Ceangail le linn

Fuinneamh

Iarrann FPEnna ar an gCoimisiún Eorpach núicléach a aithint mar inbhuanaithe

ROINN:

foilsithe

on

D'iarr beagnach 100 FPE ar an gCoimisiún an eolaíocht a leanúint agus núicléach a áireamh faoin Tacsanomaíocht Airgeadais Inbhuanaithe. De réir a litir a chuirtear chuig na Coimisinéirí, áitíonn siad orthu a bheith cróga go leor ‘chun an cosán a mhol a gcuid saineolaithe eolaíochta dóibh a ghlacadh anois, eadhon cumhacht núicléach a áireamh sa tacsanomaíocht’.

“Níl ach 30 bliain ag an AE a gheilleagar a dhícharbónú ar bhealach inbhuanaithe. Chun é seo a bhaint amach, caithfear beartais a chur i bhfeidhm atá bunaithe go hiomlán ar eolaíocht, ”a dúirt Ard-Stiúrthóir FORATOM Yves Desbazeille. “Caithfimid a bheith in ann gach foinse fuinnimh a úsáid a chabhróidh linn ár gcuspóirí a bhaint amach. Dá bhrí sin, níor cheart cosc ​​a chur ar bhallstáit ar mian leo infheistíocht a dhéanamh i núicléach ísealcharbóin déanamh amhlaidh toisc go bhfuil daoine eile i gcoinne na núicléach go polaitiúil. "  

Sa litir, tarraingíonn FPEnna aird ar an bhfíric go dtagann an measúnú eolaíoch ar núicléach ar an gconclúid go soláthraíonn ‘an creat dlíthiúil atá ann cosaint leordhóthanach i dtéarmaí sláinte poiblí agus an chomhshaoil’, ie go gcomhlíonann núicléach ceanglais an tacsanomaíochta. Iarrann sé ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, an obair eolaíoch seo a ghlacadh dáiríre agus gan idirdhealú a dhéanamh i gcoinne núicléach.  

Aiseolas

Cé go dtuigeann siad an brú polaitiúil a bhaineann leis an ábhar seo, cuireann siad a ndóchas in iúl go mbeidh an Coimisiún 'misniúil go leor chun rialacháin an AE a chruthú nach nginfidh go gníomhach míbhuntáistí d'infheistíochtaí i gcumhacht núicléach, nó d'aon teicneolaíocht eile saor ó iontaise.'

Maidir le FORATOM: Is é an Fóram Adamhach Eorpach (FORATOM) an cumann trádála atá bunaithe sa Bhruiséil don tionscal fuinnimh núicléach san Eoraip. Tá ballraíocht de FORATOM comhdhéanta de chumainn náisiúnta núicléacha 15 agus trí na cumainn seo, is ionann FORATOM agus beagnach 3,000 cuideachtaí Eorpacha atá ag obair sa tionscal agus tacú le hobair 1,100,000.

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún scéim na Fraince € 30.5 billiún chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim chúnaimh na Fraince chun tacú le táirgeadh leictreachais in-athnuaite. Cuideoidh an beart leis an bhFrainc a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí agus rannchuideoidh sé leis an gcuspóir Eorpach neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Spreagfaidh an beart cúnaimh seo forbairt príomhfhoinsí fuinnimh in-athnuaite, agus tacóidh sé le haistriú chuig soláthar fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, de réir chuspóirí Bheart Glas an AE. Cinnteoidh roghnú na dtairbhithe trí phróiseas tairisceana iomaíoch an luach is fearr ar airgead na gcáiníocóirí agus coimeádfaidh sé iomaíocht i margadh fuinnimh na Fraince. " 

Scéim na Fraince

Aiseolas

Chuir an Fhrainc in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici scéim nua a thabhairt isteach chun tacú le leictreachas a tháirgtear ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, eadhon d’oibreoirí ar an gcladach suiteálacha gréine, gaoithe ar tír mór agus hidrileictreacha. Deonaíonn an scéim tacaíocht do na hoibreoirí seo a dhámhtar trí thairiscintí iomaíocha. Go háirithe, cuimsíonn an beart seacht gcineál tairisceana le haghaidh 34 GW d’acmhainn in-athnuaite nua a eagrófar idir 2021 agus 2026: (i) gréine ar an talamh, (ii) gréine ar fhoirgnimh, (iii) gaoth ar tír mór, (iv) suiteálacha hidrileictreacha, (v) gréine nuálach, (vi) féin-ídiú agus (vii) tairiscint atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Bíonn an tacaíocht i bhfoirm préimhe ar bharr phraghas an mhargaidh leictreachais. Tá buiséad iomlán sealadach de thart ar € 30.5 billiún ag an mbeart. Tá an scéim oscailte go dtí 2026 agus is féidir cúnamh a íoc ar feadh uastréimhse 20 bliain tar éis don tsuiteáil in-athnuaite nua a bheith ceangailte leis an eangach.

Measúnú an Choimisiúin

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha an AE maidir le cúnamh stáit, go háirithe Treoirlínte 2014 ar chúnamh stáit do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an cúnamh riachtanach chun giniúint fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt tuilleadh chun cuspóirí comhshaoil ​​na Fraince a bhaint amach. Tá éifeacht dreasachta aige freisin, mar ní tharlódh na tionscadail murach sin mura mbeadh tacaíocht phoiblí ann. Ina theannta sin, tá an chabhair comhréireach agus teoranta don íosmhéid is gá, toisc go socrófar leibhéal na cabhrach trí thairiscintí iomaíocha. Ina theannta sin, fuair an Coimisiún go bhfuil éifeachtaí dearfacha an bhirt, go háirithe, na héifeachtaí dearfacha comhshaoil ​​níos tábhachtaí ná aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann i dtéarmaí saobhadh ar iomaíocht. Faoi dheireadh, gheall an Fhrainc freisin go ndéanfaí ex-post meastóireacht chun gnéithe agus cur i bhfeidhm na scéime in-athnuaite a mheas.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil scéim na Fraince ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE, toisc go n-éascóidh sé forbairt táirgeachta leictreachais in-athnuaite ó theicneolaíochtaí éagsúla sa Fhrainc agus go laghdóidh sé astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar aon dul leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí.

cúlra

2014 an Choimisiúin Treoirlínte maidir le Cúnamh Stáit do Chaomhnú Comhshaoil ​​agus Fuinnimh ligean do bhallstáit tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, faoi réir coinníollacha áirithe. Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo cabhrú le ballstáit spriocanna uaillmhianacha fuinnimh agus aeráide an AE a bhaint amach ar an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus gan saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair.

An Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite de 2018 bhunaigh sé sprioc ceangailteach fuinnimh in-athnuaite de 32% ar fud an AE faoi 2030. Leis an Cumarsáid Beart Glas na hEorpa in 2019, threisigh an Coimisiún a uaillmhianta aeráide, ag leagan síos cuspóir gan glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach i 2050. Ghlac an ceann a glacadh le déanaí Dlí na hEorpa um Aeráid, a chuimsíonn cuspóir neodracht aeráide 2050 agus a thugann isteach an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, leagtar síos an talamh don 'oiriúnach do 55' tograí reachtacha a ghlac an Coimisiún an 14 Iúil 2021. I measc na dtograí seo, tá a leasú ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, a leagann síos sprioc méadaithe chun 40% d’fhuinneamh an AE a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.50272 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fuinneamh

Buaileann na SA agus an Ghearmáin déileáil píblíne Nord Stream 2 chun ‘ionsaí’ na Rúise a bhrú ar ais

foilsithe

on

By

Feictear oibrithe ag láithreán tógála phíblíne gáis Nord Stream 2, gar do bhaile Kingisepp, réigiún Leningrad, an Rúis, 5 Meitheamh, 2019. REUTERS / Anton Vaganov / File Photo

Tá comhaontú nochtaithe ag na Stáit Aontaithe agus an Ghearmáin maidir le píblíne gáis Nord Stream 2 faoin ngeall Beirlín freagra a thabhairt ar aon iarracht a rinne an Rúis fuinneamh a úsáid mar arm in aghaidh na hÚcráine agus tíortha eile i Lár agus in Oirthear na hEorpa, scríobh Simon Lewis, Andrea Shalal, Andreas Rinke, Thomas Escritt, Pavel Polityuk, Arshad Mohammed, David Brunnstrom agus Doyinsola Oladipo.

Tá sé mar aidhm ag an gcomhaontú maolú a dhéanamh ar an rud a fheiceann criticeoirí mar contúirtí straitéiseacha na píblíne $ 11 billiún, 98% críochnaithe anois, á thógáil faoin Mhuir Bhailt chun gás a iompar ó réigiún Artach na Rúise go dtí an Ghearmáin.

Chuir oifigigh na SA i gcoinne na píblíne, rud a ligfeadh don Rúis gás a onnmhairiú go díreach chuig an nGearmáin agus a d’fhéadfadh náisiúin eile a ghearradh amach, ach roghnaigh riarachán an Uachtaráin Joe Biden gan iarracht a dhéanamh é a mharú le smachtbhannaí na SA.

Aiseolas

Ina áit sin, rinne sí idirbheartaíocht ar an gcomhaontú leis an nGearmáin atá ag bagairt costais a ghearradh ar an Rúis má fhéachann sí leis an bpíblíne a úsáid chun dochar a dhéanamh don Úcráin nó do thíortha eile sa réigiún.

Ach is cosúil nach ndearna na bearta sin mórán chun eagla san Úcráin a mhaolú, a dúirt go raibh sé ag iarraidh cainteanna leis an Aontas Eorpach agus leis an nGearmáin araon maidir leis an bpíblíne. Tá freasúra polaitiúil sna Stáit Aontaithe agus sa Ghearmáin os comhair an chomhaontaithe freisin.

Dúirt comhráiteas a leagann amach mionsonraí an mhargaidh go raibh Washington agus Beirlín “aontaithe agus iad ag iarraidh an Rúis a chur i gcuntas as a cuid gníomhaíochtaí ionsaitheachta agus urchóideacha trí chostais a fhorchur trí smachtbhannaí agus uirlisí eile."

Má dhéanann an Rúis iarracht “fuinneamh a úsáid mar arm nó tuilleadh gníomhartha ionsaitheacha a dhéanamh i gcoinne na hÚcráine,” glacfaidh an Ghearmáin céimeanna léi féin agus brúfaidh sí ar ghníomhartha san AE, lena n-áirítear smachtbhannaí, “chun cumais onnmhairithe na Rúise a theorannú don Eoraip san earnáil fuinnimh, "a dúirt an ráiteas.

Níor thug sé mionsonraí ar ghníomhartha sonracha na Rúise a spreagfadh a leithéid d’athrú. "Thogh muid gan mapa bóthair a sholáthar don Rúis maidir leis an gcaoi ar féidir leo an tiomantas sin chun brú siar a sheachaint," a dúirt oifigeach sinsearach de chuid na Roinne Stáit le tuairisceoirí, agus é ag labhairt ar choinníoll anaithnideachta.

“Féachfaimid go cinnte freisin le haon rialtas Gearmánach sa todhchaí a bheith cuntasach as na tiomantais a thug siad ina leith seo," a dúirt an t-oifigeach.

Faoin gcomhaontú, úsáidfidh an Ghearmáin "gach giaráil atá ar fáil" chun an comhaontú idirthurais gáis idir an Rúis agus an Úcráin a leathnú, foinse ioncaim mhóra chuig an Úcráin a rachaidh in éag in 10.

Cuirfidh an Ghearmáin $ 175 milliún ar a laghad le "Ciste Glas don Úcráin" $ 1 billiún atá dírithe ar neamhspleáchas fuinnimh na tíre a fheabhsú.

Chuir an Úcráin nótaí chuig an mBruiséil agus i mBeirlín ag iarraidh comhairliúcháin, a dúirt an tAire Gnóthaí Eachtracha Dmytro Kuleba i tweet, ag cur leis an bpíblíne "ag bagairt ar shlándáil na hÚcráine." Léigh níos mó.

D'eisigh Kuleba ráiteas freisin le ministir eachtrach na Polainne, Zbigniew Rau, ag gealladh go n-oibreodh sé le chéile chun cur i gcoinne Nord Stream 2.

Dúirt Uachtarán na hÚcráine Volodymyr Zelenskiy go raibh sé ag tnúth le plé “macánta beoga” le Biden faoin bpíblíne nuair a thiocfaidh an bheirt le chéile i Washington an mhí seo chugainn. D’fhógair an Teach Bán an chuairt Dé Céadaoin, ach dúirt rúnaí an phreasa Jen Psaki nach raibh baint ag uainiú an fhógra leis an gcomhaontú píblíne.

Labhair Seansailéir na Gearmáine Angela Merkel ar an bhfón le hUachtarán na Rúise Vladimir Putin uaireanta sular eisíodh an comhaontú, a dúirt rialtas na Gearmáine, ag rá go raibh Nord Stream 2 agus idirthuras gáis tríd an Úcráin i measc na n-ábhar.

Bhí an phíblíne crochta os cionn caidreamh na SA-na Gearmáine ó dúirt an t-iar-Uachtarán Donald Trump go bhféadfadh sí an Ghearmáin a iompú ina “ghiall sa Rúis” agus cheadaigh sé roinnt smachtbhannaí.

Dúirt Aire Gnóthaí Eachtracha na Gearmáine Heiko Maas ar Twitter go raibh “faoiseamh air go bhfuaireamar réiteach cuiditheach”.

Dúirt Aire Gnóthaí Eachtracha na Rúise Sergei Lavrov, faoi na sonraí a tuairiscíodh faoin gcomhaontú níos luaithe Dé Céadaoin, nach raibh aon bhagairt smachtbhannaí i gcoinne na Rúise “inghlactha,” de réir ghníomhaireacht nuachta Interfax.

Fiú sular foilsíodh é, bhí cáineadh ó chomhaltaí dlí ome sa Ghearmáin agus sna Stáit Aontaithe ag nochtadh sonraí an chomhaontaithe.

Dúirt an Seanadóir Poblachtach Ted Cruz, a bhí ag coinneáil suas ainmniúcháin ambasadóir Biden faoina imní faoi Nord Stream 2, gur “bua geopolitical glúin do Putin a bheadh ​​sa chomhaontú tuairiscithe agus tubaiste do na Stáit Aontaithe agus dár gcomhghuaillithe."

Tá Cruz agus roinnt dlítheoirí eile ar gach taobh den aisle ar buile leis an uachtarán Daonlathach as smachtbhannaí atá sainordaithe go comhchuí a tharscaoileadh i gcoinne na píblíne agus tá siad ag obair ar bhealaí chun lámh an lucht riaracháin ar smachtbhannaí a chur i bhfeidhm, de réir aiseanna comhdhála.

Dúirt an Seanadóir Daonlathach Jeanne Shaheen, a shuíonn ar Choiste Caidrimh Eachtraigh an tSeanaid, nach raibh sí cinnte go maolódh an comhaontú tionchar na píblíne, a dúirt sí "a thugann cumhacht don Kremlin a thionchar urchóideach a scaipeadh ar fud Oirthear na hEorpa."

"Táim amhrasach go mbeidh sé leordhóthanach nuair a dhiúltaíonn an príomh-imreoir ag an mbord - an Rúis - imirt de réir na rialacha," a dúirt Shaheen.

Sa Ghearmáin, ghlaoigh baill barr pháirtí na Glasaigh comhshaoil ​​ar an gcomhaontú tuairiscithe “míbhuntáiste searbh do chosaint aeráide” a rachadh chun leasa Putin agus a lagódh an Úcráin.

Áitíonn oifigigh riaracháin Biden go raibh an phíblíne chomh gar le bheith críochnaithe nuair a chuaigh siad i mbun oifige i mí Eanáir nach raibh aon bhealach ann chun í a chríochnú.

"Cinnte is dóigh linn go bhfuil níos mó ann a d’fhéadfadh an riarachán roimhe seo a dhéanamh," a dúirt oifigeach na SA. "Ach, tá a fhios agat, bhíomar ag baint an leasa as droch-lámh."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bhealarúis

Cumhachtaí na Bealarúise chun tosaigh le tionscadal núicléach in ainneoin roinnt freasúra

foilsithe

on

In ainneoin freasúra i roinnt áiteanna, tá an Bhealarúis ar an gceann is déanaí i líon méadaitheach tíortha a úsáideann fuinneamh núicléach.

Áitíonn gach núicléach go dtáirgeann siad leictreachas glan, iontaofa agus costéifeachtach.

Tacaíonn an AE le táirgeadh núicléach sábháilte agus tá ceann de na gléasraí is nua sa Bhealarúis mar a raibh an chéad imoibreoir den chéad ghléasra cumhachta núicléach sa tír ceangailte leis an eangach náisiúnta anuraidh agus níos luaithe i mbliana chuir sé tús le hoibriú tráchtála lán-chuimsitheach.

Aiseolas

Beidh dhá imoibreoir oibriúcháin ag Gléasra Cumhachta Núicléiche na Bealarúise, ar a dtugtar gléasra Astravets freisin, le cumas giniúna thart ar 2.4 GW san iomlán nuair a bheidh sé críochnaithe i 2022.

Nuair a bheidh an dá aonad faoi lánchumhacht, seachnóidh an gléasra 2382 MWe astaíochtaí níos mó ná 14 milliún tonna de dhé-ocsaíd charbóin gach bliain trí ghiniúint breoslaí iontaise atá dian ar charbón a athsholáthar.

Tá an Bhealarúis ag smaoineamh ar an dara gléasra cumhachta núicléach a thógáil a laghdódh a spleáchas ar bhreoslaí iontaise allmhairithe agus a bhogfadh an tír níos gaire do ghlan-nialas.

Faoi láthair, tá thart ar 443 imoibreoir cumhachta núicléiche ag feidhmiú i 33 tír, ag soláthar thart ar 10% de leictreachas an domhain.

Tá thart ar 50 imoibreoir cumhachta á dtógáil faoi láthair i 19 tír.

Dúirt Sama Bilbao y León, Ard-Stiúrthóir Chumann Núicléach an Domhain, an eagraíocht idirnáisiúnta a dhéanann ionadaíocht ar an tionscal núicléach domhanda: “Tá fianaise ag dul i méid go gcaithfimid an méid nua a luathú go tapa chun cosán fuinnimh inbhuanaithe agus ísealcharbóin a choinneáil. acmhainn núicléach tógtha agus ceangailte leis an eangach ar fud an domhain. Cuirfidh an 2.4 GW de chumas núicléach nua sa Bhealarúis go mór leis an gcuspóir seo a bhaint amach. "

Tá freasúra leanúnach ag an ngléasra sa Bhealarúis ón Liotuáin in aice láimhe áit ar chuir oifigigh imní in iúl faoi shábháilteacht.

Dúirt aireacht fuinnimh na Bealarúise go soláthróidh an gléasra thart ar aon trian de riachtanais leictreachais na tíre nuair a bheidh sé ag feidhmiú go hiomlán.

Tuairiscítear go gcosnaíonn an gléasra thart ar $ 7-10 billiún.

In ainneoin imní ó roinnt FPEnna, a chuir feachtas láidir brústocaireachta ar bun i gcoinne ghléasra na Bealarúise, chuir lucht faire idirnáisiúnta, mar an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach (IAEA) fáilte roimh chríochnú an tionscadail.

Chríochnaigh foireann saineolaithe IAEA misean comhairleach slándála núicléach sa Bhealarúis le déanaí, a rinneadh ar iarratas ó rialtas na Bealarúise. An aidhm a bhí leis athbhreithniú a dhéanamh ar an gcóras slándála náisiúnta d’ábhar núicléach agus saoráidí agus gníomhaíochtaí gaolmhara agus áiríodh sa chuairt athbhreithniú ar bhearta cosanta fisiciúla a cuireadh i bhfeidhm ar an láithreán, gnéithe slándála a bhaineann le hiompar ábhar núicléach agus slándáil ríomhaire.

Chinn an fhoireann, a chuimsigh saineolaithe ón bhFrainc, ón Eilvéis agus ón Ríocht Aontaithe, go raibh réimeas slándála núicléach bunaithe ag an mBealarúis i gcomhréir le treoir an IAEA ar bhuneilimintí na slándála núicléiche. Aithníodh dea-chleachtais ar féidir leo a bheith ina samplaí do Bhallstáit IAEA eile chun cabhrú lena ngníomhaíochtaí slándála núicléacha a neartú.

Dúirt Elena Buglova, Stiúrthóir Rannán Slándála Núicléiche IAEA: “Trí mhisean IPPAS a óstáil, léirigh an Bhealarúis a tiomantas láidir agus a hiarrachtaí leanúnacha chun a réimeas náisiúnta slándála núicléach a fheabhsú. Chuir an Bhealarúis le modheolaíochtaí IPPAS a bheachtú le míonna beaga anuas, go háirithe trí fhéinmheasúnú píolótach a dhéanamh ar a réimeas slándála núicléach mar ullmhúchán don mhisean. "

Ba é an misean, i ndáiríre, an tríú misean IPPAS arna óstáil ag an mBealarúis, tar éis dhá cheann a tharla i 2000 agus 2009 faoi seach.

In ainneoin iarrachtaí chun dearbhuithe a thairiscint, tá imní ann i gcónaí faoi shábháilteacht an tionscail núicléach.

Admhaíonn saineolaí fuinnimh na Fraince Jean-Marie Berniolles gur athraigh timpistí ag gléasraí núicléacha thar na blianta “dearcadh na hEorpa ar phlandaí núicléacha,“ ag iompú mar a ba chóir a bheith ar cheann de na foinsí giniúna leictreachais is inbhuanaithe mar shlat tintrí le cáineadh ”.

Dúirt sé: “Is cruthúnas é seo ar dhearcadh atá ag éirí níos idé-eolaíoch agus é scartha go hiomlán ó fhíorais eolaíochta."

Is tír amháin í an Fhrainc a thit amach i ngrá leis an teicneolaíocht núicléach, ag críochnú le hAcht 2015 ar an aistriú fuinnimh d’fhás glas a fhágann go dtitfidh sciar na núicléach i meascán fuinnimh na Fraince go 50% (síos ó thart ar 75%) faoi 2025.

Áitíonn go leor go mbeidh sé dodhéanta é seo a bhaint amach. 

Deir Berniolles gur “sampla eile é gléasra na Bealarúise den chaoi a ndéantar sábháilteacht núicléach a ghiaráil chun cosc ​​a chur ar NPPanna inoibritheacht iomlán agus tráthúil a bhaint amach”.

Dúirt sé, “Cé nach ballstát den Aontas Eorpach é, d’éiligh roinnt MEPS, ag áiteamh na Liotuáine, i mí Feabhra 2021 go gcuirfeadh an Bhealarúis an tionscadal ar fionraí mar gheall ar imní sábháilteachta ceaptha."

Leantar le héilimh den sórt sin a chur in iúl go fíochmhar, fiú tar éis do Ghrúpa Rialtóirí Sábháilteachta Núicléacha na hEorpa (ENSREG) a rá go bhfuil na bearta sábháilteachta ag Astravets ar aon dul le caighdeáin na hEorpa. Dúirt an tuarascáil athbhreithnithe piaraí - a foilsíodh tar éis cuairteanna fairsinge ar láithreáin agus meastóireachtaí sábháilteachta - nach bhfuil na himoibreoirí chomh maith le suíomh an NPP “ina gcúis imní”.

Go deimhin, dúirt Ard-Stiúrthóir IAEA Rafael Grossi in éisteacht de chuid Pharlaimint na hEorpa le déanaí: “Táimid i dteagmháil leis an mBealarúis le fada an lá,” “táimid i láthair sa réimse an t-am ar fad”, agus tá “dea-chleachtais aimsithe ag an IAEA agus rudaí le feabhsú ach ní bhfuaireamar aon chúis nár oibrigh an gléasra sin ”.

Leanann lucht freasúra an ghléasra sa Bhealarúis ag déanamh comparáidí le Chernobyl ach deir Berniolles gurb é “ceann de na ceachtanna bunúsacha a fuarthas ó Chernobyl ná go gcaithfí leá croí iomlán a chuimsiú go críochnúil”.

“De ghnáth déantar é seo le feiste ar a dtugtar croí-ghabhálaí, agus tá gach imoibreoir VVER-1200 - a bhfuil dhá cheann acu in Astravets - feistithe leis. Caithfidh córas fuaraithe an ghabhálaí croí a bheith in ann an smionagar croí a fhuarú i gcás ina ngintear cumhacht theirmeach de thart ar 50 MW le linn na chéad laethanta tar éis na timpiste núicléiche. Ní tharlaíonn aon turas neodrónach faoi na cúinsí seo, agus difríocht bhunúsach eile le Chernobyl. Ó tharla nár ardaigh saineolaithe sábháilteachta na hEorpa na saincheisteanna seo le linn a gcuid anailíse ar Astravets tugtar le fios nach bhfuil aon fhadhbanna leis na bearta seo, ”a dúirt sé.

Tugann sé féin agus daoine eile dá n-aire, cé go bhféadfadh sé gur chaith an Liotuáin agus roinnt FPEanna blianta ag cáineadh bearta sábháilteachta an ghléasra “is é fírinne an scéil nach bhfuarthas riamh go raibh easpa dáiríre orthu”.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending