Ceangail le linn

Bithbhreoslaí

Formheasann an Coimisiún fadú bliana ar dhíolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, fadú an bhirt díolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn. Tá an tSualainn tar éis bithbhreoslaí leachtacha a dhíolmhú ó chánachas fuinnimh agus CO₂ ó 2002. Cuireadh síneadh fada leis an scéim tar éis chinneadh an Choimisiúin i gcás SA. 48069 in 2017 go dtí an 31 Nollaig 2020. Leis an gcinneadh seo, ceadaíonn an Coimisiún fadú bliana ar an díolúine cánach (ón 01 Eanáir 2021 go 31 Nollaig 2021).

Is é cuspóir an bhirt díolúine cánach úsáid bithbhreoslaí a mhéadú agus úsáid breoslaí iontaise san iompar a laghdú. Rinne an Coimisiún measúnú ar na bearta faoi rialacha státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte maidir le Státchabhair maidir le cosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh 2014-2020. Chinn an Coimisiún go bhfuil na díolúintí cánach riachtanach agus iomchuí chun táirgeadh agus tomhaltas bithbhreoslaí baile agus allmhairithe a spreagadh, gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí sa Mhargadh Aonair. Ina theannta sin, rannchuideoidh an scéim le hiarrachtaí na Sualainne agus an AE ina hiomláine comhaontú Pháras a bhaint amach agus bogadh i dtreo spriocanna 2030 in-athnuaite agus CO₂.

Ba cheart go bhfanfadh an tacaíocht do bhithbhreoslaí bia-bhunaithe teoranta, ar aon dul leis na tairseacha a fhorchuirtear leis an Treoir athbhreithnithe ar Fhuinneamh In-athnuaite. Ina theannta sin, ní féidir an díolúine a dheonú ach amháin nuair a thaispeánann oibreoirí comhlíonadh na gcritéar inbhuanaitheachta, a thrasnóidh an tSualainn de réir mar a éilíonn an Treoir athbhreithnithe ar Fhuinneamh In-athnuaite. Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart ag teacht le rialacha státchabhrach an AE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa Clár Cúnaimh Stáit faoi ​​uimhir an cháis SA.55695.

Bithbhreoslaí

Formheasann an Coimisiún fadú díolúine cánach do bhithghás nach bhfuil bunaithe ar bhia agus #BioPropane a úsáidtear le haghaidh téimh nó mar mhótarbhreosla i #Sweden

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, fadú na mbeart díolúine cánach do bhithghás neamh-bhia-bhunaithe agus bith-phrópán a úsáidtear le haghaidh téimh nó mar mhótarbhreosla sa tSualainn. Faoi dhá scéim ar leithligh, díolmhaíonn an tSualainn ó chánachas fuinnimh agus CO₂ (i) bithghás a úsáidtear i nginiúint teasa (iar-scéim a mhair go deireanach in 2018) agus (ii) bithghás a úsáidtear mar mhótarbhreosla (an scéim a cuireadh leis an tréimhse dheireanach in 2015).

Leis na cinntí, ceadaíonn an Coimisiún don dá scéim fadú 10 mbliana ar an díolúine cánach (2021-2030), le dhá mhodhnú: i) an díolúine cánach a theorannú go bithghás nach bhfuil bunaithe ar bhia amháin agus ii) an díolúine cánach a leathnú go dtí bith-phrópán neamh-bhia-bhunaithe. Is é cuspóir na díolúine cánach úsáid bithgháis agus bith-phrópáin a mhéadú agus úsáid breoslaí iontaise agus a n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, agus an t-aistriú i dtreo ardbhreoslaí a éascú. Rinne an Coimisiún measúnú ar na bearta faoi rialacha státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte maidir le Státchabhair maidir le cosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh 2014-2020.

Chinn an Coimisiún go raibh na díolúintí cánach riachtanach agus iomchuí chun táirgeadh agus tomhaltas bithgháis intíre agus allmhairithe agus bithphrópán a spreagadh, gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí sa Mhargadh Aonair. Ina theannta sin, rannchuideoidh na scéimeanna le hiarrachtaí na Sualainne agus an AE ina n-iomláine comhaontú Pháras a bhaint amach agus bogadh i dtreo spriocanna in-athnuaite 2030 agus CO₂. Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil na bearta ag teacht le rialacha státchabhrach an AE.

Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa Clár Cúnaimh Stáit faoi ​​na huimhreacha cáis SA.56125 (giniúint teasa) agus SA.56908 (mótarbhreosla).

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithbhreoslaí

Tá dramhaíl-go-fuinneamh sa bhaile i #CircularEconomy - #CEWEP Presents # SustainabilityRoadMap2035

foilsithe

on

Ar 24 Meán Fómhair, sheol CEWEP, a ionadaíonn d'oibreoirí gléasraí Dramhaíola go Fuinneamh na hEorpa an chéad uair riamh Léarscáil Bhóthair Inbhuanaitheachta Dramhaíola go Fuinneamh. Tugann an doiciméad nua, a cuireadh i láthair os cionn níos mó ná 100, déantóirí beartais Eorpacha, geallsealbhóirí agus ionadaithe tionscail sa Bhruiséil cur síos ar fhís na hearnála go 2035 a léiríonn conas a sholáthraíonn an earnáil Dramhaíola go Fuinneamh seirbhísí riachtanacha don tsochaí.

“Ní féidir linn labhairt faoi gheilleagar ciorclach i 2035 gan labhairt faoi conas na timthriallta ábhair a choinneáil glan, conas a chinntiú go gcaitear go hiomlán leis an dramhaíl go léir nach féidir a athchúrsáil, go bhfuil an luach go léir a bhaineann leis an dramhaíl iarmharach, fuinneamh agus ábhair , a úsáidtear. Is é sin le rá, mar earnáil Dramhaíola go Fuinneamh, mothaímid sa gheilleagar ciorclach sa bhaile, táimid agus beidh muid ag teastáil, ”a dúirt Paul De Bruycker, uachtarán an CEWEP le linn na hócáide.

De réir ríomhanna CEWEP, tabharfaidh an Eoraip timpeall 142 tonna de dhramhaíl iarmharach fós a mbeidh cóireáil de dhíth air i 2035 fiú má shroichtear na spriocanna dramhaíola go léir a leagadh síos i ndlíthe dramhaíola an AE in 2018 in am. Tá gá le díospóireacht maidir leis an mbealach is fearr leis an dramhaíl seo a chóireáil, go háirithe ós rud é nach leor na hacmhainní cóireála reatha le haghaidh thart ar 40 milliún den dramhaíl iarmharach seo (tuilleadh eolais a fháil). Ina theannta sin, ba cheart do reachtaíocht AE amach anseo dul i ngleic le dramhaíl thráchtála agus thionsclaíoch trí spriocanna athchúrsála agus atreoraithe líonta talún ceangailteacha a leagan síos do na sruthanna dramhaíola seo.

Éilíonn an léarscáil bóthair go n-aithneofaí ról Dramhaíl-go-Fuinneamh i ndéileáil le dramhaíl atá truaillithe le substaintí nach bhfuil oiriúnach le haghaidh athchúrsála agus ar an mbealach seo a chumasaíonn athchúrsáil ardchaighdeáin. Ina theannta sin, cuireann Dramhaíl go Fuinneamh le hathchúrsáil freisin trí mhiotail agus mianraí a aisghabháil ón luaith ghrinnill. Cé go ndéantar na miotail aisghafa a chomhaireamh i dtreo na spriocanna athchúrsála, ní bhíonn an t-aitheantas céanna ag athchúrsáil an chodáin mhianra den luaith ghrinnill cé go gcuirtear ábhair amh cosúil le gaineamh agus gairbhéal a bheadh ​​ag teastáil in iarratais thógála éagsúla in áit an tslí seo.

Iarrann an CEWEP ar a léarscáil bóthair go n-aithneofaí ról iomlánaíoch Dramhaíola go Fuinneamh i gcosaint na haeráide trí dhramhaíl a chóireáil a chuirfeadh deireadh le láithreáin líonta talún agus a chuirfí in ionad breoslaí iontaise a bheadh ​​dóite i ngnáth-stáisiúin chumhachta. Soláthraítear an leictreachas, an teas agus an gaile a tháirgeann Plandaí Dramhaíola go Fuinneamh na hEorpa do chónaitheoirí agus don tionscal, ach chabhródh leathnú an bhonneagair atá ar fáil leis an bhfuinneamh seo a úsáid níos éifeachtaí.

“Tá go leor ceisteanna ag dul i méid: conas dramhaíl mheasctha a chóireáil, conas dramhaíl thráchtála agus thionsclaíoch a chóireáil go hiontaofa, conas líonadh talún ar scála mór a laghdú, conas astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, etc. Caithfear dul i ngleic leis na ceisteanna tábhachtacha seo go léir agus teastaíonn Dramhaíl ó Fhuinneamh uainn chuige sin, ”achoimrigh Paul De Bruycker.

Eagraíodh an ócáid ​​le ESWET, an comhlachas Eorpach a dhéanann ionadaíocht ar mhonaróirí i réimse na Teicneolaíochta Dramhaíola-go-Fuinneamh, áit ar chuir siad Fís de Dhramhaíl-go-Fuinneamh i 2050 i láthair: Teicneolaíochtaí Glana do Bhainistiú Dramhaíola Inbhuanaithe.


Treochlár Inbhuanaitheachta WtE 2035


Sleamhnáin seolta léarscáil an bhóthair
(24 / 09 / 2019)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithbhreoslaí

I dtreo Eoraip neodrach a bhaineann leis an aeráid: infheistíonn an AE níos mó ná € 10bn in #InnovativeCleanTechnologies

foilsithe

on

D’fhógair an Coimisiún clár infheistíochta ar fiú níos mó ná € 10 billiún é do theicneolaíochtaí ísealcharbóin i roinnt earnálacha chun a n-iomaíochas domhanda a threisiú.

Mar gheall ar ghníomhaíocht aeráide nuálaíoch an AE, mar a fógraíodh an 26 Feabhra, tá raon sochar ann do shláinte agus do rathúnas na nEorpach le tionchar inláimhsithe láithreach ar shaol daoine - ó chruthú post glas áitiúil agus fás, go tithe atá tíosach ar fhuinneamh le bille fuinnimh laghdaithe, aer níos glaine, córais iompair phoiblí níos éifeachtaí i gcathracha, agus soláthairtí fuinnimh agus acmhainní eile slán.

Dúirt an Coimisinéir um Ghníomhaíocht Aeráide agus Fuinnimh, Miguel Arias Cañete: “Níos lú ná trí mhí tar éis dúinn ár bhfís straitéiseach don Eoraip atá neodrach ó thaobh na haeráide a ghlacadh faoi 2050, táimid ag cur ár gcuid airgid san áit a bhfuil ár mbéal. Is é ár gcuspóir geilleagar nua-aimseartha, iomaíoch agus cothrom sóisialta-ailínithe i bPáras a thógáil do gach Eorpach. Chun go dtarlóidh sé seo, beidh teicneolaíochtaí glana nuálacha ag teastáil uainn ar scála tionsclaíoch. Sin é an fáth go bhfuilimid ag infheistiú chun teicneolaíochtaí an-nuálacha a thabhairt chun an mhargaidh i dtionscail atá dian ar fhuinneamh, i ngabháil, stóráil agus úsáid carbóin, san earnáil fuinnimh in-athnuaite agus i stóráil fuinnimh. Táimid ag réiteach réitigh theicneolaíocha i ngach ballstát agus ag brú an chnaipe thapa inár n-aistriú chuig sochaí nua-aimseartha agus neodrach ón aeráid san Eoraip. "

Is mian leis an gCoimisiún a chinntiú go leanann an Eoraip ar bharr an tsraith maidir le paitinní nualuacha nua i gcomhair teicneolaíochtaí fuinnimh ghlan. Soláthraíonn an cheannaireacht seo buntáiste iomaíoch domhanda, rud a fhágann gur féidir leis an Eoraip buntáistí a chur chun cinn ar dtús trí onnmhairiú táirgí inbhuanaithe Eorpacha agus teicneolaíocht inbhuanaithe agus samhlacha gnó a mhéadú.

Ar 28 Samhain 2018, ghlac an Coimisiún Eorpach a fís fadtéarmach straitéiseach do gheilleagar neodrach rathúil, nua-aimseartha, iomaíoch agus aeráide le 2050 - Planet Glan do gach duine. Léiríonn an straitéis conas is féidir leis an Eoraip an bealach chun neodracht na haeráide a threorú agus iomaíochas a chuid tionscail á chaomhnú trí infheistíocht a dhéanamh i réitigh réalaíocha teicneolaíochta. Éilíonn an t-aistriú seo freisin méadú breise ar nuálaíochtaí teicneolaíochta in earnálacha fuinnimh, foirgnimh, iompair, tionscail agus talmhaíochta.

Na chéad chéimeanna eile

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún an chéad ghlaoch ar thograí faoin gCiste Nuálaíochta cheana féin a sheoladh i 2020, agus glaonna rialta go dtí 2030 ina dhiaidh sin.

cúlra

Leagfaidh an Ciste Nuálaíochta le chéile acmhainní le timpeall € 10bn, ag brath ar an bpraghas carbóin. Liúntais € 450 milliún ar a laghad ón Córas Trádála Astuithe an AE (ETS AE) a dhíol ar an margadh carbóin sa tréimhse 2020-2030. Braitheann ioncam na ndíolachán seo ar an bpraghas carbóin, atá thart ar € 20 faoi láthair.

Aon ioncam neamh-íoctha ó réamhtheachtaí an Chiste Nuálaíochta, an Clár NER 300, a chur leis an gCiste Nuálaíochta freisin. Dá bhrí sin, is féidir le maoiniú iomlán an Chiste a bheith thart ar billiún EUR 10.

Tá sé mar aidhm ag an gCiste Nuálaíochta na dreasachtaí airgeadais ceart a chruthú do chuideachtaí agus d'údaráis phoiblí infheistíocht a dhéanamh anois sa chéad ghlúin eile de theicneolaíochtaí ísealcharbóin agus buntáiste chéad-ghluaiste a thabhairt do chuideachtaí an AE chun bheith ina gceannairí teicneolaíochta domhanda.

Tógann an Ciste Nuálaíochta ar an taithí ón gclár NER300, clár reatha an AE chun tacú le léiriú teicneolaíochtaí gabhála agus stórála carbóin agus fuinnimh in-athnuaite. Leathnaíonn sé a raon feidhme freisin chun tionscail stórála fuinnimh agus dianfhuinnimh a chlúdach go sainráite agus tá sé níos oiriúnaí chun nuálaíocht a chur chun cinn trí rialachas feabhsaithe agus simplithe. Cuirfidh sé deontais ar fáil chun suas le 60% de na costais chaipitil agus oibriúcháin breise a bhaineann le nuálaíocht do na tionscadail roghnaithe, agus an t-airgead a dhíbirt ar bhealach solúbtha bunaithe ar riachtanais na dtionscadal aonair.

Ina theannta sin, tar éis chinneadh an Choimisiúin na cistí nár caitheadh ​​a athinfheistiú ón gcéad ghlao NER 300 ar luach thart ar € 487.6 milliún, aistríodh cistí NER300 nár caitheadh ​​chuig Tionscadail Taispeána Fuinnimh InnovFin ag teacht i bhfeidhm anois agus dhearbhaigh an Coimisiún gur féidir trí thionscadal atá ann cheana leas a bhaint as ráthaíocht iasachta le tacaíocht ó chistí ón NER300.

Tuilleadh eolais

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending