Ceangail le linn

Fuinneamh

Fuinneamh glan: An brú atá ag an AE ar fhuinneamh in-athnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh 

ROINN:

foilsithe

on

Tá troid i gcoinne an athraithe aeráide agus feabhas a chur ar shlándáil fuinnimh i measc thosaíochtaí an AE. Faigh amach conas is mian le Feisirí éifeachtúlacht fuinnimh agus úsáid fuinnimh in-athnuaite a threisiú, Geilleagar.

In 2018, d’fhormheas Parlaimint na hEorpa reachtaíocht chun cabhrú troid in aghaidh athrú aeráide, chomh maith le spleáchas an AE ar allmhairí breosla iontaise a laghdú agus cabhrú le teaghlaigh a gcuid fuinnimh glas féin a ghiniúint.

Tá an pacáiste reachtach seo comhdhéanta de thrí dhlí: ceann amháin ar fuinneamh in-athnuaite, ceann ar éifeachtacht fuinnimh agus ceann ar a meicníocht rialaithe

Na dlíthe ar Tá athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ar úsáid fuinnimh in-athnuaite agus ar éifeachtúlacht fuinnimh chun cuidiú leis an AE spriocanna nua uaillmhianacha aeráide a leagadh síos faoi na Déileáil Ghlas na hEorpa in 2021. Trí sciar an fhuinnimh in-athnuaite a mhéadú agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú, cabhrófar freisin leis an Eoraip a spleáchas ar allmhairí breosla iontaise a thagann go mór ón Rúis a laghdú.

An sciar d’fhuinneamh in-athnuaite a mhéadú

Tá níos mó ná dúbailt tagtha ar sciar an fhuinnimh a ídíodh ó fhoinsí in-athnuaite le blianta beaga anuas, ó thart ar 9.6% in 2004 go 22.1% in 2020. Ciallaíonn sé seo gur shroich an AE a sprioc 20% do 2020.

Faoi na rialacha reatha , ba cheart go mbeadh sciar na n-fhuinneamh in-athnuaite ar a laghad 32% faoi 2030, agus tá an sprioc seo á athbhreithniú suas. I mí Iúil 2022, d’éiligh feisirí choiste fuinnimh na Parlaiminte méadú go 45%.

Níos mó a fhoghlaim faoi sciar an fhuinnimh in-athnuaite i dtíortha AE.

Éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú

Aiseolas

Ní hamháin go laghdódh feabhsuithe ar éifeachtúlacht fuinnimh astaíochtaí CO2, ach d’fhéadfaí freisin bille allmhairithe fuinnimh €330 billiún an AE a laghdú. Sin é an fáth go bhfuil reachtóirí an AE ag obair ar nuashonrú ar an sprioc éifeachtúlachta fuinnimh 32.5% do 2030, a comhaontaíodh in 2018. Ciallaíonn éifeachtacht fuinnimh níos lú fuinnimh a úsáid chun an toradh céanna a tháirgeadh.

Is iad na spriocanna nua atá beartaithe ná laghdú 40% ar a laghad ar thomhaltas deiridh fuinnimh agus 42.5% ar thomhaltas fuinnimh phríomhúil. Tagraíonn tomhaltas deiridh fuinnimh don fhuinneamh a úsáideann na tomhaltóirí deiridh (cosúil le tomhaltas leictreachais na dteaghlach), ach is ionann tomhaltas fuinnimh príomhúil agus an t-éileamh iomlán ar fhuinneamh laistigh de thír (mar shampla breosla a dhóitear chun leictreachas a tháirgeadh).

Réimse tábhachtach amháin le feabhsú is ea téamh agus fuarú foirgneamh, arb ionann é agus 40% den fhuinneamh go léir a chaitear san AE. Tá mí-éifeacht fuinnimh ag thart ar 75% díobh.

Chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo, ghlac an Pharlaimint rialacha nua maidir le héifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh i mí Aibreáin 2018. De réir na rialacha, ba cheart do thíortha AE straitéisí náisiúnta fadtéarmacha a ullmhú chun tacú le hathchóiriú foirgneamh cónaithe agus neamhchónaithe. Is é an aidhm atá leis ná go n-úsáideann foirgnimh san AE aon fhuinneamh faoi 2050.

Ina theannta sin, i 2017 Pharlaimint lipéid fhuinnimh shimplithe le haghaidh fearais tí, mar shampla lampaí, teilifíseáin agus folúsghlantóirí, chun go mbeidh sé níos éasca don tomhaltóir a n-éifeachtúlacht fuinnimh a chur i gcomparáid.

Meicníocht rialaithe

In 2018, d’fhormheas Feisirí Eorpacha rialacha nua maidir leis an nós ar a dtugtar rialachas an aontais fuinnimh. Is meicníocht rialaithe é chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn tíortha i dtreo na Spriocanna fuinnimh agus aeráide an AE do 2030 agus uirlis chomhoibrithe chun an bhearna a líonadh i gcás go bhfuil ballstát ar gcúl.

Déanfaidh Feisirí Eorpacha díospóireacht agus vótáil ar na nuashonruithe ar fhuinneamh in-athnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh i seisiún iomlánach Mheán Fómhair.

Tuilleadh faoin athrú aeráide agus faoin AE

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending