Ceangail le linn

Comhshaol

Nantes - an AE is Glaise!

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Nantes“Déanaim comhghairdeas le Nantes as an teideal Caipiteal Glas na hEorpa 2013 a fháil, teideal a bhfuil freagracht mhór air, - a dúirt an Coimisinéir Potočnik inniu ag an searmanas ag onóir Nantes, an séú cathair is mó sa Fhrainc, ag glacadh teideal Chaipiteal Glas na hEorpa óVitoria-Gasteiz sa Spáinn. Bronnadh an teideal Caipiteal Glas Eorpach 2013 ar Nantes tar éis dianchomórtais ar fud na hEorpa in 2010.- ‘Aithníonn an Gradam dea-chleachtais chomhshaoil, lena n-áirítear sna réimsí a chuireann go háitiúil le hiompar inbhuanaithe agus le talamh, ceantair uirbeacha glasa, tomhaltas uisce, agus an troid i gcoinne athrú aeráide domhanda. "

Tá go leor dintiúir ‘glas’ ag Nantes a chuidigh leis an teideal a bhuachan. Mar shampla: Tá cónaí ar gach duine i Nantes laistigh de 300 méadar ó limistéar glas. Tá 57 m² de spás glas in aghaidh an duine. Tá 100,000 crann sa chathair15% úsáideann na cónaitheoirí iompar poiblí go laethúil Tá uaillmhian ag Nantes. Is plean talmhaíochta nó limistéar glas é Plean Gníomhaíochta Aeráide chun astaíochtaí CO2 a laghdú 30% in aghaidh an duine faoi 2020 i gcomparáid le 200360% den achar talún i Nantes; Tá ceithre shuíomh Natura 2000 sa chathair agus 33 crios nádúrtha ar díol spéise bláthanna, fána nó éiceolaíochta iad. Tá taispeántas taistil curtha le chéile ag Nantes darb ainm Aéroflorale II.

Sa seó, a thabharfaidh camchuairt ar chathracha na hEorpa i rith 2013, beidh seó darb ainm an “expedition plandaí”, a thaispeánfaidh rannchuidiú Nantes le dea-chleachtais chomhshaoil, agus a ardóidh feasacht ar Dhámhachtain Caipitil Ghlais na hEorpa, trí thurgnaimh agus fionnachtana bitheolaíocha. Cuirfidh an Bhruiséil fáilte roimh an Aéroflorale i mBealtaine 2013. Tá féilire fairsing imeachtaí curtha le chéile ag Nantes chun a eispéiris a roinnt leis an domhan agus chun éachtaí na cathrach a cheiliúradh. Cuimsíonn an féilire an 5ú Fóram Domhanda ar Chearta an Duine dar teideal 'Forbairt Inbhuanaithe / Cearta an Duine: streachailt choiteann?' (Bealtaine 2013); an 10ú Comhdháil Éiceolaíochta (Meán Fómhair 2013); agus an tríú cruinniú domhanda de chathracha sínithe comhaontaithe Meicsiceo i ngluaiseacht an Ecocity Builders.

Aiseolas

 

Aiseolas

Anna van Densky

Athrú aeráide

Tá Idirphlé Ardleibhéil um Athrú Aeráide leis an Tuirc ag an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Timmermans

foilsithe

on

Fuair ​​Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Timmermans Aire Comhshaoil ​​agus Uirbithe na Tuirce Murat Kurum sa Bhruiséil le haghaidh idirphlé ardleibhéil ar athrú aeráide. Bhí tionchair mhóra ag an AE agus ag an Tuirc ar athrú aeráide i rith an tsamhraidh, i bhfoirm tinte fiáine agus tuilte. Chonaic an Tuirc an ráig is mó riamh de 'snot farraige' i Muir Marmara - ró-fhás algaí micreascópacha de bharr truailliú uisce agus athrú aeráide. I ndiaidh na n-imeachtaí seo a spreag athrú aeráide, phléigh an Tuirc agus an AE réimsí ina bhféadfaidís a gcomhoibriú aeráide a chur chun cinn, agus iad ag iarraidh cuspóirí Chomhaontú Pháras a bhaint amach. Rinne an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Timmermans agus an tAire Kurum tuairimí a mhalartú ar ghníomhartha práinneacha a theastaíonn chun an bhearna idir a bhfuil ag teastáil a dhúnadh agus a bhfuil á dhéanamh maidir le hastaíochtaí a laghdú go glan-nialas faoi lár na haoise, agus ar an gcaoi sin an sprioc 1.5 ° C a choinneáil de Chomhaontú Pháras atá inrochtana. Phléigh siad beartais praghsála carbóin mar réimse leasa choitinn, ag smaoineamh ar Chóras Trádála Astuithe a bhunú sa Tuirc agus athbhreithniú ar Chóras Trádála Astuithe an AE. Bhí oiriúnú ard don athrú aeráide le feiceáil go hard ar an gclár oibre chomh maith le réitigh bunaithe ar nádúr chun cur i gcoinne athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta. Is féidir leat féachaint ar a gcuid tuairimí coitianta ón bpreas anseo. Tuilleadh faisnéise faoin Idirphlé Ardleibhéil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

meatán

Preasráiteas comhpháirteach AE-SAM ar an Gealltanas Meatán Domhanda

foilsithe

on

D’fhógair an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe an Gealltanas Meatán Domhanda, tionscnamh chun astaíochtaí meatáin dhomhanda a laghdú atá le seoladh ag Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (COP 26) i mí na Samhna i nGlaschú. D'áitigh an tUachtarán Biden agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen do thíortha ag an bhFóram Mór-Eacnamaíochtaí faoi Fhuinneamh agus Aeráid (MEF) faoi stiúir na SA a bheith páirteach sa Ghealltanas agus chuir siad fáilte roimh na daoine a léirigh a dtacaíocht cheana féin.

Is gás ceaptha teasa láidir é meatán agus, de réir na tuarascála is déanaí ón bPainéal Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide, is ionann é agus thart ar leath den ghlan-ardú 1.0 céim Celsius i meánteocht dhomhanda ón ré réamhthionsclaíoch. Tá laghdú tapa ar astaíochtaí meatáin go gasta comhlántach le gníomhaíocht ar dhé-ocsaíd charbóin agus gáis cheaptha teasa eile, agus meastar í mar an straitéis aonair is éifeachtaí chun téamh domhanda a laghdú go luath agus an sprioc a bhaineann le téamh a theorannú go 1.5 céim Celsius. 

Geallann tíortha a cheanglaíonn an Gealltanas Meatán Domhanda comhsprioc chun astaíochtaí meatáin dhomhanda a laghdú 30% ar a laghad ó leibhéil 2020 faoi 2030 agus bogadh i dtreo na modheolaíochtaí fardail is fearr atá ar fáil a úsáid chun astaíochtaí meatáin a chainníochtú, le fócas ar leith ar fhoinsí astaíochtaí arda. Dá gcuirfí an Gealltanas ar fáil laghdófaí an téamh faoi 0.2 céim Celsius ar a laghad faoi 2050. Tá próifílí astaíochtaí meatáin agus acmhainneacht laghdaithe éagsúil ag tíortha, ach is féidir leo uile rannchuidiú leis an gcuspóir comhchoiteann domhanda a bhaint amach trí laghdú breise meatáin intíre agus trí chomhoibrithe idirnáisiúnta. I measc príomhfhoinsí astaíochtaí meatáin tá ola agus gás, gual, talmhaíocht agus láithreáin líonta talún. Tá pointí tosaigh difriúla ag na hearnálacha seo agus tá poitéinseal éagsúil acu maidir le laghdú gearrthéarmach meatáin leis an acmhainneacht is mó le haghaidh maolaithe spriocdhírithe faoi 2030 san earnáil fuinnimh. 

Aiseolas

Soláthraíonn maolú meatáin buntáistí tábhachtacha breise, lena n-áirítear sláinte phoiblí agus táirgiúlacht talmhaíochta a fheabhsú. De réir an Mheasúnaithe Meatáin Dhomhanda ón gComhghuaillíocht Aeráide agus Aer Glan (CCAC) agus ó Chlár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe (UNEP), féadann sprioc 2030 a bhaint amach cosc ​​a chur ar níos mó ná 200,000 bás roimh am, na céadta mílte cuairteanna ar sheomra éigeandála a bhaineann le plúchadh, agus os a chionn. 20 milliún tonna de chaillteanas barr in aghaidh na bliana faoi 2030 trí thruailliú ózóin ar leibhéal na talún a dhéanann meatán a laghdú i bpáirt. 

Chuir an tAontas Eorpach agus ocht dtír in iúl cheana a dtacaíocht don Ghealltanas Meatán Domhanda. Cuimsíonn na tíortha seo sé cinn de na 15 astaire meatáin is fearr ar domhan agus le chéile tá siad freagrach as níos mó ná an cúigiú cuid d’astaíochtaí meatáin dhomhanda agus beagnach leath den gheilleagar domhanda.

Tá an tAontas Eorpach ag glacadh céimeanna chun a astaíochtaí meatáin a laghdú le beagnach trí scór bliain. Chuidigh straitéis an Choimisiúin Eorpaigh a glacadh i 1996 le hastaíochtaí meatáin ó líonadh talún a laghdú beagnach leath. Faoi Bheart Glas na hEorpa, agus chun tacú le tiomantas an Aontais Eorpaigh do neodracht aeráide faoi 2050, ghlac an tAontas Eorpach straitéis i mí Dheireadh Fómhair 2020 chun astaíochtaí meatáin a laghdú i ngach príomh-earnáil a chuimsíonn fuinneamh, talmhaíocht agus dramhaíl. Cuid thábhachtach d’uaillmhian an Aontais Eorpaigh maidir le laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030 is ea laghdú na n-astaíochtaí meatáin sna deich mbliana reatha. I mbliana, molfaidh an Coimisiún Eorpach reachtaíocht chun astaíochtaí meatáin a thomhas, a thuairisciú agus a fhíorú. , teorainneacha a chur ar aeráil agus blaiseadh, agus ceanglais a fhorchur chun sceitheanna a bhrath, agus iad a dheisiú. Tá an Coimisiún Eorpach ag obair freisin chun dlús a chur le glacadh teicneolaíochtaí maolaithe trí imscaradh níos leithne ‘feirmeoireacht charbóin’ i mBallstáit an Aontais Eorpaigh agus trína bPleananna Straitéiseacha Comhbheartais Talmhaíochta, agus chun táirgeadh bithmheatáin ó dhramhaíl talmhaíochta agus iarmhair a chur chun cinn. Faoi dheireadh, tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le Clár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe (UNEP) Réadlann Idirnáisiúnta Astuithe Meatáin Idirnáisiúnta (IMEO) a bhunú chun aghaidh a thabhairt ar an mbearna sonraí domhanda agus trédhearcacht sa réimse seo, lena n-áirítear trí ranníocaíocht airgeadais. Beidh ról tábhachtach ag IMEO maidir le bunús eolaíoch fónta a chruthú le haghaidh ríomhanna astaíochtaí meatáin agus an Gealltanas Meatán Domhanda a sheachadadh ina leith seo.

Aiseolas

Tá na Stáit Aontaithe ag saothrú laghduithe suntasacha meatáin ar ilghnéithe. Mar fhreagra ar Ordú Feidhmiúcháin a d’eisigh an tUachtarán Biden ar an gcéad lá dá Uachtaránacht, tá an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ​​(EPA) ag fógairt rialachán nua chun astaíochtaí meatáin ón tionscal ola agus gáis a chiorrú. I gcomhthreo leis sin, tá céimeanna glactha ag an EPA chun caighdeáin truaillithe níos láidre a chur i bhfeidhm maidir le láithreáin líonta talún agus tá Riarachán Ábhair Ghuaiseacha agus Sábháilteachta Phíblíne na Roinne Iompair ag leanúint ar aghaidh ag glacadh céimeanna a laghdóidh sceitheadh ​​meatáin ó phíblínte agus ó shaoráidí gaolmhara. Ag áiteamh an Uachtaráin agus i gcomhpháirtíocht le feirmeoirí agus ranchers na SA, tá Roinn Talmhaíochta na SA ag obair chun glacadh deonach cleachtais talmhaíochta atá cliste ó thaobh na haeráide de a laghdú a laghdóidh astaíochtaí meatáin ó phríomhfhoinsí talmhaíochta trí dhreasú a dhéanamh ar imscaradh na gcóras bainistíochta aoiligh feabhsaithe. , díleáiteoirí anaeróbach, fothaí beostoic nua, múiríniú agus cleachtais eile. Tá Comhdháil na SA ag smaoineamh ar mhaoiniú forlíontach a thacódh le go leor de na hiarrachtaí seo. I measc na dtograí atá os comhair na Comhdhála, mar shampla, tá tionscnamh mór chun toibreacha agus mianaigh ola, gáis agus guail dílleachta agus tréigthe a plugáil agus a athshlánú, rud a laghdódh astaíochtaí meatáin go suntasach. Ina theannta sin, leanann na Stáit Aontaithe ag tacú le hiarrachtaí comhoibrithe maolaithe meatáin idirnáisiúnta, go háirithe trína gceannaireacht ar an Tionscnamh Meatán Domhanda agus CCAC.

Chuir an tAontas Eorpach agus ocht dtír a dtacaíocht in iúl cheana féin don Ghealltanas Meatán Domhanda:

  • An Airgintín
  • Gána
  • Indonesia
  • iraq
  • An Iodáil
  • Meicsiceo
  • an Ríocht Aontaithe
  • Stáit Aontaithe

Leanfaidh na Stáit Aontaithe, an tAontas Eorpach agus lucht tacaíochta luath eile ag liostáil tíortha breise chun dul isteach sa Ghealltanas Meatán Domhanda go dtí go seolfar é go foirmiúil ag COP 26.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending