Ceangail le linn

Fuinneamh

Comhráiteas na SA agus na Gearmáine maidir le tacaíocht don Úcráin, slándáil fuinnimh na hEorpa agus spriocanna aeráide

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá comhráiteas eisithe ag na SA agus an Ghearmáin tar éis chuairt Seansailéir na Gearmáine Angela Merkel ar Washington le déanaí chun bualadh go déthaobhach le hUachtarán na SA Joe Biden. Pléann an ráiteas le tionscadal conspóideach Nordstream 2, a bhfuil tuairim roinnte aige san AE.

"Tá na Stáit Aontaithe agus an Ghearmáin seasmhach ina dtacaíocht do cheannasacht na hÚcráine, sláine chríochach, neamhspleáchas, agus cosán Eorpach roghnaithe. Molaimid dúinn féin inniu (22 Iúil) brú siar i gcoinne ionsaitheacht na Rúise agus gníomhaíochtaí urchóideacha san Úcráin agus níos faide i gcéin. Na Stáit Aontaithe geallann sí tacú le hiarrachtaí na Gearmáine agus na Fraince síocháin a thabhairt go dtí oirthear na hÚcráine trí Fhormáid na Normainne. Cuirfidh an Ghearmáin dlús lena hiarrachtaí laistigh de Fhormáid na Normainne chun cur i bhfeidhm chomhaontuithe Mhionsc a éascú. Dearbhaíonn na Stáit Aontaithe agus an Ghearmáin a dtiomantas dul i ngleic le géarchéim na haeráide agus beart cinntitheach a dhéanamh chun astaíochtaí a laghdú sna 2020idí chun teorainn teochta 1.5-céim Celsius a choinneáil inrochtana.

"Tá na Stáit Aontaithe agus an Ghearmáin aontaithe lena ndiongbháilteacht an Rúis a thabhairt cuntasach as a cuid gníomhaíochtaí ionsaitheachta agus urchóideacha trí chostais a fhorchur trí smachtbhannaí agus uirlisí eile. Táimid tiomanta oibriú le chéile tríd an Idirphlé Ardleibhéil SAM-AE nua-bhunaithe ar an Rúis, agus trí bhealaí déthaobhacha, chun a chinntiú go bhfanfaidh na Stáit Aontaithe agus an AE ullmhaithe, lena n-áirítear le huirlisí agus meicníochtaí iomchuí, chun freagairt le chéile d’ionsaithe agus do ghníomhaíochtaí urchóideacha na Rúise, lena n-áirítear iarrachtaí na Rúise fuinneamh a úsáid mar arm. Ar cheart don Rúis iarracht fuinneamh a úsáid mar airm nó gníomhartha ionsaitheacha breise a dhéanamh in aghaidh na hÚcráine, gníomhóidh an Ghearmáin ar an leibhéal náisiúnta agus brúfaidh sí bearta éifeachtacha ar leibhéal na hEorpa, lena n-áirítear smachtbhannaí, chun cumais onnmhairiúcháin na Rúise a theorannú go dtí an Eoraip san earnáil fuinnimh, lena n-áirítear gás, agus / nó eile. earnálacha atá ábhartha go heacnamaíoch Tá an tiomantas seo deartha chun a chinntiú nach mí-úsáidfidh an Rúis aon phíblíne, lena n-áirítear Nord Stream 2, chun agra a bhaint amach foircinn pholaitiúla ssive trí fhuinneamh a úsáid mar arm.

Aiseolas

"Tacaímid le slándáil fuinnimh na hÚcráine agus Lár agus Oirthear na hEorpa, lena n-áirítear na príomhphrionsabail atá cumhdaithe i dTríú Pacáiste Fuinnimh an AE maidir le héagsúlacht agus slándáil an tsoláthair. Cuireann an Ghearmáin i bhfios go láidir go gcloífidh sí le litir agus spiorad an Tríú Pacáiste Fuinnimh. maidir le Sruth Nord 2 faoi dhlínse na Gearmáine chun díchuachadh agus rochtain tríú páirtí a chinntiú. Áirítear leis seo measúnú ar aon rioscaí a bhaineann le deimhniú oibreoir an tionscadail do shlándáil sholáthar fuinnimh an AE.

"Tá na Stáit Aontaithe agus an Ghearmáin aontaithe ina gcreideamh go bhfuil sé chun leasa na hÚcráine agus na hEorpa maidir le hidirthuras gáis tríd an Úcráin leanúint níos faide ná 2024. De réir an chreidimh seo, geallann an Ghearmáin gach giaráil atá ar fáil a úsáid chun síneadh suas le 10 a éascú. blianta le comhaontú Idirthurais gáis na hÚcráine leis an Rúis, lena n-áirítear toscaire speisialta a cheapadh chun tacú leis an gcaibidlíocht sin, chun tosú a luaithe is féidir agus tráth nach déanaí ná Meán Fómhair 1. Geallann na Stáit Aontaithe tacú go hiomlán leis na hiarrachtaí seo.

“Tá na Stáit Aontaithe agus an Ghearmáin diongbháilte ina dtiomantas don troid i gcoinne athrú aeráide agus rath Chomhaontú Pháras a chinntiú trí ár n-astaíochtaí féin a laghdú ar aon dul le glan-nialas faoi 2050 ar a dhéanaí, ag spreagadh neartú uaillmhian aeráide daoine eile. geilleagair mhóra, agus ag comhoibriú ar na beartais agus na teicneolaíochtaí chun an t-aistriú glan-nialas domhanda a luathú. Sin é an fáth go bhfuil Comhpháirtíocht Aeráide agus Fuinnimh na SA-na Gearmáine seolta againn. Cothóidh an Chomhpháirtíocht comhoibriú idir na SA agus an Ghearmáin maidir le treochláir inghníomhaithe a fhorbairt chun ár n-uaillmhianach a bhaint amach. spriocanna laghdaithe astaíochtaí; comhordú a dhéanamh ar ár mbeartais agus ár dtosaíochtaí baile i dtionscnaimh dícharbónaithe earnála agus fóraim iltaobhacha; infheistíocht in aistriú fuinnimh a shlógadh; agus teicneolaíochtaí fuinnimh criticiúla a fhorbairt, a thaispeáint agus a scálú mar fhuinneamh agus stóráil in-athnuaite, hidrigin, éifeachtúlacht fuinnimh, agus soghluaisteacht leictreach.

Aiseolas

"Mar chuid de Chomhpháirtíocht Aeráide agus Fuinnimh na SA-na Gearmáine, shocraigh muid colún a bhunú chun tacú leis na haistrithe fuinnimh sna geilleagair atá ag teacht chun cinn. Cuimseoidh an colún seo fócas ar thacú leis an Úcráin agus le tíortha eile i Lár agus in Oirthear na hEorpa. ní amháin go gcuireann siad leis an gcomhrac i gcoinne athrú aeráide ach tacóidh sé le slándáil fuinnimh na hEorpa tríd an éileamh ar fhuinneamh na Rúise a laghdú.

"De réir na n-iarrachtaí seo, tiomnaíonn an Ghearmáin Ciste Glas don Úcráin a bhunú agus a riaradh chun tacú le haistriú fuinnimh, éifeachtúlacht fuinnimh, agus slándáil fuinnimh na hÚcráine. Déanfaidh an Ghearmáin agus na Stáit Aontaithe a dícheall infheistíochtaí de $ 1 billiún ar a laghad a chur chun cinn agus tacú leo sa Ciste Glas don Úcráin, lena n-áirítear ó thríú páirtithe mar aonáin san earnáil phríobháideach. Tabharfaidh an Ghearmáin síntiús tosaigh don chiste de $ 175 milliún ar a laghad agus oibreoidh sí i dtreo a tiomantais a leathnú sna blianta buiséid atá le teacht. Cuirfidh an ciste úsáid na fuinneamh in-athnuaite; forbairt hidrigine a éascú; éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú; an t-aistriú ó ghual a luathú; agus neodracht charbóin a chothú. Tá sé beartaithe ag na Stáit Aontaithe tacú leis an tionscnamh trí chúnamh teicniúil agus tacaíocht bheartais atá comhsheasmhach le cuspóirí an chiste, chomh maith le cláir tacú le comhtháthú an mhargaidh, athchóiriú rialála, agus forbairt in-athnuaite in earnáil fuinnimh na hÚcráine.

"Ina theannta sin, leanfaidh an Ghearmáin ag tacú le tionscadail déthaobhacha fuinnimh leis an Úcráin, go háirithe i réimse na bhfoinsí in-athnuaite agus na héifeachtúlachta fuinnimh, chomh maith le tacaíocht trasdula guail, lena n-áirítear toscaire speisialta a cheapadh le maoiniú tiomnaithe de $ 70 milliún. Tá an Ghearmáin réidh freisin Pacáiste Athléimneachta na hÚcráine a sheoladh chun tacú le slándáil fuinnimh na hÚcráine. Áireofar leis seo iarrachtaí chun an sreabhadh sreafa gáis chuig an Úcráin a chosaint agus a mhéadú, agus é mar aidhm an Úcráin a chosaint go hiomlán ó iarrachtaí féideartha na Rúise amach anseo soláthairtí gáis a ghearradh chun na tíre. Cuimseoidh sé cúnamh teicniúil freisin chun an Úcráin a chomhtháthú in eangach leictreachais na hEorpa, ag tógáil ar agus i gcomhordú leis an obair leanúnach a dhéanann an AE agus Gníomhaireacht Forbartha Idirnáisiúnta na SA. Ina theannta sin, éascóidh an Ghearmáin cuimsiú na hÚcráine i Saoráid Tógála Cibear-Acmhainne na Gearmáine. , tacú le hiarrachtaí earnáil fuinnimh na hÚcráine a athchóiriú, agus cuidiú le roghanna a aithint t o córais tarchurtha gáis na hÚcráine a nuachóiriú.

"Cuireann na Stáit Aontaithe agus an Ghearmáin a dtacaíocht láidir in iúl don Tionscnamh Trí Mhuir agus a hiarrachtaí chun nascacht bonneagair agus slándáil fuinnimh a neartú i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Geallann an Ghearmáin a rannpháirtíocht leis an tionscnamh a leathnú le súil i dtreo tacú le tionscadail airgeadais na dTrí. Tionscnamh Farraigí i réimsí na slándála fuinnimh réigiúnaí agus an fhuinnimh in-athnuaite. Ina theannta sin, tacóidh an Ghearmáin le tionscadail leasa choitinn san earnáil fuinnimh trí bhuiséad an AE, le ranníocaíochtaí suas le $ 1.77 billiún in 2021-2027. Tá na Stáit Aontaithe tiomanta i gcónaí ag infheistiú sa Tionscnamh Three Seas agus leanann sé ag spreagadh infheistíochtaí nithiúla ó bhaill agus ó dhaoine eile. "

Ní raibh an comhaontú ró-tógtha le Robert Pszczel, oifigeach sinsearach don Rúis agus do Rannán Taidhleoireachta Poiblí (PDD) na mBalcán Thiar, Ceanncheathrú NATO:

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún bearta na Gréige chun rochtain ar leictreachas a mhéadú d’iomaitheoirí PPC

foilsithe

on

Rinne an Coimisiún Eorpach bearta atá ceangailteach ó thaobh dlí, faoi rialacha in aghaidh trustaí an AE, bearta a mhol an Ghréig chun ligean d’iomaitheoirí Chorparáid na Cumhachta Poiblí (PPC), sealbhóir leictreachais faoi úinéireacht stáit na Gréige, níos mó leictreachais a cheannach ar bhonn níos fadtéarmaí. Chuir an Ghréig na bearta seo isteach chun an saobhadh a chruthaigh rochtain eisiach PPC ar ghiniúint breoslaithe ligníte a bhaint, a fuair cúirteanna an Choimisiúin agus an Aontais chun neamhionannas deiseanna a chruthú i margaí leictreachais na Gréige. Rachaidh na leigheasanna atá beartaithe i léig nuair a stopfaidh plandaí ligníte atá ann cheana ag feidhmiú go tráchtála (a bhfuiltear ag súil leo faoi 2023 faoi láthair) nó, ar a dhéanaí, faoin 31 Nollaig 2024.

Ina cinneadh Márta 2008, fuair an Coimisiún gur sháraigh an Ghréig rialacha iomaíochta trí chearta rochtana faoi phribhléid a thabhairt do PPC chun ligníte. D'iarr an Coimisiún ar an nGréig bearta a mholadh chun éifeachtaí frithiomaíocha an tsáraithe sin a cheartú. Mar gheall ar achomhairc sa Chúirt Ghinearálta agus i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa araon, agus deacrachtaí le haighneacht leigheasanna roimhe seo a chur i bhfeidhm, níor cuireadh bearta ceartaitheacha den sórt sin i bhfeidhm go dtí seo. An 1 Meán Fómhair 2021, chuir an Ghréig leagan leasaithe de na leigheasanna isteach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go dtugann na bearta atá beartaithe aghaidh iomlán ar an sárú a d’aithin an Coimisiún ina Chinneadh in 2008, i bhfianaise phlean na Gréige chun gach giniúint ligníte-bhreoslaithe atá ann cheana a dhíchoimisiúnú faoi 2023 de réir chuspóirí comhshaoil ​​na Gréige agus an AE. Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh an cinneadh agus na bearta a mhol an Ghréig ar chumas iomaitheoirí PPC fálú níos fearr i gcoinne luaineacht praghsanna, ar gné ríthábhachtach iad chun dul san iomaíocht sa mhargadh le haghaidh leictreachais miondíola agus praghsanna cobhsaí a thairiscint do thomhaltóirí. Oibríonn na bearta lámh ar láimh le plean na Gréige chun a ghléasraí cumhachta breoslaithe ligníte a thruailliú a dhíchoimisiúnú trí úsáid na bplandaí seo a dhíspreagadh, ag teacht go hiomlán le Beart Glas na hEorpa agus le cuspóirí aeráide an AE. "

Aiseolas

Tá preasráiteas iomlán ar fáil líne.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithbhreoslaí

Formheasann an Coimisiún fadú bliana ar dhíolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, fadú an bhirt díolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn. Tá bithbhreoslaí leachta díolmhaithe ag an tSualainn ó chánachas fuinnimh agus CO₂ ó 2002. Tá an beart fada cheana féin arís agus arís eile, an uair dheireanach i Deireadh Fómhair 2020 (SA.55695). Le cinneadh an lae inniu, ceadaíonn an Coimisiún fadú bliana breise ar an díolúine cánach (ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2022). Is é cuspóir an bhirt díolúine cánach úsáid bithbhreoslaí a mhéadú agus úsáid breoslaí iontaise san iompar a laghdú. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte maidir le Státchabhair maidir le cosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Chinn an Coimisiún go bhfuil na díolúintí cánach riachtanach agus iomchuí chun táirgeadh agus tomhaltas bithbhreoslaí baile agus allmhairithe a spreagadh, gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí sa Mhargadh Aonair. Ina theannta sin, rannchuideoidh an scéim le hiarrachtaí na Sualainne agus an AE ina hiomláine comhaontú Pháras a bhaint amach agus bogadh i dtreo spriocanna 2030 in-athnuaite agus CO₂. Ba cheart go bhfanfadh an tacaíocht do bhithbhreoslaí biabhunaithe teoranta, de réir na dtairseach a fhorchuireann an an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite athbhreithnithe. Ina theannta sin, ní féidir an díolúine a dheonú ach amháin nuair a thaispeánann oibreoirí go gcomhlíonann siad critéir inbhuanaitheachta, a thrasnóidh an tSualainn de réir mar a éilíonn an Treoir athbhreithnithe ar Fhuinneamh In-athnuaite. Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart ag teacht le rialacha státchabhrach an AE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa Clár Cúnaimh Stáit faoi ​​uimhir an cháis SA.63198.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fuinneamh

Tá sé mar aidhm ag riarachán Biden costais a ghearradh ar thionscadail ghréine, gaoithe ar thalamh poiblí

foilsithe

on

By

Feictear painéil ghréine ag an tionscadal Desert Stateline in aice le Nipton, California, SAM 16 Lúnasa, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Feictear painéil ghréine ag an tionscadal Desert Stateline in aice le Nipton, California, SAM 16 Lúnasa, 2021. Pictiúr tógtha 16 Lúnasa, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Tá sé beartaithe ag riarachán Biden tailte cónaidhme a dhéanamh níos saoire le rochtain a fháil ar fhorbróirí cumhachta gréine agus gaoithe tar éis don tionscal cumhachta glan argóint a dhéanamh i mbrú stocaireachta i mbliana go bhfuil rátaí agus táillí léasa ró-ard chun infheistíocht a tharraingt agus go bhféadfadh siad clár oibre athrú aeráide an uachtarán a thorpáil, scríobh Groom Nichola agus Valerie Volcovici.

Tá cinneadh Washington athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas talún cónaidhme do thionscadail chumhachta in-athnuaite mar chuid d’iarracht níos leithne ag rialtas an Uachtaráin Joe Biden téamh domhanda a throid trí fhorbairt fuinnimh ghlain a threisiú agus druileáil agus mianadóireacht guail a dhíspreagadh.

“Aithnímid go bhfuil an domhan athraithe ón uair dheireanach a bhreathnaíomar air seo agus caithfear nuashonruithe a dhéanamh,” a dúirt Janea Scott, comhairleoir sinsearach le rúnaí cúnta Roinn Intí na Stát Aontaithe ar thalamh agus mianraí, le Reuters.

Aiseolas

Dúirt sí go bhfuil an riarachán ag déanamh staidéir ar roinnt leasuithe chun tailte cónaidhme a dhéanamh níos éasca do chuideachtaí gréine agus gaoithe a fhorbairt, ach nár thug siad sonraí faoi leith.

Cuireann an brú ar rochtain níos éasca ar thailte móra cónaidhme béim ar riachtanas géar an tionscail fuinnimh in-athnuaite ar acraíocht nua: Tá sé mar aidhm ag Biden an earnáil chumhachta a dhícharbónú faoi 2035, sprioc a d’éileodh ar limistéar níos mó ná an Ísiltír do thionscal na gréine amháin, de réir an ghnólachta taighde Rystad Energy.

Is éard atá i gceist ná scéim rátaí cíosa agus táillí do léasanna gréine agus gaoithe cónaidhme atá deartha chun rátaí a choinneáil ar aon dul le luachanna talún talmhaíochta in aice láimhe.

Aiseolas

Faoin mbeartas sin, arna chur i bhfeidhm ag riarachán an Uachtaráin Barack Obama in 2016, íocann tionscadail gréine somemajor $ 971 in aghaidh an acra in aghaidh na bliana i gcíos, mar aon le breis agus $ 2,000 in aghaidh na meigeavata de chumas cumhachta.

Maidir le tionscadal ar scála fóntais a chlúdaíonn 3,000 acra agus a tháirgeann 250 meigeavata cumhachta, is é sin cluaisín thart ar $ 3.5 milliún gach bliain.

Tá cíosanna tionscadal gaoithe níos ísle i gcoitinne, ach tá an táille acmhainne níos airde ag $ 3,800, de réir sceideal táillí cónaidhme.

Áitíonn an tionscal fuinnimh in-athnuaite nach bhfuil na muirir a ghearrann an Roinn Intí ar aon dul le cíosanna talún príobháideacha, ar féidir leo a bheith faoi bhun $ 100 in aghaidh an acra, agus nach dtagann táillí as cumhacht a tháirgtear.

Tá siad níos airde freisin ná cíosanna cónaidhme le haghaidh léasanna druileála ola agus gáis, a ritheann ag $ 1.50 nó $ 2 in aghaidh na bliana in aghaidh an acra sula gcuirtear ríchíosa táirgeachta 12.5% ​​ina n-áit nuair a thosaíonn peitriliam ag sileadh.

"Go dtí go réiteofar na costais ró-ualaigh seo, is dócha go mbainfidh ár náisiún leas as a gcumas tionscadail fuinnimh ghlain dhúchasacha a imscaradh ar ár dtailte poiblí - agus na poist agus an fhorbairt eacnamaíoch a thagann leis," a dúirt Gene Grace, abhcóide ginearálta don ghrúpa trádála fuinnimh ghlain American Clean Power Association.

Go stairiúil bhí an tionscal fuinnimh in-athnuaite ag brath ar acraíocht phríobháideach chun tionscadail mhóra a shuíomh. Ach tá codanna móra de thalamh príobháideach gan bhriseadh ag éirí gann, rud a fhágann go bhfuil tailte cónaidhme i measc na roghanna is fearr le haghaidh leathnú amach anseo.

Go dtí seo, cheadaigh an Roinn Intí níos lú ná 10 GW de chumhacht gréine agus gaoithe ar a níos mó ná 245 milliún acra de thailte cónaidhme, an tríú cuid den méid a bhí tuartha a shuiteáil an dá thionscal ar fud na tíre díreach i mbliana, de réir an Riaracháin um Fhaisnéis Fuinnimh. .

Thosaigh tionscal na gréine ag stocaireacht ar an gceist i mí Aibreáin, nuair a chomhdaigh Cumann Gréine na Scála Móra, comhrialtas de chuid d’fhorbróirí gréine is fearr na tíre - lena n-áirítear NextEra Energy, Southern Company agus EDF Renewables - achainí le Biúró Bainistíochta Talún Interior ag iarraidh cíosanna níos ísle ar thionscadail ar scála fóntais i bhfásach blistering an náisiúin.

Dúirt urlabhraí don ghrúpa gur dhírigh an tionscal ar California i dtosach toisc go bhfuil cuid de na hacraí gréine is geallta ann agus toisc go raibh measúnuithe teannta ag talamh timpeall ar mhórcheantair uirbeacha mar Los Angeles do chontaetha iomlána, fiú ar acraíocht fásaigh nach raibh oiriúnach don talmhaíocht.

Oifigigh ag NextEra (NEE.N), Deisceartach (SO.N), agus ní dhearna EDF trácht nuair a rinne Reuters teagmháil leis.

I mí an Mheithimh, d’ísligh an Biúró cíosanna i dtrí chontae i California. Ach ghlaoigh ionadaithe gréine ar an mbeart nach leor iad, ag maíomh go raibh na lascainí ró-bheag agus gur fhan an táille acmhainne meigeavata i bhfeidhm.

Phléigh aturnaetha na gcuideachtaí gréine agus BLM an cheist i nglaonna gutháin ó shin, agus tá tuilleadh cainteanna sceidealta do Mheán Fómhair, dar le Peter Weiner, an t-aturnae a dhéanann ionadaíocht don ghrúpa gréine.

"Tá a fhios againn go raibh go leor ag na folks nua ag BLM ar a gcuid plátaí," a dúirt Weiner. "Is mór againn a mbreithniú."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending