Ceangail le linn

Fuinneamh

‘Scoir’ BP scairsheilbh 20% sa chuideachta Rúiseach Rosneft

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

D’fhógair bord bp inniu (27 Feabhra) go n-imeoidh bp óna scairsheilbh i Rosneft. Tá scairsheilbh 19.75% ag bp i Rosneft ó 2013 i leith. 

Ina theannta sin, tá príomhoifigeach feidhmiúcháin bp Bernard Looney ag éirí as bord Rosneft le héifeacht láithreach. Tá an stiúrthóir Rosneft eile a d’ainmnigh BP, iar-phríomhfheidhmeannach an ghrúpa BP Bob Dudley, ag éirí as an mbord mar an gcéanna. 

Éileoidh an éirí as ar bp an láimhseáil chuntasaíochta dá scairsheilbh Rosneft a athrú agus, mar thoradh air sin, tá sé ag súil le muirear neamhairgid ábhartha a thuairisciú lena thorthaí sa chéad ráithe de 2022, a bheidh le tuairisciú i mí na Bealtaine. 

Dúirt cathaoirleach bp Helge Lund: “Is gníomh ionsaitheach é ionsaí na Rúise ar an Úcráin a bhfuil iarmhairtí tragóideacha aige ar fud an réigiúin. Tá bp ag feidhmiú sa Rúis le breis agus 30 bliain, ag obair le comhghleacaithe iontacha na Rúise. Mar sin féin, is athrú bunúsach é an gníomh míleata seo. Is é an tátal a thug sé ar bhord BP, tar éis próiseas críochnúil, nach féidir leanúint lenár rannpháirtíocht le Rosneft, fiontar faoi úinéireacht an stáit. Ní féidir linn a thuilleadh tacú le hionadaithe bp a bhfuil ról acu ar bhord Rosneft. Níl sealúchas Rosneft ailínithe a thuilleadh le gnó agus straitéis BP agus is é cinneadh an bhoird anois scairsheilbh bp i Rosneft a fhágáil. Creideann bord BP go bhfuil na cinntí seo ar mhaithe le leas fadtéarmach ár scairshealbhóirí go léir.” 

Dúirt príomhoifigeach feidhmiúcháin bp Bernard Looney: “Ar nós go leor, chuir an cás atá ag titim amach san Úcráin an-bhrón orm agus tá mo chroí ag dul do gach duine atá buailte. Is é ba chúis leis sin dúinn athmhachnamh bunúsach a dhéanamh ar sheasamh BP le Rosneft. Tá mé lánchinnte nach amháin gurb iad na cinntí atá déanta againn mar bhord an rud ceart le déanamh, ach go bhfuil siad ar mhaithe le leas fadtéarmach BP freisin. Is é an tosaíocht láithreach atá againn ná cúram a thabhairt dár ndaoine iontacha sa réigiún agus déanfaimid ár ndícheall tacú leo. Táimid ag féachaint freisin ar conas is féidir le bp tacú leis an iarracht dhaonnúil níos leithne.”

Tá Bernard Looney ina stiúrthóir ar Rosneft mar dhuine de bheirt stiúrthóirí atá ainmnithe ag bp ó 2020. Tá Bob Dudley ina stiúrthóir ar Rosneft ó 2013 i leith. 

Tionchar ar thuairisciú agus airgeadas

Mar thoradh ar éirí as stiúrthóirí ainmnithe BP, chinn BP nach gcomhlíonann sé na critéir atá leagtha amach faoi na Caighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais (IFRS) maidir le “tionchar suntasach” a bheith aige ar Rosneft a thuilleadh. Mar sin ní thabharfaidh bp cuntas cothromais a thuilleadh dá leas i Rosneft, ag caitheamh leis anois mar shócmhainn airgeadais tomhaiste ag luach cóir.  

Aiseolas

Mar thoradh air seo beidh dhá athrú ábhartha ar thuairisciú airgeadais agus airgeadas bp sna torthaí don chéad ráithe de 2022. 

Ar an gcéad dul síos, meastar go n-eascróidh muirear ítime coigeartaithe neamhairgid tráth thorthaí na chéad ráithe de 2022, a léiríonn an difríocht idir luach cóir scairsheilbh Rosneft bp ar 31 Márta 2022 agus luach tugtha anonn na sócmhainne. Ag deireadh 2021 b'ionann an luach carraeireachta seo agus thart ar $14 billiún.  

Sa dara háit, ina theannta sin, meastar go mbeidh muirear ítimí coigeartaithe neamhairgid mar thoradh ar an athrú, ag eascairt go príomha as caillteanais malairte eachtraí a carnaíodh ó 2013 agus a taifeadadh roimhe seo go díreach faoi IFRS go díreach i gcothromas seachas sa ráiteas ioncaim. Ag deireadh 2021 b'ionann iad seo agus thart ar $11 billiún, agus ní bheidh tionchar ag an gcoigeartú seo ar chothromas.  

Ciallaíonn an t-athrú ar láimhseáil chuntasaíochta freisin nach n-aithneoidh bp sciar i nglanioncam, táirgeadh agus cúlchistí Rosneft a thuilleadh. Ní thuairisceoidh bp Rosneft a thuilleadh mar mhír ar leith ó thorthaí na chéad ráithe de 2022. 

Mar thoradh ar na hathruithe cuntasaíochta, agus gan Rosneft a áireamh ón mbonnbhliain agus tréimhsí amach anseo, tá súil ag bp anois leis na nithe seo a leanas: 

  • leanúint ar aghaidh, mar a rinneadh cheana, le CAGR 7-9% in aghaidh na scaire a sheachadadh idir 2H19/1H20 trí 2025 ag praghsanna ola de $50-60 an bairille (2020 réadach) bunaithe ar thoimhdí pleanála bp;
  • EBITDA ó hidreacarbóin athléimneach agus grúpa le bheith thart ar $2 billiún níos ísle in 2025, ag thart ar $31 billiún agus $38 billiún faoi seach. 

Fráma airgeadais agus treoir dáileacháin gan athrú

Toisc go bhfuil bp anois ag éirí as a leas i Rosneft, tá íocaíochtaí díbhinne Rosneft bainte dá chreat airgeadais.  

Mar sin féin, tá bp fós muiníneach as solúbthacht agus athléimneacht a fhráma airgeadais, agus é mar thaca ag meánphointe iarmhéid airgid 2021-25 de thart ar $40 an bairille. Áiríonn sé seo an treoir maidir lena ionchais maidir le dáiltí scairshealbhóirí – díbhinní agus ceannach ar ais – a athdhearbhú go dtí 2025 a tugadh le torthaí na bliana iomláine 2021 i mí Feabhra 2022. Áirítear leis seo: 

  • Is í an chéad tosaíocht atá ag bp laistigh dá chreat airgeadais ná díbhinn athléimneach. Ag thart ar $60 in aghaidh an bharaille agus faoi réir rogha an bhoird gach ráithe, tá súil ag bp go mbeidh acmhainn aige d’ardú bliantúil de thart ar 4% ar an díbhinn in aghaidh an ghnáthscair faoi 2025.
  • Tá bp tiomanta do rátáil chreidmheasa de ghrád infheistíochta láidir a choinneáil agus do 2022 tá sé beartaithe aige 40% den sreabhadh airgid barrachais a leithdháileadh chun a chlár comhardaithe a neartú tuilleadh.
  • Tá bp ag súil le raon $14-15 billiún do chaiteachas caipitil in 2022, ag ardú go $14-16 billiún idir 2023-5.
  • Don bhliain 2022, agus faoi réir rátáil chreidmheasa de ghrád infheistíochta láidir a choinneáil, tá bp tiomanta do 60% den sreabhadh airgid barrachais a úsáid le haghaidh scaireanna a cheannach ar ais. Ag thart ar $60 an bairille tá súil ag bp le bheith in ann aischeannaigh scaireanna de thart ar $4.0 billiún in aghaidh na bliana ar an meán trí 2025. 

Fágfaidh bp a ghnóthaí eile le Rosneft laistigh den Rúis freisin. 

Leanfaidh bp ag comhlíonadh na rialacha agus na smachtbhannaí trádála idirnáisiúnta ábhartha go léir. Leanann sé ag coinneáil an staid seo faoi athbhreithniú.

Is é Ben Mathews, Rúnaí na Cuideachta, an té atá freagrach as eisiúint an fhógra seo a shocrú thar ceann BP plc.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending