé ag fiafraí cén chaoi a bhfuil cruálacht den sórt sin inghlactha fós in aois ard-eolaíochta agus teicneolaíochta. Tá an Sábháil Ralph chuaigh físeán víreasach ar fud an domhain agus is dócha gurb é sin an fáth gur tháinig Meicsiceo isteach sna céimeanna stáit le déanaí, a chuir cosc ​​ar thástáil ainmhithe ar chosmaidí. Mar sin rinne an AE ar ais in 2013. Tá sé beartaithe ag an AE dul níos faide fós trí rún a ghlacadh maidir le “gníomh comhordaithe ar leibhéal an Aontais chun an t-aistriú go nuálaíocht a éascú gan ainmhithe a úsáid i dtaighde, i dtástáil agus in oideachas” an tseachtain seo ( 15 Meán Fómhair), scríobhann Eli Hadzhieva.

Cé go spreagann an AE modhanna neamh-ainmhithe a úsáid, amhail an teicneolaíocht nua orgán-ar-sliseanna, insamhaltaí ríomhaireachta agus cultúir 3-T de chealla daonna, léiríonn taighde gur mharaigh modhanna ársa, mar shampla “dáileog mharfach 50 faoin gcéad” a leath tá na milliúin ainmhithe tástála fós in úsáid go forleathan. Thairis sin, léiríonn fianaise go fásach go bhfuil roinnt ainmhithe, mar shampla coiníní agus creimirí, ina speicis go hiomlán difriúil ó dhaoine atá le feiceáil mar seachfhreastalaithe iontaofa chun sláinte an duine a chosaint ar rioscaí ceimiceacha. Mar shampla, bhí drugaí, mar thalidómíd, TGN1412 nó fialuridine, a bhí dírithe ar bhreoiteacht ar maidin, leoicéime agus Heipitíteas B faoi seach, sábháilte go hiomlán d’ainmhithe ach ní fhéadfadh daoine iad a fhulaingt.

De réir an Choimisiúin Eorpaigh, mhéadaigh an straitéis Eorpach maidir le hinbhuanaitheacht an tacaíocht d’úsáid Modheolaíochtaí Neamh-Ainmhithe (NAManna) i Measúnú Riosca Ceimiceán, go háirithe le roinnt tionscadal Horizon 2020 (Braisle ASPIS a chuimsíonn RISK-HUNT3R, Tionscadail ONTOX agus PrecisionTOX), na hathbhreithnithe ar REACH agus an Rialachán Cosmaidí atá le teacht, tionscadal nua na Comhpháirtíochta Eorpaí um Chur Chuige Malartach ar úsáid NAManna i measúnú riosca, PARC agus é mar aidhm aige aistriú go measúnú riosca na chéad ghlúine eile agus Clár Oibre um Thaighde agus Nuálaíocht Straitéiseach. . Tá glacadh domhanda le cineálacha cur chuige nuálacha agus ainmhithe maidir le sábháilteacht cheimiceach ard ar chlár oibre an OECD freisin.

Aiseolas

Léirigh seimineár gréasáin a d’eagraigh EU-ToxRisk agus PATROLS an 9 Meán Fómhair, dhá thionscadal ilpháirtithe leasmhara arna maoiniú ag Clár H2020 an AE, teorainneacha an ghuaise in vitro (turgnaimh feadán tástála) agus i bhrath guaise silico (turgnaimh insamhalta ríomhaire) córais agus bosca uirlisí nua á thaispeáint chun measúnuithe saor ó ainmhithe a dhéanamh ar cheimiceáin agus nana-ábhair. Chuir comhordaitheoir tionscadail EU-ToxRisk Bob van der Water ó Ollscoil Leiden béim ar a fhís “athrú paraidíme i dtocsaineolaíocht a thiomáint i dtreo cur chuige comhtháite saor ó ainmhithe, meicníocht-bhunaithe i leith measúnú sábháilteachta ceimicí” trí bhosca uirlisí NAM bunaithe ar in vitro agus in uirlisí silico agus comhpháirteanna bosca uirlisí NAM na chéad ghlúine eile. Chuir sé béim ar ardchórais tástála núíosacha, mar shampla tuairisceoirí fluaraiseacha bunaithe ar CRISPR i gcealla gas, samhail ilchealla ae-dhíorthaithe gascheall, micrea-fhíocháin ae galraithe agus sliseanna ceithre orgán agus é ag aibhsiú gur cheart NAManna a chomhtháthú go tapa i rialáil creataí tástála.

Chuir Shareen Doak, Comhordaitheoir PATROLS ó Ollscoil Abertawe béim ar na bearnaí eolais maidir le héifeachtaí fadtéarmacha neamhchosaintí réalaíocha nana-ábhair innealtóireachta (ENM) ar thimpeallacht an duine agus na sláinte agus modhanna nuálacha á thaispeáint, mar airíonna ENM eistreach, ard-thástálacha éiceathocsaineachta, samhlacha in vitro heterotypic. den scamhóg, GIT agus ae srl. “Tá na modhanna seo curtha in oiriúint chun tuiscint níos fearr a fháil ar ghuaiseacha daonna agus comhshaoil ​​agus ba cheart iad a chur i bhfeidhm mar chuid de straitéis sábháilte agus inbhuanaithe trí dhearadh an AE chun an gá le tástáil ainmhithe a íoslaghdú”, a dúirt sí.

“Is é an dúshlán is mó ná glacadh agus cur i bhfeidhm NAManna. Tá na ceanglais chaighdeánacha bailíochtaithe ró-fhada agus ní mór fearann ​​infheidhmeachta NAManna a bhunú ag smaoineamh ar theicneolaíochtaí nua atá ag teacht chun cinn ”, a dúirt sí.

Aiseolas

I ráiteas níos luaithe, léirigh Braisle ASPIS tacaíocht don tairiscint chun rún a fháil ó Pharlaimint na hEorpa ag cur síos air mar “thráthúil aistriú saor ó ainmhithe a luathú agus uaillmhian an AE a chomhlíonadh chun a bheith i gceannas ar an gcéad ghlúin eile do mheasúnú riosca san Eoraip agus ar fud an domhain” ar fad trí fháiltiú roimh iarrachtaí an AE “a aistreofar go cleachtais rialála agus tionsclaíocha a chosnóidh sláinte an duine agus na héiceachórais níos fearr, trína chur ar ár gcumas substaintí guaiseacha a aithint, a rangú agus a bhaint sa deireadh”.

Dúirt modhnóir an webinar FPE Tilly Metz (Greens, Lucsamburg), ag scáthú rún Pharlaimint na hEorpa freisin, go bhfuil súil aici go mbeidh na heilimintí seo a leanas sa rún deiridh: “Céimeanna coincréite chun tástáil ainmhithe, mapaí bóthair beachta agus staidéir bheachta a bhaint amach, a cur chuige comhordaithe ag gníomhaireachtaí AE, amhail an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Cheimiceáin agus ard-mhodhanna nua a chur i bhfeidhm go tapa ”.

Tugann sé seo go leor bia le smaoineamh do lucht déanta beartas in am trátha do Ralph agus a chairde ainmhithe agus daonna. Tá sé thar am focail a chur i ngníomh agus an timpeallacht rialála a fhorbairt de réir réaltachtaí nua ar an talamh agus spás análaithe a thabhairt do na teicneolaíochtaí geallta agus sábháilte saor ó ainmhithe trí chur chuige dinimiciúil a ghlacadh chun iad a ghlacadh agus a úsáid. Ní amháin go ligfidh sé seo dúinn an uaillmhian truaillithe nialasaigh sa Bheart Glas a chomhlíonadh ach soláthróidh sé “timpeallacht saor ó thocsaineach” d’ainmhithe agus do dhaoine araon.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Leas ainmhithe

Tá úsáid antaibheathach in ainmhithe ag laghdú

foilsithe

on

Tá laghdú tagtha ar úsáid antaibheathach agus tá sé níos ísle anois in ainmhithe a tháirgeann bia ná i ndaoine, a deir an PDF icon an tuarascáil is déanaí arna fhoilsiú ag an Bia Eorpach um Údarás Sábháilteachta (EFSA), an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) agus an An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC).

Ag glacadh le cur chuige Sláinte Amháin, cuireann an tuarascáil ó thrí ghníomhaireacht an AE sonraí i láthair maidir le tomhaltas antaibheathach agus forbairt frithsheasamh frithmhiocróbach (AMR) san Eoraip do 2016-2018.

Tugann an titim shuntasach in úsáid antaibheathach in ainmhithe a tháirgeann bia le tuiscint go bhfuil na bearta a dhéantar ar leibhéal na tíre chun úsáid a laghdú éifeachtach. Tá úsáid aicme antaibheathach ar a dtugtar polymyxins, lena n-áirítear colistin, beagnach leath idir 2016 agus 2018 in ainmhithe a tháirgeann bia. Is forbairt dhearfach í seo, toisc go n-úsáidtear polymyxins in ospidéil freisin chun cóireáil a dhéanamh ar othair atá ionfhabhtaithe le baictéir atá frithsheasmhach in aghaidh ildrugaí.

Aiseolas

Tá an pictiúr san AE éagsúil - tá éagsúlacht mhór sa chás de réir tíre agus de réir aicme antaibheathach. Mar shampla, úsáidtear aminopenicillins, cephalosporins 3ú agus 4ú glúin agus quinolones (fluoroquinolones agus quinolones eile) níos mó i ndaoine ná in ainmhithe a tháirgeann bia, agus úsáidtear polymyxins (colistin) agus tetracyclines níos mó in ainmhithe a tháirgeann bia ná i ndaoine .

An nasc idir úsáid antaibheathach agus friotaíocht baictéarach

Taispeánann an tuarascáil go bhfuil baint ag úsáid carbapenems, cephalosporins 3ú agus 4ú glúin agus quinolones i ndaoine le friotaíocht leis na antaibheathaigh seo i Escherichia coli ionfhabhtuithe i ndaoine. Fuarthas comhlachais den chineál céanna maidir le hainmhithe a tháirgeann bia.

Aiseolas

Aithnítear sa tuarascáil freisin naisc idir tomhaltas frithmhiocróbach in ainmhithe agus AMR i mbaictéir ó ainmhithe a tháirgeann bia, a bhfuil baint aige sin le AMR i mbaictéir ó dhaoine. Sampla de seo is ea Campylobacter spp. baictéir, a fhaightear in ainmhithe a tháirgeann bia agus a chuireann ionfhabhtuithe bia-iompartha i ndaoine. D'aimsigh saineolaithe comhlachas idir friotaíocht sna baictéir seo in ainmhithe agus friotaíocht sna baictéir chéanna i ndaoine.

AMR a throid trí chomhoibriú

Is fadhb shuntasach sláinte phoiblí dhomhanda í AMR a léiríonn ualach tromchúiseach eacnamaíochta. Éilíonn an cur chuige One Health a cuireadh i bhfeidhm trí chomhoibriú EFSA, EMA agus ECDC agus na torthaí a chuirtear i láthair sa tuarascáil seo iarrachtaí leanúnacha dul i ngleic le AMR ar leibhéal náisiúnta, AE agus domhanda ar fud na n-earnálacha cúram sláinte.

Tuilleadh eolais

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Leas ainmhithe

'Cuir deireadh le hAois an Cage' - Lá stairiúil do leas ainmhithe

foilsithe

on

Věra Jourová, Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht

Inniu (30 Meitheamh), mhol an Coimisiún Eorpach freagra reachtach ar an Tionscnamh ‘Saoránaigh Eorpacha’ ‘Cuir Deireadh leis an Aois Cage’ (ECI) le tacaíocht ó níos mó ná aon mhilliún Eorpach as 18 stát éagsúil.

Glacfaidh an Coimisiún togra reachtach faoi 2023 chun cages a thoirmeasc do roinnt ainmhithe feirme. Cuirfear deireadh leis an togra de réir a chéile agus cuirfidh sé cosc ​​ar úsáid na gcóras cage do gach ainmhí a luaitear sa tionscnamh. Cuimseoidh sé ainmhithe atá cumhdaithe cheana féin ag an reachtaíocht: cearca breith, cránacha agus laonna; agus, ainmhithe eile a luaitear lena n-áirítear: coiníní, ulóga, póraitheoirí ciseal, póraitheoirí broiler, gearga, lachain agus géanna. Maidir leis na hainmhithe seo, d’iarr an Coimisiún cheana ar EFSA (an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia) an fhianaise eolaíoch atá ann a chomhlánú chun na coinníollacha a theastaíonn chun cages a thoirmeasc a chinneadh.

Mar chuid dá Straitéis Feirme go Forc, tá an Coimisiún tiomanta cheana féin athbhreithniú a mholadh ar an reachtaíocht leasa ainmhithe, lena n-áirítear iompar agus tógáil, atá á seiceáil faoi láthair, le críochnú faoi shamhradh 2022.

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Is lá stairiúil inniu é leas ainmhithe. Is neacha mothaitheacha iad ainmhithe agus tá freagracht mhorálta, shochaíoch orainn a chinntiú go léiríonn dálaí ainmhithe ar an bhfeirm é seo. Tá rún daingean agam a chinntiú go bhfanfaidh an AE ar thús cadhnaíochta maidir le leas ainmhithe ar an stáitse domhanda agus go gcomhlíonfaimid ionchais na sochaí. "

I gcomhthreo leis an reachtaíocht lorgóidh an Coimisiún bearta tacaíochta ar leith i bpríomhréimsí beartais a bhaineann leis. Go háirithe, soláthróidh an Comhbheartas Talmhaíochta nua tacaíocht airgeadais agus dreasachtaí - amhail an ionstraim nua éicea-scéimeanna - chun cabhrú le feirmeoirí uasghrádú a dhéanamh ar shaoráidí atá níos neamhdhíobhálaí d’ainmhithe de réir na gcaighdeán nua. Beifear in ann an Ciste Just Transition agus an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta a úsáid freisin chun tacú le feirmeoirí oiriúnú do chórais saor ó chliabháin.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending