Ceangail le linn

Fuinneamh

Infheistiú i mbonneagar fuinnimh nua: Solas glas do dheontais AE ar fiú beagnach € 1 billiún é

foilsithe

on

Chomhaontaigh ballstáit an AE ar thogra ón gCoimisiún € 998 milliún a infheistiú go lárnach Tionscadail bhonneagair fuinnimh na hEorpa faoi ​​na TSaoráid um Chónascadh (CEF). Cuirfear cúnamh airgeadais ar fáil d’oibreacha agus do staidéir ar dheich dtionscadal, de réir chuspóirí an Déileáil Ghlas na hEorpa; Téann 84% den mhaoiniú chuig tionscadail leictreachais nó eangaí cliste. Téann an méid is mó chuig an Tionscadal Sioncrónaithe Baltach (€ 720 milliún), chun margaí leictreachais na hEastóine, na Laitvia, na Liotuáine agus na Polainne a chomhtháthú níos fearr.

Ag bualadh le huachtarán na Liotuáine agus le príomh-airí na hEastóine, na Laitvia agus na Polainne chun an maoiniú don Tionscadal Sioncrónaithe Bhailt a cheiliúradh, Uachtarán Ursula von der Leyen (phictiúr) Dúirt an: “Is lá an-tábhachtach don Eoraip inniu. Is nóiméad suntasach é chun deireadh a chur le haonrú mhargadh fuinnimh Mhuir Bhailt. Tá an tionscadal seo go maith chun an Eoraip a nascadh, maith dár slándáil fuinnimh, agus tá sé go maith do Bheart Glas na hEorpa. "

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Cuirfidh na deich dtionscadal seo le córas bonneagair fuinnimh níos nua-aimseartha, níos sábháilte agus níos cliste, atá ríthábhachtach chun Beart Glas na hEorpa a sheachadadh agus chun ár spriocanna uaillmhianacha aeráide 2030 a bhaint amach. Is céim chinniúnach é cinneadh an lae inné sa phróiseas Sioncrónaithe Baltach go háirithe, tionscadal a bhfuil spéis straitéiseach Eorpach aige. Cuideoidh na hinfheistíochtaí seo le téarnamh eacnamaíoch an AE a chothú agus poist a chruthú. "

I measc na ndeich dtionscadal, tá dhá cheann le haghaidh tarchur leictreachais, ceann le haghaidh eangacha leictreachais chliste, sé cinn le haghaidh iompair CO2, agus ceann le haghaidh gáis. Tá ráitis an Uachtaráin ag cruinniú na maidine seo ar fáil anseo agus tá preasráiteas ar an maoiniú do na deich dtionscadal ar fáil anseo.

Fuinneamh

An Ghearmáin chun leathnú fuinnimh gaoithe agus gréine a bhrostú

foilsithe

on

By

Tá sé beartaithe ag rialtas na Gearmáine leathnú fuinneamh gaoithe agus gréine a luathú faoi 2030 mar chuid dá chlár cosanta aeráide, léirigh dréacht-dlí a chonaic Reuters Dé Céadaoin (2 Meitheamh).

Tá sé mar aidhm ag an bplean nua acmhainn táirgeachta suiteáilte fuinnimh gaoithe ar tír mór a leathnú go 95 gigawat faoi 2030 ó sprioc roimhe seo de 71 GW, agus ó fhuinneamh gréine go 150 GW ó 100 GW, léirigh an dréacht.

Bhí cumas suiteáilte na Gearmáine maidir le cumhacht gaoithe ar tír mór ag 54.4 GW agus fuinneamh na gréine ag 52 GW in 2020.

Samhlaítear leis an gclár cosanta aeráide maoiniú de thart ar 7.8 billiún euro ($ 9.5 billiún) don bhliain seo chugainn, lena n-áirítear 2.5 billiún euro le haghaidh athchóiriú foirgneamh agus 1.8 billiún euro breise le haghaidh fóirdheontais do cheannacháin leictreacha gluaisteán.

Cuimsíonn an plean freisin tacaíocht a dhúbailt chun cabhrú leis an tionscal próisis a athrú chun astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin a laghdú, mar shampla i dtáirgeadh cruach nó stroighne.

Mar sin féin, ní féidir na gealltanais airgeadais seo a cheadú ach tar éis toghchán cónaidhme na Gearmáine i mí Mheán Fómhair.

Tagann an t-aistriú tar éis do Chúirt Bhunreachtúil na Gearmáine a rialú i mí Aibreáin gur theip ar rialtas an Seansailéir Angela Merkel a leagan amach conas astaíochtaí carbóin a ghearradh níos faide ná 2030 tar éis do ghearánaithe agóid a dhéanamh i gcoinne dlí aeráide 2019. Léigh níos mó.

Níos luaithe an mhí seo, cheadaigh an comh-aireachta dréachtreachtaíocht le haghaidh spriocanna laghdaithe CO2 níos uaillmhianaí, lena n-áirítear a bheith neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2045 agus astaíochtaí carbóin na Gearmáine a ghearradh 65% faoi 2030 ó leibhéil 1990, suas ó sprioc roimhe seo le haghaidh gearradh 55%.

($ 1 = € 0.8215)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fuinneamh

Fógraíonn an Coimisiún agus Breakthrough Energy Catalyst comhpháirtíocht nua chun tacú le hinfheistíochtaí i dteicneolaíochtaí glana do thionscail ísealcharbóin

foilsithe

on

D’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen agus Bill Gates comhpháirtíocht cheannródaíoch idir an Coimisiún Eorpach agus Fuinneamh Briste Catalaíoch chun infheistíochtaí sna teicneolaíochtaí aeráide criticiúla a threisiú a chuirfidh ar chumas an gheilleagair ghlan-nialas. I láthair ar ócáid ​​an séú Aireacht Nuálaíochta Misin Ag teacht le chéile, tá sé mar aidhm ag an gcomhpháirtíocht nua infheistíochtaí nua suas le € 820 milliún / $ 1 billiún a shlógadh idir 2022-26 chun tionscadail taispeána tráchtála ar mhórscála a thógáil do theicneolaíochtaí glana - a gcostais a ísliú, a n-imscaradh a luathú, agus laghduithe suntasacha ar CO a sheachadadh.2 astaíochtaí de réir Chomhaontú Pháras. 

Tá sé i gceist ag an gcomhpháirtíocht nua seo infheistíocht a dhéanamh i bpunann de thionscadail ardtionchair atá bunaithe ar an AE i gceithre earnáil a bhfuil ardacmhainneacht acu cuidiú le huaillmhianta eacnamaíocha agus aeráide Bheart Glas na hEorpa a bhaint amach: hidrigin ghlas; breoslaí eitlíochta inbhuanaithe; gabháil aeir dhíreach; agus stóráil fuinnimh fad-achair. Agus é sin á dhéanamh, féachann sé le príomhtheicneolaíochtaí atá cliste ó thaobh na haeráide de a mhéadú agus an t-aistriú i dtreo tionscail inbhuanaithe san Eoraip a bhrostú.  

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Leis an mBeart Glas Eorpach atá againn, ba mhaith leis an Eoraip a bheith ar an gcéad mhór-roinn atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Agus tá an deis iontach ag an Eoraip freisin a bheith mar mhór-roinn na nuálaíochta aeráide. Chuige seo, slógfaidh an Coimisiún Eorpach infheistíochtaí ollmhóra i dtionscail nua agus athraitheacha sna deich mbliana amach romhainn. Sin é an fáth go bhfuil áthas orm a bheith i gcomhpháirt le Breakthrough Energy. Tacóidh ár gcomhpháirtíocht le gnóthais agus nuálaithe an AE buntáistí na dteicneolaíochtaí laghdaithe astaíochtaí a bhaint amach agus poist an lae amárach a chruthú. "

A brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fuinneamh

Comhpháirtithe Tuairisceoirí an AE "Fóram Fuinnimh Gach Rud" 02-04 Meitheamh

foilsithe

on

Ag tosú amárach, Dé Céadaoin 2 Meitheamh, is Fóram Fuinnimh All Things Energy é Tuairisceoir an AE Is céim dhigiteach idirnáisiúnta é Meitheamh 02-04 a thabharfaidh níos mó ná 140 Cainteoir agus 1000 Freastalaí i mbun idirphlé idirghníomhach. Cuirfidh an ócáid ​​ardleibhéil seo fáilte roimh níos mó ná 30 tír chun déileáil le sé mega feiniméan ar bhealach nua, ag cur cineálacha cur chuige le chéile agus ag smaoineamh ar thionchair idirghaolmhara.

Mairfidh an ócáid ​​thar dhá lá go leith. An chéad lá (02/06/2021) óstálfaidh airí rialtais agus feidhmeannaigh ardleibhéil tionscail agus poiblí, in dhá phlé tosaigh painéil:

 • Fuinneamh Gach Rud Fuinneamh Glas an AE agus Tionchar COVID-19
 • Tionscadail Fuinnimh in Oirdheisceart na hEorpa agus san Oirthear Med


Le linn an dá lá dar gcionn, Déardaoin 03 - Dé hAoine 04/06/2021, óstálfaidh an chomhdháil níos mó ná 100 cainteoir i seisiúin iomlánacha chomh maith le seisiúin chomhthreomhara speisialaithe a chlúdóidh gnéithe agus dúshláin uile an éiceachórais fuinnimh. Ní leanfaidh an clár oibre na línte clasaiceacha soláthair, éilimh, beartais, teicneolaíochta, airgeadais srl. Ina áit sin, úsáidfear cur chuige comhcheangailteach nua ag díriú ar na naisc idir 1. Eipidéimí, 2.Eacnamaíocht, 3. Trádáil fuinnimh, 4. Idirnáisiúnta polaitíocht,
5. Polasaithe Fuinnimh / Comhshaoil ​​agus 6. Teicneolaíochtaí Suaiteacha.


I measc na bpríomhcheisteanna atá le plé tá:

 • Físeanna Nua Fuinnimh: Ag rath i gcomhthéacs suaiteach
 • Peirspictíochtaí réigiúnacha nua: Ról an gháis san aistriú go geilleagar carbóin níos ísle
 • Cé na forbairtí móra teicneolaíochta atá ag réabhlóidiú na hearnála fuinnimh
 • Athléimneacht dhinimiciúil: Ag ullmhú le haghaidh drochaimsire, strus uisce agus cibear-riosca
 • An t-ionchas gnó le haghaidh ola
 • An t-ionchas do gheilleagair hidreacarbóin
 • Megaprojects: Tionchar agus impleachtaí domhanda
 • Athmhachnamh hidrea: Cumhacht an domhain amárach
 • Nuálaíocht a thiomáint: Ról rialtais i dtodhchaí an fhuinnimh


Cláraigh anseo chun páirt a ghlacadh sa chéad eagrán de # ATEForum2021: https://www.eventora.com/en/Events/allthingsenergyforum-2020

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending