Ceangail le linn

Poblacht na Seice

Poblacht na Seice chun an Pholainn a agairt ar mhianach guail Turów

Ranníocóir aoi

foilsithe

on

D’fháiltigh grúpaí áitiúla agus eagraíochtaí neamhrialtasacha inniu roimh chinneadh rialtas na Seice cás dlí a chomhdú i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa i gcoinne rialtas na Polainne d’oibriú mídhleathach mianach guail ligníte Turów, a rinneadh a thochailt suas go teorainneacha na Seice agus na Gearmáine, ag déanamh dochair áitiúil. soláthairtí uisce do phobail in aice láimhe. Is é seo an chéad chás dlí den sórt sin do Phoblacht na Seice agus an chéad chás i stair an AE ina ndéanann ballstát amháin dlí ar cheann eile ar chúiseanna comhshaoil, scríobhann Alistair Clewer, Oifig Cumarsáide na hEorpa Beyond Coal.

Milan Starec, saoránach Seiceach ó réigiún Liberec (sráidbhaile Uhelná): “Is faoiseamh dúinn a bhfuil cónaí orthu in aice leis an mianach é cinneadh ár rialtas cás dlí a chomhdú i gcoinne na Polainne. In 2020 amháin, thit leibhéal an screamhuisce sa cheantar ocht méadar, atá dhá oiread an méid a dúirt PGE a tharlódh faoi 2044. Tá eagla curtha in ionad ár n-imní. Tá sé ríthábhachtach go n-éilíonn ár rialtas deireadh a chur le mianadóireacht mhídhleathach toisc go ndiúltaíonn PGE fós glacadh lena fhreagracht, agus cead á iarraidh aige ár n-acmhainní uisce agus ár gcomharsanacht a scriosadh go ceann 23 bliana eile. " 

Kerstin Doerenbruch, Greenpeace Berlin: “Tá an Ghearmáin ag dul suas sa chás i gcoinne Turów freisin, le hionadaithe réigiúnacha agus saoránaigh sa tSacsain ag tabhairt a ngearáin féin os comhair an Choimisiúin Eorpaigh i mí Eanáir. Iarraimid anois ar rialtas na Gearmáine tithe daoine agus abhainn Neiße a chéimniú agus a chosaint trí dhul isteach i ndlí dlí na Seice i gcoinne na Polainne. " 

Anna Meres, Feachtas Aeráide agus Fuinnimh, Greenpeace An Pholainn: “Ghníomhaigh an Pholainn go meargánta agus go neamhdhleathach trí chead a eisiúint chun an leathnú breise, mar sin ní haon iontas gur tugadh an cás seo chuig Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa. Ní amháin go ndéanann tacaíocht na Polainne atá ag éirí níos neamhréasúnach do leathnú guail dochar do shláinte, do sholáthairtí uisce, agus don ghéarchéim aeráide atá ag dul in olcas: tá sí ag scaradh lenár gcairde agus ár gcomharsana, agus ag robáil ár n-oibrithe agus ár bpobail i bpoist níos fearr agus níos inbhuanaithe. Tá 78 faoin gcéad de na Polannaigh ag iarraidh gual a thréigean faoi 2030, tá sé thar am éisteacht leo, stop a chur le hualach a chur ar phobail teorann, agus todhchaí níos fearr a phleanáil do chách. "

Zala Primc, Feachtasóir Beyond Beyond Coal: “Tá daoine sna tíortha máguaird ag íoc an phraghais as brú na Polainne gual a mhianadóireacht ar feadh na mblianta atá le teacht lena sláinte agus lena slándáil uisce. Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach, atá freagrach as a chinntiú go gcuirtear dlíthe an AE i bhfeidhm, tús a chur le nós imeachta sáraithe i gcoinne rialtas na Polainne, agus a bheith ina pháirtí i gcás Turów os comhair Chúirt Bhreithiúnais an AE.

  1. Scaoil an Coimisiún Eorpach tuairim réasúnaithe le déanaí a luaigh go sáraíodh iliomad dlí an AE. Tháinig deireadh leis an gcaibidlíocht idir an dá thír, toisc gur dhiúltaigh an Pholainn do choinníollacha Phoblacht na Seice maidir le socrú. Tá mianach Turow, ar leis PGE fóntais faoi úinéireacht an stáit sa Pholainn, ag feidhmiú go mídhleathach, tar éis do rialtas na Polainne a cheadúnas a shíneadh sé bliana in Aibreán 2020, in ainneoin gur mhainnigh sé comhairliúchán poiblí ceart nó measúnú tionchair timpeallachta a dhéanamh, a rinne a cheanglaítear le dlí an AE. Chuir PGE isteach fiú ar fhadú ar an lamháltas mianadóireachta ó 2026 go dtí 2044, lena n-áireofaí leathnú ar an mianach, agus bhí idirbheartaíocht le rialtas na Seice agus le Réigiún Liberec lena mbaineann fós ag tarlú, ach níor cuireadh aon cheann de pháirtithe na Seice ar an eolas. Tá súil le cinneadh in Aibreán 2021.
  2. Nocht staidéar saineolaí Gearmánach freisin na tionchair a bhíonn ag mianach Turów ar thaobh na Gearmáine den teorainn: an truailliú a dhéanann sé ag Abhainn Lusatian Neisse, an screamhuisce a ísliú agus an turnamh a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do thithe timpeall chathair Zittau. Measann an staidéar freisin go bhféadfadh ganntanas uisce a rá go dtógfaidh sé 144 bliain an poll oscailte a líonadh nuair a bheidh sé dúnta - i bhfad níos faide ná mar a mhaíonn PGE (https://bit.ly/3uoPO7s). Achoimre Béarla: https://bit.ly/2GTebWO.
  3. Spreag staidéar saineolaí na Gearmáine Ard-Mhéara Zittau Thomas Zenker, Daniel Gerber, Ball de Pharlaimint Shacsanach, agus saoránaigh eile na Sacsaine gearán a chomhdú leis an gCoimisiún Eorpach i mí Eanáir freisin (https://bit.ly/2NLLQVY). I mí Feabhra, dhéileáil Parlaimint na Sacsanach leis an gcás, ar iarr a comhaltaí ar rialtas na Gearmáine aontú le cás dlí na Seice má tugadh os comhair Chúirt Bhreithiúnais an AE é (https://bit.ly/3slypLp).  
  4. Rinneadh go leor iarrachtaí go dtí seo an Coimisiún Eorpach a chur i ngníomh: idirghabhálacha ó Fheisirí Pharlaimint na hEorpa (https://bit.ly/2G6FH2H), glaoch chun gnímh ag méara chathair na Gearmáine Zittau ([https://bit.ly/3selwTe) achainíocha ó na Seicigh agus ó shaoránaigh lena mbaineann (https://bit.ly/2ZCnErN), staidéar a leagann béim ar na tionchair dhiúltacha atá ag an mianach ar thaobh na Seice (https://bit.ly/2NSEgbR), gearán foirmiúil ó chathair na Seice Liberec (https://bit.ly/2NLM27E) agus rún ó na Glasaigh Eorpacha (https://bit.ly/3qDisQ9). Tá baint ag an gCoimisiún Idirnáisiúnta um Chosaint Abhainn Odra ó Thruailliú (ICPO), atá comhdhéanta de thoscairí na Polainne, na Gearmáine agus na Seice, le cás Turów, ag rangú an mhianaigh mar “fhadhb atá suntasach ó thaobh na réigiún de” a éilíonn comhordú. gníomh idir na trí thír (https://bit.ly/3btUd0n).

An Eoraip Beyond Coal Is comhghuaillíocht de ghrúpaí sochaí sibhialta é atá ag obair chun dúnadh mianaigh ghuail agus ghléasraí cumhachta a chatalaíoch, cosc ​​a chur ar thógáil aon tionscadal guail nua agus an t-aistriú ceart go fuinneamh glan, in-athnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh a ghéarú. Tá ár ngrúpaí ag caitheamh a gcuid ama, fuinnimh agus acmhainní leis an bhfeachtas neamhspleách seo chun an Eoraip a dhéanamh saor ó ghual faoi 2030 nó níos luaithe. www.beyond-coal.eu 

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Seiceach € 1.2 billiún chun tacú le daoine féinfhostaithe agus le comhpháirtithe i gcuideachtaí dliteanais theoranta bheaga a dtéann ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Seiceach € 1.2 billiún (‘bónas cúitimh’) chun tacú le daoine féinfhostaithe agus le comhpháirtithe i gcuideachtaí beaga dliteanais theoranta a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Ceadaíodh an scéim faoin státchabhair Creat Sealadach. Faoin scéim, beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach. Is í aidhm na scéime éifeachtaí díobhálacha an ráig coronavirus ar leachtacht na ngnólachtaí beaga incháilithe a mhaolú do na tréimhsí nuair a cuireadh - nó a chuirfear cosc ​​orthu - go hiomlán nó go páirteach, ó ghníomhaíochtaí gnó a dhéanamh.

Meastar go dtacóidh an scéim le níos mó ná 1 mhilliún féinfhostaithe agus comhpháirtithe i gcuideachtaí dliteanais theoranta bheaga. Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Seice ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, (i) ní rachaidh an tacaíocht thar € 225,000 in aghaidh na cuideachta atá gníomhach i dtáirgeadh príomhúil táirgí talmhaíochta, € 270,000 in aghaidh na cuideachta atá gníomhach san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe, agus € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta atá gníomhach i ngach earnáil eile; agus (ii) deonófar an chabhair roimh 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.61358 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Poblacht na Seice

Formheasann an Coimisiún cúnamh infheistíochta d’úlloird agus uisciúcháin na Seice; osclaítear imscrúduithe domhain ar bhearta Seice i bhfabhar cuideachtaí móra talmhaíochta

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach dhá scéim tacaíochta cúnaimh infheistíochta Seiceach d’athstruchtúrú úlloird agus uisciúcháin, agus d’oscail sé imscrúdú domhain chun a mheas an raibh cúnamh infheistíochta a deonaíodh d’fhiontair mhóra áirithe a bhí gníomhach san earnáil talmhaíochta san am atá thart ag teacht le rialacha an AE. ar chúnamh stáit in earnáil na talmhaíochta. I gcomhthreo leis sin, d’oscail an Coimisiún imscrúdú domhain chun a mheas an bhfuil cúnamh roimhe seo agus pleanáilte d’fhiontair mhóra áirithe chun tacú le hárachas barr agus beostoic ag teacht le rialacha an AE maidir le Státchabhair in earnáil na talmhaíochta.

Cúnamh infheistíochta d’fhiontair mhóra chun úlloird agus uisciú a athstruchtúrú

Chuir an tSeicis in iúl don Choimisiún a pleananna chun dhá scéim chúnaimh a chur i bhfeidhm chun tacú le gnóthais atá gníomhach in earnáil na talmhaíochta beag beann ar a méid agus iad ag infheistiú in athstruchtúrú úlloird agus uiscithe. Ba é buiséad measta na scéimeanna ná € 52.4 milliún agus € 21m faoi seach.

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an chabhair atá beartaithe ag údaráis na Seice a dheonú sa todhchaí faoin dá scéim dá dtugtar fógra de réir na gcoinníollacha atá leagtha amach i dTreoirlínte um Chúnamh Stáit Talmhaíochta 2014 maidir le gach cineál tairbhí. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún na bearta faoi rialacha státchabhrach an AE.

Maidir leis an am atá thart, le linn a mheasúnaithe ar na bearta atá beartaithe, fuair an Coimisiún, sna blianta roimhe seo, go raibh údaráis deonaithe na Seice cáilithe go hearráideach ag cuid de thairbhithe na scéimeanna sin mar fhiontair bheaga nó mheánmhéide (FBManna), cé gur gnóthais mhóra a bhí iontu i ndáiríre. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuair na gnóthais mhóra sin cúnamh ar bhonn scéimeanna Seice atá ann cheana, atá bloc-dhíolmhaithe faoin Rialachán um Dhíolúine Bloc Talmhaíochta agus nach bhfuil inrochtana ach do FBManna.

Cuireann Treoirlínte um Chúnamh Stáit Talmhaíochta 2014 an Choimisiúin ar chumas ballstáit cúnamh infheistíochta a dheonú i bhfabhar fiontar de gach méid, faoi réir coinníollacha áirithe. Nuair a dheonaítear cúnamh infheistíochta d’fhiontair mhóra, mar gheall ar a éifeachtaí saobhadh féideartha, is gá coinníollacha breise áirithe a chomhlíonadh chun a chinntiú go n-íoslaghdaítear saobhadh iomaíochais féideartha. Go háirithe, ní mór do chúnamh infheistíochta d’fhiontair mhóra: (i) éifeacht dreasachta dáiríre a bheith aici, ie ní dhéanfadh na tairbhithe an infheistíocht in éagmais na tacaíochta poiblí (eadhon ‘cás frithéifeachtach’ ag cur síos ar an staid as láthair an chabhair); agus (ii) a choinneáil chomh híseal agus is féidir bunaithe ar fhaisnéis shonrach.

Ag an bpointe seo, tá amhras ar an gCoimisiún go gcomhlíonann an chabhair a thug an tSeicis cheana do na fiontair mhóra na coinníollacha sin, go háirithe toisc nár cuireadh cás frithdhílse isteach chun a chinntiú go raibh an cúnamh a deonaíodh do ghnóthais mhóra san am atá thart comhréireach .

Déanfaidh an Coimisiún imscrúdú breise anois chun a fháil amach an ndeimhnítear a chuid imní tosaigh. Tugann oscailt imscrúdaithe dhomhain deis do gach páirtí leasmhar trácht a dhéanamh ar an mbeart. Ní dhéanann sé dochar ar bhealach ar bith do thoradh an imscrúdaithe.

Cúnamh chun tacú le préimh árachais barr agus beostoic d’fhiontair mhóra

Chuir an tSeicis in iúl don Choimisiún faoina pleananna chun € 25.8m de thacaíocht phoiblí a dheonú do phréimh árachais barr agus beostoic d’fhiontair mhóra.

Léirigh measúnú an Choimisiúin gur deonaíodh a leithéid de thacaíocht cheana san am atá thart do thairbhithe a bhí cáilithe go hearráideach ag údaráis deonaithe na Seice mar FBManna, cé gur fiontair mhóra iad i ndáiríre.

Ag an gcéim seo, tá amhras ar an gCoimisiún go gcomhlíonann cúnamh Seiceach do phréimheanna árachais barr agus beostoic san am atá thart na ceanglais a bhí tuartha ag Treoirlínte um Chúnamh Stáit Talmhaíochta 2014 d’fhiontair mhóra. Maidir leis seo, mura gcuireann na tairbhithe a bhí cáilithe go hearráideach mar FBManna cás frithghníomhach isteach, ní dócha go bhféadfadh údaráis na Seice a chinntiú go raibh éifeacht dreasachta ag an gcabhair a deonaíodh do ghnóthais mhóra.

Faoin scéim a chuir an tSeicis in iúl, ní bheidh ar na tairbhithe iarratas a dhéanamh ar an gcabhair ach ag céim íocaíocht na préimhe árachais, agus ní sula síneoidh siad an conradh árachais. Mar sin tá amhras ar an gCoimisiún ag an bpointe seo go bhfuil éifeacht dreasachta dáiríre ag an mbeart, is é sin le rá nach dtabharfadh na tairbhithe conarthaí árachais i gcrích mura mbeadh tacaíocht an phobail ann. Chomh maith leis sin i gcás cúnaimh a bhí ann roimhe seo agus a bhí beartaithe chun tacú le préimh árachais barr agus beostoic d’fhiontair mhóra, imscrúdóidh an Coimisiún tuilleadh anois chun a fháil amach an ndeimhnítear a chuid imní tosaigh. Tugann oscailt imscrúdaithe dhomhain deis do gach páirtí leasmhar trácht a dhéanamh ar an mbeart. Ní dhéanann sé dochar ar bhealach ar bith do thoradh an imscrúdaithe.

cúlra

I bhfianaise na bhféidearthachtaí maoinithe atá laghdaithe go minic ag feirmeoirí, tugann Treoirlínte 2014 an Choimisiúin um Chúnamh Stáit sna hearnálacha talmhaíochta agus foraoiseachta agus i gceantair thuaithe deis do Bhallstáit tacú le hinfheistíochtaí agus préimheanna árachais do ghnóthais. Mar sin féin, ba cheart go gcomhlíonfadh na bearta roinnt coinníollacha, go háirithe:

  • Prionsabal an ‘éifeacht dreasachta’: caithfear an t-iarratas ar chabhair a chur isteach roimh thús na gníomhaíochta faoi chúnamh;
  • an riachtanas d’fhiontair mhóra an ‘éifeacht dreasachta’ a chruthú trí ‘chás frithéifeachtach’: ní mór dóibh fianaise dhoiciméadach a chur isteach ag taispeáint cad a tharlódh i gcás nár deonaíodh an chabhair;
  • caithfidh an chabhair a bheith comhréireach, agus;
  • coinníollacha sonracha a bhaineann le gníomhaíochtaí incháilithe, costais incháilithe agus déine cúnaimh.

Sainmhínítear fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán an Choimisiúin (AE) 702/2014. Míníonn an Rialachán céanna go bhféadfadh forbairt FBManna a bheith teoranta ag teipeanna margaidh. De ghnáth bíonn deacrachtaí ag FBManna caipiteal nó iasachtaí a fháil, i bhfianaise nádúr contrártha riosca na margaí airgeadais áirithe agus na comhthaobhachta teoranta a d’fhéadfadh siad a thairiscint. Féadfaidh a gcuid acmhainní teoranta srian a chur ar a rochtain ar fhaisnéis, go háirithe maidir le teicneolaíocht nua agus margaí ionchasacha. Mar a dhearbhaigh Cúirteanna an Aontais go comhsheasmhach, caithfear an sainmhíniú ar FBM a léirmhíniú go docht.

Cuirfear an leagan neamhrúnda de na cinntí ar fáil faoi chás-uimhreacha SA.50787, SA.50837, agus SA. SA.51501 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa Stáit Aid Seachtainiúil r-Nuacht.

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Poblacht na Seice

Beartas Comhtháthaithe an AE: € 160 milliún chun an t-iompar iarnróid sa tSeicis a nuachóiriú

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Ag dul isteach sa 2021 Bliain Iarnróid an AE, cheadaigh an Coimisiún Eorpach inniu infheistíocht os cionn € 160 milliún ón Ciste Comhtháthaithe iarnród nua dúbailte 17 km ar fhad a chur in ionad na líne aonair idir Sudoměřice u Tábora agus Votice sa tSeicis. Cuirfidh sé seo ar chumas traenacha achair fhada, ardluais agus níos mó traenacha lasta agus réigiúnacha a rith. Dúirt an Coimisinéir Comhtháthaithe agus Leasuithe Elisa Ferreira: “Déanfaidh an tionscadal seo iompar iarnróid sa tSeicis a nuachóiriú, rud a fhágfaidh go mbeidh a líonra iarnróid níos iomaíche agus níos tarraingtí i gcomparáid le modhanna iompair eile atá níos truaillithe agus níos contúirtí. Rachaidh sé chun leasa daoine agus ghnólachtaí ní amháin sa tSeicis ach sa chuid eile de Lár na hEorpa freisin. "

Cuirfidh an tionscadal le cumas agus iomaíochas níos fearr an iompair iarnróid. Ba cheart go spreagfadh sé seo aistriú ó iompar de bhóthar go hiompar d'iarnród, rud a thabharfaidh tairbhí comhshaoil, i bhfoirm níos lú torainn agus truaillithe aeir, agus a chuirfidh le forbairt shocheacnamaíoch i ndeisceart agus i lár na Boihéime. Éascóidh an líne nua ar chonair iarnróid Prág-České Budějovice rochtain ar chathracha České Budějovice agus Prág agus baile Tábor, rud a fhágfaidh go mbeidh sé níos éasca do dhaoine freastal ar an éileamh ar phoist sna hionaid uirbeacha seo. Tá an tionscadal seo mar chuid den iarnród tras-Eorpach a nascann an Ghearmáin agus an Ostair tríd an tSeicis agus táthar ag súil go dtosóidh sé ag feidhmiú sa chéad ráithe de 2023.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending