Ceangail le linn

Margadh fuinnimh

Tá gá le hathmhachnamh ar struchtúr margaí fuinnimh na hEorpa

ROINN:

foilsithe

on

Tagann Príomhfheidhmeannaigh agus ceannairí gnó 10 n-eagraíochtaí Eorpacha (Fluence Energy GmBH, Gore Street Capital, Gresham House, MW Storage, Zenobé, AEPIBAL, BVES, Energy Storage Ireland, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems agus Karslruhe Institute of Technology) le chéile chun síniú litir oscailte, ag iarraidh ar lucht déanta beartas na hEorpa agus ar thuairim an phobail athmhachnamh a dhéanamh ar struchtúr mhargaí fuinnimh na hEorpa mar fhreagra ar Phlean REPowerEU.

Leagann an litir béim ar an ngá atá le creataí sonracha beartais agus le spriocanna sonracha, a chuirfeadh dlús le glacadh teicneolaíochtaí solúbthachta agus stórála fuinnimh chun córais fuinnimh inacmhainne, iontaofa agus inbhuanaithe a áirithiú do thomhaltóirí Eorpacha. Aibhsítear sa litir freisin go bhfuil gá leis na teicneolaíochtaí seo chun spleáchas fuinnimh na hEorpa ar ghás allmhairithe a laghdú, chun freastal ar an éileamh méadaitheach ar leictreachas, agus chun praghsanna fuinnimh a ísliú agus an t-aistriú glas a cheadú ar bhealach tráthúil. 

An litir:

Litir oscailte chuig lucht déanta beartas na hEorpa agus chuig na meáin maidir le Plean REPowerEU
Cruthaíonn an staid gheopholaitiúil reatha ar fud na mór-roinne, mar aon le spleáchas ard ar ghás nádúrtha allmhairithe, éileamh méadaitheach ar leictreachas, agus dá réir sin, billí níos airde do theaghlaigh agus do ghnóthaí, gá práinneach le hathmhachnamh a dhéanamh ar an scéal.
struchtúr na gcóras fuinnimh Eorpach.


Tá sé mar aidhm ag Plean REPowerEU1 , a d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach i mí na Bealtaine, slándáil an tsoláthair fuinnimh a mhéadú trí ghiniúint in-athnuaite níos mó a thógáil agus a nascadh leis an eangach. Le go n-éireoidh leis an bplean seo, áfach, ní mór spriocanna leordhóthanacha agus creataí beartais a bheith ag gabháil leis chun stóráil fuinnimh agus teicneolaíochtaí solúbthachta eile a úsáid. Tá siad riachtanach chun fuinneamh in-athnuaite a chomhtháthú go sábháilte agus go héifeachtach leis an eangach leictreach, agus is é an t-am anois iad a aithint mar cholúin an aistrithe fuinnimh Eorpaigh.
Fáiltíonn sínitheoirí na litreach seo, eagraíochtaí a bhfuil taithí fiche nó tríocha bliain acu ar mhargaí fuinnimh domhanda agus Eorpacha a chruthú agus tacú leo, roimh Phlean REPowerEU, a spriocanna uaillmhianacha in-athnuaite, agus an t-aitheantas do ról na stórála fuinnimh i soláthar fuinnimh inbhuanaithe agus iontaofa a sheachadadh.

Ag an am céanna, creidimid, má tá rath le bheith ar imscaradh gar-théarmach foinsí in-athnuaite fuinnimh, go bhfuil gá le rolladh amach tapa teicneolaíochtaí cruthaithe agus inscálaithe chun solúbthacht eangaí a mhéadú agus comhtháthú sábháilte agus éifeachtúil na giniúna in-athnuaite a chumasú. Chuige sin, is réiteach a imlonnaítear go tapa, cost-éifeachtach agus astaíochtaí ísle é stóráil fuinnimh ceallraí-bhunaithe, agus an poitéinseal ann a bheith ina cnámh droma do chórais fuinnimh nua-aimseartha, athléimneacha agus dícharbónaithe. Teicneolaíochtaí eile, mar fhreagra ar thaobh an éilimh, úsáid fheabhsaithe acmhainn stórála hidrileictreacha pumpáilte atá ann cheana féin
agus tá teicneolaíochtaí stórála fuinnimh eile, chomh maith leis an idirnascacht idir margaí náisiúnta leictreachais, ríthábhachtach chun an t-aistriú fuinnimh Eorpach a chumasú.

A bhuí lena saintréithe uathúla – luas freagartha, solúbthachta agus iontaofachta – tá stóráil fuinnimh atá bunaithe ar cheallraí agus teicneolaíochtaí eile atá ag gníomhú go tapa suite go foirfe chun an costas iomlán leictreachais do ghnóthais agus d’úsáideoirí cónaitheacha fuinnimh a laghdú ar ilbhealaí. Is féidir le stóráil fuinnimh atá bunaithe ar chadhnraí cobhsaíocht an ghréasáin a fheabhsú agus brú tráchta a mhaolú ar tharchur
línte, ag laghdú ciorrú in-athnuaite agus na costais shuntasacha a bhaineann leis. Is féidir leis acmhainn agus seirbhísí coimhdeacha a sholáthar a chothromaíonn soláthar agus éileamh, go minic níos éifeachtaí agus níos saoire ná teicneolaíochtaí eile. Is féidir leis freisin luaineacht praghsanna a theorannú agus ar an gcaoi sin costas foriomlán leictreachais sna margaí mórdhíola fuinnimh trí arbatráiste fuinnimh.

Aiseolas

I roinnt margaí ar fud an domhain, tá sé cruthaithe ag teicneolaíochtaí stórála fuinnimh go bhfuil siad in ann gléasraí cumhachta teirmeacha a athsholáthar mar bhealach níos eacnamaí agus ísealcharbóin chun soláthar fuinnimh slán a sholáthar le linn tréimhsí buaicéilimh agus giniúint íseal in-athnuaite. Ach ainneoin rochtain a bheith againn ar an teicneolaíocht seo atá réidh le himscaradh agus cost-éifeachtach, leanaimid ar aghaidh ag déanamh amhlaidh
ag brath ar ghiniúint ard-astaíochtaí gás nádúrtha-bhunaithe, agus tá na spriocanna uile-Eorpacha a chuirfeadh méadú straitéiseach ar thionscadail stórála fuinnimh le forbairt agus le neadú sa dlí fós. In 2021, bhronn ceantanna margaidh acmhainne ar fud na hEorpa tuairim is 2.4 GW de chonarthaí ar stóráil fuinnimh, ach tuarann ​​staidéir éagsúla gur cheart slándáil agus iontaofacht a mhéadú.
Maidir le córais fuinnimh ar an mór-roinn, beidh suas le 200 GW de stóráil fuinnimh ag teastáil uainn faoi 2030.

Tá gá freisin le hathruithe breise ar struchtúr agus ar dhearadh an mhargaidh fuinnimh chun spriocanna REPowerEU a chumasú.

1Cuireadh Plean REPowerEU an Choimisiúin Eorpaigh in iúl don chéad uair i mí an Mhárta agus foilsíodh é an 18 Bealtaine. Áirítear leis an sprioc fuinnimh a ghintear ó fhoinsí in-athnuaite a mhéadú go 45% faoi 2030, suas ó 40% i gcomparáid le spriocanna na bliana seo caite. Thabharfadh sé sin giniúint fuinnimh in-athnuaite na hEorpa go 1,236 GW faoi 2030, lena n-áirítear suiteáil 320 GW gréine faoi 2025.

Manuel Perez Dubuc, POF Fluence Energy GmbH
Alex O’Cinneide, POF Gore Street Capital
Ben Guest, Stiúrthóir Bainistíochta Gresham House - Rannóg Fuinnimh Nua
Wilfred Karl, POF MW Storage
James Basden, Comhbhunaitheoir agus Stiúrthóir Zenobē
Luis Marquina de Soto, Uachtarán Asociación Empresarial de Pilas y Baterías y Almacenamiento - Cumann Stórála Fuinnimh na Spáinne
Uirbeach Windelen, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Bundesverband Energiespeicher Systeme eV - Cumann an Chórais Stórála Fuinnimh - An Ghearmáin
Bobby Smith, Ceannaire ar Stóráil Fuinnimh Éireann Energy Storage Ireland
an Dr. Matthias Vetter, Ceann na Roinne Stóráil Fuinnimh Leictreach
Institiúid Fraunhofer do Chórais Fuinnimh Gréine
An tOllamh Dr Stefano Passerini Karlsruhe Institiúid Teicneolaíochta

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending