Ceangail le linn

Fuinneamh

Fuinneamh - Deir Uachtarán EESC Christa Schweng agus an Coimisinéir Kadri Simson gurb í 2021 an bhliain seachadta

foilsithe

on

Creideann Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) agus an Coimisiún Eorpach go gcaithfidh an t-aistriú fuinnimh ghlain a bheith i gcroílár an Aontais Eorpaigh iar-COVID-19 agus gurb é sin an t-am anois chun bearta glasa don téarnamh eacnamaíoch a luathú.

Ní foláir gurb é 2021 an t-am le haghaidh gníomhaíochta chun bearta maidir le héifeachtúlacht fuinnimh agus forbairt inbhuanaithe san Eoraip a bhrostú. Seo an teachtaireacht a chuir Uachtarán EESC Christa Schweng agus an Coimisinéir Eorpach Fuinnimh Kadri Simson in iúl ag an bplé ar chur i láthair Chlár Oibre 2021 an Choimisiúin Eorpaigh agus a thosaíochtaí i réimse an fhuinnimh, a tionóladh sa Bhruiséil agus go cianda an 11 Feabhra 2021.

Chuir Schweng i dtreis gur measadh in 2020 (i gcomparáid le 2019), go raibh laghdú thart ar 5% ar éileamh domhanda ar fhuinneamh, CO a bhaineann le fuinneamh2 astaíochtaí 7%, agus infheistíocht fuinnimh faoi 18% ach go ginearálta bhí léim mhór in astaíochtaí ag gabháil le gnóthachain ó ghéarchéimeanna eacnamaíocha domhanda roimhe seo. "Is féidir a bheith ag súil le hathshlánú den chineál céanna in astaíochtaí tar éis na géarchéime seo mura ndéantar iarracht fuinneamh glas a chur i gcroílár an téarnamh eacnamaíoch. Anois an t-am chun aistrithe fuinnimh ghlain, athléimneacht fuinnimh agus forbairt inbhuanaithe a luathú," a dúirt sí.

Beidh ról lárnach ag cur i bhfeidhm pras agus spriocdhírithe chláir airgeadais an AE (Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta, NextGenerationEU, Just Transition Plans) in athshlánú an AE agus i bhaint amach spriocanna an Bheart Ghlais Eorpaigh. "Tá sé tábhachtach a aibhsiú nach ceist theicneolaíoch amháin atá san aistriú fuinnimh ach gur dúshlán mór sóisialta agus polaitiúil é freisin. Ní mór aird chuí a thabhairt, go háirithe i gcomhthéacs ghéarchéim COVID-19, ar fhíor-thionchar na gníomhaíochta a dhéantar i an earnáil fuinnimh ar shaol na saoránach agus an ghnó. " Sin é an fáth go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh eagraíochtaí na sochaí sibhialta bainteach le hullmhú na bpleananna téarnaimh náisiúnta.

Maidir léi féin, rinne Simson cur síos ar 2020 mar bhliain dheacair, gan fasach agus suaiteach ach freisin bliain cheannródaíoch don fhuinneamh san Eoraip: "Beagnach bliain ó shin, mhol an Coimisiún Straitéis nua um Bheart Glas don Eoraip. Agus in éineacht leis, leagamar an sprioc na hEorpa atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Thacaigh na ballstáit leis an gcuspóir seo anois. "

Ag breathnú chun cinn, luaigh sí cé gurb í 2020 bliain na straitéisí agus na bhfíseanna, go mbeadh 2021 mar bhliain an tseachadta, le roinnt príomh-mholtaí reachtacha maidir le fuinneamh in-athnuaite, éifeachtúlacht fuinnimh, feidhmíocht fuinnimh foirgneamh, astaíochtaí meatáin agus an margadh gáis. a glacadh i mí an Mheithimh: "Mar a fógraíodh i gClár Oibre 2021 an Choimisiúin, áireofar sa phacáiste" Fit for 55 "cúig thogra reachtacha a dhéanann athbhreithniú ar an reachtaíocht fuinnimh atá ann cheana chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad i gcomparáid le leibhéil 1990, mar a cinneadh i an Spriocphlean Aeráide i mí Mheán Fómhair na bliana seo caite. Chuige sin, is gá an sciar fuinnimh in-athnuaite a mhéadú go 38-40% faoi 2030. "

Ag cur béime ar thábhacht an chomhair idir an EESC agus an Coimisiún, dúirt Ms Simson go bhféadfadh ról ríthábhachtach a bheith ag baill an Choiste chun na haidhmeanna seo a bhaint amach, mar go mbeidh saineolas na n-imreoirí gnó agus na sochaí sibhialta luachmhar sa phróiseas chun tosaíocht a thabhairt don fhuinneamh agus don aeráid. tionscadail sna Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta agus sna Pleananna Just Transition.

Maidir leis seo, thagair Baiba Miltoviča, uachtarán na Rannóige EESC um Iompar, Fuinneamh, Bonneagar agus an tSochaí Faisnéise (TEN), don ghá atá le hobair a chomhordú i measc institiúidí an AE agus an tábhacht a bhaineann leis an ngné shóisialta agus shochaíoch den aistriú fuinnimh : "In a lán tuairimí EESC, phléigh baill de chuid TEN bochtaineacht fuinnimh, ar ceist í atá anois ina ceist phráinneach i bhfianaise na paindéime COVID-19. Is sampla í an bhochtaineacht fuinnimh den éagóir shóisialta, chomhshaoil ​​agus eacnamaíoch. Is é an riosca atá ann go bhfuil siad siúd atá i bhfuinneamh is í an bhochtaineacht a íocfaidh as na beartais um aistriú fuinnimh agus fuinneamh. Caithfimid níos mó a dhéanamh ina leith seo ".

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an TEN gníomhaíochtaí na rannóige, téigh i gcomhairle leis an suíomh Gréasáin le do thoil.

Fuinneamh

Formheasann an Coimisiún cúnamh Rómánach € 254 milliún chun tacú le hathshlánú an chórais téimh ceantair i mBúcairist

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, pleananna na Rómáine chun tacú le huasghrádú chóras téimh ceantair bhardas Búcairist. Chuir an Rómáin in iúl don Choimisiún faoina pleananna chun tacaíocht phoiblí de thart ar € 254 milliún (1,208 billiún RON) a sholáthar d’athshlánú an líonra dáilte (go háirithe na píblínte “tarchuir” uisce te chuig na príomhphointí dáilte) den chóras téimh ceantair i ceantar uirbeach Búcairist. Beidh an tacaíocht phleanáilte i bhfoirm deontas díreach arna mhaoiniú ag Cistí Struchtúracha an AE arna bhainistiú ag an Rómáin. Ligeann rialacha státchabhrach an AE do bhallstáit tacú le suiteálacha giniúna teasa ceantair agus líonraí dáileacháin, faoi réir coinníollacha áirithe atá leagtha amach i gCoimisiún Treoirlínte 2014 maidir le cúnamh Stáit le haghaidh cosaint an chomhshaoil ​​agus fuinnimh.

Foráiltear go háirithe sna Treoirlínte go gcaithfidh na tionscadail na critéir “téamh ceantair éifeachtach” a leagtar amach sa Treoir um Éifeachtúlacht Fuinnimh d’fhonn a mheas go bhfuil sé comhoiriúnach faoi rialacha státchabhrach an AE. Ar bhonn an chineáil teasa a chuirtear isteach sa chóras - tagann thart ar 80% dá ionchur ó fhoinsí “comhghiniúna” - fuair an Coimisiún amach go gcomhlíonann an córas Búcairist an sainmhíniú ar chóras téimh agus fuaraithe ceantair éifeachtach, mar atá leagtha amach sa Treoir um Éifeachtúlacht Fuinnimh agus de réir rialacha Státchabhrach. Chinn an Coimisiún freisin go bhfuil an beart riachtanach, toisc nach ndéanfaí an tionscadal gan tacaíocht an phobail, agus comhréireach, toisc go seachadfaidh an tionscadal ráta toraidh réasúnta. Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid nach ndéanann an beart saobhadh ar iomaíocht agus go bhfuil sé ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe a bhuíochas le hastaíochtaí gás ceaptha teasa agus substaintí truaillithe eile a laghdú agus éifeachtúlacht fuinnimh an chórais téimh ceantair a fheabhsú.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuideoidh an beart cúnaimh € 254 milliún seo, arna mhaoiniú a bhuíochas le cistí struchtúracha an AE, leis an Rómáin a spriocanna éifeachtúlachta fuinnimh a bhaint amach agus rannchuideoidh sé le gás ceaptha teasa agus truailleáin eile a laghdú. astaíochtaí, gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí. "

Tá an preasráiteas iomlán ar fáil líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Poblacht na Seice

Poblacht na Seice chun an Pholainn a agairt ar mhianach guail Turów

foilsithe

on

D’fháiltigh grúpaí áitiúla agus eagraíochtaí neamhrialtasacha inniu roimh chinneadh rialtas na Seice cás dlí a chomhdú i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa i gcoinne rialtas na Polainne d’oibriú mídhleathach mianach guail ligníte Turów, a rinneadh a thochailt suas go teorainneacha na Seice agus na Gearmáine, ag déanamh dochair áitiúil. soláthairtí uisce do phobail in aice láimhe. Is é seo an chéad chás dlí den sórt sin do Phoblacht na Seice agus an chéad chás i stair an AE ina ndéanann ballstát amháin dlí ar cheann eile ar chúiseanna comhshaoil, scríobhann Alistair Clewer, Oifig Cumarsáide na hEorpa Beyond Coal.

Milan Starec, saoránach Seiceach ó réigiún Liberec (sráidbhaile Uhelná): “Is faoiseamh dúinn a bhfuil cónaí orthu in aice leis an mianach é cinneadh ár rialtas cás dlí a chomhdú i gcoinne na Polainne. In 2020 amháin, thit leibhéal an screamhuisce sa cheantar ocht méadar, atá dhá oiread an méid a dúirt PGE a tharlódh faoi 2044. Tá eagla curtha in ionad ár n-imní. Tá sé ríthábhachtach go n-éilíonn ár rialtas deireadh a chur le mianadóireacht mhídhleathach toisc go ndiúltaíonn PGE fós glacadh lena fhreagracht, agus cead á iarraidh aige ár n-acmhainní uisce agus ár gcomharsanacht a scriosadh go ceann 23 bliana eile. " 

Kerstin Doerenbruch, Greenpeace Berlin: “Tá an Ghearmáin ag dul suas sa chás i gcoinne Turów freisin, le hionadaithe réigiúnacha agus saoránaigh sa tSacsain ag tabhairt a ngearáin féin os comhair an Choimisiúin Eorpaigh i mí Eanáir. Iarraimid anois ar rialtas na Gearmáine tithe daoine agus abhainn Neiße a chéimniú agus a chosaint trí dhul isteach i ndlí dlí na Seice i gcoinne na Polainne. " 

Anna Meres, Feachtas Aeráide agus Fuinnimh, Greenpeace An Pholainn: “Ghníomhaigh an Pholainn go meargánta agus go neamhdhleathach trí chead a eisiúint chun an leathnú breise, mar sin ní haon iontas gur tugadh an cás seo chuig Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa. Ní amháin go ndéanann tacaíocht na Polainne atá ag éirí níos neamhréasúnach do leathnú guail dochar do shláinte, do sholáthairtí uisce, agus don ghéarchéim aeráide atá ag dul in olcas: tá sí ag scaradh lenár gcairde agus ár gcomharsana, agus ag robáil ár n-oibrithe agus ár bpobail i bpoist níos fearr agus níos inbhuanaithe. Tá 78 faoin gcéad de na Polannaigh ag iarraidh gual a thréigean faoi 2030, tá sé thar am éisteacht leo, stop a chur le hualach a chur ar phobail teorann, agus todhchaí níos fearr a phleanáil do chách. "

Zala Primc, Feachtasóir Beyond Beyond Coal: “Tá daoine sna tíortha máguaird ag íoc an phraghais as brú na Polainne gual a mhianadóireacht ar feadh na mblianta atá le teacht lena sláinte agus lena slándáil uisce. Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach, atá freagrach as a chinntiú go gcuirtear dlíthe an AE i bhfeidhm, tús a chur le nós imeachta sáraithe i gcoinne rialtas na Polainne, agus a bheith ina pháirtí i gcás Turów os comhair Chúirt Bhreithiúnais an AE.

  1. Scaoil an Coimisiún Eorpach tuairim réasúnaithe le déanaí a luaigh go sáraíodh iliomad dlí an AE. Tháinig deireadh leis an gcaibidlíocht idir an dá thír, toisc gur dhiúltaigh an Pholainn do choinníollacha Phoblacht na Seice maidir le socrú. Tá mianach Turow, ar leis PGE fóntais faoi úinéireacht an stáit sa Pholainn, ag feidhmiú go mídhleathach, tar éis do rialtas na Polainne a cheadúnas a shíneadh sé bliana in Aibreán 2020, in ainneoin gur mhainnigh sé comhairliúchán poiblí ceart nó measúnú tionchair timpeallachta a dhéanamh, a rinne a cheanglaítear le dlí an AE. Chuir PGE isteach fiú ar fhadú ar an lamháltas mianadóireachta ó 2026 go dtí 2044, lena n-áireofaí leathnú ar an mianach, agus bhí idirbheartaíocht le rialtas na Seice agus le Réigiún Liberec lena mbaineann fós ag tarlú, ach níor cuireadh aon cheann de pháirtithe na Seice ar an eolas. Tá súil le cinneadh in Aibreán 2021.
  2. Nocht staidéar saineolaí Gearmánach freisin na tionchair a bhíonn ag mianach Turów ar thaobh na Gearmáine den teorainn: an truailliú a dhéanann sé ag Abhainn Lusatian Neisse, an screamhuisce a ísliú agus an turnamh a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do thithe timpeall chathair Zittau. Measann an staidéar freisin go bhféadfadh ganntanas uisce a rá go dtógfaidh sé 144 bliain an poll oscailte a líonadh nuair a bheidh sé dúnta - i bhfad níos faide ná mar a mhaíonn PGE (https://bit.ly/3uoPO7s). Achoimre Béarla: https://bit.ly/2GTebWO.
  3. Spreag staidéar saineolaí na Gearmáine Ard-Mhéara Zittau Thomas Zenker, Daniel Gerber, Ball de Pharlaimint Shacsanach, agus saoránaigh eile na Sacsaine gearán a chomhdú leis an gCoimisiún Eorpach i mí Eanáir freisin (https://bit.ly/2NLLQVY). I mí Feabhra, dhéileáil Parlaimint na Sacsanach leis an gcás, ar iarr a comhaltaí ar rialtas na Gearmáine aontú le cás dlí na Seice má tugadh os comhair Chúirt Bhreithiúnais an AE é (https://bit.ly/3slypLp).  
  4. Rinneadh go leor iarrachtaí go dtí seo an Coimisiún Eorpach a chur i ngníomh: idirghabhálacha ó Fheisirí Pharlaimint na hEorpa (https://bit.ly/2G6FH2H), glaoch chun gnímh ag méara chathair na Gearmáine Zittau ([https://bit.ly/3selwTe) achainíocha ó na Seicigh agus ó shaoránaigh lena mbaineann (https://bit.ly/2ZCnErN), staidéar a leagann béim ar na tionchair dhiúltacha atá ag an mianach ar thaobh na Seice (https://bit.ly/2NSEgbR), gearán foirmiúil ó chathair na Seice Liberec (https://bit.ly/2NLM27E) agus rún ó na Glasaigh Eorpacha (https://bit.ly/3qDisQ9). Tá baint ag an gCoimisiún Idirnáisiúnta um Chosaint Abhainn Odra ó Thruailliú (ICPO), atá comhdhéanta de thoscairí na Polainne, na Gearmáine agus na Seice, le cás Turów, ag rangú an mhianaigh mar “fhadhb atá suntasach ó thaobh na réigiún de” a éilíonn comhordú. gníomh idir na trí thír (https://bit.ly/3btUd0n).

An Eoraip Beyond Coal Is comhghuaillíocht de ghrúpaí sochaí sibhialta é atá ag obair chun dúnadh mianaigh ghuail agus ghléasraí cumhachta a chatalaíoch, cosc ​​a chur ar thógáil aon tionscadal guail nua agus an t-aistriú ceart go fuinneamh glan, in-athnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh a ghéarú. Tá ár ngrúpaí ag caitheamh a gcuid ama, fuinnimh agus acmhainní leis an bhfeachtas neamhspleách seo chun an Eoraip a dhéanamh saor ó ghual faoi 2030 nó níos luaithe. www.beyond-coal.eu 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fuinneamh

Comhpháirtíonn tionscail núicléacha Cheanada agus na hEorpa le fuinneamh glan agus núicléach nua a chur chun cinn

foilsithe

on

Cumann Núicléach Cheanada (CNA) agus Fóram Adamhach na hEorpa (FORATOM) sínithe Meabhrán Comhthuisceana (MoU) chun comhoibriú i réimse na núicléach agus chun teicneolaíochtaí núicléacha glana, nuálacha agus ardteicneolaíochta a chur chun cinn. Neartóidh an comhaontú seo iarrachtaí an dá chumann forbairt, cur i bhfeidhm agus imscaradh fuinnimh núicléach a chur chun cinn chun cuspóirí an athraithe aeráide a bhaint amach.

“Táimid ar bís an Meabhrán Comhthuisceana seo a shíniú le FORATOM,” a dúirt Uachtarán agus POF CNA John Gorman. “Cuireann fuinneamh núicléach go mór le hathrú aeráide a chomhrac. Oibreoidh an comhaontú seo chun a chinntiú go bhfuil núicléach mar chuid den mheascán fuinnimh ghlain chun freastal ar dhúshlán an athraithe aeráide ar dhá thaobh an Atlantaigh. "

“Is dúshlán domhanda é an t-athrú aeráide” a deir Yves Desbazeille, Ard-Stiúrthóir FORATOM. “Sin é an fáth go bhfuil sé tábhachtach go n-oibreodh gach réigiún den domhan le chéile chun réitigh a fháil. Le chéile, beimid in ann teachtaireacht chomhordaithe a sheoladh chuig ár lucht déanta beartas agus é mar aidhm againn an ról tábhachtach is féidir le teicneolaíochtaí núicléacha éagsúla a thaispeáint ”.

Deir Massimo Garribba, Leas-Ard-Stiúrthóir DG Energy sa Choimisiún Eorpach: “Cuirimid fáilte roimh an Meabhrán Comhthuisceana a síníodh idir FORATOM agus an CNA. Deimhníonn sé seo a dtoilteanas comhoibriú tionscail a chothú chun tionscail a úsáid go sábháilte ar fhuinneamh núicléach, go háirithe i gcomhthéacs tosaíochtaí dícharbónaithe - saincheist a bhfuil an AE tiomanta go mór di ”

“Teastaíonn núicléach uainn chun glan-nialas a bhaint amach faoi 2050,” a deir an tOnórach Seamus O'Regan Jr., Aire Acmhainní Nádúrtha Cheanada. “Táimid ag obair lenár gcomhghleacaithe idirnáisiúnta chun teicneolaíochtaí núicléacha, mar SMRanna, a leathnú go sábháilte, agus ár gcuspóirí maidir le hathrú aeráide a bhaint amach."

Téann comhar núicléach Cheanada-Eorpach siar blianta. Tá imoibreoirí CANDU Cheanada i mbun seirbhíse sa Rómáin le beagnach 30 bliain. Ag an am céanna, chuir cuideachtaí Eorpacha comhpháirteanna ar fáil d’earnáil núicléach Cheanada agus tugtar aitheantas idirnáisiúnta dóibh as fios gnó na teicneolaíochta. Meastar go gcuirfidh forbairt teicneolaíochtaí núicléacha nua agus nuálacha, mar SMRanna, leis an gcomhar idir an Eoraip agus Ceanada.

Pléann an MOU leis an ngá le hidirphlé agus iniúchadh níos mó ar ról núicléach i maoirseacht éifeachtach comhshaoil. Cuimsíonn sé:

  • abhcóideacht a dhéanamh ar chuimsiú níos follasaí agus níos suntasaí ar fhuinneamh núicléach san Eoraip agus i mbeartais fuinnimh agus comhshaoil ​​Cheanada, lena n-áirítear airgeadas inbhuanaithe (tacsanomaíocht);
  • tacaíocht don nuálaíocht san fhuinneamh núicléach, go sonrach forbairt agus imscaradh imoibreoirí modúlach beaga agus ard-imoibreoirí;
  • Tionscnaimh a shainaithint agus a chur i bhfeidhm ina bhféadfadh FORATOM agus CNA oibriú le chéile chun núicléach a chur chun cinn mar fhoinse fuinnimh ghlain chun spriocanna athraithe aeráide a bhaint amach, astaíochtaí a laghdú agus cáilíocht na beatha a fheabhsú.

Tá 19 imoibreoir cumhachta núicléiche i gCeanada, a tháirgeann leictreachas glan, iontaofa, arb ionann é agus 15 faoin gcéad de leictreachas iomlán na tíre. Gach bliain i gCeanada, seachnaíonn fuinneamh núicléach 80 milliún tonna d’astaíochtaí CO2 trí bhreoslaí iontaise a dhí-áitiú; tacaíonn sé le 76,000 post díreach agus indíreach; agus cuireann sé $ 17 billiún in olltáirgeacht intíre.

Gineann cumhacht núicléach timpeall 26 faoin gcéad de leictreachas an Aontais Eorpaigh i 13 tír le 107 imoibreoir (a théann suas go 141 má chuimsímid gach ball FORATOM neamh-AE an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus an Úcráin) a sholáthraíonn 50% de leictreachas ísealcharbóin. Tacaíonn an tionscal le breis agus aon mhilliún post (díreach, indíreach agus spreagtha) ar fud na mór-roinne le láimhdeachas de € 100 billiún sa bhliain.

Is féidir leat an MOU a léamh anseo.

Maidir leis an CNA
Ó 1960 i leith, tá Cumann Núicléach Cheanada (CNA) mar ghuth náisiúnta thionscal núicléach Cheanada. Ag obair i dteannta lenár mbaill agus gach pobal leasa, cuireann an CNA an tionscal chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, oibríonn sé le rialtais ar bheartais a théann i bhfeidhm ar an earnáil agus oibríonn chun feasacht agus tuiscint a mhéadú ar an luach a thugann teicneolaíocht núicléach don chomhshaol, don gheilleagar agus do shaol laethúil Cheanada. .

Maidir FORATOM
Is é FORATOM an cumann trádála atá lonnaithe sa Bhruiséil don tionscal núicléach san Eoraip. Feidhmíonn sé mar ghuth thionscal núicléach na hEorpa i bplé beartais le hinstitiúidí AE agus le príomhpháirtithe leasmhara eile. Tá ballraíocht FORATOM comhdhéanta de 15 cumann núicléacha náisiúnta atá gníomhach ar fud na hEorpa agus na cuideachtaí a ndéanann siad ionadaíocht orthu, agus ceathrar ball corparáideacha, cuideachta fuinnimh na Seice, CEZ, Fermi Energia san Eastóin, NUVIA sa Fhrainc agus cuideachta fuinnimh na Polainne, PGE EJ 1. Tá ionadaíocht ag níos mó ná 3,000 cuideachta, ag tacú le timpeall 1,100,000 post.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending