Ceangail le linn

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún fadú dhá bheart leictreachais sa Ghréig

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, an fadú ar feadh tréimhse teoranta de dhá bheart Gréagacha, meicníocht solúbthachta agus scéim idir-idirbhriste, chun tacú leis an aistriú go dearadh nua an mhargaidh leictreachais. Faoin meicníocht solúbthachta, a d’fhormheas an Coimisiún i dtosach an 30 Iúil 2018 (SA 50152), is féidir le soláthraithe cumais chumhachta solúbtha mar ghléasraí cumhachta gásbhreoslaithe, hidrea-ghléasraí solúbtha agus oibreoirí freagartha éilimh íocaíocht a fháil as a bheith ar fáil chun leictreachas a ghiniúint nó, i gcás oibreoirí freagartha éilimh, as a bheith réidh chun a n-ídiú leictreachais a laghdú.

Ligfidh an tsolúbthacht seo i gcáil chumhachta d’oibreoir chórais tarchurtha na Gréige (TSO) déileáil leis an inathraitheacht i dtáirgeadh agus tomhaltas leictreachais. Faoin scéim idir-inrianaitheachta, a d’fhormheas an Coimisiún i dtosach an 07 Feabhra 2018 (SA. 48780), déanann an Ghréig cúiteamh do thomhaltóirí móra fuinnimh as aontú a bheith dícheangailte go deonach ón líonra nuair a bhíonn slándáil an tsoláthair leictreachais i mbaol, mar a tharla mar shampla le linn an ghéarchéim gháis i ngeimhreadh fuar Nollaig 2016 / Eanáir 2017.

Chuir an Ghréig in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici an sásra solúbthachta a fhadú go dtí Márta 2021, agus an scéim idirbhriste go dtí Meán Fómhair 2021. Rinne an Coimisiún measúnú ar an dá bheart faoin Treoirlínte maidir le státchabhair do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh 2014-2020.

Chinn an Coimisiún go bhfuil gá le fadú an dá bheart ar feadh tréimhse teoranta ama, i bhfianaise na n-athchóirithe leanúnacha ar mhargadh leictreachais na Gréige. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an chabhair comhréireach toisc go socraítear luach saothair na dtairbhithe trí cheant iomaíoch, agus dá bhrí sin seachnaíonn sé róchúiteamh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún na bearta faoi rialacha státchabhrach an AE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa clár cás poiblí, faoin gcás-uimhir SA.56102 agus SA.56103.

Idirnascacht Leictreachais

Staidéar EPO-IEA: Ardú tapa i nuálaíocht ceallraí ag imirt ról lárnach in aistriú fuinnimh ghlain

foilsithe

on

  • Taispeánann aireagáin stórála leictreachais fás bliantúil de 14% le deich mbliana anuas, aimsíonn comhstaidéar ó Oifig na bPaitinní Eorpacha (EPO) agus an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh (IEA)

  • Ní mór méid na gcadhnraí agus stóráil fuinnimh eile a fhás caoga faoi 2040 chun an domhan a chur ar an mbóthar maidir le haidhmeanna aeráide agus fuinnimh inbhuanaithe

  • Is iad feithiclí leictreacha príomhthiománaithe na nuálaíochta ceallraí anois

  • Díríonn an chuid is mó d’aireagáin nua ar dhul chun cinn i gcadhnraí litiam-ian rechargeable

  • Tá ceannaireacht láidir ag tíortha na hÁise sa rás teicneolaíochta ceallraí domhanda

  • Teastaíonn nuálaíocht luathaithe chun trasdul fuinnimh ghlain na hEorpa a chur chun cinn d’fhonn aidhm Bheart Glas na hEorpa a bhaint amach

 Tá ról lárnach ag feabhsú an chumais chun leictreachas a stóráil san aistriú go teicneolaíochtaí fuinnimh ghlain. Idir 2005 agus 2018, d’fhás gníomhaíocht phaitinnithe i gcadhnraí agus i dteicneolaíochtaí stórála leictreachais eile ag meánráta bliantúil de 14% ar fud an domhain, ceithre huaire níos tapa ná meán gach réimse teicneolaíochta, de réir comh-staidéir a d’fhoilsigh Oifig na bPaitinní Eorpacha inniu (EPO) agus an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh (IEA).

An tuarascáil, Nuálaíocht i gcadhnraí agus i stóráil leictreachais - anailís dhomhanda bunaithe ar shonraí paitinne, Taispeánann sé gurb ionann cadhnraí agus beagnach 90% den ghníomhaíocht phaitinnithe go léir i réimse an stórála leictreachais, agus go Tá an t-ardú sa nuálaíocht á thiomáint go príomha ag dul chun cinn i gcadhnraí litiam-ian rechargeable a úsáidtear i bhfeistí leictreonacha tomhaltóra agus i gcarranna leictreacha. Tá soghluaisteacht leictreach go háirithe ag cothú forbairt nua ian litiam- ceimiceáin atá dírithe ar aschur cumhachta, marthanacht, luas luchtaithe / urscaoilte agus in-athchúrsála a fheabhsú. Tá dul chun cinn teicneolaíochta á spreagadh ag an ngá freisin chun méideanna níos mó fuinnimh in-athnuaite mar chumhacht gaoithe agus gréine a chomhtháthú i líonraí leictreachais.

Taispeánann an staidéar freisin go bhfuil ceannródaíocht láidir bunaithe ag an tSeapáin agus an Chóiré Theas i dteicneolaíocht na gceallraí ar fud an domhain, agus go bhfuil titim shuntasach i bpraghsanna ceallraí le blianta beaga anuas mar thoradh ar dhul chun cinn teicniúil agus olltáirgeadh i dtionscal atá ag éirí níos aibí - beagnach 90% ó 2010 i gcás cadhnraí Li-ian le haghaidh feithiclí leictreacha, agus thart ar dhá thrian thar an tréimhse chéanna le haghaidh feidhmchláir stáiseanóireachta, lena n-áirítear bainistíocht eangaí leictreachais.

Dúshlán mór don todhchaí is ea stóráil leictreachais níos fearr agus níos saoire a fhorbairt: De réir Cás Forbartha Inbhuanaithe an IEA, chun an domhan a bhaint amach spriocanna aeráide agus fuinnimh inbhuanaithe, beidh gá le gar do 10 000 uair an chloig gigawatt de chadhnraí agus cineálacha eile stórála fuinnimh ar fud an domhain faoi 2040 - 50 oiread méid an mhargaidh reatha. Teastaíonn réitigh éifeachtacha stórála chun trasdul fuinnimh ghlain na hEorpa a chur chun cinn d’fhonn aidhm Bheart Glas na hEorpa a bhaint amach: an mhór-roinn a dhéanamh neodrach ó thaobh aeráide de faoi 2050.

"Tá teicneolaíocht stórála leictreachais ríthábhachtach maidir le freastal ar an éileamh ar shoghluaisteacht leictreach agus an t-aistriú i dtreo fuinneamh in-athnuaite a theastaíonn a bhaint amach má táimid chun athrú aeráide a mhaolú, ”a dúirt Uachtarán EPO António Campinos. “Taispeánann an t-ardú tapa agus leanúnach i nuálaíocht stórála leictreachais go bhfuil aireagóirí agus gnóthais ag dul i ngleic le dúshlán an aistrithe fuinnimh. Nochtann na sonraí paitinne, cé go bhfuil ceannródaíocht láidir ag an Áise sa tionscal straitéiseach seo, gur féidir leis na SA agus an Eoraip brath ar éiceachóras saibhir nuálaíochta, lena n-áirítear líon mór FBManna agus institiúidí taighde, chun cabhrú leo fanacht sa rás don chéad ghlúin eile cadhnraí. "

"Déanann réamh-mheastacháin IEA soiléir go gcaithfidh stóráil fuinnimh fás go heaspónantúil sna blianta amach romhainn le cur ar chumas an domhain cuspóirí idirnáisiúnta aeráide agus fuinnimh inbhuanaithe a bhaint amach. Beidh nuálaíocht luathaithe riachtanach chun an fás sin a bhaint amach, ”a dúirt Stiúrthóir Feidhmiúcháin IEA, Fatih Birol. “Trí láidreachtaí comhlántacha an IEA agus an EPO a chomhcheangal, tugann an tuarascáil seo léargas nua ar threochtaí nuálaíochta an lae inniu chun cabhrú le rialtais agus gnóthais cinntí cliste a dhéanamh maidir lenár dtodhchaí fuinnimh."

Ardú feithiclí leictreacha a threisíonn nuálaíocht Li-ian

Faigheann an tuarascáil, a chuireann i láthair na príomhthreochtaí i nuálaíocht stórála leictreachais idir 2000 agus 2018, arna tomhas i dtéarmaí teaghlaigh paitinne idirnáisiúnta, go ian litiam (Chuir teicneolaíocht Li-ian), atá ceannasach i leictreonaic iniompartha agus i bhfeithiclí leictreacha, an chuid is mó den nuálaíocht ceallraí ó 2005. In 2018, bhí dul chun cinn i gcealla Li-ian freagrach as 45% den ghníomhaíocht phaitinnithe a bhaineann le cealla ceallraí, i gcomparáid le díreach 7 % do chealla bunaithe ar cheimiceáin eile.

In 2011, rinne feithiclí leictreacha leictreonaic tomhaltóra a chealú mar an tiománaí fáis is mó le haghaidh ceallraí Li-ian (Féach an graf: Líon na IPFanna a bhaineann le hiarratais ar phacáistí ceallraí). Cuireann an treocht seo béim ar obair leanúnach thionscal na ngluaisteán chun teicneolaíochtaí malartacha fuinnimh ghlain a dhícharbónú agus a fhorbairt. Tá sé ríthábhachtach a chinntiú go bhfuil cadhnraí i bhfeithiclí leictreacha éifeachtach agus iontaofa chun go nglacfaidh tomhaltóirí leo tar éis 2020, agus ina dhiaidh sin beidh spriocanna astaíochtaí níos déine ar fud an AE i bhfeidhm maidir le feithiclí breosla iontaise.

Tá sciar na n-aireagán ó thíortha Eorpacha measartha measartha i ngach réimse de theicneolaíochtaí Li-ian, ach tá sé dhá oiread níos airde i réimsí atá ag teacht chun cinn i gcomparáid le cinn níos seanbhunaithe, mar shampla 11% d’aireagáin a ghiniúint i bhfosfáit iarainn Litiam (LFP) agus Ocsaíd alúmanaim cóbalt nicil litiam (NCA), a fheictear araon mar roghanna gealladh fúthu seachas ceimiceáin Li-ian reatha.

Mar thoradh ar fheabhsuithe ar phacáistí ceallraí do charranna leictreacha tá iarmhairtí dearfacha doirte ar fheidhmeanna stáiseanóireachta, lena n-áirítear bainistíocht eangaí leictreachais.

Taispeánann an tuarascáil freisin go bhfuil fás faoi thrí tagtha ar ghníomhaíocht phaitinnithe i ndéantúsaíocht cealla ceallraí agus forbairtí innealtóireachta a bhaineann le cill le deich mbliana anuas. B'ionann an dá réimse seo le chéile agus beagnach leath (47%) na gníomhaíochta paitinnithe go léir a bhain le cealla ceallraí in 2018, léiriú soiléir ar aibíocht an tionscail agus an tábhacht straitéiseach a bhaineann le olltáirgeadh éifeachtach a fhorbairt.

Ina theannta sin, tá teicneolaíochtaí stórála eile, mar shampla supercapacitors agus cadhnraí sreabhadh redox, ag teacht chun cinn go tapa freisin agus an cumas ann aghaidh a thabhairt ar chuid de laigí cadhnraí Li-ian.

Cuideachtaí na hÁise chun tosaigh

Taispeánann an staidéar go An tSeapáin Tá ceannas soiléir aige sa rás domhanda do theicneolaíocht ceallraí, le a 4Sciar 0.9% de theaghlaigh paitinne idirnáisiúnta i dteicneolaíocht ceallraí i 2000-2018, agus an Chóiré Theas ina dhiaidh sin le sciar 17.4%, an Eoraip (15.4%), SAM (14.5%) agus an tSín (6.9%). Tá cuideachtaí na hÁise freagrach as naoi gcinn de na deich n-iarratasóir domhanda is fearr ar phaitinní a bhaineann le cadhnraí, agus ar dhá thrian den 25 barr, a chuimsíonn sé ghnólacht ón Eoraip agus dhá cheann as na SA freisin. Ghin na cúig iarratasóir is fearr (Samsung, Panasonic, LG, Toyota agus Bosch) le chéile os cionn an ceathrú cuid de na IPFanna go léir idir 2000 agus 2018. San Eoraip, is í an Ghearmáin is mó atá i mbun nuálaíochta i stóráil leictreachais, agus is í sin amháin atá freagrach as níos mó ná leath na dteaghlach paitinne idirnáisiúnta i dteicneolaíochtaí ceallraí a thagann ón Eoraip (Féach an graf: Bunús geografach IPFanna na hEorpa i dteicneolaíocht na gceallraí, 2000-2018).

Cé go bhfuil nuálaíocht i dteicneolaíocht na gceallraí fós dírithe den chuid is mó i ngrúpa teoranta cuideachtaí an-mhór, sna SA agus san Eoraip, tá ról suntasach ag cuideachtaí níos lú, ollscoileanna agus eagraíochtaí taighde poiblí freisin. Maidir leis na SA, tá FBManna freagrach as 34.4% agus ollscoileanna / eagraíochtaí taighde as 13.8% de na IPFanna a comhdaíodh. Maidir leis an Eoraip, is iad na figiúirí ná 15.9% agus 12.7% faoi seach, i gcodarsnacht leis an tSeapáin (3.4% / 3.5%) agus le Poblacht na Cóiré (4.6% / 9.0%).

Tuilleadh eolais

Léigh an achoimre feidhmiúcháin

Léigh an staidéar iomlán

Nótaí don eagarthóir

Maidir le teaghlaigh idirnáisiúnta paitinne

Tá an anailís ar phaitinn sa tuarascáil seo bunaithe ar choincheap na dteaghlach paitinne idirnáisiúnta (IPFanna). Is aireagán uathúil é gach IPF agus áirítear ann iarratais ar phaitinn a comhdaíodh agus a foilsíodh i dhá thír ar a laghad nó a chomhdaíonn agus a d’fhoilsigh oifig réigiúnach paitinne, chomh maith le hiarratais idirnáisiúnta ar phaitinn a foilsíodh. Léiríonn IPFanna aireagáin a mheasann an t-aireagóir a bheith tábhachtach go leor chun cosaint a lorg go hidirnáisiúnta, agus ní chomhlíonann ach céatadán réasúnta beag d’iarratais an tairseach seo i ndáiríre. Mar sin is féidir an coincheap seo a úsáid mar bhunús fónta chun gníomhaíochtaí nuálaíochta idirnáisiúnta a chur i gcomparáid, toisc go laghdaíonn sé na claonta a d’fhéadfadh teacht chun cinn agus iarratais ar phaitinn á gcur i gcomparáid ar fud oifigí paitinne náisiúnta éagsúla.

Maidir leis an OPE

Le beagnach 7 000 ball foirne, rinne an Oifig Eorpach na bPaitinní (EPO) Tá sé ar cheann de na hinstitiúidí seirbhíse poiblí is mó san Eoraip. Agus é lonnaithe i München le hoifigí i mBeirlín, sa Bhruiséil, sa Háig agus i Vín, bunaíodh an EPO agus é mar aidhm aige comhoibriú ar phaitinní san Eoraip a neartú. Trí nós imeachta láraithe deonaithe paitinne an EPO, tá aireagóirí in ann cosaint ardchaighdeáin paitinne a fháil i suas le 44 tír, ag clúdach margadh de thart ar 700 milliún duine. Is é an EPO an t-údarás is mó ar domhan maidir le faisnéis phaitinn agus cuardach paitinní.

Maidir leis an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh
An An Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh (Tá IEA) i gcroílár an idirphlé dhomhanda ar fhuinneamh, ag soláthar anailíse údarásach, sonraí, moltaí beartais, agus réitigh sa saol fíor chun cabhrú le tíortha fuinneamh slán inbhuanaithe a bhaint amach do chách. Ag glacadh le cur chuige uile-bhreosla, uile-theicneolaíochtaí, molann an IEA beartais a fheabhsaíonn iontaofacht, inacmhainneacht agus inbhuanaitheacht fuinnimh. Tá an IEA ag tacú le haistrithe fuinnimh ghlain ar fud an domhain d’fhonn cabhrú le cuspóirí inbhuanaitheachta domhanda a bhaint amach.

Déanann na meáin teagmháil le hOifig Eorpach na bPaitinní

Luis Berenguer Giménez

Príomh-Stiúrthóir Cumarsáide / Urlabhraí

Teil .: + 49 89 2399 1203
[ríomhphost faoi chosaint]

 

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Idirnascacht Leictreachais

Tá achoimre déanta ag ElectroGasMalta ar a thionscadal gléasra cumhachta Delimar

foilsithe

on

Reáchtáil cuibhreannas Electrogas preasagallamh le déanaí inar fhógair sé torthaí iniúchta inmheánaigh ar a chuideachta. Dúirt an chuideachta gur chuir siad tús le “athbhreithniú fairsing inmheánach dlí agus fóiréinseach” in 2019, tar éis triúr Stiúrthóirí nua a cheapadh. Léirigh an t-iniúchadh nach raibh aon chomharthaí éillithe sa tionscadal chun gléasra cumhachta gáis a thógáil i Delimar le rannpháirtíocht Siemens Projects Ventures agus SOCAR Trading.

De réir Energogas, níor nocht an t-iniúchadh aon chomharthaí d’aon sáruithe ag céim na tairisceana, an ghléasra cumhachta a thógáil agus gníomhaíochtaí oibriúcháin Electrogas.

Thuairiscigh Electrogas freisin gur chuir ElectroGas Málta, lena n-áirítear Trádáil SOCAR, tionscadal i bhfeidhm ar fiú níos mó ná 500 milliún euro é chun gléasra cumhachta 210 MW nua agus críochfort athghásaithe GNL a thógáil. I gcomhpháirtíocht le Siemens agus an chuideachta infheistíochta áitiúil GEM, bhuaigh sí tairiscint phoiblí i Málta in 2013.

Tá sé ar eolas gur athraigh bainistíocht Electrogas tar éis don scairshealbhóir Jorgen fenek éirí as.
Bhí Fenech mar chuid den "gabháltais subh" comhfhiontair, ar leis 33.34% den ghléasra cumhachta. Tá 33.34 faoin gcéad an ceann ag Fiontair Tionscadail Trádála agus Siemens SOCAR.

In 2015, shínigh ElectroGas Málta conradh le SOCAR ag tabhairt cearta fadtéarmacha eisiacha chun GNL a sholáthar do Mhálta don ghléasra cumhachta. Seachadadh an chéad bhaisc de GNL chuig an oileán i mí Eanáir 2017, rud a chruthaigh na coinníollacha do Mhálta ola bhreosla a thréigean go hiomlán mar fhoinse giniúna leictreachais. Mar a thug Príomhaire Mhálta, Joseph Muscat, faoi deara roimhe seo, chuidigh sé seo le praghsanna leictreachais do dhaonra Mháltais a laghdú 25% agus chuir sé le laghdú 90% ar astaíochtaí tocsaineacha san atmaisféar.

Soláthróidh ElectroGas Málta leictreachas agus gás nádúrtha don chuideachta fuinnimh faoi úinéireacht an stáit Enemalta ar feadh 18 mbliana. Seoladh tionscadal ar fiú níos mó ná € 500 milliún é chun gléasra cumhachta 210 MW nua agus críochfort athghásaithe GNL a thógáil i Málta le rannpháirtíocht SOCAR Trading i mí na Nollag 2014 agus críochnaíodh é i mí Eanáir 2017.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún tacaíocht do tháirgeadh leictreachais ó fhoinsí in-athnuaite in Éirinn

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí in-athnuaite in Éirinn. Tá sé beartaithe ag Éirinn beart cúnaimh nua a thabhairt isteach, ar a dtugtar an Scéim Tacaíochta Leictreachais In-athnuaite (“RESS”), chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí in-athnuaite, lena n-áirítear gréine fótavoltach agus gaoth.

Mairfidh an RESS, le buiséad iomlán measta idir € 7.2 billiún agus € 12.5bn, go dtí 2025. Le linn na tréimhse seo, leithdháilfear cúnamh chun leictreachas a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite arna ndeonú faoin RESS trí cheantanna. Beidh na teicneolaíochtaí incháilithe uile san iomaíocht le haghaidh fóirdheontais sna ceantanna seo, agus ba cheart go n-áiritheofaí go mbainfí amach cost-éifeachtach spriocanna leictreachais in-athnuaite trí iomaíocht a spreagadh.

Mar sin féin, tá údar maith ag Éire le cóireáil fhabhrach do mhéid beag fuinnimh ó ghréine, chomh maith le gaoth amach ón gcósta ar bhonn acmhainneacht níos fadtéarmaí na dteicneolaíochtaí seo don tír. Gheobhaidh iarratasóirí rathúla an RESS tacaíocht thar 15 bliana i bhfoirm préimhe ar bharr phraghas an mhargaidh.

Bainfidh na pobail a óstáil tionscadail a dtacaíonn RESS leo leas as ciste a gcuirfidh tairbhithe uile RESS leis agus a infheisteoidh i dteicneolaíochtaí áirithe agus i ‘gcuspóirí inbhuanaithe’ lena n-áirítear oideachas, éifeachtúlacht fuinnimh, fuinneamh inbhuanaithe agus tionscnaimh gníomhaíochta aeráide sa limistéar mórthimpeall ar an Tionscadail RESS. Rinne an Coimisiún measúnú ar an scéim faoi rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe faoin Treoirlínte 2014 maidir le cúnamh Stáit le haghaidh cosaint an chomhshaoil ​​agus fuinnimh.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil RESS na hÉireann ag teacht le rialacha státchabhrach an AE, toisc go gcuireann sé giniúint leictreachais ó fhoinsí in-athnuaite chun cinn, ar aon dul leis an Déileáil Ghlas na hEorpa, gan a shaobhadh go míchuí ar iomaíocht.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh an Scéim Tacaíochta Leictreachais In-athnuaite seo le haistriú na hÉireann chuig geilleagar ísealcharbóin agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, de réir Bheart Glas na hEorpa agus ár rialacha um chúnamh stáit."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending