Ceangail le linn

Comhshaol

Fáiltíonn Oettinger roimh Shábháilteacht Táirgthe Gáis & Ola

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Faoi chomhfhreagraí na Bruiséile

ENVGASOIL

"Fáiltím roimh an gcéim mhór seo chun sábháilteacht táirgeachta ola agus gáis amach ón gcósta san AE a fheabhsú. Léirigh timpistí roimhe seo na hiarmhairtí tubaisteacha nuair a théann rudaí mícheart go dona amach ón gcósta ', - Günther Oettinger, Coimisinéir Fuinnimh an AE.
Mheabhraigh 'neasteagmhais' le déanaí in uiscí an AE dúinn an gá atá le réimeas sábháilteachta déine. Cinnteoidh na rialacha seo go leanfar na caighdeáin sábháilteachta is airde atá i bhfeidhm den chuid is mó cheana féin i roinnt Ballstát ag gach ardán ola agus gáis ar fud na hEorpa. Ina theannta sin, cinnteoidh an dlí nua go n-oibreoimid go héifeachtach agus go pras i gcás timpiste agus an damáiste a d’fhéadfadh a bheith ann don chomhshaol agus do shlí bheatha na bpobal cósta a íoslaghdú. "

Aiseolas

Tar éis na timpiste "Deepwater Horizon" i Murascaill Mheicsiceo na SA i mBealtaine 2010 rinne an Coimisiún athbhreithniú ar chreataí sábháilteachta na mBallstát atá ann cheana le haghaidh oibríochtaí amach ón gcósta agus mhol sé reachtaíocht nua chun a ráthú go bhfuil na caighdeáin sábháilteachta, sláinte agus comhshaoil ​​is airde ar domhan i bhfeidhm i ngach áit i an AE.

Inniu, tháinig Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil maidir le togra reachtach an Choimisiúin maidir le sábháilteacht oibríochtaí ola agus gáis san AE. Meastar go gceadóidh Parlaimint agus Comhairle na hEorpa an reachtaíocht go foirmiúil sna míonna amach romhainn. Is iad seo a leanas príomhghnéithe na treorach comhaontaithe:

Ceadúnú. Tugann an Treoir rialacha soiléire isteach chun mórthionóisc a chosc agus a fhreagairt go héifeachtach. Beidh ar an údarás ceadúnaithe sna Ballstáit a chinntiú nach gceadaítear ach d’oibreoirí a bhfuil inniúlachtaí teicniúla agus airgeadais cruthaithe acu atá riachtanach chun sábháilteacht ghníomhaíochtaí amach ón gcósta agus cosaint an chomhshaoil ​​a iniúchadh agus ola agus gás a iniúchadh in uiscí an AE. Táthar ag súil le rannpháirtíocht an phobail sula dtosófar ar fheachtais druileála taiscéalaíochta i gceantair nár druileáladh roimhe seo.
Fíoróidh údaráis inniúla neamhspleácha náisiúnta atá freagrach as sábháilteacht suiteálacha na forálacha maidir le sábháilteacht, cosaint an chomhshaoil ​​agus ullmhacht éigeandála rigí agus ardáin agus na n-oibríochtaí a dhéantar orthu. Mura n-urramaíonn cuideachtaí na híoschaighdeáin, glacfaidh na Ballstáit bearta forfheidhmithe agus / nó gearrfaidh siad pionóis; i ndeireadh na dála, beidh ar oibreoirí stop a chur leis na hoibríochtaí druileála nó táirgeachta.
Pleanáil éigeandála éigeantach ex ante. Beidh ar chuideachtaí tuarascáil a ullmhú ar ghuaiseacha móra lena suiteáil, ina mbeidh measúnú riosca aonair agus bearta rialaithe riosca agus plean freagartha éigeandála sula dtosófar ar thaiscéalaíocht nó ar tháirgeadh. Caithfear na pleananna seo a chur faoi bhráid údaráis náisiúnta a thabharfaidh cead dóibh.
Fíoraitheoirí neamhspleácha. Ní mór do fhíoróir neamhspleách réitigh theicniúla a chuireann an t-oibreoir i láthair a fhíorú sula gcuirfear an tsuiteáil i ngníomh go tréimhsiúil agus ina dhiaidh sin.
Trédhearcacht. Cuirfear faisnéis inchomparáide ar fáil do shaoránaigh faoi chaighdeáin feidhmíochta an tionscail agus faoi ghníomhaíochtaí na n-údarás inniúil náisiúnta. Foilseofar é seo ar a láithreáin ghréasáin. Cosnófar rúndacht séidirí. Iarrfar ar oibreoirí atá cláraithe sna Ballstáit tuairiscí ar thimpistí móra a raibh baint acu leo ​​thar lear a chur isteach chun go bhféadfaí staidéar a dhéanamh ar phríomhcheachtanna sábháilteachta.
Freagra Éigeandála. Ullmhóidh cuideachtaí pleananna freagartha éigeandála bunaithe ar a measúnuithe riosca rig nó ardáin agus coinneoidh siad acmhainní idir lámha le go mbeidh siad in ann iad a chur i ngníomh nuair is gá. Mar an gcéanna cuirfidh na Ballstáit na pleananna seo san áireamh go hiomlán nuair a thiomsóidh siad pleananna éigeandála náisiúnta. Déanfaidh an tionscal agus údaráis náisiúnta tástáil thréimhsiúil ar na pleananna.
Dliteanais. Beidh cuideachtaí ola agus gáis faoi dhliteanas iomlán as damáistí comhshaoil ​​a dhéantar do na speicis mhuirí faoi chosaint agus do ghnáthóga nádúrtha. Maidir le damáiste d’uiscí, leathnófar an crios geografach chun uiscí mara uile an AE a chumhdach lena n-áirítear an crios eacnamaíoch eisiach (thart ar 370 km ón gcósta) agus an tseilf ilchríochach ina bhfeidhmíonn an Ballstát cósta dlínse. Maidir le damáiste uisce, tá creat dlíthiúil reatha an AE maidir le dliteanas comhshaoil ​​teoranta d’uiscí teorann (thart ar 22 km amach ón gcósta).
Grúpa Údarás Eischósta an AE. Oibreoidh cigirí amach ón gcósta na mBallstát le chéile chun comhroinnt éifeachtach na gcleachtas is fearr a chinntiú agus rannchuideoidh siad le caighdeáin sábháilteachta a fhorbairt agus a fheabhsú.
Idirnáisiúnta. Oibreoidh an Coimisiún lena chomhpháirtithe idirnáisiúnta chun cur i bhfeidhm na gcaighdeán sábháilteachta is airde ar fud an domhain a chur chun cinn. Beifear ag súil go léireoidh oibreoirí atá ag obair san AE go gcuireann siad na beartais chéanna i bhfeidhm chun mórthionóiscí a chosc thar lear agus a chuireann siad i bhfeidhm ina gcuid oibríochtaí AE.

Aiseolas

 

Anna van Densky

Talmhaíocht

Talmhaíocht: Lá orgánach bliantúil an AE a lainseáil

foilsithe

on

An 24 Meán Fómhair rinne Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún ceiliúradh ar sheoladh ‘lá orgánach AE’ bliantúil. Shínigh na trí institiúid dearbhú comhpháirteach ag bunú as seo amach gach 23 Meán Fómhair mar lá orgánach an AE. Leanann sé seo suas ar an Plean Gníomhaíochta chun táirgeadh orgánach a fhorbairt, ar ghlac an Coimisiún leis an 25 Márta 2021, a d’fhógair go gcruthófaí lá den sórt sin chun feasacht ar tháirgeadh orgánach a mhúscailt.

Ag an searmanas sínithe agus seolta, dúirt an Coimisinéir Talmhaíochta Janusz Wojciechowski: “Inniu déanaimid ceiliúradh ar tháirgeadh orgánach, cineál talmhaíochta inbhuanaithe ina ndéantar táirgeadh bia ar aon dul leis an dúlra, leis an mbithéagsúlacht agus le leas ainmhithe. Is equinox fómhar é 23 Meán Fómhair freisin, nuair a bhíonn an lá agus an oíche chomh fada céanna, siombail de chothromaíocht idir talmhaíocht agus an comhshaol a oireann go hidéalach do tháirgeadh orgánach. Tá áthas orm go bhfaigheann muid in éineacht le Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, agus príomhghníomhaithe na hearnála seo an lá orgánach bliantúil AE seo a lainseáil, deis iontach chun feasacht a mhúscailt faoi tháirgeadh orgánach agus an ról lárnach atá aige san aistriú go hinbhuanaithe a chur chun cinn. córais bhia. "

Is é aidhm fhoriomlán an Phlean Gníomhaíochta d’fhorbairt táirgeadh orgánach borradh mór a chur faoi tháirgeadh agus tomhaltas táirgí orgánacha d’fhonn cur le baint amach spriocanna na straitéisí Feirme go Forc agus Bithéagsúlachta amhail úsáid leasacháin, lotnaidicídí a laghdú. agus frith-mhiocrób. Teastaíonn na huirlisí cearta ón earnáil orgánach chun fás, mar atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochta. Struchtúrtha timpeall trí aiseanna - tomhaltas a threisiú, táirgeadh a mhéadú, agus inbhuanaitheacht na hearnála a fheabhsú tuilleadh -, cuirtear 23 gníomh ar aghaidh chun fás cothrom san earnáil a chinntiú.

Aiseolas

gníomhartha

Chun tomhaltas a threisiú tá gníomhaíochtaí mar eolas agus cumarsáid faoi tháirgeadh orgánach, tomhaltas táirgí orgánacha a chur chun cinn, agus úsáid níos mó orgánaigh a spreagadh i gceaintíní poiblí trí sholáthar poiblí. Ina theannta sin, chun táirgeadh orgánach a mhéadú, beidh an Chomhbheartais Talmhaíochta (CAP) beidh sé fós ina phríomhuirlis chun tacú leis an tiontú go feirmeoireacht orgánach. Comhlánófar é, mar shampla, le himeachtaí faisnéise agus líonrú chun na cleachtais is fearr agus an deimhniú a roinnt do ghrúpaí feirmeoirí seachas do dhaoine aonair. Faoi dheireadh, chun inbhuanaitheacht na feirmeoireachta orgánaí a fheabhsú, tiomnóidh an Coimisiún 30% ar a laghad den bhuiséad le haghaidh taighde agus nuálaíochta i réimse na talmhaíochta, na foraoiseachta agus na gceantar tuaithe ar ábhair a bhaineann go sonrach leis an earnáil orgánach nó atá ábhartha don earnáil orgánach.

cúlra

Aiseolas

Tá roinnt buntáistí tábhachtacha ag baint le táirgeadh orgánach: tá timpeall 30% níos mó bithéagsúlachta ag réimsí orgánacha, baineann ainmhithe a ndéantar feirmeoireacht orthu go horgánach leibhéal níos airde leasa ainmhithe agus glacann siad níos lú antaibheathaigh, tá ioncaim níos airde ag feirmeoirí orgánacha agus tá siad níos athléimní, agus tá a fhios ag tomhaltóirí go díreach cad iad ag fáil buíochais leis an Lógó orgánach an AE.

Tuilleadh eolais

An plean gníomhaíochta d’fhorbairt na hearnála orgánaí

Straitéis Feirme go Forc

Straitéis Bithéagsúlachta

Sracfhéachaint ar fheirmeoireacht orgánach

Comhbheartas Talmhaíochta

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Fógraíonn AE € 25 milliún don oideachas i gcomhthéacsanna géarchéime agus € 140 milliún chun tacú le taighde i gcórais bia inbhuanaithe

foilsithe

on

Ag labhairt dó ag an Saoránach Domhanda Beo imeachta, d’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, go bhfuil an tAontas Eorpach ag gealladh € 140 milliún chun tacú le taighde i gcórais bia inbhuanaithe agus dul i ngleic le ocras bia trí CGIAR, agus € 25m eile le haghaidh Ní féidir an t-oideachas fanacht.  

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Ní mór dúinn teacht le chéile chun an coronavirus a bhualadh agus an domhan a atógáil níos fearr. Tá an Eoraip ag déanamh a sciar. Ón tús, sheol na hEorpaigh 800 milliún dáileog de vacsaíní leis an domhan, fiú nuair nach raibh go leor againn dúinn féin. Anois, caithfimid céim suas, chun deireadh a chur leis an bpaindéim seo ar fud an domhain, deireadh a chur leis an ocras, deiseanna comhionanna a thabhairt do leanaí ar fud an domhain. Gheall Foireann na hEorpa cheana féin 500 milliún dáileog de vacsaíní a bhronnadh ar thíortha leochaileacha faoin samhradh seo chugainn. Ar a bharr, tiomnaíonn an Coimisiún Eorpach inniu € 140m chun slándáil bia domhanda a fheabhsú agus fíorbhochtaineacht a laghdú, agus € 25m don Oideachas Ní Féidir Fan, ag tacú le hoideachas do leanaí ar fud an domhain atá ag maireachtáil trí choimhlint agus géarchéim. "

Dúirt an Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen: "Ní mór dúinn aontú chun na SDGanna a chur ar ais ar an mbóthar. De réir mar a leanaimid orainn ag fianaise, ní féidir linn rochtain ar oideachas a ghlacadh go deonach. Go dtí seo chuir Foireann na hEorpa le níos mó ná 40% de mhaoiniú Ní féidir le hOideachas Fan, agus tacóidh an ranníocaíocht nua € 25m ón AE leis chun na leanaí is leochailí a bhaint amach agus iad a thabhairt ar ais san oideachas. Ina theannta sin, a bhuí lenár dtacaíocht shubstaintiúil € 140m le CGIAR, beimid ag cruthú deiseanna don óige agus mná, agus iad ag dul i ngleic le príomhdhúshlán an lae inniu, córais bhia inbhuanaithe a chur chun cinn. Beidh gníomhaíochtaí domhanda comhordaithe cinntitheach chun claochlú inbhuanaithe inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil, na sóisialta agus na heacnamaíochta de a bhaint amach. " 

Aiseolas

Léigh an iomlán brúigh scaoileadh, an ráiteas ón Uachtarán von der Leyen agus an bhileog fíricí ar fhreagairt dhomhanda Team Europe COVID-19.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending